SUUDİ ARABİSTAN’DA ORTA DOĞU SOLUNUM SENDROMU KORONAVİRÜSÜ (MERS-COV)

29 Mart 2019 Cuma

1 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Suudi Arabistan Ulusal UST Odak Noktası, 10 ölüm dahil ilave 68 Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV) enfeksiyonu vakasını bildirdi. Şubat ayında bildirilen 68 MERS vakasından 19’u Aldwasir vadisi dışındaki şehirlerde meydana geldi.

 

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme 
29 Mart 2019

1 - 28 Şubat 2019 tarihleri ​​arasında Suudi Arabistan Ulusal UST Odak Noktası, 10 ölüm dahil ilave 68  Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV) enfeksiyonu vakasını bildirdi. Şubat ayında bildirilen 68 MERS vakasından 19’u Aldwasir vadisi dışındaki şehirlerde meydana geldi.

Bu Hastalık Salgını Haberi güncellemesi 19 vakayı açıklamaktadır. Bu vakalardan 15 tanesi sporadik ve 4 tanesi bağlantısız  iki kümenin parçası olarak rapor edilmiştir. 1. Küme  Buridah şehrinde iki olayı  ve  2. Küme   Riyad şehrinde iki olayı içermektedir. Aşağıda bildirilen 19 vakanın detayları yer almaktadır:

1-28 Şubat 2019 Tarihleri Arasında Bildirilen MERS-CoV Vakaları*
29 Mart 2019 tarihinde yayınlanan Hastalık Salgın Haberi verileriyle uyumludur.

*Devam eden araştırmalar dolayısıyla veriler değişebilir. Vakaların son durumlarına ilişkin bölümler bilgi edinildikçe güncellenmektedir.
NA = Mevcut Değil
NR = Bildirilmemiş

Ayrı bir Hastalık Salgını Haberi, Aldwasir Vadisi’ndeki 49 olayın etkilendiği ve Şubat ayında 7 ölümle sonuçlanan ve salgının başlamasından bu yana toplam 52 olayla ilgili bir güncelleme sağlayacaktır.

2012'den 28 Şubat 2019'a kadar, dünya genelinde Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen, laboratuar onaylı toplam MERS vakası sayısı, 823 ölüm dahil 2374'tür. Küresel sayı, bugüne kadar  UST kapsamında DSÖ’ye bildirilen toplam laboratuvar onaylı vaka sayısını yansıtmaktadır. Toplam ölüm sayısı, DSÖ'nün etkilenen üye devletlerin takibiyle bugüne kadar farkında olduğu ölümleri içermektedir.

DSÖ risk değerlendirmesi

MERS-CoV ile enfekte olmak insanlarda yüksek ölüm oranları ile sonuçlanan ciddi hastalıklara sebep olabilir. İnsanlar, tek hörgüçlü develerle doğrudan veya dolaylı temasla MERS-CoV ile enfekte olurlar MERS-CoV’un insandan insana bulaşabildiği görülmüştür. Şimdiye kadar, gözlemlenmiş süreklilik arz etmeyen insandan insana bulaşmalar çoğunlukla sağlık tesislerinde meydana gelmiştir.

Yeni vakaların bildirilmesi genel risk değerlendirmesini değiştirmez. DSÖ, Ortadoğu'dan yeni MERS-CoV enfeksiyon vakalarının bildirilmesini ve hayvanlara veya hayvansal ürünlere (örneğin; tek hörgüçlü develerle teması takiben) veya insan kaynağına (örneğin bir sağlık tesisinde) maruz kaldıktan sonra enfeksiyon bulaşabilecek kişiler tarafından diğer ülkelere de vakaların yayılmayı sürdürmesini beklemektedir.  DSÖ epidemiyolojik durumu izlemeye devam etmekte olup güncel bilgilere dayanarak risk değerlendirmesi yapmaktadır.

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, mevcut durum ve eldeki bilgilere dayanarak  tüm Üye Ülkeleri akut respiratuar enfeksiyonlara yönelik sürveyanslarını sürdürmeleri ve sıra dışı paternleri dikkatlice incelemeleri konusunda teşvik etmektedir. Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemleri, sağlık tesislerinde MERS-CoV'un olası yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir. MERS-CoV enfeksiyonu olan hastaları erken teşhis etmek, MERS'in erken belirtilerinin diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi spesifik olmaması nedeniyle, her zaman mümkün değildir. Bu nedenle sağlık çalışanları, tanılarına bakılmaksızın tüm hastalar için tutarlı olarak standart önlemleri uygulamalıdır. Akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan hastaların tedavisi yapılırken standart önlemlere ek olarak damlacık önlemleri alınmalı; olası ya da doğrulanmış MERS-CoV enfeksiyonu vakaları tedavi edilirken ilave olarak temas önlemleri ve göz koruyucu önlemler alınmalı; aeresol üreten işlemler uygulanırken hava kaynaklı mikroplara karşı önlemler uygulanmalıdır. Erken teşhis, vaka yönetimi ve izolasyon, uygun enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleriyle birlikte, insandan insana MERS-CoV iletimini önleyebilir.

DSÖ, bildirilen tüm MERS vakalarının yaklaşık % 20'sinin hafif veya asemptomatik olarak rapor edildiğinden, mümkün olduğunca, semptomların gelişmesinden bağımsız olarak, MERS hastalarının tüm temaslılarının kapsamlı bir şekilde tanımlanmasını, izlenmesini ve test edilmesini önermektedir. 

Asemptomatik MERS-CoV enfeksiyonunun transmisyondaki rolü iyi anlaşılmamıştır. Bununla birlikte, asemptomatik bir MERS hastasından başka bir kişiye bulaşma rapor edilmiştir.

MERS-CoV hakkında daha fazla bilgi sahibi olunana kadar, diyabet, böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı olan ve bağışıklığı baskı altında olan kişiler MERS-CoV enfeksiyonu kaynaklı ciddi hastalık riskinin yüksek olduğu kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, şüpheli ve teyit edilmiş vakalarla temastan kaçınılmasının yanı sıra bu kişiler virüsün dolaşımı potansiyelinin olduğu bilinen çiftlikleri, pazarları veya hayvan barınaklarının bulunduğu bölgeleri ziyaret ederken hayvanlarla, özellikle de develerle yakın temastan kaçınmalıdır. Hayvanlara dokunmadan önce ve sonra düzenli el yıkama, hasta hayvanlarla temastan kaçınma gibi genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Gıda hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. İnsanlar çiğ deve sütü ya da deve idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş etleri yemekten kaçınmalıdır.

DSÖ, bu duruma bağlı olarak giriş noktalarında özel tarama yapılmasını tavsiye etmediği gibi, şuan için herhangi bir seyahat ya da ticaret kısıtlaması uygulanmasını da önermemektedir.

Etiketler: