DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

15 Kasım 2018 Perşembe

13 Kasım itibariyle, North Kivu Eyaleti'nde 11 sağlık bölgesinde ve Ituri Eyaleti'nde 3 sağlık bölgesinde 215 ölüm (177 doğrulanmış ve 38 olası) olmak üzere 341 EVH vakası (303 doğrulanmış ve 38 olası) bildirilmiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer komşu ülkelere yayılan salgın riski çok yüksektir.

Hastalık Salgını Haberi

15 Kasım 2018  

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınına yanıtta karşılaşılan engellerin üstesinden gelmek üzere alınan yeni önlemler olumlu bir etki yaratmaktadır. Sağlık Bakanlığı (SB), DSÖ ve ortaklar, zorluklara rağmen, salgının kontrol altına alınabileceğinden emindir.

Geçtiğimiz haftada (7-13 Kasım), North Kivu Eyaleti'nin çeşitli bölgelerinde iletim devam ederken, salgının 2 yeni sağlık bölgesine (Kyondo ve Mutwanga) coğrafi olarak genişlemesi gözlemlenmiştir (Şekil 1). Bu sağlık bölgelerinden bildirilen ilk vakalar, sırasıyla Butembo ve Beni'deki vakalarla temas yoluyla açığa çıkmıştır.

Raporlama döneminde, Beni, Mutwanga, Kalunguta, Butembo, Vuhovi, Kyondo ve Musienene'den 31 yeni doğrulanmış EVH vakası bildirilmiştir. Yeni vakaların 4'ü yenidoğan ve 2 yaşından küçük bebek, 3'ü 2-17 yaş arası çocuk ve 3'ü gebe veya emziren kadınlardan oluşmaktadır. Yeni enfekte olmuşlar arasında Beni ve Butembo'dan 3 sağlık çalışanı olup bugüne kadar 31 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. Beni (9), Butembo (2) ve Mabalako (1) Ebola Tedavi Merkezlerinden (ETM'ler) hastalıktan kurtulan 12 kişi daha taburcu edilmiş ve topluluklarına yeniden entegre edilmiş olup bugüne kadar 103 hasta iyileşmiştir.

Geçtiğimiz hafta boyunca, vaka kayıtlarının gözden geçirilmesi ve kayıtlarla ilgili mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu gözden geçirme çalışmaları, 14 olası vakanın kayıtlara eklenmesine, daha önce olası vaka olarak rapor edilen 11 ölümün ve mükerrer vakaların kayıtlardan düşülmesiyle sonuçlanmıştır. Buna ek olarak, bazı doğrulanmış ve olası vakalar, başvuruda bulundukları ETM'nin bulunduğu yerin aksine enfeksiyonun meydana gelmiş olması en muhtemel sağlık bölgelerine göre yeniden sınıflandırılmıştır. 13 Kasım itibariyle, North Kivu Eyaleti'nde 11 sağlık bölgesinde ve Ituri Eyaleti'nde 3 sağlık bölgesinde 215 ölüm (177 doğrulanmış ve 38 olası) olmak üzere 341 EVH vakası (303 doğrulanmış ve 38 olası) bildirilmiştir (Şekil 1). Haftalık vaka insidansındaki genel eğilimler, North Kivu'daki çeşitli şehirlerde ve köylerde toplumda iletimin devam ettiğini göstermektedir (Şekil 2). Vakaların tespiti ve devam eden veri doğrulama faaliyetlerinde beklenen gecikmeler göz önüne alındığında, eğilimlerin, özellikle de son haftalarda, ihtiyatlı bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer komşu ülkelere yayılan salgın riski çok yüksektir. Geçtiğimiz hafta boyunca Güney Sudan ve Uganda'dan uyarılar bildirilmiş olup bugüne kadar bildirilen tüm uyarılarda EVH söz konusu değildir. Uganda'daki öncelikli bölgelerdeki sağlık ve ön saf çalışanlarının aşılanmasına 7 Kasım'da başlanmış olup Ruanda ve Güney Sudan'da sağlık ve ön saf çalışanlarının aşılanmasıyla ilgili hazırlıklar devam etmektedir.

Şekil 1: 13 Kasım 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n = 341)

http://www.who.int/csr/don/figure1_20181108.png

 

Şekil 2:  13 Kasım 2018 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n =341) *

 

http://www.who.int/csr/don/figure2_20181108.png

*Son haftalardaki veriler, teyit ve raporlamanın yanı sıra devam eden veri temizliği durumunda gecikmelere tabidir. Bu dönemdeki eğilimler ihtiyatlı bir şekilde yorumlanmalıdır.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

DSÖ ve ortakların desteğiyle, Sağlık Bakanlığı yanıt önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. Öncelikler arasında; komşu illerde ve ülkelerde yanıt koordinasyonu, sürveyans, temaslı takibi, laboratuvar kapasitesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol - IPC, klinik yönetim, aşılama, risk iletişimi ve toplum katılımı, güvenli ve temkinli defin- SDB işlemleri, sınır ötesi sürveyans ve hazırlık faaliyetleri yer almaktadır. DSÖ, Sağlık Bakanlığı'nı desteklemek için, komşu ülkeler de dahil olmak üzere EVH yanıtı, araştırma ve acil hazırlık konularında çok sektörlü ve çok disiplinli bölgesel ve küresel ortaklar ve paydaşlar ile yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

 

DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. EVH'nin ulusal ve bölgesel düzeyde iletimi için potansiyel risk faktörleri arasında, etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ulaşım bağlantıları; nüfusun ülke içinde yer değiştirmesi; Kongolu mültecilerin komşu ülkelere göç etmesi yer almaktadır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ve Sıtma) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Buna ek olarak, North Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandırmaktadır. DSÖ’nün  salgın için risk değerlendirmesi şu anda ulusal ve bölgesel düzeylerde çok yüksektir. Küresel risk seviyesi düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak Demokratik  Kongo Cumhuriyeti'yle ilgili olarak herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlamasını önermemektedir.

 

 

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. UST Acil Durum Komitesi, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmamasının, koşulların daha da kötüleşmesine ve salgının daha fazla yayılmasına yol açacağını bildirmiştir. DSÖ, sağlık otoritelerinin uyarıldığından ve operasyonel olarak yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için komşu ülkeler ve ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: