NİJERYA’DA DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİO VİRÜSÜ

08 Ağustos 2018 Çarşamba

5 Haziran 2018'de Nijerya'nın Sokoto eyaletinde dolaşımda olan bir aşı kaynaklı tip 2 polio virüsü  (cVDPV2) salgını doğrulanmıştır.

 

Hastalık Salgını Haberi

 

8 Ağustos 2018

5 Haziran 2018'de Nijerya'nın Sokoto eyaletinde dolaşımda olan bir aşı kaynaklı tip 2 polio virüsü  (cVDPV2) salgını doğrulanmıştır. 30 Ocak - 23 Mayıs 2018 tarihleri arasında, 2 toplama merkezinden toplanan 10 çevresel örnekte, genetik olarak ilişkili VDPV2 virüsleri için yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmıştır. Bu cVDPV2 ile ilişkili hiçbir akut flask paralizi vakası (AFP) saptanmamıştır.

Nijerya bunun dışında devam eden ayrı bir cVDPV2 salgınının etkisi altındadır. Yobe Eyaletinde, 16 Haziran 2018'de başlayan bir AFP vakasından alınan bir dışkı örneğinde ve 31 Mayıs 2018'de toplanan çevresel bir örnekde bir grup cVDPV2 kümesi saptanmıştır. Aynı cVDPV2, Gombe Eyaletinde 9 Nisan 2018'de toplanan çevresel bir örnekte tespit edilmiştir. Bundan önce, aynı cVDPV2, Jigawa Eyaletinde 15 Nisan 2018'de felç başlangıcı olan bir AFP vakasından ve 10 Ocak - 2 Mayıs 2018 arasında toplanan altı çevresel örnekten saptanmıştır.

Halk Sağlığı Yanıtı

AFP vakalarında ve farklı çevresel sürveyans hizmet alanlarının her birinde virüs tespitinden 48 saat sonra ayrıntılı incelemeler yapılmıştır. Buna ek olarak, ayrıntılı araştırmada, trivalan oral polio aşısı (OPV) ve / veya mono valan OPV tip 2 (mOPV2) aşısıyla ilgili olarak herhangi bir kalıntı olup olmadığının araştırılması, toplumu kapsayan bir sürveyans, sağlık tesislerinde retrospektif vaka araştırması ve akut flask paraliziyle ilgili olarak toplumda aktif vaka araştırması ve sağlıklı çocuklarda dışkı örneklemesi yer almaktadır. Mayıs 2018'de, iki cVDPV2 salgınını aynı anda ele almak üzere, Jigawa, Bauchi, Gombe ve Sokoto Eyaletlerindeki 54 Yerel Yönetim Bölgesi'nde, mOPV2 kullanılarak 2 tur salgın yanıtı düzenlenmiştir.

Sürveyans geliştirme faaliyetleri ve ayrıca rutin aşılama yoğunlaştırma faaliyetleri uygulanmış ve devam etmektedir.

 

Eylül 2016'dan beri, Borno Eyaletinde ya vahşi poliovirüs tip 1 ya da cVDPV2 tespit edilmemiştir. Ancak, 2016 yılında her iki suşun tespiti sonrasında, Lake Chad alt bölgesi genelinde bölgesel halk sağlığı aciliyeti devam etmektedir. Borno Eyaletinde, bazı alanlarda, aşılama ve gözetim için erişim engeli söz konusudur.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

Salgın yanıtından önce yapılan bir risk değerlendirmesi, iki salgın virüsü suşunun coğrafi yayılma riskinin yüksek olduğu sonucuna varmıştır. Bu cVDPV2 suşlarının saptanması, herhangi bir poliovirüs dolaşımının riskini ve sonuçlarını en aza indirgemek için yüksek seviyeli rutin polio aşılama kapsamının sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır.

 

DSÖ Tavsiyesi

 Tüm ülkelerin, özellikle de poliodan etkilenen ülkeler ve bölgelerle sık seyahat ve temasın olduğu ülkelerin, herhangi bir polio vakasını hızlıca tespit etmek ve önleme ve yanıt tedbirlerini uygulamak üzere AFP sürveyansını güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler, yönetim bölgeleri ve bölgeler, herhangi bir yeni virüs görülmesi riskini en aza indirgemek için  düzenli olarak yüksek rutin aşılama kapsamını da muhafaza etmelidir.

 DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık tavsiyelerine göre poliodan etkilenen bölgelere seyahat edenlerin Polio’ya karşı tam olarak aşılanmasını önermektedir. Enfekte bölgelerden gelenler (ve 4 haftadan uzun süre kalacak ziyaretçiler), 4 hafta ila 12 aylık bir süre içerisinde ek bir Oral Polio Aşısı (OPV) veya İnaktive Edilmiş Polio Aşısı (IPV) olmalıdır.

Polio Virüsünden etkilenen her ülke, Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, salgının ulusal bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmeli ve tüm uluslararası yolcuları aşılamayı düşünmelidir. Polio virüsünün diğer ülkelere yayılmasına sebep olan ülkeler, uluslararası seyahat eden tüm yolcuların  ülkelerinden ayrılmadan önce aşılanmasını sağlamalıdır.

Etiketler: