REUNION (FRANSA)' DA DANG (DENGUE) HUMMASI

01 Mayıs 2018 Salı

16 Mart 2018’de Fransa’nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST - 2005) Ulusal Odak Noktası, Avrupa Komisyonu (EC) Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi (EMRS) aracılığıyla 2018 yılının başlangıcından itibaren Fransa’nın Reunion Adası’nda Dang Humması vakaları sayısında keskin bir artışın olduğunu DSÖ’ye bildirmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberleri

1 Mayıs 2018

 

16 Mart 2018’de Fransa’nın Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST - 2005) Ulusal Odak Noktası, Avrupa Komisyonu (EC) Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi (EMRS) aracılığıyla 2018 yılının başlangıcından itibaren Fransa’nın Reunion Adası’nda Dang Humması vakaları sayısında keskin bir artışın olduğunu DSÖ’ye bildirmiştir.

 

Reunion Adası, Fransa’nın Hint Okyanusu'nda yer alan denizaşırı bir bölgesidir.

 

23 Nisan 2018 tarihi itibariyle, 2018 yılında Reunion Adası’nda 1.816 yerel Dang Ateşi vakası rapor edilmiş olup buna 16-23 Nisan 2018 tarihleri arasında bildirilen 428 olası ve doğrulanmış vaka da dahildir. Kıyaslama yapılacak olursa 2018’de 2017’ye oranla 100 vaka daha az rapor edilmiştir. Adanın batı ve güney kısımları en çok etkilenen bölgelerdir. Dang Humması ile ilgili acil servise gelen ve hastaneye yatırılan kişi sayısı artmaktadır; 2017 yılında hastaneye yatırılan 12 kişiye kıyasla 2018'de 50 kişi bildirilmiştir. Salgının bu aşamasında, hastaneler bildirilen tüm vakalara klinik bakım sağlama kapasitesine sahiptir. 2017'nin başından bu yana, dolaşımda olan ana suş DENV-2'dir (537 serotip); Diğer serotipler de 2017 yılında ağırlıklı olarak importe vakalar arasında tespit edilmiştir (Dört DENV-1 ve bir DENV-4 serotiplemesi). 2014 yılında DENV-2, DENV-1 ve DENV-3 ile birlikte 2014 yılında dolaşımda olan ana serotip olup 2016 yılında DENV-1, DENV-2 ve DENV-3 ile birlikte dolaşımda olan ana serotiptir.

Aedes albopictus ve Aedes aegypti sivrisinekleri Reunion Adasın'da bulunmaktadır. Ancak, Ae. Albopictus tarihsel olarak gözlemlenen en yüksek nüfusa sahipti.

Halk Sağlığı Yanıtı

2006'dan beri, Dang enfeksiyonunun kamu kurumlarına bildirimi zorunludur. Fransız Halk Sağlığı Enstitüsü'nün Hint Okyanusu Ofisi (ARS-OI)  ile Fransız Sağlık Enstitüsü Hint Okyanusu Ofisi'nin Vektör Kontrol Ekibi (Lutte anti-vectorielle, LAV) ile işbirliği içinde,  (Cire OI - Santé Publique Fransa) Hint Okyanusu Bölge Ofisi bu salgını yakından izlemektedir. Reunion Adası’nda kamu kurumları tarafından aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

 

 • Öncelikle rapor edilen Dang Humması vakalarının etrafındaki alanlara odaklanan güçlendirilmiş vektör kontrol önlemleri,
 • Vakalarla ilgili gelişmiş sürveyans,
 • Kan ve insan kaynaklı maddelerin (SoHo) güvenlik önlemlerinin uygulanması,
 • Sosyal seferberlik faaliyetleri ve
 • Halk ve sağlık çalışanları arasında Dang Humması bilincini artırmaya yönelik özel risk iletişimi mesajları, giriş noktalarındaki posterler (PoE) ve Reunion Adası'na ve Reunion Adası’ndan yapılan uçuşlardaki anonslar.

 

27 Mart 2018'de, kamu kurumları, düşük düzeyli salgın hastalığa karşılık gelen “Organizasyon De la Réponse de Sécurité Civile” (ORSEC) acil durum planı düzeyini 3'e çıkarmıştır. Bu plan şunları içerir:

 

 • Aktif vaka bulma,
 • Yoğunlaştırılmış vektör kontrolü,
 • Kamu ve sağlık çalışanlarına güçlendirilmiş iletişim,
 • İnsan kaynakları (örneğin, itfaiyeciler) dahil olmak üzere ek kaynakların seferber edilmesi.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Daha önce Reunion'da sporadik yerel Dang Humması vakaları ve kümeleri bildirilmiş olmasına rağmen, 2018'in başından bu yana vakalarda eşi benzeri görülmemiş bir artış olmuştur. Bu kısmen aşağıdakilerle açıklanabilir:

 

 

 • Çalışmalara göre, önceki yıllarda asemptomatik vakalar iletim döngüsüne katkıda bulunmuş ve asemptomatik vakaların oranı yüksek olduğundan virüs bugüne kadar fark edilmeden yayılmaya devam etmiştir; ve
 • Yerel nüfusun toplum düzeyinde bağışıklığındaki  eksiklik, adada daha önce yalnızca sporadik vakalar bildirildiğinden, virüsün daha fazla bulaşmasını sağlamaktadır.

Reunion popüler bir turizm merkezi olup  mevcut salgınla Dang virüsünün diğer ülkelere yayılması olasılığı yüksektir.

İlgili sivrisinek vektörlerinin varlığı ve yerel halkın Dang bağışıklığı düzeyine ilişkin belirsizlik, salgının hızla ve etkin bir şekilde kontrol edilmesi için gelişmiş risk iletişimine, entomolojik ve epidemiyolojik sürveyansa ihtiyacı vurgulamaktadır.

DSÖ Tavsiyesi

DSÖ, olası üreme alanlarını ortadan kaldırmak, vektör popülasyonlarını azaltmak ve bireysel maruziyetleri en aza indirmek için Entegre Vektör Yönetimi (IVM) etkinliklerinin geliştirilmesini önermektedir.

Bu, hem vektör kontrol stratejilerini (yani çevresel yönetim ve kimyasal ve biyolojik kontrol önlemleri) hem de bireyleri ve hanehalkını koruma stratejilerini içermelidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki referanslara bakınız:

 

 • Aedes sivrisinekleri, gündüz ısıran sivrisinekler olduklarından, gündüz saatlerinde cildin maruz kalmasını en aza indiren kıyafetlerin kullanılması gibi kişisel koruyucu önlemler tavsiye edilir.

 

 • DEET (dietiltoluamid), IR 3535 ((3- [N-butil-N-asetil), aminopropionik asit etil-ester) veya KBR3023 ("Icaridin" veya "Picaridin" olarak da adlandırılır) içeren kovucular, açıkta kalan cilde uygulanabilir. Giysilerin kullanımı, böcek kovucularının kullanımı, kullanım talimatlarına tam uygun olmalıdır.

 

 • İnsektisit ile işlem gören cibinlikler, gün boyunca uyuyanlar için iyi bir koruma sağlar (örneğin, bebekler, yatalak ve gece vardiyalı çalışanlar), fakat ayrıca gece boyunca sivrisinek ısırıklarını önlemek için, ışıklar açık tutulursa da korunma sağlanır.

 

 • Kapalı ısırma meydana geldiğinde, ev tipi insektisit aerosol ürünleri, sivrisinek sargıları veya diğer böcek öldürücü buharlaştırıcılar da ısırma aktivitesini azaltabilir. Pencere, kapı sineklikleri ve klima gibi ev aletleri de ısırmayı azaltabilir.

 

 • Dang Humması için spesifik bir tedavi yoktur. Dikkatli klinik tespit ve Dang Humması hastalarının yönetimi Dang Hummasını ağır geçiren hastaların oranlarını önemli ölçüde azaltabilir.

 

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Reunion Adası'yla ilgili olarak herhangi bir seyahat veya ticaretle kısıtlaması getirilmesini tavsiye etmemektedir.

 

 

Etiketler: