ZİMBABVE’DE KOLERA

05 Ekim 2018 Cuma

Son Hastalık Salgını Haberleri yayınlandığı 20 Eylül'den beri (15 Eylül  verileri), 92 laboratuvar onaylı olmak üzere 4914 ek  vaka bildirilmiştir. Zimbabwe Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı (MoHCC) tarafından Harare'deki kolera salgını 6 Eylül 2018'de ilan edildi ve aynı gün DSÖ'ye bildirildi. 3 Ekim 2018 itibariyle, 163 laboratuvar teyitli vaka dahil olmak üzere 8535 kümülatif vaka ve 50 ölüm bildirilmiştir (vaka ölüm oranı:% 0,6)

Hastalık salgın haberi: Güncelleme

5 Ekim 2018

 

Son Hastalık Salgını Haberlerinin yayınlandığı 20 Eylül'den beri (15 Eylül  verileri), 92 laboratuvar onaylı olmak üzere 4914 ek  vaka bildirilmiştir.

Harare'deki kolera salgını, Zimbabwe Sağlık ve Çocuk Bakımı Bakanlığı (MoHCC) tarafından 6 Eylül 2018'de ilan edildi ve aynı gün DSÖ'ye bildirildi. 3 Ekim 2018 itibariyle, 163 laboratuvar teyitli vaka dahil olmak üzere 8535 kümülatif vaka ve 50 ölüm rapor edilmiştir (vaka ölüm oranı:% 0,6). Bu 8535 vakanın % 98'i (8341 vaka) yoğun nüfuslu başkent Harare'den bildirilmiştir (Şekil 1). Harare'deki en çok etkilenen banliyöler Glen View ve Budiriro’dir.

8340 vaka için  yaşı bilinenlerin çoğunluğu (% 56) 5 ila 35 yaş arasındadır. Erkek ve bayanlar salgından eşit şekilde etkilenmiştir. 4 Eylül ile 3 Ekim arasında, ölümlerin çoğu sağlık kurumlarından bildirilmiştir.

Patojenin Vibrio kolera O1 serotipi Ogawa olduğu bilinmektedir. 6 Eylül 2018'de onaylandığından beri, çoklu ilaca dirençli bir suş tanımlanmıştır ve dolaşımdadır; bununla birlikte, bu durum rehidrasyon solüsyonları gibi destekleyici bakımların kullanıldığı çoğu vakanın tedavisini etkilemez. Antibiyotikler sadece ciddi vakalar için tavsiye edilir. Ayrıca, Harare'de ağır vakalar için kullanılan antibiyotik, vakaların çoğunda etkili kalan Azitromisin'dir.

Kuyu ve sondaj kuyuları dahil  kirlenmiş su kaynakları, salgınların kaynağı olarak düşünülmektedir.

Şekil 1: 4 Eylül'den 3 Ekim 2018'e kadar Zimbabve Harare’de, kolera vakaları.

http://www.who.int/csr/don/figure1_cholera_zimbabwe_20181005.PNG

Şekil 2: 4 Eylül'den 1 Ekim 2018'e kadar Zimbabve'de kolera vakaları.

http://www.who.int/csr/don/figure2_cholera_zimbabwe_20181005.PNG

 

 

Halk sağlığı yanıtı

 

 • 3 Ekim 2018'de Harare Şehrinde ve Chitungwiza ve Epworth gibi çevre bölgelerde bir oral kolera aşısı ile kitle aşılama kampanyası başlatıldı. DSÖ, aşı kampanyasını düzenlemenin yanı sıra kampanyayı uygulamak ve halkı aşı hakkında duyarlı hale getirmek için bir strateji üzerinde MoHCC'yi desteklemektedir. Kampanyayı yürütmek için 600'den fazla sağlık çalışanı eğitildi. 27 Eylül 2018'de, Harare'ye 500.000 doz geldi. Toplamda, iki aşılama için  2,7 milyon doz onaylanmıştır.
 • DSÖ ve Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı'ndan (GOARN) uzmanlar, vaka yönetimine teknik bir bakış sağlamakta ve antibiyotik seçimine rehberlik etmek için laboratuvar bulgularının yorumlanmasına rehberlik etmektedir.
 • Dört kolera tedavi merkezi (KTM) kurulmuştur. UNICEF, kolera tedavi merkezi için (CTC) için Glenview'de yedi çadır hazırladı ve Oxfam üç adet CTCs için mobil tuvalet sağladı.
 • Kilit risk iletişimi ve toplum katılım girişimleri, kitle iletişim araçları ve sosyal medya aracılığıyla ve Apostolik tarikat liderleri ve Apostolik kadın grupları dahil olmak üzere belirli topluluk grupları ile birlikte çalışılarak kolera önleme konusunda farkındalık artırılmaktadır.
 • Budiriro ve Glen View'deki CTC'lere risk iletişimi, toplum katılımı ve sosyal seferberlik desteği sağlamak için 60 gönüllü görevlendirildi. Sağlık ve hijyen tanıtımı, okullarda ve iş merkezlerinde drama gösterileri, yol gösterileri ve kapıdan kapıya ziyaretler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir, ayrıca teşhis ve vaka yönlendirmeye odaklanılmaktadır.
 • Su, sıhhi tesisat ve hijyen (WASH) faaliyetleri arasında, gıda satıcıları için düzenlemelerin uygulanması, Harare Şehri'nin patlamış su borularının tamiri ve sorunlu bölgelerde su tankları ve su taşımacılığı kurulumunu destekleyen özel sektör çalışanlar ile su desteğinin artırılması bulunmaktadır.
 • DSÖ 3800 kişiyi tedavi etmek için malzeme göndermiş ve önümüzdeki günlerde ilave malzemelerin gelmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Buna ek olarak, Güney Afrika'dan 44.000'den fazla ringer laktat ülkeye geldi.
 • Kolera salgının ilan edildiği 6 Eylül 2018'den beri, Kurumlar Arası Koordinasyon Komitesi (IACCH) haftalık toplantıları düzenlenmiştir.
 • 12 Eylül 2018'de, kolera salgınının bir felaket durumu olarak ilan edilmesinin ardından, Acil Durum Hazırlık ve Afet Yönetimine ilişkin Kabine Komitesi yeniden faaliyete geçti.
 • 18 Eylül 2018'de, ulusal hükümet, tüm önemli hükümet paydaşlarının katılımıyla, kolera salgınına yönelik olarak, kolera müdahale çabalarını yönetmek ve izlemek ve Cumhurbaşkanına düzenli brifing vermek için, kolera salgınına bakan bir bakanlıklar komitesi kurdu.
 • 21 Eylül 2018'de Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (EOC), yerel iş örgütleri tarafından sağlanan destekle aktive edildi. Olay Komut Yapısı (ICS) tamamlandı ve EOC tarafından yayınlanacak.
 • 1 Ekim 2018'de Econet, gerçek zamanlı raporlamayı desteklemek için  Zimbabve  MoHCC'nin  Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezindeki  (EOC) Bilgi ve İletişim Teknolojileri ekipmanlarını tamir etmeye başladı.
 • 29 Eylül 2018'de Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (US CDC) ile koordineli olarak hızlı bir gözetim değerlendirmesi yapıldı.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Salgın 5 Eylül'de başlamıştır ve özellikle Harare'nin Glen View ve Budiriro banliyölerinde her gün bildirilen vaka sayısı hızla artmaya devam etmektedir. Bu salgınla ilgili epidemiyolojik bağlantıları olan vakalar, ülke genelinde diğer illerden bildirilmiştir. Salgının merkez üssü Glen View, insanların şehirden ve ülkenin geri kalanından ticaret yapmak için geldikleri aktif bir kayıt dışı ticaret alanıdır. Zimbabve'deki kolera için temel risk faktörleri arasında, hijyen ve sağlık altyapısının bozulması ve kırsal ve kentsel göçün artması bulunmakta olup  bunlar su ve sıhhi altyapıya daha da fazla yük bindirmektedir. Salgının başlangıcından bu yana Harare dışındaki illerden 135 vaka bildirilmiştir. Kasım ayında yaklaşan yağmur mevsimi ile, sıcak noktalarda vakaların artabileceği endişesi var. Harare'de, sondaj kuyularından ve çeşmelerden gelen kontamine olmuş suyun salgının kaynağı olduğu kuşkusuzdur. Harare'deki su temini durumu, şehir arzının karşılayamadığı yüksek su talebinden dolayı çok kötüdür. Yetkili makamlar Ağustos 2018'de başlamış olan büyük bir tifo salgınına yanıt vermekte olduğundan, ülkenin mevcut yanıt kapasiteleri aşırı zorlanmıştır. DSÖ, genel halk sağlığı riskini, ulusal düzeyde yüksek, bölgesel orta ve küresel düzeyde düşük olarak değerlendirmiştir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

DSÖ, KTM'lerde uygun ve zamanında vaka yönetimi önermektedir. İçme suyuna erişimin arttırılması, sağlık altyapısının iyileştirilmesi ve etkilenen topluluklardaki hijyen ve gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi kolerayı önleme ve kontrol etmenin en etkili yoludur. Etkilenen nüfusa önemli halk sağlığı mesajları iletilmelidir. DSÖ, bu salgınla ilgili mevcut bilgilere dayanarak Zimbabve'ye yönelik herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması getirilmesini önermemektedir.

 

DSÖ’nün Kolera ile ilgili olarak uluslararası seyahat ve ticaret önerileri

Etiketler: