DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

21 Mart 2019 Perşembe

Katwa, Butembo, Masereka ve Mandima'dan bildirilen vakalar son 21 gündeki tüm vakaların % 80'ini oluşturmaktadır. Son 21 gün içinde etkilenen 130 sağlık bölgesinin 38'inden toplam 97 doğrulanmış vaka rapor edilmiştir.

Hastalık Salgını Haberi

21 Mart 2019  

Kuzey Kivu ve Ituri illerinde Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında son zamanlarda, haftalarca süren toplam düşüşün ardından bildirilen haftalık vaka sayısında artış olduğu görülmüştür (Şekil 1). Bu artış beklenmeyen bir durum değildir ve kısmen, tedavi merkezlerine doğrudan yapılan son saldırılar ve etkilenen bölgelerde birkaç gün boyunca bazı müdahale faaliyetlerini yavaşlatan toplumdaki güven eksikliği gibi güvenlik sorunlarının artmasından kaynaklanmaktadır.

Katwa, Butembo, Masereka ve Mandima'dan bildirilen vakalar son 21 gündeki tüm vakaların % 80'ini oluşturmaktadır. Son 21 gün içinde etkilenen 130 sağlık bölgesinin 38'inden toplam 97 doğrulanmış vaka rapor edilmiştir(Tablo 1, Şekil 2). Bu hafta, Bunia Sağlık Bölgesi'nde ölen, ancak ebeveynleri sağlıklı olan bir bebekte EVH doğrulanmıştır. Bu, bu sağlık bölgesinden doğrulanmış ilk vakadır; Şubat ayı başlarında komşu Rwampara Sağlık Bölgesinde bu vakadan önce bir vaka tespit edilmiştir. Enfeksiyonun kaynağını belirlemek için araştırmalar devam ederken, uygun olan ekipler temaslı izleme, aşılama ve yüksek sürveyans dahil olmak üzere hızlı bir şekilde müdahale faaliyetlerini uygulamıştır. Salgının coğrafi yayılımı ve bu bölgedeki yüksek hareketlilik göz önüne alındığında, Ebola'nın etkilenmemiş bölgelere yayılma veya daha önce etkilenen bölgelerde yeniden görülme riski yüksek kalmaktadır.

Yanıt ekipleri salgından etkilenen tüm bölgelerde faaliyetlerine tam olarak sürdürmektedirler. Silahlı grupların yol açtığı güvensizlikle ilgili zorluklara rağmen, topluluğun yanıt çalışmalarını kabul etmesiyle ilgili cesaret verici gelişmeler vardır. Aşıya uygun olan kişilerin % 90'ından fazlası aşı olmayı kabul etmiş ve bu kişilerin % 90'ından fazlası takip çalışmalarıyla ilgili ziyaretlerde yer almıştır. Bugüne kadar 89.855 kişiye aşı yapılmıştır. Aşı ekipleri, bazı ailelerin henüz müdahaleyi kabul etmediği aşı halkalarının takibini sürdürmektedir.

Saha laboratuvarları önceki haftalardakilere benzer oranlarda testler yapmıştır. Ortalama olarak, 1.300 numune haftalık olarak test edilmekte olup bugüne kadar, 48 saatten daha az bir iş bitirme süresi ile, 23.000'den fazla numune test edilmiştir. Ebola Tedavi Merkezleri (ETM'ler) ve Transit Merkezleri çalışmaya devam etmekte ve Katwa Transit Merkezi, ALIMA tarafından bu bölgedeki salgınlara cevap verme kapasitesini arttırmak için büyütülmektedir. Bugüne kadar, 335 hasta MEURI protokolü (şefkatli kullanım) altında ve 80 hasta ise RCT protokolü altında dört araştırma terapisinden birini almıştır.

Butembo, Katwa ve Vuhovi sağlık bölgelerinde, yanıt ekipleri çeşitli topluluk diyalog platformları aracılığıyla toplulukları engaje etmektedir. Katwa'da 3 sağlık alanında,  Butembo'da bir sağlık alanında ve Vuhovi'de bir sağlık alanında 5 topluluk diyalog platformu organize edilmiştir. Bu inisiyatif, topluluk üyelerinin kendi bölgelerindeki Ebola yanıt müdahaleleri ile ilgili kararlara katılmalarına ve liderlik yapmalarına izin veriyor. Diğer EVH'den etkilenen alanlarda, devam eden faaliyetler arasında topluluk geri bildirimlerinin sistematik bir şekilde toplanması ve topluluk liderleri ve kanaat önderleri ile istişare içindeki faaliyetlerin ayarlanması yoluyla topluluk endişelerine cevap verilmesi bulunmaktadır. Topluluk sosyal yardım faaliyetleri, inanç temelli liderler ve sivil toplum gruplarının (kadınlar ve gençler dahil) işbirliği ile inanç temelli ortamlarda, pazar yerlerinde ve okullarda gerçekleştirilir. Sivil toplum grupları ve toplum sağlığı gönüllüleri de kapıdan kapıya topluluk sosyal yardım faaliyetlerine düzenli olarak yardımcı olmaktadır.

Salgının başlamasından 19 Mart 2019’a kadar,% 57'si (554) kadın,% 30'u (293) 18 yaşından küçük çocuklar olan 980 EVH vakası (915 doğrulanmış ve 65 olası) rapor edilmiştir. Kümülatif olarak, North Kivu ve İturi İllerinde 21 sağlık bölgesindeki 339 sağlık alanından 130’undan vaka bildirilmiştir (Tablo1). Genel olarak, 610 ölüm (vaka ölüm oranı:% 62) bildirilmiş ve 317 hasta Ebola Tedavi Merkezi'nden (ETM) taburcu edilmiştir.

Şekil 1:  19 Mart 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

 

Şekil 2: 19 Mart 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

Tablo 1: 19 Mart 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. 6 Mart 2019 tarihli yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Salgın, son değerlendirmeye benzer bir epidemiyolojik profil ile devam etmiştir. Katwa ve Butembo'daki ETM'lere yapılan saldırılar, doğrudan Ebola yanıtını hedef alan ilk büyük ve organize saldırıları temsil etmekte olup topluluklardaki güvensizlik olaylarına ya da savaşan taraflar arasında çapraz ateşe yakalanma tehlikelerine karşı farklı bir büyüklük düzeyindedir.

Ek olarak, siyasi gerilimler ve güvensizlikle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bu olaylar, vaka görülme insidansındaki düşüş eğilimleri esnasında meydana gelmektedir; bununla birlikte, doğrulanmış vakalar arasında bildirilen topluluk ölümlerinin yüksek oranı, ETM'lerde vaka tespiti ve izole edilmesinde kalıcı gecikmeler, muhtemel vakaların zamanında raporlanması ve olası zorluklara cevap verme, etkilenen topluluklarda  iletim zincirinin daha fazla büyümesi olasılığını  ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde ve komşu ülkelere coğrafi yayılım riskini arttırmaktadır. Güvensizliğin arttığı dönemlerde artan nüfus hareketi riski beklenmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: