SUUDİ ARABİSTAN’DA ORTA DOĞU SOLUNUM YOLU SENDROMU KORONAVİRÜSÜ (MERS-COV)

20 Kasım 2018 Salı

Suudi Arabistan'ın Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) Ulusal Odak Noktası, 16- 30 Ekim 2018 tarihleri arasında, 1 ölüm dahil 4 yeni Ortadoğu solunum yolu sendromu koronavirüsü (MERS-CoV) enfeksiyonu vakasını bildirmiştir.

Hastalık salgını haberi 
20 Kasım 2018

Suudi Arabistan'ın Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST 2005) Ulusal Odak Noktası, 16- 30 Ekim 2018 tarihleri arasında, 1 ölüm dahil  4 yeni  Ortadoğu solunum yolu sendromu koronavirüsü (MERS-CoV) enfeksiyonu vakasını  bildirmiştir. Bu vakalarla ilgili detaylar aşağıdadır:

2012'den 30 Ekim 2018'e kadar, UST (2005) kapsamında DSÖ’ye  rapor edilen  laboratuvar onaylı MERS-CoV vakalarının toplam sayısı, 804 ilişkili ölümle birlikte 2266'dır. Toplam ölüm sayısı, DSÖ'nün, etkilenen üye devletleri takip ederek bugüne kadar haberdar olduğu ölümleri kapsamaktadır.

DSÖ risk değerlendirmesi

MERS-CoV insanlarda yüksek ölüm oranları ile sonuçlanan ciddi enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Enfekte tek hörgüçlü develerle doğrudan veya dolaylı yakın temas, insan enfeksiyonlarının kaynağıdır ve enfeksiyonun insandan insana bulaşabildiği görülmüştür. Şimdiye kadar, gözlemlenmiş süreklilik arz etmeyen insandan insana bulaşmalar çoğunlukla sağlık tesislerinde meydana gelmiştir.

İlave vakaların bildirilmesi genel risk değerlendirmesini değiştirmez. DSÖ, Ortadoğu'dan yeni MERS-CoV enfeksiyon vakalarının bildirilmesini ve hayvanlara veya hayvansal ürünlere(örneğin; tek hörgüçlü develerle teması takiben) veya insan kaynağına (örneğin bir sağlık bakım ortamında) maruz kaldıktan sonra enfeksiyon bulaşabilecek kişiler tarafından diğer ülkelere ihraç edilmeye devam edeceğini beklemektedir.  DSÖ epidemiyolojik durumu izlemeye devam etmektedir ve mevcut en güncel bilgilere dayanarak risk değerlendirmesi yapmaktadır.

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, mevcut durum ve eldeki bilgilere dayanarak  tüm Üye Ülkeleri akut respiratuar enfeksiyonlara yönelik sürveyanslarını sürdürmeleri ve sıra dışı paternleri dikkatlice incelemeleri konusunda teşvik etmektedir. MERS-CoV enfeksiyonu  ve MERS-CoV korunma  önlemleri hakkında toplum ve  hane halkı bilinçlendirilerek hastalığın iletimi azaltılabilir ve toplum kümeleri önlenebilir. Sağlık tesislerinde de olası MERS-CoV yayılımını önlemek açısından enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri çok önemlidir. MERS-CoV’un erken semptomları, diğer respiratuar enfeksiyonlarda olduğu gibi non-spesifik olduğu için MERS-CoV’a yakalanmış kişileri erken tespit etmek her zaman mümkün değildir. Bu nedenle sağlık çalışanları, tanılarına bakılmaksızın tüm hastalar için tutarlı olarak standart önlemleri uygulamalıdır. Akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan hastaların tedavisi yapılırken standart önlemlere ek olarak damlacık önlemleri alınmalı; olası ya da doğrulanmış MERS-CoV enfeksiyonu vakaları tedavi edilirken ilave olarak temas önlemleri ve göz koruyucu önlemler alınmalı; aeresol üreten işlemler uygulanırken hava kaynaklı mikroplara karşı önlemler uygulanmalıdır.

MERS-CoV hakkında daha fazla bilgi sahibi olunana kadar, diyabet, böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı olan ve bağışıklığı baskı altında olan kişiler MERS-CoV enfeksiyonu kaynaklı ciddi rahatsızlık riskinin yüksek olduğu kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle bu kişiler virüsün dolaşımı potansiyelinin olduğu bilinen çiftlikleri, pazarları veya hayvan barınaklarının bulunduğu bölgeleri ziyaret ederken hayvanlarla, özellikle de develerle yakın temastan kaçınmalıdır. Hayvanlara dokunmadan önce ve sonra düzenli el yıkama, hasta hayvanlarla temastan kaçınma gibi genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Gıda hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. İnsanlar çiğ deve sütü ya da deve idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş etleri yemekten kaçınmalıdır.

DSÖ, bu olayla ilgili olarak giriş noktalarında özel bir tarama yapılmasını tavsiye etmemektedir ve şuan için herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması uygulanmasını da önermemektedir.

 

Etiketler: