Sarıhumma Aşısı

Sarıhumma hastalığı Orta ve Güney Amerika ile Afrika’nın tropikal bölgelerinde görülmektedir. Yüksek oranda öldürücü olan sarıhumma hastalığından korunmak için sivrisinekten korunma önlemlerine uyulmalı ve yüksek oranda koruyucu olan Sarıhumma aşısı yapılmalıdır.

Canlı viral aşı olan Sarıhumma aşısı, tek doz olarak yapılır ve 10 yılda bir tekrarlanır. Aşının koruyuculuğunun başlaması için seyahatten en az 10 gün önce aşı yapılmalıdır. Aşının yapılmasının gerektiği durumlar:

Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Sağlık Tüzüğü’ünde (UST) zorunlu tuttuğu tek aşı Sarıhumma aşısıdır. Sarıhumma aşılaması iki farklı nedenden dolayı yapılır:

Aşı yapıldıktan sonra UST’ye uygun olarak ‘Uluslararası Aşı ve Profilaksi Sertifikası’ doldurulmalıdır. Yetkili Seyahat Sağlığı Merkezlerinde düzenlenen bu sertifika aşı yapıldıktan 10 gün sonra geçerlilik kazanır ve 10 yıl boyunca geçerlidir. Bazı ülkeler ülkelerine gelen tüm yolculardan, bazı ülkeler ise son 1 ay içinde riskli bölgede bulunmuş yolculardan bu sertifikayı talep etmektedirler. Eğer sarıhumma aşılaması tıbbi nedenlerden dolayı yapılamıyor ise, bu durum sağlık raporu ile belgelenmelidir.

Aşının yapılmaması gereken durumlar:

Aşı Yan etkileri:

1. Aşılananların %10-30’unda hafif yan etkiler görülebilir:

2. Aşı sonrası anafilaksi 100.000 dozda 1.8 olarak bildirilmiştir.

3. Sarıhumma aşısı ilişkili visetropik hastalık:

4. Sarıhumma aşısı ilişkili nörolojik hastalık: