DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

29 Kasım 2018 Perşembe

27 Kasım itibariyle Kuzey Kivu'da 11 sağlık bölgesinde ve Ituri Eyaleti'nde 3 sağlık bölgesinde 242 ölüm olmak üzere toplam 422 EVH vakası bildirilmiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer komşu ülkelere yayılan salgın riski çok yüksektir. Geçtiğimiz hafta boyunca Güney Sudan ve Uganda’dan uyarılar bildirilmiş olup bugüne kadar bildirilen tüm uyarılarda EVH söz konusu değildir.

Hastalık Salgını Haberi

29 Kasım 2018  

Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgını deklarasyonundan bu yana yaklaşık 5 ay geçmiş olup salgına yanıt vermek zorlu bir konu olmaya devam etmektedir; Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı (SB) ve ortakları ile işbirliği içinde, DSÖ salgını sona erdirmek için süregelen önleme çabalarına odaklanmaya devam etmektedir. SB, DSÖ ve ortaklar, Butembo, Katwa, Beni ve Kalunguta da dahil olmak üzere EVH iletiminin devam ettiği alanlarda yanıt faaliyetlerine yoğun bir şekilde odaklanmaktadır.

Raporlama döneminde (21-27 Kasım 2018) 36 yeni vaka bildirilmiştir: Beni'de 13, Katwa'da 9, Kalungunta'da 6, Butembo'da 6, Kyondo'da 1 ve Oicha'da 1. Katwa ve Kyondo'dan 2 sağlık çalışanı yeni enfekte olmuşlar arasında yer almakta olup bugüne kadar 42 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. Beni (6) ve Butembo (6)  Ebola Tedavi Merkezlerinden (ETM'ler) hastalıktan kurtulan 12 kişi daha taburcu edilmiş ve topluluklarına yeniden entegre edilmiş olup bugüne kadar 125 hasta iyileşmiştir.

Son iki aydır, DSÖ Katwa, Butembo, Beni ve Kalungunta'daki gelişmekte olan duruma yanıt vermektedir. Ön veriler, Beni ve Kalunguta'daki halk sağlığı kontrol önlemlerinin etkisini göstermektedir. Katwa'da toplum katılımı bir sorun olmaya devam etmektedir. Önemli ilerlemelere rağmen, daha önce kayıtlı olmayan ve bu nedenle izleme ekipleri tarafından takip edilmeyen vakaların oranının iyileştirilmesi gerekmektedir. Etkilenen küçük çocuk sayısıyla ilgili endişeler dile getirilmiştir (1 yaş veya daha küçük yaşta). Salgın başlangıcından bu yana yeni doğmuş bebekler ve 2 yaşından küçük çocuklar arasında toplam 36 vaka ve  gebe kadınlar arasında 17 vaka bildirilmiştir.

27 Kasım itibariyle Kuzey Kivu'da 11 sağlık bölgesinde ve Ituri Eyaleti'nde 3 sağlık bölgesinde 242 ölüm olmak üzere toplam 422 EVH vakası (375'i doğrulanmış ve 47'si olası) bildirilmiştir (Şekil 1). Vaka tespiti ve rapor edilmesinde beklenen gecikmeler göz önüne alındığında, haftalık vaka insidansındaki genel eğilimler en son haftalarda dikkatle yorumlanmalıdır (Şekil 2).

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer komşu ülkelere yayılan salgın riski çok yüksektir. Geçtiğimiz hafta boyunca Güney Sudan ve Uganda’dan uyarılar bildirilmiş olup bugüne kadar bildirilen tüm uyarılarda EVH söz konusu değildir.

Şekil 1: 27 Kasım 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n = 416)

 

http://www.who.int/csr/don/figure1_20181129.png

 

Şekil 2:  27 Kasım 2018 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n =416) *

 

http://www.who.int/csr/don/figure2_20181129.png

*Son haftalardaki veriler, teyit ve raporlamanın yanı sıra devam eden veri temizliği durumunda gecikmelere tabidir. Bu dönemdeki eğilimler ihtiyatlı bir şekilde yorumlanmalıdır.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

DSÖ ve ortakların desteğiyle, Sağlık Bakanlığı yanıt önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. Öncelikler arasında; komşu illerde ve ülkelerde yanıt koordinasyonu, sürveyans, temaslı takibi, laboratuvar kapasitesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol - IPC, klinik yönetim, aşılama, risk iletişimi ve toplum katılımı, güvenli ve temkinli defin- SDB işlemleri, sınır ötesi sürveyans ve hazırlık faaliyetleri yer almaktadır. DSÖ, Sağlık Bakanlığı'nı desteklemek için, komşu ülkeler de dahil olmak üzere EVH yanıtı, araştırma ve acil hazırlık konularında çok sektörlü ve çok disiplinli bölgesel ve küresel ortaklar ve paydaşlar ile yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Halen devam eden yanıtı desteklemek için Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 300 DSÖ uzmanı konuşlandırılmış bulunmaktadır.

 

DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. EVH'nin ulusal ve bölgesel düzeyde iletimi için potansiyel risk faktörleri arasında, etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ulaşım bağlantıları; nüfusun ülke içinde yer değiştirmesi; Kongolu mültecilerin komşu ülkelere göç etmesi yer almaktadır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ve Sıtma) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Buna ek olarak, North Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandırmaktadır. DSÖ’nün  salgın için risk değerlendirmesi şu anda ulusal ve bölgesel düzeylerde çok yüksektir. Küresel risk seviyesi düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak Demokratik  Kongo Cumhuriyeti'yle ilgili olarak herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlamasını önermemektedir.

 

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. UST Acil Durum Komitesi, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmamasının, koşulların daha da kötüleşmesine ve salgının daha fazla yayılmasına yol açacağını bildirmiştir. DSÖ, sağlık otoritelerinin uyarıldığından ve operasyonel olarak yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için komşu ülkeler ve ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: