DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

08 Kasım 2018 Perşembe

Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını bildiriminden bu yana dördüncü aya girerken, vaka sayıları 300'ü aşmış olup yanıtla ilgili her açıdan önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi

8 Kasım 2018  

Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını bildiriminden bu yana dördüncü aya girerken, vaka sayıları 300'ü aşmış olup yanıtla ilgili her açıdan önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yine de, Beni ve Butembo etrafındaki köylerde, Beni şehrinde ve enfeksiyon ortaya çıkmış sorunlu bölgelerde hastalığın yoğun iletiminin kontrol altına alınmasıyla ilgili zorlu bir yol vardır. Güvenlik olayları ve toplumsal direnç sivilleri ve ön saha çalışanlarını etkilemeye devam etmekte olup bu durum sürekli olarak uyum sağlamayı gerektirmektedir. Birleşmiş Milletler(BM), Sağlık Bakanlığını (SB) desteklemeye yoğunlaşmış olup salgının kontrol altına alınabileceğinden emindir. Bu hafta, DSÖ Genel Müdürü, BM Barış Gücü Genel Sekreteri ve DSÖ'ün Acil Durum Hazırlık ve Yanıt'tan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, yanıtla ilgili olarak daha ne kadar destekte bulunulabileceğini gözden geçirmek üzere Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne gitmişlerdir.

Geçtiğimiz haftada (31 Ekim-6 Kasım)  29 yeni doğrulanmış vaka bildirilmiştir: Beni'den 15 vaka, Butembo'dan 7 vaka, Kalunuta’dan 4, Mabalako’dan 2 ve Vuhovi’den 1 vaka. Mabalako'da bildirilen iki vaka bir anne ve yeni doğmuş çocuğudur. Anne, Beni'de ikamet etmektedir ve burada enfekte olmuştur, ancak tedavi görmek için Mabalako Ebola Tedavi Merkezine (ETM)  başvurmuştur. Beni ve Kalunguta'da ki sağlık görevlilerinden üç sağlık çalışanı yeni enfekte vakalar arasında olup bugüne kadar enfekte sağlık çalışanı sayısı 28’e ulaşmıştır. Beni ETM'den hayatta kalan 10 kişi daha taburcu edilmiş ve topluluklarına yeniden entegre olmuşlardır. Bugüne kadar 88 hasta iyileşmiştir.

6 Kasım 2018 itibariyle, Kuzey Kivu Eyaleti'ndeki 8 ve İturi Eyaletindeki 3 sağlık bölgesinde 189 ölüm (154 doğrulanmış ve 35 olası) olmak üzere 308 EVH vakası (273 doğrulanmış ve 35 olası) bildirilmiştir (Şekil 1). Bu hafta Beni'den daha az vaka bildirilirken, burada ve başka yerlerde yeni vakalar tespit edilmekte, ancak vaka tespitindeki gecikmeler devam etmektedir; Bu nedenle, haftalık insidanstaki eğilimler dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır (Şekil 2).

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki diğer illere salgının sıçrama riski, Kuzey Kivu'daki topluluklarda devam eden iletim nedeniyle çok yüksektir. Geçtiğimiz hafta boyunca Güney Sudan, Uganda ve Yemen'den uyarılar rapor edilmiştir. Bugüne kadar gelen tüm bu uyarılarda EVH söz konusu değildir. Uganda (coğrafi olarak salgından etkilenen bölgelere en yakın) hazırlık çalışmalarını yoğunlaştırmaya devam etmekte olup bu hafta öncelikli sağlık tesislerinde, sağlık ve ön saha çalışanlarını aşılamaya başlamıştır.

 

Şekil 1: 6 Kasım 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n = 308)

http://www.who.int/csr/don/figure1_20181108.png

 

Şekil 2:  6 Kasım 2018 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n =303) *

 

http://www.who.int/csr/don/figure2_20181108.png

*5 vakayla ilgili olarak hastalık başlangıç tarihi bilinmemektedir. Son haftalardaki veriler, teyit ve raporlamanın yanı sıra devam eden veri temizliği durumunda gecikmelere tabidir. Bu dönemdeki eğilimler ihtiyatlı bir şekilde yorumlanmalıdır.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

DSÖ ve ortakların desteğiyle, Sağlık Bakanlığı yanıt önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. Öncelikler arasında; komşu illerde ve ülkelerde yanıt koordinasyonu, sürveyans, temaslı takibi, laboratuvar kapasitesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol - IPC, klinik yönetim, aşılama, risk iletişimi ve toplum katılımı, güvenli ve temkinli defin- SDB işlemleri, sınır ötesi sürveyans ve hazırlık faaliyetleri yer almaktadır.

  • Sürveyans: Saha ekipleri tarafından vaka ve temaslı tespiti, araştırma ve veri analizindeki zorlukların üstesinden gelmek için yenilenen gerçekleştirilen çabalar ve gelişmiş sistemler sonrasında meydana gelen etkiler gözlemlenmektedir. Geçen hafta ve daha önceki dönemlerde Beni'de bildirilen yeni vakaların büyük bir kısmı rapor sırasında temaslı olarak listelenmemiş olsa da, araştırmacılar vakaların çoğunda iletim zincirlerini retrospektif olarak açıkladılar. 6 Kasım itibariyle, neredeyse 18.000 temaslı kayıt altına alınmış ve bunların 5.430'u sürveyansa tabi tutulmuştur. Geçen haftada tüm sağlık bölgelerindeki takip oranları % 91 - 94 olarak belirlenmiştir.
  • Aşılama: 31 Ekim itibariyle, 38 sağlık ve ön saha çalışanına ek olarak 174 aşılama halkası tanımlanmıştır. Bugüne kadar, 27.360 uygun ve aşılanmayı kabul etmiş kişi aşılanmış olup bu sayıya 9.106 sağlık ve ön saf çalışanı ve 7.256 çocuk dahildir.  
  • Klinik yönetim ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol-IPC: Hem klinik yönetim hem de IPC'de faaliyetler devam etmekte ve bu alanda birçok ortak tarafından desteklenmektedir. ETM'lere başvuran hemen hemen doğrulanmış tüm yeni hastalar, terapötikler almaktadır. Vakalara gecikmiş olarak tanı konulması ve ETM'lere havale edilmesi gibi genellikle sadece bir hastanın sağlık kuruluşlarına baş vurmasından sonra ortaya çıkan zorluklar devam etmektedir. Bazı hastalar, ETM'lere ulaşmadan veya hastalığın gelişiminde belirtilerin geç ortaya çıkması nedeniyle varıştan kısa bir süre sonra ölmektedir. Nadir durumlarda, çok zayıf bir prognoz nedeniyle terapötiklerin kesilmesi gerekebilir. Sağlık tesislerinin ve hane halklarının dekontaminasyonu ve IPC eğitimleri gibi çeşitli IPC faaliyetleri devam etmektedir. IPC uygulamalarının çeşitli yönlerinde ihlaller, iletimin devam etmesi için önemli bir neden olmaya devam etmektedir. Bu endişeleri gidermek için sahada çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir.
  • Risk iletişimi, toplumsal katılım ve sosyal seferberlik: Gelişen zorlukları ve ihtiyaçları ele almak için öncelikler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Topluluğun yanıtı sahiplenmesine odaklanmanın yanı sıra çalışma resmi ve bilgilendirme sağlık merkezi tesislerinde virüs enfeksiyonu etrafında ve toplumsal sürveyansın desteklenmesine odaklanacaktır. Kapı-kapı ev ziyaretleri, topluluk odaklı tartışmalar ve bilgi, tutum ve uygulamalar (KAP) anketleri aracılığıyla toplum tarafından dile getirilen endişelerin geri bildirimi sistematik olarak toplanmakta ve ele alınmaktadır. Bu hafta Butsili'de geleneksel şifacılarla birlikte Butembo'da yerel eczaneler ile savunuculuk toplantıları düzenlenmekte ve Ebola duyarlılığı ile ilgili tartışmalar Beni'de toplum liderleri ve kadın grupları ile gerçekleştirilmektedir. Katwa'da da toplum diyalog oturumları düzenlenmiştir.
  • Güvenli ve temkinli defin (SDB) işlemleri kapasitesi Hem Kızılhaç (KH) hem de Sivil Savunma (SS) ekipleri tarafından sağlanmıştır. 7 Kasım itibariyle toplam 458 SDB uyarısı alınmış ve bunların 389'u (% 85) başarılı bir şekilde yanıtlanmıştır. Özellikle Butembo ve Beni'de topluluk ölümlerinin uyarı sayısı beklenenden daha az olup toplumsal ölümlerin eksik rapor edildiğini düşündürmektedir. SDB ekipleri tarafından erişilemeyen bölgelerdeki defin işlemlerinin yönetilmesi için zarar azaltma yaklaşımı ve ölenler için Hızlı Tanı Testinin (RDT) uygulanması da gözden geçirilmektedir.  Direnişi azaltmak için toplulukları, kanaat önderlerini ve yetkilileri (ör. Polis ve ordu) SDB'ye duyarlı hale getirmek için sürekli bir ihtiyaç söz konusudur.
  • Giriş Noktası (PoE): 6 Kasım 2018 itibariyle, 67 Giriş Noktası'nda (PoEs) sağlık taraması yapılmış, 13.2 milyondan fazla yolcu taranmış, 17.500’den fazla ulaşım aracı dekontamine edilmiş ve 100 uyarı bildirimi alınmıştır. Bu Giriş Noktalarından geçen 13,8 milyon yolcunun % 91'i el yıkarken,% 83'ü EVH konusunda duyarlı hale gelmiştir. 12-14 Kasım tarihleri arasında Giriş Noktaları faaliyetleri için operasyon prosedürlerini revize eden bir çalıştay  planlanmaktadır.
  • Laboratuvar kapasitesi: Tanısal test kapasitesi yeni coğrafi bölgelere yayılan vakalardan dolayı genişlemeye devam etmiştir. Beni, Mutembo, Goma, Mangina ve Tschomia'da yakın-hasta testi sağlayan 5 saha Ebola laboratuvarı kurulmuştur; Bunlara Kinshasa'daki ulusal laboratuvar dahil değildir. Geçen hafta yapılan testlerin hacmi artmıştır; 28 Ekim'de sona eren haftada bir önceki haftaya göre % 30 daha fazla olan  438 numune test edilmiştir.
  • Hazırlık ve operasyonel teyakkuz: Sağlık Bakanlığı, bu hafta operasyonel hazırlık kapasitelerini genişletmek için  56 hazırlık memurunu ve IPC, risk iletişimleri, sürveyans, Giriş Noktalarında tarama ve koordinasyon için hazırlık ekiplerini Kuzey Kivu çevresindeki  yüksek riskli 10 ildeki yerlere konuşlandırmıştır. Uganda, Güney Sudan, Ruanda ve Burundi'de daha fazla çaba gösterilerek, 9 komşu ülkede operasyonel hazırlık eylemleri güçlendirilmeye devam edilmektedir. EVH hazırlığı için acil durum planlarının uygulanması ortaklarla birlikte yürütülmektedir. Nimule, Yei ve Yambio'da hazırlık çabalarını geliştirmek için Güney Sudan'da 12 uzman görevlendirilmiştir.

Ortaklar

Sağlık Bakanlığı’nı desteklemek için DSÖ, komşu ülkeler de dahil olmak üzere EVH yanıtı, araştırma ve acil hazırlık için çok sektörlü ve çok disiplinli bölgesel ve küresel ortaklar ve paydaşlar ile yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Ortaklar arasında bir dizi BM kurumları ve uluslararası kuruluşlar bulunmaktadır: Avrupa Sivil Korunma ve İnsani Yardım Operasyonu (ECHO; Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF); BM Yüksek Mülteciler Komisyonu (UNHCR); Dünya Gıda Programı (WFP); Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA); Kurumlararası Daimi Komite (IASC); İngiltere Halk Sağlığı Hızlı Destek Ekibi; Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID); çoklu kümelenmeler, barışı koruma harekâtları ve BM misyonu; BM Güvenlik ve Güvenlik Dairesi (UNDSS), Dünya Bankası ve bölgesel kalkınma bankaları; Afrika Birliği, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve bölgesel ajanslar; Uluslararası Tıbbi Eylem İttifakı (ALIMA) dahil Sağlık Kümesi ortakları ve STK'lar, Adeco Federación (ADECO), toplum temelli beslenme için kadınlar Derneği (AFNAC), CARITAS DRC, Sosyo-hijyenik tanıtım merkezi (CEPROSSAN), CARE International, Cooperazione Internationale (COOPI), Katolik Destek ve Kalkındırma Yardımları Örgütü (CORDAID / PAP-DRC), Harvard İnsani Yardım Girişimi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC),Demokratik Kongo Cumhuriyeti Kızılhaçı (DRC Kızıl Haç), Uluslararası Tıbbi Kolordu (IMC), Intersos - Organisation Umanitaria par l’Emergenza (INTERSOS), Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC), Medair, Médecins Sans Frontières (MSF), Oxfam International, Samaritan'ın Çantası, İnsani Eylem Platformunda Sosyal Bilimler (SSHAP) ve Uluslararası Çocukları Kurtarmak (SCI); Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı (GOARN), Gelişmekte Olan ve Tehlikeli Patojenler Laboratuar Ağı (EDPLN), Gelişen Hastalık Klinik Değerlendirme ve Yanıt Ağı (EDCARN), teknik ağlar ve operasyonel ortaklar ve Acil Tıp Ekibi Girişimi (EMT). GOARN ortakları, etkilenmemiş illerde ve komşu ülkelerde, DSÖ'nün farklı düzeylerine, müdahale ve hazırlık çalışmaları için konuşlandırma yaparak yanıtı desteklemeye devam etmektedir.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. EVH'nin ulusal ve bölgesel düzeyde iletimi için potansiyel risk faktörleri arasında, etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ulaşım bağlantıları; nüfusun ülke içinde yer değiştirmesi; Kongolu mültecilerin komşu ülkelere göç etmesi yer almaktadır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Ek olarak, North Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandırmaktadır. DSÖ’nün  salgın için risk değerlendirmesi şu anda ulusal ve bölgesel düzeylerde çok yüksektir. Küresel risk seviyesi düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak Demokratik  Kongo Cumhuriyeti'yle ilgili olarak herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlamasını önermemektedir.

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. UST Acil Durum Komitesi, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmamasının, koşulların daha da kötüleşmesine ve salgının daha fazla yayılmasına yol açacağını bildirmiştir. DSÖ, sağlık otoritelerinin uyarıldığından ve operasyonel olarak yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için komşu ülkeler ve ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: