DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE POLİO

08 Ocak 2019 Salı

Ekim 2018 itibariyle, genetik olarak bağlantılı, dolaşımdaki aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Haut-Katanga eyaletinde (Mufunga-Sampwe bölgesi) 2 vakadan izole edilmiştir. İlk vaka, 6 Ekim'de akut flask paralizisi (AFP) başlangıcı yaşayan 11 yaşında bir çocuktur. İkinci vaka, 7 Ekim'de semptomların görüldüğü ve ilk vakanın bilinen bir temaslısı olan 29 aylık bir çocuktur.

Hastalık Salgını Haberi

8 Ocak 2018

Ekim 2018 itibariyle, genetik olarak bağlantılı, dolaşımdaki aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Haut-Katanga eyaletinde (Mufunga-Sampwe bölgesi) 2 vakadan izole edilmiştir. İlk vaka, 6 Ekim'de akut flask paralizisi (AFP) başlangıcı yaşayan 11 yaşında bir çocuktur. İkinci vaka, 7 Ekim'de semptomların görüldüğü ve ilk vakanın bilinen bir temaslısı olan 29 aylık bir çocuktur. İzole edilmiş virüsler yeni bir oluşumdur ve ülkeyi etkileyen önceden tespit edilmiş cVDPV2'ler ile ilgisi yoktur. Bu, Haziran 2017'den bu yana ülkede tespit edilen dördüncü belirgin cVDPV2 salgınıdır. Haziran 2017'de ilk salgının tespit edilmesinden bu yana, 20'si 2018'de tespit edilen toplam 42 cVDPV2 vakası doğrulanmıştır.

Halk sağlığı yanıtı

Şubat 2018’de, hükümet cVDPV2’nin ulusal bir halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmiştir. 26 Temmuz 2018'de, Sağlık Bakanı, DSÖ Genel Müdürü, Afrika Bölge Müdürü ve il valileri, acilen üst düzey bir toplantı düzenlemiş ve "Çocuk felcinin (Polio) yok edilmesi için Kinshasa Deklarasyonu" nu imzalamıştır. İl valileri, ülke genelinde uygulanan salgın yanıt kalitesini acilen iyileştirmek için gerekli gözetim, hesap verebilirlik ve kaynakların sağlamasıyla ilgili olarak söz vermiştir. Salgın yanıtındaki geri kalan operasyonel boşlukların acilen uygun gözetim ve angajman ile doldurulması zorunludur.

DSÖ ve ortakları, monovalent oral çocuk felci aşısı tip 2 (mOPV2) uygulaması da dahil olmak üzere, uluslararası salgın yanıt protokollerine uygun olarak yanıt vermektedir. Bununla birlikte, yüksek risk altındaki popülasyonların aşılanmaması gibi operasyonel boşluklar bu protokollerin tam olarak uygulanmasını engellemektedir. Bu nedenle, şimdiye kadar verilen yanıt salgını ne yeterince kontrol altına almış ne de yayılmasını önlemiştir. Dördüncü cVDPV2 salgınının Haut Katanga'dan ortaya çıkması, mOPV2'nin önceki kullanımına bağlanabilir ve yanıt programının etkin bir şekilde adapte  edilmesi ve gerekli düzeltici önlemleri zamanında uygulayabilmesi için mevcut sınırlı kapasitesiyle ilişkili olabilir.

Bu suşların bazılarının coğrafi yayılımının kanıtı ve yeni suşun ortaya çıkmasıyla birlikte, ülkenin 26 vilayetinin yaklaşık 12 milyon çocuğunu hedef alan Eylül 2018 ve Ekim 2018'de iki büyük ölçekli mOPV2 aşılama turu gerçekleştirmiştir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerde sürveyans ve aşılama faaliyetlerini güçlendirilmeyi sürdürmektedir.

Çocuk felci salgını yanıtı, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletini etkileyen devam eden Ebola salgını ile aynı anda yürütülmektedir. Çocuk felci salgınına yanıt ekipleri, her iki salgının da koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için daha geniş insani acil durum ağı ile yakın işbirliği içindedir.

DSÖ risk değerlendirmesi

Halen, DSÖ bu dört salgınla ilişkili ulusal halk sağlığı riskini çok yüksek bulmaktadır. Özellikle komşu ülkelere olan uluslararası yayılma riski, bu salgınların uluslararası sınırlara yakın olması nedeniyle de yüksek düzeyde kalmaktadır. Bu risk, etkilenen Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda, Orta Afrika Cumhuriyeti, Zambiya ve Güney Sudan bölgeleri arasındaki bilinen nüfus hareketleriyle artmaktadır.

Temmuz 2018 itibariyle, bildirilen polio vakalarının epidemiyolojisi, izole edilmiş poliovirüslerin genetik analizleri,  ülke içi ve uluslararası yayılma daha fazla yayılma riski ve ülkenin müdahale kapasitesi ışığında DSÖ Acil Durum Yanıt Çerçevesine göre 2. Derece  Halk Sağlığı Acil Durumu olarak derecelendirilmiştir.

CVDPV2'lerin tespiti, poliovirüs dolaşımının riskini ve sonuçlarını en aza indirmek için  rutin aşılama kapsamının yüksek seviyelirde tutulmasının önemini vurgulamaktadır. Bu olaylar ayrıca virüsün herhangi bir düşük seviyeli bulaşmasından kaynaklanan riskleri vurgulamaktadır. Hastalığın daha fazla iletimini engellemek, etkilenen bölgelerde yeterli aşı kapsamı sağlamak ve gelecekte benzer salgınları önlemek için sağlam bir salgın yanıtı gereklidir. DSÖ, epidemiyolojik durumu ve uygulanan salgın yanıt önlemlerini izlemeye ve değerlendirmeye devam edecektir.

DSÖ önerisi

Tüm ülkelerin, özellikle de polio’dan etkilenen ülkelere ve bölgelere sık seyahat eden ve temas edenlerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önleme tedbirlerini uygulamak ve gerekirse cevabı hızlandırmak için AFP için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler ayrıca yeni bir virüs girişinin veya ortaya çıkışının sonuçlarını en aza indirgemek için rutin aşılama yoluyla yüksek polio aşılama kapsamını korumalıdırlar.

DSÖ’nün  Uluslararası Seyahat ve Sağlık önerileri, polio’dan etkilenen bölgelerdeki tüm yolcuların polio’ya karşı tam olarak aşılanmasını içerir. Enfekte bölgelere gelenler (ve 4 haftadan uzun kalacak ziyaretçiler) veya bu bölgelerde oturanlar, 4 hafta ila 12 aylık bir süre içerisinde ek bir oral polio aşısı (OPV) veya inaktive çocuk felci aşısı (IPV) olmalıdırlar. Aşı olan bireylere, aşı durumlarını kayıt altına almak için uygun belgeler sunulması için çaba gösterilmelidir.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi tavsiyesine göre, uluslararası yayılımını sınırlama çabaları, poliovirüsü Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC)  kapsamında olduğu için devam etmelidir. Çocuk felci bulaşmasından etkilenen ülkeler Geçici Tavsiyelere tabidir. PHEIC kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, poliovirüs bulaşmasından etkilenen herhangi bir ülke, salgının bir ulusal halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmelidir.

Şu anda DSÖ, cVDPV2 salgınlarıyla ilgili olarak mevcut olan bilgilere dayanarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat edilmesi ve / veya bu ülkeyle ticaret yapılmasıyla ilgili herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

AFP sürveyansını ve rutin aşılamayı güçlendirmek ve ayrıca aşılarla önlenebilir diğer hastalıkların kontrolüyle bağlantılı operasyonları desteklemek için Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile komşu ülkeler arasında sınır ötesi faaliyetler yürütülmelidir. Komşu iller ve ilçeler arasındaki, resmi yönetimle ilgili ve siyasi yanıt bekleyen, doğrudan ve düzenli işbirliği hızla başlamalıdır.

 

 

Etiketler: