DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

31 Ocak 2019 Perşembe

Sağlık Bakanlığı (DS), DSÖ ve ortakları, güvenlik ve toplumdaki güvensizlik önlemlerini etkileyen zorluklara rağmen, Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınına yanıt vermeye devam ediyor. Son haftalarda, çoğunlukla, büyük ölçekli yanıt faaliyetlerinin mevcut odağı olan, Katwa Sağlık Bölgesinde meydana gelen salgına bağlı oldukça yüksek sayıda vaka bildirilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi

31 Ocak 2019  

Sağlık Bakanlığı (DS), DSÖ ve ortakları, güvenlik ve toplumdaki güvensizlik önlemlerini etkileyen zorluklara rağmen, Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınına yanıt vermeye devam ediyor. Son haftalarda, çoğunlukla, büyük ölçekli yanıt faaliyetlerinin mevcut odağı olan, Katwa Sağlık Bölgesinde meydana gelen salgına bağlı oldukça yüksek sayıda vaka bildirilmiştir (Şekil 1) . Beni ve Oicha da dahil olmak üzere daha küçük vaka grupları Katwa Sağlık Bölgesi'nin dışında da rapor edilmektedir ancak iletimi ve salgının daha fazla coğrafi olarak yayılmasını önlemek için ekipler bu vaka gruplarına hızlı ve sistematik bir şekilde yanıt vermiştir. Ekipler ayrıca etkilenen tüm alanlarda toplum güvenini ve katılımını güçlendirmek için aktif olarak çalışmaktadır.

Salgının ilanından bu yana 6 aya yakın bir zaman geçmiş olup 29 Ocak 2019 tarihi itibariyle 465 ölüm dahil toplam 752 EVH vakası bildirilmiştir. Bugüne kadar, 259 kişi Ebola Tedavi Merkezleri'nden (ETC) taburcu edilmiş ve hayatta kalanların izlenmesi ve desteklenmesi için özel bir programa dahil edilmişlerdir. Yaş ve cinsiyetleri bildirilmiş vakaların % 59'u (459/750) kadın,% 30'u (224/749) 18 yaşından küçük olup bu sayıya 5 yaşın altındaki 115 çocuk dahildir.

Son 21 gün boyunca (9 Ocak - 29 Ocak 2019), 11 sağlık bölgesinden 118 yeni vaka bildirilmiştir (Şekil 2): Katwa (80), Beni (9), Butembo (7), Kayina (5), Manguredjipa (4), Oicha (4), Biena (3), Kyondo (2), Musienene (2), Komanda (1) ve Vuhovi (1). Ek olarak, geçtiğimiz hafta Komanda Sağlık Bölgesinden tarihi 5 muhtemel vaka bildirilmiş ve hastalık başlangıç tarihleri  Kasım 2018'e kadar dayanmaktadır.

Katwa ve Butembo sağlık bölgelerinde yaşanan salgın, kısmen özel ve halk sağlığı merkezlerindeki nozokomiyal iletim olaylarından kaynaklanmaktadır. 1 Aralık 2018'den bu yana, bu bölgelerdeki vakaların% 86'sı (125/145) hastalık başlangıcından  önce veya sonra bir sağlık tesisini ziyaret etmiş yada bir sağlık tesisinde çalışmıştır. Bunların% 21'i (30/145), hastalığın başlangıcından önce bir sağlık tesisi ile temasa geçtiğini bildirmiştir ki bu da olası nozokomiyal geçişe işaret etmektedir. Son 3 hafta boyunca (9 Ocak'tan bu yana) Katwa'da, nozokomiyal bulaşmanın potansiyel olarak meydana geldiği 9 sağlık merkezi de dahil olmak üzere, doğrulanmış vakaların sağlık hizmeti aldığı 49 sağlık tesisi tespit edilmiştir. Ayrıca, aynı dönemde, Katwa'da 8 yeni sağlık çalışanı (HCW) enfeksiyonu bildirilmiştir; Genel olarak, bugüne kadar 65 sağlık çalışanı enfekte olmuştur. Ayrıca, yanıt ekipleri aynı dönemde,  triyaj,  vaka tespiti ve enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleri arasındaki boşlukları ele almak için belirlenen sağlık tesislerini takip etmektedir.

Şekil 1:  29 Ocak 2018 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n=752)

 

* Son haftalardaki veriler, onaylama, raporlama ve ayrıca devam eden veri temizliği durumunda gecikmelere maruz kalabileceğinden  bu dönemdeki eğilimler dikkatli yorumlanmalıdır.

Şekil 2: 29 Ocak 2018 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarıyla ilgili veriler (n=752)

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların desteğiyle müdahale önlemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ salgın için risk değerlendirmesini gözden geçirmiş olup ulusal ve bölgesel düzeyde risk çok yüksek; küresel düzeyde ise risk seviyesi düşük seviyededir. Bu EVH salgını, Uganda, Ruanda ve Güney Sudan'ı sınırlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kuzeydoğu illerini etkilemektedir. Etkilenen bölgeler, ülkenin geri kalanı ve komşu ülkeler arasındaki ekonomik ve kişisel nedenlerden dolayı güvensizlik nedeniyle yapılan yoğun seyahatlerle ulusal ve bölgesel düzeylerde EVH'nin taşınması riski vardır. Ülke aynı anda birçok salgın (Kolera ve Aşı kaynaklı Poliomyelit ve Sıtma) ve uzun vadeli insani kriz yaşamaktadır. Buna ek olarak, North Kivu ve İturi’deki güvenlik durumu, yanıt faaliyetlerinin uygulanmasını sınırlandırmaktadır.

 

Ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek olduğundan, komşu illerin ve ülkelerin sürveyans ve hazırlık faaliyetlerini geliştirmeleri önemlidir. UST 2005 Acil Durum Komitesi, bu faaliyetlerin yoğunlaştırılmamasının, koşulların daha da kötüleşmesine ve salgının daha fazla yayılmasına yol açacağını bildirmiştir. DSÖ, sağlık otoritelerinin uyarıldığından ve operasyonel olarak yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için komşu ülkeler ve ortaklarla çalışmaya devam edecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

 

Etiketler: