DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 4.05.2022 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

04 Mayıs 2022 Çarşamba

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları ve ölümlerinin sayısı Mart 2022'nin sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir. 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre sırasıyla %17'lik ve %3’lük bir düşüş yaşanmış ve 3,8 milyondan fazla vaka ve 15.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiştir.

Bu raporda aşağıda yer alan başlıklar halinde COVID-19 ile ilgili en son veriler paylaşılmaktadır:

 • Küresel Epidemiyolojik Durum
 • Özel konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme
 • DSÖ Bölgelerine Göre Genel Durum

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

1 Mayıs 2022 itibariyle veriler

Küresel olarak, yeni COVID-19 vakaları ve ölümlerinin sayısı Mart 2022'nin sonundan bu yana düşmeye devam etmiştir. 25 Nisan - 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir önceki haftaya göre sırasıyla %17'lik ve %3’lük bir düşüş yaşanmış ve 3,8 milyondan fazla vaka ve 15.000'den fazla ölüm vakası bildirilmiştir (Şekil 1).

Bununla birlikte, tüm Bölgelerden aynı şekilde azalan eğilimler bildirilmemiştir: Afrika Bölgesi'nde (+%31) ve Amerika Bölgesi'nde (+%13) haftalık yeni vaka sayısı artarken, Güney-Doğu Asya Bölgesi’nde (+%69) yeni haftalık ölüm vakası sayısı artmıştır ki bu büyük ölçüde Hindistan kaynaklı ölümlerin raporlanmasındaki gecikmeden kaynaklanmaktadır.

1 Mayıs 2022 itibariyle, dünya çapında 500 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve altı milyondan fazla ölüm bildirilmiştir. Birkaç ülke COVID-19 test stratejilerini kademeli olarak değiştirdiğinden, bu eğilimler dikkatle yorumlanmalıdır, bu da daha düşük toplam test sayısı ve sonuç olarak daha düşük vaka sayısı ile sonuçlanmaktadır.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı,  1 Mayıs 2022**

 

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Ülke düzeyinde, en yüksek haftalık yeni vaka sayısı Almanya (558 958 yeni vaka; - % 24), İtalya (384 825 yeni vaka; -%8), Fransa (382 208 yeni vaka; -%30), Güney Kore (380 455 yeni vaka;- %35) ve Amerika Birleşik Devletleri’nden (372 167 yeni vaka; +%27) rapor edilmiştir.

En yüksek haftalık yeni ölüm vakası sayısı Amerika Birleşik Devletleri (2 199 yeni ölüm; - %5), Hindistan (1 650 yeni ölüm; +%273), Rusya Federasyonu (1 129 yeni ölüm; -%19) rapor edildi. ), Fransa (900 yeni ölüm; +%2) ve İtalya’dan (898 yeni ölüm; -%11) bildirilmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen ve kümülatif COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı,  1 Mayıs 2022 verileri**

* Yedi gün öncesine kıyasla son yedi gün içinde yeni doğrulanmış vaka/ölüm sayısındaki yüzdelik değişim.

** Ek 1,veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

  DSÖ COVID-19 Paneli

  DSÖ COVID-19 Haftalık Operasyonel Güncelleme ve Haftalık Epidemiyolojik Güncelleme

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 vakaları, 25 Nisan-1 Mayıs 2022 **

** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız 

Şekil 3. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 100.000 nüfus başına bildirilen COVID-19 ölüm vakaları, 25 Nisan- 1 Mayıs 2022 **

 ** Ek 1, veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Özel Konu: SARS-CoV-2’nin önemli ve endişe verici varyantları hakkında güncelleme

DSÖ, ulusal makamlar, kurumlar ve araştırmacılarla işbirliği içinde, SARSCoV-2 varyantlarının bulaşma veya hastalık özelliklerini değiştirip değiştirmediğini veya hastalığın yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan aşıların, terapötiklerin, teşhislerin veya halk sağlığı ve sosyal önlemlerinin (PHSM) etkinliğini etkileyip etkilemediğini rutin olarak değerlendirmektedir. Potansiyel Endişe Vericie Varyantların (VOC'ler), Önemli Varyantlar (VOI'ler) veya İzlem Altındaki Varyantlar (VUM'ler), küresel halk sağlığına yönelik riske dayalı olarak düzenli olarak değerlendirilmektedir.

Varyantların sınıflandırmaları, dolaşımdaki varyantların sürekli evrimini ve değişen epidemiyolojilerini yansıtmak için gerektiğinde revize edilecektir. Varyant sınıflandırması için kriterler ve şu anda dolaşımda olan ve daha önce dolaşımda olan VOC'ler, VOI'ler ve VUM'ların listeleri, DSÖ SARS-CoV-2 varyantlarını takip web sitesinde mevcuttur. Ulusal makamlar diğer varyantları belirlemeyi seçebilir ve yeni ortaya çıkan varyantları ve bunların etkilerini araştırmaları ve raporlamaları için şiddetle teşvik edilir.

VOC'lerin coğrafi yayılımı ve prevalansı

Endişe Verici Omicron varyantı, GISAID'e bildirilen neredeyse tüm diziler hesaba katıldığında, küresel olarak dolaşımda olan baskın varyanttır. 26 Kasım 2021'de DSÖ tarafından VOC olarak adlandırılmasından bu yana, Omicron evrimine devam etmiş ve biraz farklı genetik mutasyon grubuna sahip varyantlara yol açmıştır. Her grup, epidemiyolojideki değişiklik ve/veya hastalık şiddet profili dahil olmak üzere, oluşturduğu halk sağlığı riskinde farklılık gösterebilmektedir. Omicron alt soylarının ana özellikleri, esas olarak bağışıklıktan kaçınma tarafından yönlendirilen diğer varyantlara göre yüksek üreme avantajıdır. Omicron alt soyları, çok sayıda vakaya ve sonuç olarak yüksek sayıda hastaneye yatış ve ölüme yol açmıştır ve halen de yol açmaya devam etmektedir.

Üç Omicron alt dizisi BA.4, BA.5 ve BA.2.12.1, özelliklerini etkileyebilecek birkaç ek mutasyon edinmiştir (BA.4 ve BA.5, del69/70, L452R ve F486V mutasyonlarına sahiptir; BA.2.12. 1, L452Q ve S704L mutasyonlarına sahiptir). GISAID verilerine ve DSÖ bölge ofisleri ve ülkelerinden gelen raporlara göre, vaka sayısı ve bu üç varyantın görüldüğünü  bildiren ülke sayısı artmaktadır. Bugüne kadarki sınırlı kanıtlar, hastaneye yatışlarda bir artışa veya şiddetin arttığına dair diğer işaretlere işaret etmemektedir. Güney Afrika'dan S geni hedef başarısızlık verileri kullanılarak elde edilen ön veriler (BA.2'de yok, BA.4 ve BA.5'te mevcut), BA1 ile karşılaştırıldığında BA.4 ve BA.5 için hastaneye yatış riskinde hiçbir fark göstermemektedir; bununla birlikte, BA.4 ve BA.5 vakalarının yapılan kısa takibi sonucunda bu alt soyların hastalık şiddeti hakkında bu aşamada çıkarım yapılmasına izin vermemektedir.

DSÖ, Omicron VOC'nin bir parçası olarak BA.4, BA.5 ve BA.2.12.1 varyantlarını yakından izlemeye ve ciddiyetle ilgili daha fazla kanıt elde edildikçe daha fazla güncelleme yapmaya devam etmektedir. DSÖ, ülkelerden ihtiyatlı olmaya devam etmelerini, dizileri izlemelerini ve raporlamalarını ve ayrıca ortaya çıkan farklı varyantların bağımsız ve karşılaştırmalı analizlerini yürütmelerini talep etmektedir.

Ek Kaynaklar:

DSÖ BÖLGELERİNE GÖRE DURUM

 

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesi'nde Ocak 2022'den bu yana vakalarda gözlemlenen azalma eğiliminin ardından, art arda iki haftadır vakalarda artış gözlenmektedir ve bir önceki haftaya göre %31’lik artışla haftalık 49.000’den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bölgedeki on iki (%24) ülke vakalarda %20'nin üzerinde bir artış bildirmiştir ve en büyük oransal artışlardan bazıları Burundi (1253'e karşı 343 yeni vaka; %265 artış), Ruanda (45’e karşı 18 yeni vaka; %150 artış) ve Eswatini’de (359’a karşı 186 yeni vaka; %93 artış) gözlemlenmiştir.

En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler sırasıyla; Güney Afrika (32.236 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 54,4 yeni vaka; %67 artış), Réunion (12.889 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1439,6 yeni vaka; %7 azalma) ve Burundi (1253 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 10,5 yeni vaka; %265 artış) olmuştur.

Bölge'de bir önceki haftaya göre haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı %56’lık azalma göstermiş olup haftalık 84 yeni ölüm vakası bildirilmiştir En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Güney Afrika (65 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %58 azalma), Réunion (7 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %36 azalma) ve Seyşeller (3 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 3,1 yeni ölüm; yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Afrika Bölge Ofisi: https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19

Amerika Bölgesi

 

Amerika Bölgesi, bir önceki haftaya göre %13'lük bir artışla 616.000'den fazla yeni vaka ile art arda 3 haftadır artan bir eğilim göstermektedir. Bölgedeki yirmi iki (%39) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar; Montserrat (39’a karşı 1 yeni vaka; 3800 artış), Haiti (42’ye karşı 15yeni vaka; %180 artış) ve Kosta Rika’da (4290'a karşı 1642 yeni vaka; %161 artış) gözlenmiştir. En çok yeni vaka bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (372.167 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 112,4 yeni vaka; %27 artış), Brezilya (94.345 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 44,4 yeni vaka; %3 artış) ve Kanada (54.519 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 144,5 yeni vaka; % 14 azalma) olmuştur.

Bölge'deki haftalık yeni ölüm sayısı, 4200 yeni ölümle birlikte bir önceki hafta bildirilen sayıya benzer kalmıştır. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri (2199 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %5 azalma), Brezilya (853 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %31 artış) ve Kanada (477 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,3 yeni ölüm; %6 artış) olmuştur.

 

DSÖ Amerika Bölge Ofisi: https://www.paho.org/en/topics/coronavirus-infections/coronavirus-disease-covid-19-pandemic

Doğu Akdeniz Bölgesi

 

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, Şubat 2022'nin başında pik seviyeye ulaşan yeni vakalarda düşüş eğilimi görülmeye devam etmiştir. Bölge, bir önceki haftaya göre %29’luk düşüş ile haftalık 16.000'den fazla yeni vaka bildirmiştir. Ancak Cibuti, yeni haftalık vakalarda %54'lük bir artış bildirmiştir (29’a karşı 13 yeni vaka). En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; İran (6141 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 7,3 yeni vaka; %41 azalma), Bahreyn (2876 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 169,0 yeni vaka; %6 azalma) ve Birleşik Arap Emirlikleri (1679 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 17,0 yeni vaka; % 3 artış) olmuştur.

 

Bölge'de haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı bir önceki haftaya göre %21 azalmıştır ve 223 yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; İran (121 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %25 azalma ), Mısır (42 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, yüzde oranı bir önceki haftaya benzer) ve Tunus (17 yeni ölüm, 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; %29 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi: http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/index.html

 

Avrupa Bölgesi

 

Avrupa Bölgesi’nde, Mart 2022'nin ilk yarısında gözlemlenen vakalardaki artışın ardından, haftalık yeni vakalar azalmaya devam etmektedir ve bir önceki haftaya göre %22'lik düşüş ile haftalık 1,9 milyonun hemen altında yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki altı (%10) ülke yeni vakalarda %20 veya daha fazla artış bildirmiştir ve en yüksek artışlar Kıbrıs (9901'e karşı 6115 yeni vaka; %62 artış), İspanya (110.116'ya karşı 76.005 yeni vaka; %45 artış) ve Kazakistan’da (174'e karşı 125 yeni vaka; %39 artış) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Almanya (558.958 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 672,1 yeni vaka; %24 azalma), İtalya (384.825 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 645,2 yeni vaka; %8 azalma) ve Fransa (382.208 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 587,7 yeni vaka; %30 azalma) olmuştur.

Bölgede, haftalık yeni ölüm vakalarının sayısı azalmaya devam etmiştir ve bir önceki haftaya göre %16’lık bir düşüşle 6400’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En çok ölüm vakası bildiren ülkeler; Rusya (1129 yeni ölüm; 100.000  nüfus başına <1 yeni ölüm, %19 azalma), Fransa (900 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,4 yeni ölüm; %2 artış) ve İtalya (898 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,5 yeni ölüm; %11 azalma) olmuştur.

 

 

 

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19.

 

Güneydoğu Asya Bölgesi

 

Güneydoğu Asya Bölgesi’nde Ocak 2022’den bu yana yeni vakalarda gözlenen düşüş eğilimi devam etmekte olup bir önceki haftaya göre %24’lük düşüş ile 123.000'den fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Doğu Timor ve Hindistan yeni haftalık vakalarda sırasıyla %57 (11'e karşı 7 yeni vaka) ve %40'lık (21.643'e karşı 15.448 yeni vaka) artış bildirmiştir. En çok yeni vaka bildiren üç ülke; Tayland (96.610 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 138,4 yeni vaka; %29 azalma), Hindistan (21.643 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,6 yeni vaka; %40 artış) ve Endonezya (2890 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1,1 yeni vaka; %32 azalma) olmuştur.

Hindistan'dan ölüm vakalarının bildirilmesindeki gecikmeden dolayı Bölge'de yeni haftalık ölümler bir önceki haftaya kıyasla %69 artmış olup 2600’den fazla yeni ölüm vakası bildirilmiştir. En yüksek sayıda yeni ölüm vakası bildiren ülkeler; Hindistan (1650 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, %273 artış), Tayland (842 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,2 yeni ölüm, %6 azalma) ve Endonezya (173 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 26 azalma) olmuştur.

 

DSÖ Güney Doğu Asya Bölge Ofisi: https://www.who.int/southeastasia/outbreaks-and-emergencies/novel-coronavirus-2019.

Batı Pasifik Bölgesi

 

Batı Pasifik Bölgesi’nde, Mart 2022’den bu yana gözlemlenen yeni vaka sayılarındaki düşüş eğilimi devam etmektedir ve Bölge’de bir önceki haftaya kıyasla %20 azalma ile 1,1 milyondan fazla yeni vaka bildirilmiştir. Bununla birlikte, Bölgedeki dokuz (%29) ülke %20 veya daha fazla bir artış bildirmiştir ve en yüksek artışlardan bazıları Solomon Adaları (2202'ye karşı 299 yeni vaka; %636 artış), Fiji (110'a karşı 22 yeni vaka ; %400 artış) ve Yeni Kaledonya’da (96’ya karşı 36 yeni vaka; %167) gözlenmiştir. En yüksek sayıda yeni vaka bildiren ülkeler; Kore (380.455 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 742,1 yeni vaka; %35 azalma), Avustralya (271.216 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 1063,6 yeni vaka; %8 azalma) ve Japonya (254.946 yeni vaka; 100.000 nüfus başına 201,6 yeni vaka; % 11 azalma) olmuştur.

 

Bölge, haftalık yeni ölüm vakalarında bir önceki haftaya göre %8'lik bir düşüş ile 2000’den fazla yeni ölüm vakası bildirmiştir. En fazla yeni ölüm vakası rapor eden üç ülke; Kore (742 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına 1,4 yeni ölüm, %29 azalma), Çin (416 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm, % 93 artış) ve Japonya (283 yeni ölüm; 100.000 nüfus başına <1 yeni ölüm; % 3 azalma) olmuştur.

 

 

DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi: https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

 

 

Ek 1. Veri, tablo ve şekil notları

 

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV Surveillance_Case_Definition-2020.2) ve sürveyans klavuzuna (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.8) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranı insidansının olduğundan düşük tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriterleri, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Halk sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. epi-data-support@who.int adresine e-posta gönderilerek yapılan geçmiş veri düzenlemesinin bir kaydı talep edilebilmektedir. Talep ederken lütfen ilgilendiğiniz ülke (ler)i, süreyi ve talep / kullanım amacını belirtiniz. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ve DSÖ Bölgeleri (önceki sayılarda rapor edilmiştir) tarafından son yedi gün içinde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri  “https://covid19.who.int/table” adresinde mevcuttur: 'Ülkeler', benzer statüdeki ülkeleri, bölgeleri, alanları veya diğer yargı yetkilerini ifade edebilmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir.

Ülkeler, bölgeler ve alanlar, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir. Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 

Teknik Rehber ve Diğer Kaynaklar

 • Teknik rehberler: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
 • DSÖ Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Paneli: https://covid19.who.int/
 • Haftalık COVID-19 Operasyonel Güncellemeleri: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/strategies-and-plans
 • DSÖ COVID-19 Vaka Tanımları: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
 • COVID-19 Tedarik Zinciri Kurumlar Arası Koordinasyon Hücresi Haftalık Durum Güncellemesi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-operations
 • Araştırma ve Geliştirme: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov
 • COVID-19 hakkında çevrimiçi kurslar: https://openwho.org/channels/covid-19; ve mevcut olan diğer ulusal diller: https://openwho.org/channels/covid-19-national-languages
 • DSÖ Akademi COVID-19 mobil öğrenim uygulaması: https://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
 • Uluslararası toplumun, tüm ülkelere virüse hazırlanması ve müdahale etmesi konusunda sağladığı desteği özetleyen Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı (SPRP): https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
 • EPI-WIN: bireyler, kuruluşlar ve topluluklara uyarlanmış bilgiler: https://www.who.int/teams/risk-communication

Halk İçin Öneriler Ve Tavsiyeler

Etiketler: