NİJER’DE KOLERA

05 Ekim 2018 Cuma

15 Temmuz'da, Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından kolera salgını resmen ilan edilmiştir. O zamandan beri salgın coğrafik olarak yayılmaya devam etti ve Ağustos’ta ve Eylül başında iki hafta içinde rapor edilen yaklaşık 400 vaka ile pik yaptı.

Hastalık salgın haberi güncelleme
5 Ekim 2018

15 Temmuz'da, Nijer Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından kolera salgını resmen ilan edilmiştir. İlk 3 vaka Nijerya'nın Nijer sınırında bulunan Katsina Eyaletindeki Jibiya Yerel Yönetim Bölgesinde(YYB) ikamet ediyordu. Vakaların hepsi aynı ailedendi ve ifadeye göre 5 Temmuz 2018'de Nijer'de bir sınır kasabasında, bir sağlık tesisinde tedavi edilmeden önce Jibiya YYB’de başlangıç semptomları mevcuttu. Her 3 vakanın dışkı örneklerinde Vibrio cholerae serotip O1 İnaba  teyit edildi, vakalardan biri hastaneye kabulünden sonra dakikalar içinde öldü. Bu vakalara ek olarak, sonraki 2 gün içinde Nijer'deki Jibiya YYB’ne  yaklaşık 4 km uzaklıkta bulunan köylerden 6 vaka bildirilmiştir. O zamandan beri salgın coğrafik olarak yayılmaya devam etti ve Ağustos’ta ve Eylül başında iki hafta içinde rapor edilen yaklaşık 400 vaka ile pik yaptı.

1 Ekim 2018 itibariyle, 4 bölgedeki (Dosso, Maradi, Tahoua ve Zinder) 12 sağlık merkezinden 68 ölüm (vaka ölüm oranı: % 1.8) 3692 vaka (bu vakaların% 14'ü Nijer’de tedavi gören Nijeryalılardır) rapor edilmiştir. Maradi Bölgesi'nde etkilenen 4 ilçe (Aguié, Guidam Roumji, Madarounfa ve Maradi yerel idaresi) ve Tahoua Bölgesi'nde etkilenen 2 ilçe (Birni Koni ve Mabalza) Nijerya ile sınırdır, Dosso Bölgesi'ndeki Gaya ilçesi ise Benin ve Nijerya sınırına yakındır.  Vibrio cholerae O1 İnaba için  Niamey'deki Tıp ve Sağlık Araştırmaları Merkezinde (CERMES)  teyit edilmiş  34 vakanın 4 bölgede dağılımı şu şekildedir: Dosso Bölgesinden (1), Zinder Bölgesinden (3), Maradi Bölgesinden (10) ve Tahoua bölgesinden ( 20).

Etkilenen bölgelerdeki kötü sağlık koşulları salgının yayılmasında rol oynamıştır. Nijer ile Nijerya'daki komşu Katsina Eyaleti arasında sık sık yaşanan nüfus hareketi, kolera vakalarında da hızlı artış yaşanmasıyla birlikte, muhtemelen salgını etkilemektedir.

Halk sağlığı yanıtı

Aşağıdaki halk sağlığı yanıtı basamakları uygulanmıştır:

  • Yöresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde çok sektörlü kolera salgın koordinasyon yapıları kurulmuştur. Sağlık Bakanlığı liderliğinde düzenli bir Ulusal Salgın Yönetim Komitesi (NEMC) toplantısı düzenlenmektedir. Ayrıca DSÖ, Sağlık Bakanlığı'nı desteklemek için kendi eylem planını sonuçlandırmaktadır.
  • DSÖ, gözetim faaliyetlerini desteklemek için sekiz epidemiyologun Maradi ve Tahoua bölgelerine dağıtımını desteklemektedir.
  • Sürveyans faaliyetleri DSÖ ve diğer ortakların desteğiyle büyütülmekte ve vakaların günlük raporlanması ve  listelenmesi yapılmaktadır.
  • Kolera tedavi merkezleri, Sağlık Bakanlığı tarafından Médecins Sans Frontières ve Sivil Toplum Örgütü (STK) ALIMA (yerel sivil toplum örgütü Bien Être de la Femme et l'Enfant au Niger (BEFEN) ile ortaklaşa yürütülmüştür. Toplamda, etkilenen bölgelerde 6 tedavi sahası kurulmuş ve ilk tıbbi malzemeler sevk edilmiştir. Nijer, Vibrio cholerae serotip O1 Inaba'yı teyit eden ulusal laboratuvar (CERMES) sayesinde laboratuar kapasitesine sahiptir .
  • UNICEF ve Nijer Kızıl Haç'ın desteği ile hijyen mesajlarına odaklanan sosyal seferberlik ve risk iletişimi faaliyetleri artırılmaktadır.
  • Halen su, temizlik ve hijyen (WASH) faaliyetleri kapsamında su arıtma tabletlerinin dağıtımına odaklanılmaktadır.

DSÖ risk değerlendirmesi

Mevcut salgın, Nijer-Nijerya sınırı boyunca kolera için bilinen sıcak noktalardan biri olan Maradi Bölgesi'ndeki Madarounfa ilçesinde başlamış ve daha önce kolera salgınları sırasında en çok etkilenen bölgeler de dahil olmak üzere coğrafi olarak dağınık üç bölgeye yayılmıştır. Bu bölgeler, Nijerya'da  komşu alanlar ve bu bölgeler arasındaki önemli ticaret ve  nüfus hareketleri ile birleştiğinde, kötü hijyen ve sanitasyon koşulları gibi yerel risk faktörlerinin varlığı göz önüne alındığında kolera yayılımı açısından yüksek riskli alanlar olarak sınıflandırılmaktadır. Devam eden yağmur mevsimi ve Nijerya'daki komşu Katsina Eyaletindeki vakalardaki artışla birlikte, hem Nijer'de hem de Nijerya sınırı boyunca hastalığın daha fazla yayılma potansiyeli yüksektir.  Benin sınırında ve aynı zamanda başkent Niamey'le de bağlantılı önemli bir ticaret merkezi olan Dosso Bölgesi'ndeki teyitli vakalar nedeniyle hem başkent Niamey hem de komşu Benin’de ki nüfus  etkilenme riski altındadır. 5 Eylül’de  Nijer Nehri'nin üstündeki Nijer’i Benin’e bağlayan köprü,  Gaya kasabasına yakın bir yerde çöktü, bu durum bu sınır boyunca nüfus hareketini yavaşlatabilir ama aynı zamanda bölgede ki diğer ülkelerle ekonomik ve kişisel bağlantıyı sürdürmek için nüfusu daha uzun mesafelere (muhtemelen Burkina Faso ve Nijerya üzerinden) seyahat etmeye zorlar.

Nijerya'nın Borno Eyaletinde kolera vakalarındaki son artış, Nijerya'nın Diffa Bölgesi'ndeki nüfusu da, bu bölgedeki kitlesel hareketler ve sınırlarda ki boşluklar nedeniyle risk altında bırakmaktadır.

Nijer'de bildirilen son büyük kolera salgını 2014 yılında meydana geldi ve 2000'den fazla vakayı içeriyordu.

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, Kolera Tedavi Merkezlerinde uygun ve zamanında vaka yönetimini önermektedir. İçilebilir suya erişimin ve sanitasyon altyapısının geliştirilmesi ve etkilenen topluluklarda iyileştirilmiş hijyen ve gıda güvenliği uygulamaları, en etkili kolera kontrol araçlarıdır. Anahtar halk sağlığı iletişim mesajları oluşturulmalıdır.

DSÖ, halen devam eden salgın hakkında mevcut bilgilere dayanarak, uluslararası toplumda seyahat ve ticarete yönelik herhangi bir kısıtlamayı önermemektedir.

Daha fazla bilgi için bakınız:

DSÖ’nün Kolera ile ilgili olarak uluslararası seyahat ve ticaret önerileri

Kolera DSÖ bilgi formu

Kolera Kontrolünde Küresel Görev Gücü

 

Etiketler: