DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

10 Mayıs 2018 Perşembe

8 Mayıs 2018’de, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Equateur vilayeti Bikoro sağlık bölgesinde doğrulanmış 2 Ebola Virüsü Hastalığı vakası görüldüğünü DSÖ’ye bildirmiştir.

Hastalık Salgını Haberleri

10 Mayıs 2018  

8 Mayıs 2018’de, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Equateur vilayeti Bikoro sağlık bölgesinde doğrulanmış 2 Ebola Virüsü Hastalığı vakası görüldüğünü DSÖ’ye bildirilmiştir.

4 Nisan ile 9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Equateur vilayeti Bikoro sağlık bölgesinde  toplam 32 Ebola Virüsü Hastalığı vakasının (2 doğrulanmış, 18 olası ve 12 şüpheli vaka) görüldüğü bildirilmiş olup bu sayıya 18 ölüm dahildir.  32 vakanın arasında 3 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Hastalarda ishal, karın ağrısı, kas ağrıları ve eklem ağrıları ve bazılarında da hemorajik belirti ve semptomlar görülmüştür. Vakaların hepsi Ikoko-Impenge sağlık tesisinin su toplama bölgesinden bildirilmiş olup bu bölge Bikoro'nun merkezi sağlık bölgesi ofisine 30 km uzaklıkta, Equateur eyaletinin başkenti olan Mbandaka'ya 280 km uzaklıkta bulunmaktadır. 8 Mayıs 2018'de bildirilen ilk 21 vakanın 17'sinde epidemiyolojik bağlantılar (başka bir şüpheli vaka ile potansiyel temaslılar) bulunmaktadır.

Hastanede yatan hastalardan 5 örnek toplanmış olup örneklerin 3'ü Ikoko-Impenge'den ve 2'si Bikoro'dan alınmıştır. Bunlar Kinshasa’da bulunan Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’ne 7 Mayıs 2018 tarihinde gönderilmiş olup Ikoko-Impenge'den alınan iki numune de aynı günde Ebola virüsü için yapılan ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) analizi pozitif (+) çıkmıştır.

Geçtiğimiz son 40 yılda, Demokratik Kongo Cumhuriyetinde sekiz Ebola salgını yaşanmıştır.

En son salgın Mayıs 2017'de Bas-Uele vilayeti Likati sağlık bölgesinde gerçekleşmiştir. Devam eden salgın, Equateur eyaletinde,  Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve Kongo Cumhuriyeti sınırında bulunan Bikoro sağlık bölgesinde yer almaktadır.

Bu, 1976, 1977 ve 2014'ün ardından, Ebola salgınının eski Equateur vilayetinde dördüncü defa rapor edilmesidir. Ancak, bu Bikoro sağlık bölgesinin ilk kez Ebola salgınıyla yüzleşmesidir.

Equateur vilayeti, 284 kayıtlı sağlık tesisi ile tahmini 2,5 milyon nüfusa sahiptir. Bikoro sağlık bölgesi, çoğu işlevselliği sınırlı olan 3 hastane ve 19 sağlık merkezine ve  163.000 kişilik bir nüfusa sahiptir. Tıbbi malzemeler uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanmakta olup stokların sık sık tükendiği görülmektedir.  

Halk Sağlığı Yanıtı

  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Equateur bölgesinde yer alan Bikoro sağlık bölgesinde rapor edilen vakaları ve ölümleri incelemek için Acil Yanıt Ekibi’ni görevlendirmiştir.
  • Dünya Sağlık Örgütü'nün Acil Durum Fonu'ndan 1 milyon ABD dolar bu salgın için ayrılmıştır.
  • DSÖ, salgın yanıtını her düzeyde koordine etmek üzere çok kurumlu çok ajanslı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin aktif hale getirilmesinde Sağlık Bakanlığı'na ve Ortaklara  teknik ve operasyonel destek sağlamıştır.
  • Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Bikoro sağlık bölgesindeki vakaların yönetimi için bir tedavi merkezi kurmaktadır. 
  • DSÖ, Fransızca ve Lingala dilinde risk iletişim materyallerini DSÖ ülke ofisleriyle paylaşmıştır. Topluluk, Ikoko-Impenge sağlık merkezi ekibi ve Bikoro Merkez Referans Hastanesi arasında aktif gözetim faaliyetleri yürütülmektedir.
  • DSÖ, Fransızca ve Lingala dilindeki risk iletişim materyallerini DSÖ ülke ofisleriyle paylaşmıştır.
  • Topluluk içinde aktif sürveyans faaliyetleri, Ikoko-Impenge sağlık merkezi ekibi ve Bikoro Genel Referans Hastanesi arasında yürütülmektedir.
  • Acil lojistik yetenekler ve ihtiyaçlar saptanmaktadır. Wellcome Trust, şu anda ülkede devam eden operasyonel müdahaleyi desteklemek için gerekli kritik araştırma için 2 milyon sterlin sağlamaktadır.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Bugüne kadar, salgın ücra bir alanda raporlanmış olup salgın coğrafi olarak sınırlı görünmektedir. Ancak, mevcut veriler ışığında, hastalığın doğası ve salgın hastalığın büyüklüğünü tahmin etmek için gerekli epidemiyolojik ve demografik bilginin eksikliği nedeniyle ulusal düzeyde genel risk yüksek olarak kabul edilmektedir.

Hem Kongo Cumhuriyeti'nin hem de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkentlerini birbirine bağlayan Kongo Nehri'ne coğrafi yakınlık nedeniyle bölgesel düzeyde genel risk orta seviye olarak kabul edilmektedir. Salgının büyüklüğünü değerlendirilebilmesi için gerekli bilgi şu anda sınırlı olup incelemeler devam etmektedir.

Mevcut bilgiler ve Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü ve ortakları ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği acil yanıt önlemleri ışığında söz konusu durum Uluslararası Sağlık Tüzüğü-UST (2005)¹'de tanımlandığı gibi Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu kriterlerini karşılamamaktadır ve UST (2005) kapsamındaki Acil Durum Komitesinin toplanmasını gerektirmemektedir.

DSÖ'nün Tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü, hâlihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyetine yönelik herhangi bir ticaret ve seyahat kısıtlamasını önermemektedir. DSÖ bu durumla ilgili olarak ticaret ve seyahat önlemlerini takip etmekte olup hali hazırda uluslararası trafikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Ebola Virüsü Hastalığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız:

Ebola Virüsü Hastalığı Bilgi Notu

Ebola Virus Disease fact sheet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 "Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu",  olağanüstü bir olay anlamına gelir ki bu da UST'de belirlenmiştir: (i) Hastalığın uluslararası yayılımı ile diğer ülkelere halk sağlığı riski oluşturması ve (ii) koordine edilmiş uluslararası olası bir yanıtı gerektirmesi.  

Etiketler: