NİJER’DE DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI POLİOVİRÜS TİP 2

30 Ekim 2018 Salı

2018 Temmuz ayından Eylül’e kadar Nijer'de, Nijerya’nın Jigawa ve Katsina Eyaletlerinde ki bir cVDPV2 vakasıyla genetik olarak bağlantılı, 6 tane dolaşımda olan poliovirüs tip 2 (cVDPV2) vakası bildirilmiştir.

Hastalık salgın haberi 
30 Ekim 2018

2018 Temmuz ayından  Eylül’e kadar  Nijer'de,  Nijerya’nın  Jigawa ve Katsina Eyaletlerinde ki bir cVDPV2 vakasıyla genetik olarak bağlantılı, 6 tane dolaşımda olan poliovirüs tip 2 (cVDPV2) vakası bildirilmiştir. Virüs, Nijer'in güneyinde ve Nijerya sınırında yer alan Zinder bölgesinde ki, felç başlangıç tarihleri 18 Temmuz - 16 Eylül 2018 arasında değişen akut flask paralizili (AFP) çocuklardan izole edildi. Bu salgın aynı zamanda, Nisan 2018'den bu yana rapor edilen 17 vaka ile Nijerya'nın Jigawa, Katsina, Yobe, Gombe ve Borno eyaletlerini de etkiledi.

Nijerya ayrıca Sokoto eyaletinde Ocak 2018'e kadar uzanan ayrı bir cVDPV2 salgınını da bildirdi. Nijerya, Afganistan ve Pakistan ile birlikte dünyada vahşi poliovirüs için endemik olarak sınıflandırılan üç ülkeden biridir.

Çad Havzası ülkelerinde (Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijer ve Nijerya) polio salgın yanıtının bir parçası olarak, son monovalan oral çocuk felci tip 2 (mOPV2)aşı turu, Ocak 2017'de Nijer'de uygulandı.

 

Halk sağlığı yanıtı

Salgın yanıt planı, en çok risk altındaki salgın bölgesini kapsayacak şekilde hazırlanmakta ve cevabın kesin ölçeği ve kapsamı belirlenmektedir.

  • İki mOPV2 yanıt aşı kampanyası, Nijer'de 4 ilde (Agadez, Diffa, Maradi ve Zinder) 5 yaş altındaki 3.2 milyon çocuğa ulaşacak. İlk tur 24- 27 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşti ve ikincisi 7- 11 Kasım 2018 tarihleri arasında planlanmaktadır.
  • Ülke genelinde, enfekte olmuş illere ve Nijerya ile sınır illere odaklanarak akut flask paralizi sürveyansı ve rutin aşılama güçlendirilmektedir.
  • DSÖ ve ortakları, tespit edilen cVDPV2 riskini daha açık bir şekilde değerlendirmek ve uygun ve gerekli ek müdahale tedbirlerini uygulamak için saha araştırmaları ve risk değerlendirmeleri konusunda yerel halk sağlığı yetkililerini desteklemeye devam etmektedir.
  • Yeni AFP vakaları için aktif vaka bulma çalışmaları devam ediyor ve çevresel gözetimin sıklığını ve kapsamını ve sağlıklı bireylerin toplum örneklemesini arttırmak gibi ilave sürveyans önlemleri genişletiliyor.
  • DSÖ, risk iletişimini ve toplum katılımını güçlendirmek için Sağlık Bakanlığı'nı desteklemektedir.
  • DSÖ, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde ulusal ve il düzeyinde ihtiyaç duyulan insan kaynaklarının dağıtımını tamamlamak için birlikte çalışmaktadır.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Nijer'de cVDPV2'nin görülmesi, polio eradike edilinceye kadar, polio bulunmayan ülkelerin polio reenfeksiyonu veya yeniden ortaya çıkma riski altında kalacağı konusunda bir uyarıdır. Bu cVDPV2 suşunun saptanması, herhangi bir poliovirüs dolaşımı riskini ve sonuçlarını en aza indirgemek için her düzeyde yüksek seviyeli rutin polio aşılama kapsamının sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır.

Bu salgın, Nijerya'da devam eden bir cVDPV2 salgını ile bağlantılı olduğundan, bu virüsle ilişkili uluslararası daha fazla yayılma riski hala yüksektir.

 

DSÖ tavsiyesi

Tüm ülkelerin, özellikle de polio’dan etkilenen ülkelere ve bölgelere sık seyahat eden ve temas edenlerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önleme tedbirlerini uygulamak ve gerekirse cevabı hızlandırmak için AFP için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler ayrıca yeni bir virüs girişinin veya ortaya çıkışının sonuçlarını en aza indirgemek için rutin aşılama yoluyla yüksek polio aşılama kapsamını korumalıdırlar.

DSÖ’nün  Uluslararası Seyahat ve Sağlık önerileri, polio’dan etkilenen bölgelerdeki tüm yolcuların polio’ya karşı tam olarak aşılanmasını içerir. Enfekte bölgelerden gelenler (ve 4 haftadan uzun kalacak ziyaretçiler), 4 hafta ila 12 aylık bir süre içerisinde ek bir oral polio aşısı (OPV) veya inaktive çocuk felci aşısı (IPV) almalıdırlar. Nijer'e seyahat edenler için, IPV, cVDPV2'ye karşı etkili olduğu için tavsiye edilir, buna karşılık tip 2 bileşeni artık OPV'ye dahil değildir.

Tüm ülkeler, Uluslararası Sağlık Mevzuatı’nın (UST) Ek 2'deki kararı gereğince herhangi bir polio vakasını bildirmelidir. Polio bulaşından etkilenen ülkeler, devam eden olaylar, virüsün uluslararası yayılması ve bulaşması ile ilgili UST Acil Durum Komitesi'nin tavsiyesi üzerine Genel Müdür tarafından yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymalıdırlar. Bu tavsiyeler, etkilenen ülkelerin, ulusal halk sağlığı acil durum deklarasyonu yapmalarını ve çıkış yapan yolcuların aşılanmalarını teşvik etmelerini içermektedir.

Etiketler: