DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

28 Mart 2019 Perşembe

Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında, geçtiğimiz hafta yeni vaka sayısında artış görüldü. Şu anda, yanıt ekipleri, silahlı gruplardan gelen aralıklı saldırılar ve etkilenen bazı topluluklardaki güven kaybı nedeniyle tüm vakaların zamanında ve eksiksiz bir şekilde tespit edilmesini ve soruşturulmasını sağlamada günlük zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme 
28 Mart 2019

Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde devam etmekte olan Ebola virüsü hastalığı (EVH) salgınında, geçtiğimiz hafta yeni vaka sayısında artış görüldü. Şu anda, yanıt ekipleri, silahlı gruplardan gelen  aralıklı saldırılar ve etkilenen bazı topluluklardaki güven kaybı nedeniyle tüm vakaların zamanında ve eksiksiz bir şekilde tespit edilmesini ve soruşturulmasını sağlamada günlük zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır. Buna rağmen, yanıt ekiplerinin bir kez daha erişebildiği Mandima, Masereka ve Vuhovi gibi alanlarda ilerleme kaydedilmekte ve iletim zincirlerini kırmak için yapılan müdahaleler toplum tarafından kabul görmektedir.

Son 21 gün boyunca (6 - 26 Mart), bugüne kadar etkilenen 21 sağlık bölgesinin 12'sindeki 51 sağlık alanından toplam 125 yeni vaka rapor edildi; bugüne kadar 133 sağlık alanının% 38'i etkilenmiştir (Şekil 2). Bu vakaların çoğunluğu, diğer bölgelerdeki  sınırlı sayıda vakaya ek olarak,  Mandima (19), Masereka (18) ve Vuhovi (17) 'deki 3 kümede ve  Katwa (36), Butembo (14)’da  ortaya çıkan sıcak  alanlardandı (Tablo 1).  Tespit  ve izole edilmeden önce vakaların ziyaret ettiği aile / sosyal ağlar veya sağlık merkezleri bulunan sınırlı sayıda kasaba ve köydeki yerel iletim görülen sıcak alanlarda bütün vakaların bulaş zincirleri geriye dönük incelenmiştir.  

26 Mart itibariyle, 642 ölüm (muhtemel ölüm oranı % 62), toplam 1029 onaylanmış ve muhtemel EVH vakası bildirilmiştir. Yaş ve cinsiyeti bildirilen 1029 vakanın % 57'si (584) kadın, % 30'u (307) 18 yaşından küçük çocuklardı. Etkilenen sağlık çalışanlarının sayısı 27 ölüm olmak üzere 78'e (toplam vakaların% 8'i) yükselmiştir. Daha fazla yerel katılımı teşvik etmek ve salgına yanıtın sahiplenilmesi  için toplum katılım çalışmaları devam etmektedir ve birçok alanda bir miktar başarı sağlamıştır. Butembo ve Katwa'da geçtiğimiz hafta, toplum sağlığı gönüllüleri ve Kızıl Haç gönüllüleri tarafından toplam 4171 hane ziyaret edildi. Geçtiğimiz hafta ayrıca, sağlık çalışanları ile doğrudan diyaloğu geliştirmek ve toplum üyelerinin yerel müdahalede karar alma sürecine katılmalarını sağlamak için 9 toplum komitesi kurulması görüşüldü. En sık olayların yaşandığı topluluklarla özel diyaloglar düzenlenmektedir. Bu noktada bir antropolog ilk önce endişelerini tespit etmek için toplumla bir araya gelir, daha sonra içinde  yerel gençlik liderleri, kadın dernekleri, geleneksel tedavi uygulayıcılar ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu  toplumsal görüşmeler düzenlenerek  bu endişeler tartışılır.

26 Mart itibariyle, 324 EVH hastası iyileşmiş ve Ebola Tedavi Merkezlerinden taburcu edilmiştir. Beni'de, yerel STK'lar ve uluslararası ekipler şu anda 10 oftalmoloğa göz bakımı eğitimi veriyor ve EVH mağdurlarının tarama ve göz tedavisi için özel göz bakım klinikleri kuruluyor. Bugüne kadar, bu kliniklerde hayatta kalan 145 kişi muayene edildi ve programa toplam 293 kişi kaydoldu.

Sağlık tesislerinde IPC kapasitelerinin geliştirilmesinde de önemli adımlar atılmıştır. Ocak ayından bu yana, IPC saha ekipleri, tedarik edilen 100'den fazla  kitle  250'den fazla sağlık tesisi ve haneyi temizledi ve üçbinin üzerinde sağlık çalışanını eğitti. Yeni IPC stratejilerinin uygulanmasına yardımcı olmak için Ulusal IPC çalıştayı tamamlanırken, her seviyede ortak iletişimin ve koordinasyonun daha da geliştirilmesi için IPC görev gücü oluşturulmuştur. Bununla birlikte, çalışmalar devam etmektedir ve IPC ekipleri daha önce etkilenmemiş topluluklarda ve sağlık tesislerinde kümelenmelerle birlikte yeni nozokomiyal bulaşma örneklerine yanıt vermeye devam etmektedir.

Bu yerel başarılar, zorluklar olmadan elde edilemez. Ebola müdahale ekipleri yüksek riskli bölgelerdeki toplulukları ziyaret ederken, bazen güvenlik sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Son 10 gün içinde önemli bir güvenlik olayı bildirilmemiş olmasına rağmen, genel durum kırılgan olmaya devam etmektedir. DSÖ ve ortakları son zamanlarda, hem toplumları daha etkin bir şekilde nasıl kullanabileceğimize dair daha bütüncül bir anlayış kazanmak hem de ön saflardaki sağlık çalışanlarının güvenliğini sağlamak, günlük operasyonel farkındalığı daha da arttırmak için operasyonel analiz ve koordinasyon merkezleri kurmuştur ve buralarda topluluklara yardım edilmektedir. DSÖ ve ortakları ayrıca tedavi merkezlerinde ve sağlık çalışanlarının konaklama yerlerinde fiziksel güvenliği güçlendirmiştir.

Ebola riski altındaki toplum üyelerine yeterli operasyonel koruma sağlanması ile sağlık çalışanları arasında denge kurmak, aynı zamanda toplulukların güvenini kazanmak tekrarlamalı bir öğrenme sürecidir. DSÖ, bu operasyonel zorlukların üstesinden gelmek için verilen yanıt çabalarını sürekli olarak geliştirmektedir ve kabulü artırmak için topluluklarla işbirliğini ilerletmeye devam edecektir.

Şekil 1: 26 Mart 2019 tarihi itibariyle hastalığın başladığı haftaya göre doğrulanmış ve muhtemel  Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler *

https://www.who.int/csr/don/figure_1_20190328.png

* Son haftalardaki veriler, vaka doğrulama ve raporlama durumunda ve devam eden veri temizliğindeki gecikmelere tabidir .

Şekil 2: 24 Mart 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde  Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde yer alan sağlık bölgelerinden bildirilen Ebola virüsü hastalığı vakaları

 

https://www.who.int/csr/don/figure_2_20190328.png

 

Tablo 1: 26 Mart 2019’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde yer alan sağlık bölgeleri ve doğrulanmış ve muhtemel Ebola virüsü hastalığı vaka sayısı **

https://www.who.int/csr/don/table_1_20190328.PNG

** Son 21 gün boyunca etkilenen toplam vakalar ve alanlar, vaka uyarısının başlangıç ​​tarihine dayanmaktadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanma ve günlük raporlama tarihinden farklı olabilir.

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan en son durum raporlarına bakınız:

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Salgın, son değerlendirmeye benzer bir epidemiyolojik profil ile devam etmektedir. Katwa ve Butembo'daki ETM'lere yapılan saldırılar, doğrudan Ebola yanıtını hedef alan ilk büyük ve organize saldırıları temsil etmekte olup topluluklardaki güvensizlik olaylarına ya da savaşan taraflar arasında çapraz ateşe yakalanma tehlikelerine karşı farklı bir büyüklük düzeyindedir. İlave olarak, siyasi gerilimler ve güvensizlikle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup yanıtların genel etkinliğini azaltmaktadır. Bu olaylar, vaka görülme insidansındaki düşüş eğilimleri esnasında meydana gelmektedir; bununla birlikte, doğrulanmış vakalar arasında bildirilen topluluk ölümlerinin yüksek oranı, ETM'lerde vaka tespiti ve izole edilmesinde kalıcı gecikmeler, muhtemel vakaların zamanında raporlanması ve olası zorluklara cevap verme, etkilenen topluluklarda  iletim zincirinin daha fazla büyümesi olasılığını  ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde ve komşu ülkelere coğrafi yayılım riskini arttırmaktadır. Güvensizliğin arttığı dönemlerde artan nüfus hareketi riski beklenmektedir.

DSÖ Tavsiyesi

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Daha fazla bilgi için, bkz:

 

Etiketler: