DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

10 Ocak 2019 Perşembe

DSÖ ve ortakları, devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınına mümkün olan en karmaşık ortamlardan birinde cevap vermeye devam etmektedir. Salgının eski merkez üssü Beni'de görülme sıklığında bir azalma söz konusudur. Bu durum, yanıtın birçok zorluğa rağmen ne kadar etkili olabileceğinin güçlü bir göstergesidir.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme 
10 Ocak 2019

DSÖ ve ortakları, devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınına mümkün olan en karmaşık ortamlardan birinde cevap vermeye devam etmektedir. Salgının eski merkez üssü Beni'de görülme sıklığında bir azalma söz konusudur. Bu durum, yanıtın birçok zorluğa rağmen ne kadar etkili olabileceğinin güçlü bir göstergesidir. Ancak, Beni ve diğer yerlerde, güvensizlik nedeniyle müdahale faaliyetlerinde geçici olarak yaşanan son kesintilerin ardından vakaların tespit edilmesinde gecikmeler beklendiği için eğilimlerin dikkatle yorumlanması gerekir. Buna rağmen, DSÖ ve ortakları, hükümetin önderliği altında ve kurumlar arasında işbirliği yaparak, zorlukların üstesinden gelmek ve salgınları sona erdirmek konusunda kararlıdır.

8 Ocak 2019 itibariyle 383 ölüm (toplam vaka ölüm oranı: % 61) dahil olmak üzere toplam 628 EVH vakası 1 (580 teyitli ve 48 muhtemel) görüldü . Bugüne kadar 222 kişi iyileşerek Ebola Tedavi Merkezi'nden (ETM) taburcu edildiler ve hayatta kalanların izlenmesi ve desteklenmesi için özel bir programa kaydoldular.

Son 21 gün boyunca (19 Aralık 2018 - 8 Ocak 2019), salgının aktif kaldığı, Katwa (18), Butembo (16), Oicha (13), Beni (13), Kalungata (6), Mabalako (5), Komanda (3), Musienene (2), Kyondo (1) ve Nyankunde (1) olmak üzere  10 sağlık bölgesinden  vakalar rapor edildi. Genel olarak, Kuzey Kivu ve Ituri illerinde bulunan 16 sağlık bölgesi içinde lokalize sıcak noktalarda vakalar meydana gelmiştir (Şekil 1). Tüm alanlarda yeniden güçlenme ve yeniden giriş olaylarını hızlıca tespit etmek için gözetim faaliyetleri sürdürülmektedir.

Meydana gelen yeni vakaların sayısındaki eğilimler (Şekil 2), coğrafi olarak dağılmış bu bölgelerdeki salgının devam ettiğini yansıtmakta ve Beni gibi alanlarda görülen düşüşler cesaret vermektedir. Zor kazanılmış ilerleme, uzun süredir devam eden güvensizlikten korunma çabalarını engelleyen dönemler nedeniyle kaybedilebilir.

Teyit edilmiş  ve muhtemel  EVH vakalarının % 61'i (385/628) kadın, % 30'u (189/628) 18 yaşından küçük çocuklardı. Yüksek sayıda  vaka  1 yaşından küçük bebekleri (38) ve 1-4 yaş grubunu (58)  içermektedir. Bu orantısız yükün risk faktörlerini anlamaya yönelik araştırmalar devam ederken, yanıt ekiplerinin önceliği mümkün olan yerlerde  bu popülasyon gruplarına bulaşı önlemektir.  

Etkilenen bütün bölgelerdeki, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki diğer illerdeki ve komşu ülkelerdeki tüm uyarılar izlenmeye ve araştırılmaya devam etmektedir. Son raporun yayınlanmasından bu yana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Güney Sudan, Ruanda’nın bazı illerinde ve Burundi'den İsveç'e dönen bir gezginle ilgili uyarılar araştırıldı. Bugüne kadar, salgından etkilenen bölgeler dışındaki  tüm uyarılarda EVH ekarte edildi. 

Şu anda hepsi asemptomatik olan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görev yaptıktan  sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen bir doktor da dahil olmak üzere, virüsle temas etmiş olabilecek uluslararası gezginler de yakından takip edilmektedir.

Şekil 1: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kuzey Kivu ve Ituri illeri sağlık bölgesi tarafından teyit edilmiş  ve muhtemel Ebola virüsü hastalığı vakaları,  8 Ocak 2019 tarihli veriler (n = 628)

 

Şekil 2: Hastalık başlangıcına göre teyitli  ve muhtemel Ebola virüsü hastalığı vakaları, 8 Ocak 2019 tarihli veriler (n = 628) *

 

* Son haftalardaki veriler, onaylama, raporlama ve ayrıca devam eden veri temizliği durumunda gecikmelere maruz kalabileceğinden  bu dönemdeki eğilimler dikkatli yorumlanmalıdır.

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların desteğiyle müdahale önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. Öncelikler arasında koordinasyon, sürveyans, temaslı izleme, laboratuvar kapasitesi, enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC), hastaların klinik yönetimi, aşılama, risk iletişimi ve topluluk katılımı, psikososyal destek, güvenli ve temkinli defin (SDB), sınır ötesi sürveyans ve komşu il ve ülkelerde hazırlık çalışmaları yer almaktadır. Sağlık kurumlarında, özellikle doğum öncesi kliniklerinde enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ’nün  salgın için risk değerlendirmesi şu anda ulusal ve bölgesel düzeylerde çok yüksektir. Küresel risk seviyesi düşüktür. Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. EVH'nin ulusal ve bölgesel düzeyde iletimi için potansiyel risk faktörleri arasında, etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ulaşım bağlantıları; nüfusun ülke içinde yer değiştirmesi; Kongolu mültecilerin komşu ülkelere göç etmesi yer almaktadır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ve Sıtma) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Buna ek olarak, Kuzey Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandırmaktadır.

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. UST Acil Durum Komitesi, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmamasının, koşulların daha da kötüleşmesine ve salgının daha fazla yayılmasına yol açacağını bildirmiştir. DSÖ, sağlık otoritelerinin uyarıldığından ve operasyonel olarak yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için komşu ülkeler ve ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

DSÖ tavsiyesi

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

Etiketler: