DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

04 Nisan 2019 Perşembe

2 Nisan itibariyle, 690'ının öldüğü toplam 1.100 doğrulanmış ve olası EVH vakası bildirilmiştir. Yaş ve cinsiyeti bildirilen 1.100 vakanın % 58'i (633) kadın ve % 29'u (320) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Etkilenen sağlık çalışanlarının sayısı 27 ölüm de dahil olmak üzere 81'e yükselmiştir.

Hastalık Salgını Haberleri

4 Nisan 2019  

Geçtiğimiz hafta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısında belirgin bir artış görülmüştür. Son 21 gün boyunca (13 Mart - 2 Nisan 2019), 12 sağlık bölgesindeki 57 sağlık alanı yeni vakalar bildirmiş olup 135 sağlık alanının% 42'si bugüne kadar hastalıktan etkilenmiştir (Tablo 1 ve Şekil 2). Bu süre zarfında, Katwa (50), Vuhovi (34), Mandima (28), Masereka (18), Beni (13), Butembo (12), Oicha (8), Kayna (3), Lubero (3), Kalunguta (1), Bunia (1) ve Musienene (1) 'den toplam 172 doğrulanmış vaka bildirilmiştir. DSÖ ve ortakları stratejilerimizi adapte etmeye ve bu sağlık alanlarındaki EVH'nin daha fazla yayılmasını sınırlamak için yanıt çabalarını güçlendirmeye devam edecektir.

2 Nisan itibariyle, 690'ının öldüğü (vaka ölüm oranı% 63) toplam 1.100 doğrulanmış ve olası EVH vakası bildirilmiştir. Yaş ve cinsiyeti bildirilen 1.100 vakanın % 58'i (633) kadın ve % 29'u (320) 18 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Etkilenen sağlık çalışanlarının sayısı 27 ölüm de dahil olmak üzere 81'e (toplam vakaların % 7'si) yükselmiştir.

Bugüne kadar Ebola Tedavi Merkezlerinde (ETM) bakım alan toplam 338 EVH hastası taburcu edilmiştir. Ebola'dan sağ kurtulanlara bakım sağlama ve sürdürülebilir, yerel müdahale kapasitesi oluşturma konusundaki daha geniş bir programın bir parçası olarak, DSÖ, Sağlık Bakanlığı ve Emory Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi'den oftalmologların oluşturduğu bir ekibin ortaklaşa çabalarıyla, bu hafta Beni'de bir göz bakımı eğitim programı ve kliniği tamamlanmıştır. Göz kliniğinde toplam 252 EVH mağduru taranmış ve 10 ulusal göz doktoruna topluluklarında daha üst düzey göz bakımı sağlamak için eğitim verilmiştir. Katılım sağlayan ulusal sağlık hizmeti sağlayıcılarından ve kayıtlı hayatta kalanlardan gelen geri bildirimler son derece olumlu olmuştur. EVH'den sağ kurtulanların mevcut kohortunda tanık olunan bazı klinik bulgular dikkate değer olduğu görülmüştür. Ekip, 2014-16 Batı Afrika EVH salgını vakalarına kıyasla üveit gibi komplikasyonların daha düşük oranlarda gözlendiğini belirtmiştir.

Goma'da 25-26 Mart tarihleri arasında, Salgın yanıtına katılan farklı ortakları temsil eden 80'den fazla katılımcının yer aldığı bir Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı ortakları toplantısı düzenlenmiştir. Tartışma, geçmişte işe yarayan katılım stratejileri, şu anda sahada işe yarayan ve mevcut kazanımlarımız üzerine inşa etmek ve gelecekteki zorlukları ele almak için nelerin geliştirilmesi gerektiğine odaklanmıştır.

Etkilenen topluluklar tarafından daha fazla katılımın ve sahiplenmenin teşvik edilmesine yönelik yanıt stratejisindeki önceliğin değiştirilmesi sonuç vermeye başlamıştır. Toplulukta isteksizlik ve güven sorunu Butembo ve Katwa çevresindeki bazı bölgelerde mevcut olsa da, diğer alanlar da yanıt veren çalışanların varlığına karşı dirençte belirgin bir düşüş görülmüştür.

Topluluk komiteleriyle katılmaya yönelik özenli çabalar, Katwa'da ETM'nin yeniden açılmasını sağlamış ve Beni, Butembo, Goma, Komanda, Mangina ve Beni  kentlerinde sağlık bakım hizmeti sağlayan toplam operasyonel tesis sayısını 6'ya ve  Bunia, Katwa, Kayna, Bwanasura ve Oicha'da trasit merkez sayısını da 6'ya yükseltmiştir. Topluluklardaki olayların araştırılması ve çözülmesine yönelik daha proaktif bir yaklaşım da, yanlış anlaşılma riskini en aza indirmek ve yerel halk ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki olası güvensizlik kaynaklarını azaltmak için gerçekleştirilmektedir.

Bu haftadaki vaka sayısındaki artış, salgının yaşandığı zor ortamı ve bunun yanında da günlük olarak salgın yanıtıyla birlikte gelen değişen zorlukların altını çizmektedir. İletim zincirlerini kırmak için kanıtlanmış önlemlerin titiz bir şekilde uygulanmasını, kapsamlı sözleşme takibini, yüksek riskli temaslıların aşılanmasına devam edilmesi ve topluluk katılımının sağlanması için ısrarlı çabaları içeren bütüncül bir yaklaşımda, EVH'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yayılmasını engellemek için, ısrar edilmesi gereklidir.

Şekil 1:  2 Nisan 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler

Şekil 2: 29 Mart 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

Tablo 1: 2 Nisan 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortakların halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

                                     

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. 6 Mart 2019 tarihli yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Salgın, son değerlendirmeye benzer bir epidemiyolojik profil ile devam etmiştir. Katwa ve Butembo'daki ETM'lere yapılan saldırılar, doğrudan Ebola yanıtını hedef alan ilk büyük ve organize saldırıları temsil etmekte olup topluluklardaki güvensizlik olaylarına ya da savaşan taraflar arasında çapraz ateşe yakalanma tehlikelerine karşı farklı bir büyüklük düzeyindedir.

Ek olarak, siyasi gerilimler ve güvensizlikle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bu olaylar, vaka görülme insidansındaki düşüş eğilimleri esnasında meydana gelmektedir; bununla birlikte, doğrulanmış vakalar arasında bildirilen topluluk ölümlerinin yüksek oranı, ETM'lerde vaka tespiti ve izole edilmesinde kalıcı gecikmeler, muhtemel vakaların zamanında raporlanması ve olası zorluklara cevap verme, etkilenen topluluklarda  iletim zincirinin daha fazla büyümesi olasılığını  ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti içinde ve komşu ülkelere coğrafi yayılım riskini arttırmaktadır. Güvensizliğin arttığı dönemlerde artan nüfus hareketi riski beklenmektedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Uluslararası trafik: Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

DSÖ’nün Ebola Aşısı ile ilgili geçici tavsiyesi 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola Virüs Hastalığı Salgınına İlişkin Uluslararası Gezginler İçin Dünya Sağlık Örgütü Önerileri

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola Virüsü Hastalığı İçin Komşu Ülkelerde Operasyonel Hazırlık Ve Teyakkuz

 

Etiketler: