DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

04 Ekim 2018 Perşembe

2 Ekim 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kuzey Kivu Eyaletindeki  7 sağlık bölgesinden ve İturi Eyaletindeki 3 sağlık bölgesinden 106 ölüm olmak üzere toplam 162 EVH vakası bildirilmiştir. 28 Eylül 2018'de, kötüleşen güvenlik durumuna dayanarak, DSÖ salgın için risk değerlendirmesini revize ederek, ulusal ve bölgesel düzeylerde riski yüksekten çok yükseğe çıkarmıştır. Düşük olan küresel risk değişmemiştir.

Hastalık Salgını Haberi

4 Ekim 2018  

 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü hastalığı (EVD) salgınına yanıt kritik bir dönemeçtedir. Önemli ilerlemeler olmakla birlikte, varolan güvensizliğin artması, toplumsal direnç ve coğrafi yayılımdaki yoğunluk nedeniyle durum tehlike arz etmektedir.

Beni, Butembo ve Mabalako'da yas ve genel grev (ville morte) dönemi resmen sona ermiştir; "Ville Morte" grevi Beni’de 22 Eylül'de 21 kişinin öldürüldüğü bir saldırı sonrasında sivil toplum liderleri tarafından organize edilmiştir. 'Ville Morte' döneminde yavaşlayan faaliyetler arasında sağlık çalışanlarının Ebola hastalarının temaslılarına erişimi ve temaslıların sağlık durumunu takibinin mümkün olmaması, sosyal seferberlik ve toplumsal katılım çabaları önemli ölçüde yavaşlaması ya da askıya alınması, EVH tarafından en çok etkilenen bölgelerde risk iletişimi faaliyetlerinin ciddi biçimde kısıtlanması ya da askıya alınması ve saha ekiplerinin şüpheli vakaların uyarılarını araştırması ve güvenli ve temkinli definlerin gerçekleştirmesi konusunda ciddi kısıtlamaların olması yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü operasyonları şu anda tam ölçeklidir; Bununla birlikte, güvenlik kısıtlamaları göz önünde bulundurulduğunda ihtiyatı elden bırakmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı (SB), DSÖ ve ortaklar, etkilenen bölgelerdeki insanlarla yakın bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. Çoğu topluluklar yanıt çabalarını desteklemektedir ve aşılamaya ve tedaviye açıktır; Bazı yerlerde ortaya çıkan direnç ve güvensizliğin üstesinden gelmek için topluluklar ve yerel yetkililerle işbirliği sürmektedir. Söylentiler ve yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kalan bazı aileler, hasta akrabalarına evde bakmayı tercih etmiş, bakıcılara, ailelere ve çocuklara bulaşma riskini artırmıştır. Bazı hastalar da alternatif tedavi yöntemleri bulmak için sağlık tesislerinden ayrılmış ya da sağlık çalışanlarının takibini aktif olarak engellemiştir. Yerel toplum liderlerinin güvenli ve temkinli definleri gerçekleştirme çabalarına rağmen, bazı durumlarda bu girişimler geleneksel uygulamalar lehine reddedilmektedir. Sağlık çalışanlarıyla temastan kaçınmak, evde bakım ve güvenli olmayan definler, bunların hepsi,  hastaların kendileri, bakıcıları, çocukları ve diğer aile üyeleri ve sağlık / ön saf çalışanları için riski artırmakta ve salgının yayılmasına katkıda bulunmaktadır.

Etkilenen bölgeler şu anda yüzlerce kilometrelik bir bölgeyi kapsamaktadır, buna “kırmızı bölge” ye giren teyit edilmiş bir vaka da dahildir ki kırmızı bölge yanıt etkinliklerinin uygulanmasının son derece zor olduğu oldukça güvensiz ve zorlu bir çevreye sahiptir. Coğrafi genişleme, cephe kaynaklarını daha da zorlamaktadır; Etkili bir Ebola yanıtı olarak, etkilenen popülasyona mümkün olduğunca yakın yerlerde birden fazla yerde kurulmuş olan merkezler gereklidir.

Erişime sahip oldukları yerlerde, müdahale ekipleri yeni kümelenmeleri ve yeni alanlara yayılma potansiyelini önlemek için faaliyetleri artırmaktadırlar. DSÖ etkilenen bölgelerde ulusal ve uluslararası ortaklarla yan yana çalışarak Sağlık Bakanlığının yönettiği yanıtı desteklemektedir. Salgının Tchomia Sağlık Bölgesi'nde (Uganda sınırına yakın olan) yeni ve güvensiz alanlara yayılması ve devam eden güvenlik endişeleri, genel yanıt için bir sorun olmayı sürdürmektedir. Bu koşullar ışığında, DSÖ risk değerlendirmesini gözden geçirmiş ve ulusal ve bölgesel düzeyde risk değerlendirmesini ‘yüksek riskli’ den “çok yüksek riskli” ye yükseltmiştir; Küresel olarak risk değerlendirmesi düşük riskli olarak kalmıştır.

Son Hastalık Salgın Haberlerinden bu yana (2 Ekim itibariyle), on (10) yeni doğrulanmış EVH vakası rapor edilmiştir: Beni'den 8, Kuzey Kivu'daki Butembo Sağlık Bölgeleri'nden ve Ituri'deki Komanda Sağlık Bölgesi'nden birer vaka. Bu doğrulanmış vakaların 8'i, ilgili topluluklardaki bilinen vakalara veya iletim zincirleriyle ilişkilendirilmiştir, diğer 2 vakayla ilgili incelemeler devam etmektedir.

2 Ekim 2018 tarihi itibariyle Kuzey Kivu Eyaletindeki  7 sağlık bölgesinden (Beni, Butembo, Kalunguta, Mabalako, Masereka, Musienene ve Oicha) ve İturi Eyaletindeki 3 sağlık bölgesinden (Mandima, Komanda ve Tchomia) 106 ölüm (74 doğrulanmış ve 32 olası) olmak üzere toplam 162 EVH vakası (130 doğrulanmış ve 32 olası) bildirilmiştir. Haftalık vaka insidansında genel olarak azalan bir eğilim devam etmektedir (Şekil 2); bununla birlikte, bu eğilimler, vaka raporlarında beklenen gecikmeler, sporadik vakaların devam eden tespiti ve temaslı izlemeyi sınırlayan güvenlik durumu dikkate alındığında dikkatle yorumlanmalıdır. Yaş ve cinsiyet bilgileri bilinen 155 doğrulanmış ve olası vakanın% 22,% 19 ve% 23'ünün sırasıyla 15-24, 25-34 ve 35-44 yaşları arasında olup kadınlar (% 55) vakaların en büyük kısmını oluşturmaktadır (Şekil 3). Bugüne kadar toplamda 19 sağlık çalışanı (18 doğrulanmış ve 1 olası vaka)  etkilenmiş olup bunlardan 3'ü ölmüştür.

Sağlık Bakanlığı (SB), DSÖ ve ortaklar,  Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki diğer illerde ve komşu ülkelerdeki etkilenen bölgelerdeki tüm uyarıları yakından izlemeye ve araştırmaya devam etmektedir. 2 Ekim 2018 itibariyle, 11 şüpheli vakanın laboratuvar testlerinin yapılması beklenmektedir. Son raporun yayınlanmasından bu yana, komşu ülkelerde olduğu gibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin çeşitli illerinde de uyarılar incelenmiştir ve bugüne kadar komşu illerden ve ülkelerden gelen tüm uyarılarda EVH söz konusu olmamıştır.

 

Şekil 1: 2 Ekim 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n = 162)

http://www.who.int/csr/don/figure1_20181004.PNG

 

 

Şekil 2:  2 Ekim 2018 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n = 160) *

 

http://www.who.int/csr/don/figure2_20181004.PNG

 

*Son haftalardaki veriler, teyit ve raporlamanın yanı sıra devam eden veri temizliği durumunda gecikmelere tabidir.

 

Şekil 3: 2 Ekim 2018 tarihi itibariyle yaş ve cinsiyete göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n = 155)*

http://www.who.int/csr/don/figure3_20181004.PNG

 

* n = 7 vakanın yaşı ve / veya cinsiyeti bilinmemektedir.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

DSÖ ve ortakların desteğiyle, Sağlık Bakanlığı yanıt önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. Öncelikler arasında; komşu illerde ve ülkelerde yanıt koordinasyonu, sürveyans, temaslı takibi, laboratuvar kapasitesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol - IPC, klinik yönetim, aşılama, risk iletişimi ve toplum katılımı, güvenli ve temkinli defin işlemleri, sınır ötesi sürveyans ve hazırlık faaliyetleri yer almaktadır.

  • 2 Ekim itibariyle, DSÖ tarafından acil durum koordinatörleri, epidemiyologlar, laboratuvar uzmanları, lojistik uzmanları, klinik bakım uzmanları, iletişimciler ve toplum katılım uzmanları dahil olmak üzere yanıt faaliyetlerini desteklemek için 200’den fazla uzman görevlendirilmiştir.
  • 2 Ekim itibariyle 1900'ün sürveyansa tabi tutulduğu 5700'den fazla temaslı kişi kayıt altına alınmıştır. Beni, Butembo ve Mabalako Sağlık Bölgelerinde uygulamaya konmuş 'Ville Morte' grevinin sonuçlanmasının ardından, raporlama gününde takip edilen temaslıların oranlarında belirgin bir iyileşme görülmüştür; Yedi gün önce % 78 (1401/1785)  olan bu oran% 93'e (1768/1900) yükselmiştir. Kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak Beni Sağlık Bölgesi, temaslı takibinde en büyük zorluklarla karşılaşmaktadır.
  • 2 Ekim itibariyle, sağlık çalışanlarının ve diğer ön saf çalışanlarının 26 aşılama halkasına ek olarak 69 aşılama halkası tanımlanmıştır. Bugüne kadar, 5.678 sağlık bakımı veya ön saf çalışanı ve 2.915 çocuk olmak üzere 13.758 kişi aşılanmayı kabul etmiş ve aşılanmıştır. Ebola Tedavi Merkezi - ETM'ler, Uluslararası Tıbbi Eylem için Birlik (ALIMA) ve Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF) desteği ile sırasıyla Beni ve Mangina'da tam olarak faaliyet göstermektedirler. MSF İsviçre ve Sağlık Bakanlığı, Butembo'daki ETM’ye  destek sağlamaktadır. Uluslararası Sağlık Sınıfı Birliği (IMC), Ituri Eyaleti'nde yeni açılan Makeke ETM'yi desteklemektedir. MSF ve SB Kasenyi'de 12 yataklı bir karantina tesisi kurmaktadır. Tchmia’da var olan bir tesisten bir karantina ünitesi geliştirilmektedir.
  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde WASH ve IPC faaliyetleri devam etmekte ve bu alanda birçok ortak tarafından desteklenmektedir. Etkilenen bölgelerdeki sağlık tesislerinde, tesis değerlendirmeleri, merkezlerin dekontaminasyonu, triyaj alanlarının oluşturulması ve standart önlemler ile kişisel koruyucu ekipmanların takılması ve çıkarılması dahil olmak üzere Ebola'ya özel Enfeksiyon Kontrol ve Önleme-IPC tedbirleri gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. DSÖ’nin desteği ile 200 sağlık kuruluşunda IPC’yi güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir planın amacı; sağlık personelini eğitmek, IPC kitleri sağlamak ve sağlık tesislerinde ve hanelerde yakılarak imha edilen malzemelerin yerine yenisini koymaktır.
  • Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF, Kızıl Haç ve ortaklar etkilenen bölgelerdeki yerel topluluklarla etkileşime girme faaliyetlerini yoğunlaştırmaktadır. 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında toplum tarafından ilan edilen bir 'Ville Morte' ölümünün getirdiği şartlar nedeniyle, sosyal seferberlik ekipleri Beni'de beş gün boyunca faaliyetlerini sürdürememiş ve topluluklarla ilgilenememiştir; Beni'deki durumda o tarihten itibaren iyileşme olmuştur. Geçtiğimiz haftalarda Ndindi'deki yerel liderlerle bir araya gelmek, topluluğun yanıt faaliyetlerini sahiplenmesini artırmaya yardımcı olmuş ve liderlerin şüpheli vakaları bir telefon hattı aracılığıyla aktif olarak raporlamasına yol açmıştır. Yerel otoriteler ve toplum odak noktaları arasında daha fazla işbirliği gözlemlenmiştir. Yerel ön saf topluluğu sosyal yardım çalışanları, Ebola müdahale ekipleri arasında, iletişimin sürdürülmesinde, hasta bakımında ve güvenli ve temkinli defin işlemlerinde toplumun katılımını ve psiko-sosyal desteği güçlendirmek için yakın bir şekilde çalışmaktadır. Butembo'da, toplumun katılımı, Ebola yanıtıyla ilgili önemli mesajlar içeren bir şarkı yapan popüler bir şarkıcı olan Mayaya Santa ile işbirliği yaparak artırılmıştır. Tchomia’nın iletişim komisyonunun aktivasyonu öncelikliydi ve  iki dini grubun ağı ile bir toplantı düzenlenmiş olup Tchomia Sağlık Bölgesinde 141 kiliseden 233 dini lidere başarıyla ulaşılmış Gençlik liderleri ve motorlu taksiciler dernekleri de toplantının bir parçası olmuştur.
  • Kızılhaç Güvenli ve Temkinli Defin - SDB ekipleri Mangino, Beni, Butembo ve Tchomia’da eğitilmiş ve faal durumdadır. Bunia'da operasyonel kapasite artırılmaktadır. Mambasa ve Goma'daki eğitimli Güvenli ve Temkinli Defin-SDB ekipleri bu noktada tam operasyonel kapasiteye sahip değildirler. 1 Ekim itibarıyla, Kızıl Haç-SDB ekipleri, alınan 194 SDB uyarısının 162'sine başarıyla yanıt verilmiş. Ayrıca, güvenlik endişeleri nedeniyle 6 uyarı yanıtlanamamıştır ve bir uyarı da yanıt beklemededir.
  • DSÖ Afrika Bölge Ofisi, mevcut EVH merkez üssü olan Kuzey Kivu'ya yakınlık temelinde bölgesel hazırlık planını ve komşu ülkelerin öncelik sıralamasını güncellemiştir. Yeni öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: Öncelik 1: Ruanda, Uganda, Güney Sudan ve Burundi; Öncelik 2: Angola, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Zambiya. Bu ülkeler EVH ve viral hemorajik ateş salgınlarını yönetme kapasiteleri ve EVH vakalarını bildiren bölgelere olan bağlantıları ve yakınlıklarına göre önceliklendirilmiştir.
  • DSÖ ve ortaklar, 5 ülkede (Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya) Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin (PHEOC) güçlendirilmesini desteklemiştir. Halk Sağlığı Acil Durumu Operasyonları Merkezi-PHEOC, kalan ülkelerde tam olarak tesis edilmemiş olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığının EVH hazırlıklılık tedbirlerini görüşmek için düzenli olarak toplanan ulusal bir görev gücü vardır. DSÖ, Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklar ile işbirliği içinde, ulusal acil durum planlarını geliştirmiş ve güncellemiş olup bunu tüm kilit paydaşlarla paylaşmıştır. DSÖ, ortaklarla (CDC, UNICEF, OCHA, IOM, GOARN, UK-Med, vb.) İşbirliği içinde, EVH hazırlık faaliyetlerinin uygulanması konusunda Sağlık Bakanlığına teknik destek sağlamak için uzmanların görevlendirilmesini desteklemektedir.
  • 2 Ekim itibariyle sağlık taraması 53 Giriş Noktasında (PoE) tesis edilmiş ve bu Giriş Noktalarında 6,5 milyona yakın yolcunun taraması gerçekleştirilmiştir. IOM ve PNHF, IOM epidemiyologları tarafından Giriş Noktalarında yerel sürveyans personelinin yerinde denetimi konusuna daha fazla odaklanarak Ituri için Giriş Noktaları-PoE stratejisini gözden geçirmiştir.
  • Sağlık Bakanlığı'nı desteklemek için DSÖ, komşu ülkeler de dahil olmak üzere EVH yanıtı, araştırma ve acil hazırlık için çok çeşitli, çok sektörlü ve çok disiplinli bölgesel ve küresel ortaklar ve paydaşlar ile yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Birlikte çalışılan kurumlar arasında Birleşmiş Milletler Sekreteryası, kardeş Kurumlar ,Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP), Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Kurumlar Arası Daimi Komite (IASC), Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonu (ECHO), Birleşik Krallık Halk Sağlığı Hızlı Destek Ekibi, çoklu Kümeler ve barışı koruma operasyonları; Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları; Afrika Birliği, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve bölgesel ajanslar; ALIMA, ADECO, AFNAC, CARITAS, CEPROSSAN, CARE, COOPI, CORDAID, ICRC, IFRC, INTERSOS, MEDAIR, MSF, OXFAM, PNHF, Samaritan's Purse ve SCI;  Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı (GOARN), Yönlendirme Komitesi, teknik ağlar ve operasyonel ortaklar ve Acil Tıp Ekibi (EMT) Girişimi yer almaktadır. GOARN ortakları, etkilenmemiş illerde ve komşu ülkelerde ve DSÖ'nün farklı düzeylerinde müdahale ve hazırlık çalışmaları için görevlendirme yoluyla yanıtı desteklemeye devam etmektedir.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. EVH'nin ulusal ve bölgesel düzeyde iletimi için potansiyel risk faktörleri arasında, etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ulaşım bağlantıları; nüfusun ülke içinde yer değiştirmesi; Kongolu mültecilerin komşu ülkelere göç etmesi yer almaktadır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Ek olarak, North Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını engelleyebilir. 28 Eylül 2018'de, kötüleşen güvenlik durumuna dayanarak, DSÖ salgın için risk değerlendirmesini revize ederek, ulusal ve bölgesel düzeylerde riski yüksekten çok yükseğe çıkarmıştır. Düşük olan küresel risk değişmememiştir. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne yönelik seyahat ve ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılmasını önermemektedir.

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. DSÖ, sağlık yetkililerinin uyarıldığından ve yanıt vermeye hazır olduklarından emin olmak için komşu ülkelerle çalışmaya devam edecektir.

DSÖ Tavsiyesi

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlaması getirilmesini önermemektedir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

Etiketler: