DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

04 Ocak 2019 Cuma

DSÖ ve ortaklarının devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVD) salgınına yanıtı, 30 Aralık 2018'de yapılan son seçim sırasında Beni ve Butembo'da meydana gelen güvenlik olayları nedeniyle kilit hizmetlerde yaşanan kesintilere rağmen devam ediyor. Görevlendirilen tüm personelin güvenliğini sağlamak için, ihtiyati tedbir olarak, seçim gününde birkaç saatliğine operasyonların kapsamı daraltılmıştır. Tüm normal operasyonlara 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tamamen geri dönülmüştür.

 

Hastalık Salgını Haberi

4 Ocak 2019  

DSÖ ve ortaklarının devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVD) salgınına yanıtı, 30 Aralık 2018'de yapılan son seçim sırasında Beni ve Butembo'da meydana gelen güvenlik olayları nedeniyle kilit hizmetlerde yaşanan kesintilere rağmen devam ediyor. Görevlendirilen tüm personelin güvenliğini sağlamak için, ihtiyati tedbir olarak, seçim gününde birkaç saatliğine operasyonların kapsamı daraltılmıştır. Tüm normal operasyonlara 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tamamen geri dönülmüştür. Aralık ayı başlarında saha faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının ardından, birçok alanda, özellikle Beni'deki vakalarda azalma gibi kayda değer iyileşmeler görülebilir. Bununla birlikte,  hastalığın kontrol altına alınması çabalarını engelleyen ve uzun süren güvensizlik ortamından kaynaklanan iletim seviyelerinin artmasıyla ilgili olarak zor kazanılmış ilerleme kaybedilebilir.

Raporlama döneminde (27 Aralık 2018 - 2 Ocak 2019)  Beni (iki), Butembo (beş), Katwa (üç), Komanda (bir), Mabalako (bir) ve Oicha  (dört)  sağlık bölgelerinden yeni teyit edilmiş 16 vaka bildirilmiştir (Şekil 1). 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle toplam 609 EVH vakası  (561 doğrulanmış ve 48 olası, Şekil 2) görülmüş olup bunların 370'i ölüm ve 208'i iyileşen vakalrına aittir. Genel olarak, Kuzey Kivu ve Ituri'de bulunan 16 sağlık bölgesi içinde lokalize sorunlu bölgede vakalar yaşanmaktadır. Doğrulanmış ve olası vakalar arasında vaka yük  durumu en fazla olanlar; aşılama için uygun olan (yani hamile olmayan) 15-49 yaş arası kadınlar ve ayrıca 50 yaş ve üstü kadınlardır (Şekil 3). Doğrulanmış ve muhtemel vakaların % 61'i (374/609) kadın (yaş ortalaması = 28) olup ve ağırlıklı olarak erkeklerden (yaş ortalaması = 25,5) daha yaşlıdır. Vakaların % 16'sı (96/607) 5 yaşından küçük çocuklar, % 7'si (41/607) 1 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Vakaların çoğu % 48'i idi (46/96) Beni'den 5 yaş ve üstü çocuklardır. 29 hamile kadın vakanın 14'ü Beni'den olup 29 vakanın 15'inin ise emziren kadınlar olduğu bildirilmiştir.

2 Ocak itibariyle, halkın genelinden, özellikle Beni (34), Butembo (13), Katwa (11) ve Mabalako'dan (8) toplam 86 hastane enfeksiyonu vakası rapor edilmiştir. Bu rapor döneminde sağlık çalışanlarında yeni bir vaka olmamıştır. Bugüne kadar, sağlık çalışanlarının dahil olduğu toplam 55 EVH vakası görülmüş olup bunların 18'i hayatını kaybetmiş ve 8'i hastaneye kaldırılmıştır. Mevcut klinik bilgileri olan sağlık çalışanlarının % 36'sı (18/50) ölmüştür. Tam teşekküllü bir hastanede 11 sağlık çalışanının enfekte olduğu bildirilirken, diğer 30 sağlık kuruluşu tüm salgın döneminde her biri bir ila üç arasında vaka rapor etmiştir. Tüm vakaların% 22'sinin (133/609), hastalıklarının başlamasından 1 ila 21 gün önce bir hastaneye maruz kalma öyküsünün olduğu belirtilmelidir. İlk vaka incelemeleri sırasında kapsamlı bir temaslı takibi gerçekleştirilmesi, devam eden toplumsal direnç ve son seçimler sırasında sahadaki güvenlik durumunun kötüleşmesinin ışığında zor olmaktadır. Bu, potansiyel temaslılar olarak tanımlanmayan birkaç yeni doğrulanmış vakayla sonuçlandı. Tüm vakaların % 66'sı (327/495) bir vakayla temas kurmuş ve % 37'si (177/478) bir cenaze merasimine katılmıştır. Bu vakaların her ikisinde de oldukça büyük oranda % 34 (155/451) maruziyet sözkonusudur.

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakları etkilenen bölgelerde, diğer bölgelerde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ve komşu ülkelerdeki tüm uyarıları izlemeye ve soruşturmaya devam etmektedir. Son raporun yayınlanmasından bu yana Uganda'da olduğu gibi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin birçok ilinde uyarılar araştırılmıştır. Bugüne kadar, yukarıda belirtilen salgından etkilenen bölgeler dışındaki tüm uyarılarda EVH söz konusu değildir.

 

Şekil 1: 2 Ocak 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n=609)

 

Şekil 2:  2 Ocak 2018 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n=609) *

 

Şekil 3: 2 Ocak 2019 tarihli itibariyle  Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Kivu ve Ituri'deki yaş gruplarına göre Ebola virüsü hastalığı vakaları verileri

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların desteğiyle müdahale önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. Öncelikler arasında koordinasyon, sürveyans, temaslı izleme, laboratuvar kapasitesi, enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC), hastaların klinik yönetimi, aşılama, risk iletişimi ve topluluk katılımı, psikososyal destek, güvenli ve temkinli defin (SDB), sınır ötesi sürveyans ve komşu il ve ülkelerde hazırlık çalışmaları yer almaktadır. Sağlık kurumlarında, özellikle doğum öncesi kliniklerinde enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

 

DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. EVH'nin ulusal ve bölgesel düzeyde iletimi için potansiyel risk faktörleri arasında, etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ulaşım bağlantıları; nüfusun ülke içinde yer değiştirmesi; Kongolu mültecilerin komşu ülkelere göç etmesi yer almaktadır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ve Sıtma) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Buna ek olarak, North Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandırmaktadır. DSÖ’nün  salgın için risk değerlendirmesi şu anda ulusal ve bölgesel düzeylerde çok yüksektir. Küresel risk seviyesi düşüktür. Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak Demokratik  Kongo Cumhuriyeti'yle ilgili olarak herhangi bir seyahat ve ticaret kısıtlamasını önermemektedir.

 

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. UST Acil Durum Komitesi, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmamasının, koşulların daha da kötüleşmesine ve salgının daha fazla yayılmasına yol açacağını bildirmiştir. DSÖ, sağlık otoritelerinin uyarıldığından ve operasyonel olarak yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için komşu ülkeler ve ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: