DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

06 Haziran 2018 Çarşamba

30 Mayıs 2018 tarihli son Hastalık Salgını Haberleri’nden bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2 yeni Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) vakası laboratuvarca doğrulanmıştır; vakaların ikisi de İboko Sağlık Bölgesinden rapor edilmiştir.

 

6 Haziran 2018  

Hastalık Salgını Haberleri

 

30 Mayıs 2018 tarihli son Hastalık Salgını Haberleri’nden bu yana Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 2 yeni Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) vakası laboratuvarca doğrulanmıştır; vakaların ikisi de İboko Sağlık Bölgesinden rapor edilmiştir.  Yeni elde edilen bilgiler, bazı vakaların sınıflandırılmalarına yönelik güncellemelerin yapılmasını sağlamıştır (1).

 

4 Nisan ile 3 Haziran 2018 tarihleri arasında 25 ölüm (olası ve doğrulanmış vakalar için vaka ölüm oranı = % 45) dahil toplam 56 Ebola Virüsü Hastalığı (EVH) vakası Equateur Eyaletin’de bulunan 3 sağlık bölgesinden bildirilmiştir. Toplam vaka sayısına 3 sağlık bölgesinden bildirilen 37 doğrulanmış, 13 olası ve 6 şüpheli vaka dahildir: Bikoro (n = 26; 10 doğrulanmış, 11 olası ve 5 şüpheli vaka), Iboko (n = 25; 23 doğrulanmış ve 2 olası vaka) ve Wangata ( n = 5; 4 doğrulanmış ve 1 şüpheli vaka). Bildirilen vakalar arasında 5 sağlık çalışanı da bulunmaktadır. 31 Mayıs itibariyle toplam 880 temaslı aktif takip altında bulunmaktadır. Şekil 1, 5 Nisan -3 Haziran 2018 tarihleri arasında doğrulanmış ve olası 50 vakanın hastalık başlangıç tarihlerini göstermektedir.

 

Vakaların yaş aralığı 8 ila 80 arasında değişmekte olup ortalama yaş aralığı 41’dir. Vakaların %61’i erkektir (Şekil 2). Şekil 2, doğrulanmış ve olası 49 vakanın yaş ve cinsiyete göre dağılımını göstermektedir. Şekil 3, doğrulanmış, olası ve şüpheli vakaların sağlık bölgelerine göre lokasyonlarını göstermektedir.

 

Şekil 1: 4 Nisan-3 Haziran 2018 tarihleri arasında hastalık başlangıç tarihlerine göre doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları (n=50)

 

http://www.who.int/csr/don/fig120180606.png

 

 

Şekil 2:  4 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakalarının yaş ve cinsiyete göre dağılımı (n=49)

 

http://www.who.int/csr/don/fig2_20180606.png

 

1 vakanın yaşı bilinmemektedir.

 

Şekil 3: Demokratik Kongo Cumhuriyeti Equateur Eyaleti’ndeki sağlık bölgelerine göre 4 Nisan – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında görülen Ebola vakaları.

 

http://www.who.int/csr/don/fig3_20180606.png

 

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının desteğiyle, etkilenen sağlık bölgelerinde salgın yanıtına liderlik etmektedir. Öncelikler arasında sürveyans ve sözleşme takibi, laboratuvar kapasitesi, enfeksiyon önleme ve kontrolü, vaka yönetimi, toplum katılımı, güvenli ve temkinli defin, yanıt koordinasyonu ve aşılamanın güçlendirilmesi yer almaktadır.

 

  • 21 Mayıs'ta  aşılama müdahalesinin başlamasından bu yana, Wangata (577), Iboko (323) ve Bikoro (299) 'da toplam 1.199 kişi aşılanmıştır. Ring aşılaması için uygun olan popülasyonlar, ön saf sağlık profesyonelleri, doğrulanmış EVH vakalarına maruz kalmış kişiler (temaslılar) ve temaslıların temaslılarıdır.
  • DSÖ, Sağlık Bakanlığına destek vermeye devam etmekte ve ortaklar gözetim ve sözleşme izleme faaliyetlerini güçlendirmektedir. Bu faaliyetleri desteklemek için Erken Uyarı Alarm ve Yanıt (EWAR) Sistemleri ve destekleyici elektronik alan veri toplama araçları stratejik yerlere konuşlandırılmıştır.
  • Vaka yönetimi ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) faaliyetleri, etkilenen bölgelerde Ebola Tedavi Merkezlerinin kurulması, malzeme ve personel temini ile artırılmaya devam etmektedir. DSÖ, Ebola Tedavi Merkezlerini (ETC), vaka sevk sistemini ve sağlık tesislerinin Ebola dışındaki vakaların bakımı için açık kalmasını desteklemek üzere çoklu sağlık ekiplerinin görevlendirilmesini koordine etmektedir. Şüpheli ve doğrulanmış Ebola Virüsü Hastalığı vakalarının bakımı, şu anda Ebola Tedavi Merkezlerinin kurulduğu Bikoro, Wangata'daki Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü-MSF  tarafından sağlanmaktadır.
  • DSÖ, UNICEF ve ortaklar Ebola Virüsü Hastalığının (EVH) belirti ve semptomlarının erken teşhisini teşvik etmek, hızlı bir şekilde doktora başvurmak ve güvenli ve temkinli defin işlemleri yapmak üzere farkındalık yaratmak ve etkilenen toplulukları harekete geçirmek için Sağlık Bakanlığı'nı desteklemektedir. DSÖ, hergün kapı-kapı dolaşarak farkındalık artırma faaliyetlerinde bulunan Mbandaka Sağlık Bölgesinde topluluk iletişim uzmanları için bir eğitim düzenlemiştir. Mbandaka'da 25 Mayıs - 1 Haziran arasında 10.000'den fazla hane ziyaret edilmiştir.
  • DSÖ, 4 Haziran itibarıyla, Küresel Salgın Uyarı ve Yanıt Ağı-GOARN’ın ortak kurumlarından 27 uzman 171 teknik personeli dahil yanıt faaliyetlerini desteklemek için görevlendirmiştir.
  • DSÖ, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ortakları, uluslararası havaalanları ve ana limanlar dahil olmak üzere, Mbandaka, Bikoro, Iboko ve Kinshasa'daki önemli giriş / çıkış noktalarını değerlendirmektedir.
  • Ülkeden çıkışta tarama önlemleri yürürlüktedir ve hastalığın uluslararası yayılmasının önlenmesi amacıyla daha da güçlendirilecektir. Giriş noktalarında stratejik müdahale planı hakkında daha fazla bilgi için, son Hastalık Salgın Haberlerine bakınız.
  • Sağlık bakanlıkları, ortaklar ve DSÖ, komşu 9 ülkedeki EVH hazırlık eylemlerinin uygulanmasını desteklemektedir: Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya. En öncelikli ülkeler Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'dir.
  • Hazırlık durumunun değerlendirilmesi ve acil durum planlarının geliştirilmesi için takım misyonlarının güçlendirilmesi çalışmaları yapılmış, acil müdahale ekiplerinin eğitimine devam edilmiş, sektörler arası koordinasyon mekanizmaları oluşturulmuş, toplum bazlı sürveyans sistemleri güçlendirilmiş olup toplum katılımı ve duyarlılık çalışmalarına devam edilmektedir. Giriş noktaları güçlendirilmekte, sağlık tesisleri belirlenmekte ve EVH vakalarını yönetmeye hazırlanmaktadır. 4 ile 8 Haziran tarihleri arasında, Kongo Cumhuriyeti'nden 50'den fazla ulusal hızlı yanıt ekibi Ebola Virüsü Hastalığı Enfeksiyon Önleme ve Kontrol-EVH IPC önlemleri konusunda eğitilecektir.
  • EVH Operasyonlarına Hazır Olma ve Hazırlık için DSÖ Bölgesel Stratejik Planı, DSÖ tarafından Üye Devletler ve ortaklarla geliştirilmiştir. Herhangi bir importe EVH vakasının olması halinde ülkelerin yanıt verme kapasitelerinin arttırılması için önümüzdeki 3 ay içinde Planın 1'inci aşamasının uygulanması hedeflemektedir. Planın 2'inci aşaması, devam eden uzun vadeli acil durum hazırlıkları ve UST çekirdek kapasitelerinin uygulanmasıyla ilgili operasyonel hazır olma kapasitelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için hazırlık faaliyetlerinin artırılmasını amaçlamaktadır.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

DSÖ, hastalığın ciddi yapısı ve salgının büyüklüğünü ve coğrafi boyutunu değerlendirmeyi zorlaştıran yetersiz epidemiyolojik bilgi ve ilk vakaların saptanmasındaki güçlükten dolayı halk sağlığı riskinin ulusal düzeyde çok yüksek olacağını düşünmektedir. DSÖ halk sağlığı riskinin bölgesel düzeyde yüksek olacağını değerlendirmiştir. Kongo Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti de dahil olmak üzere 9 komşu ülke yüksek risk altında oldukları konusunda bilgilendirilmiş ve bu ülkelere hazırlık çalışmalarını gerçekleştirmeleri tavsiye edilmiştir. Küresel düzeyde risk şu anda düşüktür. Daha fazla bilgi mevcut olduğunda risk değerlendirmesi gözden geçirilecektir.

 

DSÖ Genel Müdürü, 18 Mayıs’ta (2) Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) kapsamındaki Acil Durum Komitesini toplamıştır; Komitenin görüşü, Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Acil Durumunun (PHEIC) koşullarının şu anda oluşmadığı yönündedir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Acil Durum Komitesi’nin önerisi ışığında, Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyetine yönelik herhangi bir ticaret ve seyahat kısıtlamasını önermemektedir. DSÖ bu durumla ilgili olarak ticaret ve seyahat önlemlerini takip etmekte olup hali hazırda uluslararası trafikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Acil Durum Komitesi, şu anda Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) için şartların oluşmadığını açıklamış olmakla birlikte kapsamlı Halk Sağlığı Önerilerini yayınlanmıştır.

 

 

DSÖ, mevcut Ebola salgınıyla ilgili olarak uluslararası seyahat edenler için seyahat tavsiyelerini yayınlamıştır.

 

 

1-Devam eden yeniden sınıflandırma, geriye dönük araştırma ve laboratuvar sonuçlarının ulaşılabilirliği nedeniyle toplam vaka sayısı değişebilir. Hastalık Salgın Haberlerinde rapor edilen veriler Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen resmi bilgilerdir.

2-"Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu",  olağanüstü bir olay anlamına gelir ki bu da UST-2005’te şöyle belirlenmiştir: (i) Hastalığın uluslararası yayılımı ile diğer ülkelere halk sağlığı riski oluşturması ve (ii) koordine edilmiş uluslararası olası bir yanıtı gerektirmesi.

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: