NİJERYA’DA MAYMUN ÇİÇEK HASTALIĞI (MONKEYPOX)

05 Ekim 2018 Cuma

26 Eylül 2017'de, Nijerya'daki Bayelsa Eyaleti'ndeki Yenagoa Yerel Yönetim Bölgesi'nde (LGA) şüpheli bir maymun çiçek hastalığı salgını DSÖ'ye bildirilmiştir. Salgının başlangıcı olan Eylül 2017'den 15 Eylül 2018'e kadar, 25 eyalette ve bir bölgede toplam 269 şüpheli vaka bildirilmiş olup bu sayıya 16 eyalet ve bir bölgeden bildirilen 115 doğrulanmış vaka dahildir.

Hastalık Salgın Haberi 

5 Ekim 2018

 

26 Eylül 2017'de, Nijerya'daki Bayelsa Eyaleti'ndeki Yenagoa Yerel Yönetim Bölgesi'nde (LGA) şüpheli bir maymun çiçek hastalığı salgını DSÖ'ye bildirilmiştir. İndeks kümesi bir ailede rapor edilmiştir. Hepsinde dört hafta boyunca ateş ve genel deri döküntüsü benzeri semptomlar gelişmiştir. Kümelenme ile ilgili epidemiyolojik araştırmalar, tüm enfekte vakaların, hastalık başlangıcından bir ay önce maymunla temas ettiğini göstermektedir.

 

Salgının başlangıcı olan Eylül 2017'den 15 Eylül 2018'e kadar, 25 eyalette ve bir bölgede toplam 269 şüpheli vaka bildirilmiş olup bu sayıya 16 eyalet ve bir bölgeden bildirilen 115 doğrulanmış vaka dahildir. 7 ölüm kaydedilmiş olup bunlardan 4'ünde altta yatan bağışıklık yetmezliği vardır. Doğrulanmış vakalar arasında iki sağlık çalışanı vardır. En çok etkilenen yaş grubu 21-40 olup, teyit edilen vakaların% 79'u erkektir.

 

2018'de toplam 76 vaka bildirilmiş olup, 37'si doğrulanmış, 1'i olası ve 2'si ölüm vakasıdır. Bu vakalar 14 eyalette ve bir bölgede (Abia, Akwa-Ibom, Anambra, Bayelsa, Cross Nehri, Delta, Edo, Enugu, Imo, Lagos, Nasarawa, Oyo, Plato ve Nehirler ve Federal Sermaye Bölgesi (FCT)) rapor edilmiştir.

 

Genetik sekanslama maymun çiçek virüsünün (MPXV) insandan insana bulaşma vakalarının kanıtı ile popülasyonda birden fazla görüldüğünü göstermektedir. İzolatlar, Batı Afrika'nın Nijerya 1971 suşu ile yakından ilişkilidir.

 

2016'dan bu yana, sporadik olarak teyit edilen maymun çiçek hastalığı vakalarını bildiren diğer Batı ve Orta Afrika ülkeleri arasında Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Demokratik  Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone yer almaktadır (Şekil 1).

 

Şekil 1: 2010 ile 2018 tarihleri arasında  insan ve hayvan maymun çiçek hastalığı vakalarını rapor eden Afrika ülkeleri.

http://www.who.int/csr/don/figure1_20181005.PNG

 

 

Halk Sağlığı Yanıtı

Eyalet Sağlık Bakanlığı ve DSÖ ile işbirliği içinde Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) aracılığıyla Federal Sağlık Bakanlığı şüpheli vakaları araştırmakta ve temaslıları takip etmektedir. Bütün eyaletlerde, özellikle en çok etkilenen eyaletlerde ve FCT'de, gelişmiş sürveyans devam etmektedir. Buna ek olarak, ulusal bir geçici maymun çiçek hastalığı rehberi gözden geçirilmiş ve Ekim 2018'de başlayacak bölgesel bir maymun çiçek hastalığı eğitimi planlanmıştır.

 

Hayvan sürveyansı, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile işbirliği yaparak Ekim 2018'de başlayacaktır. Bu, bir vahşi yaşamı koruma alanında ve ardından etkilenen bazı eyaletlerde bir eğitim ile başlayacaktır.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Maymun çiçek hastalığı, Orta ve Batı Afrika'daki yağmur ormanlarında sporadik olarak meydana gelen ve olası insan kaynaklı enfeksiyonlara neden olan ormanda görülen bir zoonozdur. MPXV'den kaynaklanır ve çiçek hastalığı gibi aynı virüs grubu olan Orthopoxvirus ailesine aittir.

 

İki ayrı MPXV türü vardır; Kongo Havzası ve Batı Afrika. Klinik prezentasyon ve epidemiyolojik özellikler açısından bu iki tür arasında insan patojenitesinde farklılıklar vardır. Hayvan rezervuarı hala bilinmemektedir, ancak kanıtlar Afrikalı yerli kemirgenlerin potansiyel kaynaklar olabileceğini göstermektedir. Avlanma yoluyla etkilenen canlı ve ölü hayvanlarla doğrudan temas ve vahşi hayvan eti tüketimi ile insan enfeksiyonunun en önemli nedenleri olarak varsayılmaktadır. Hastalık, kendiliğinden sınırlayıcı olup, semptomlar genellikle 14-21 gün içinde ortadan kaybolur. Şiddetli vakalar çocuklar arasında daha sık görülür ve virüse maruziyet durumu, hasta sağlık durumu ve komplikasyonların şiddeti ile ilişkilidir. Vaka ölüm oranı epidemiler arasında büyük ölçüde değişiklik göstermektedir ancak belgelenen olaylarda bu oran % 1-10 arasında olmuştur. MPXV enfeksiyonu için spesifik bir tedavi veya aşı yoktur.

 

DSÖ’nün Önerisi

Endemik bölgelerde / ülkelerde oturanlar ve seyahat edenler, MPXV'yi (kemirgenler, keseliler ve primatlar) barındırabilecek hasta, ölü veya canlı hayvanlarla temastan ve vahşi hayvan eti yemekten veya vahşi hayvan etiyle temastan kaçınmalıdır. Sabun ve su veya alkol bazlı dezenfektan kullanılarak el hijyeninin sağlanmasının önemi vurgulanmalıdır.  Seyahat sırasında veya dönüşten sonra görülen herhangi bir hastalık, tüm güncel seyahat ve bağışıklama öyküsü hakkında bilgiler de dahil olmak üzere bir sağlık uzmanına bildirilmelidir.

Şüpheli veya doğrulanmış MPXV enfeksiyonu olan hastaların bakımıyla uğraşan sağlık çalışanları, standart, temas ve damlacık enfeksiyonu kontrol önlemlerini uygulamalıdır.

 

İnsanlardan ve MPXV enfeksiyonu şüphesi olan hayvanlardan alınan örnekler uygun donanımlı laboratuarlarda çalışan eğitimli personel tarafından ele alınmalıdır.

 

Temaslıların takibinin zamanında yapılması, sürveyans önlemleri ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında importe edilen hastalıkların farkındalığın artırılması ikincil vakaların önlenmesi ve MPXV salgınlarının etkili bir şekilde yönetilmesinin önemli parçalarıdır.

DSÖ, mevcut bilgilere dayanarak Nijerya'ya yönelik seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini bu noktada önermemektedir.

Maymun çiçek hastalığı hakkında ayrıntılı bilgi için:

Etiketler: