MADAGASKAR’DA KIZAMIK

17 Ocak 2019 Perşembe

Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığını, alışılmadık derecede büyük bir kızamık salgınına yanıt vermek için desteklemektedir. Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2018'den 7 Ocak 2019'a kadar, 19. 539 kızamık vakası ve 39 “tesis kaynaklı” ölüm (vaka ölüm oranı:% 0,2) rapor edildi.

 

Hastalık salgını haberi 
17 Ocak 2019

Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığını, alışılmadık derecede büyük bir kızamık salgınına yanıt vermek için desteklemektedir. Madagaskar en son 2003 ve 2004 yıllarında kızamık salgını yaşadı, bu salgınlarda sırasıyla 62.233 ve 35.558 vaka rapor edildi. O zamandan beri, bildirilen vaka sayısı şu anki salgına kadar ciddi bir şekilde azalmıştı.

Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2018'den 7 Ocak 2019'a kadar, 19.539 kızamık vakası ve 39 “tesis bazlı” ölüm (vaka ölüm oranı:% 0,2) rapor edildi. Madagaskar'ın 22 bölgesindeki toplam 114 ilçeden 66'sından vaka bildirildi. 19.539 kızamık vakası arasında 375'i laboratuvarca onaylandı (hepsi IgM +) ve 19.164'ü epidemiyolojik bağlantı ile doğrulandı. 

Epidemiyolojik bağlantı ile doğrulanan vakalar, vaka tanımına dayanarak klinik semptomlar gösteren  başka bir laboratuvar teyitli  veya epidemiyolojik  bağlantılı bir vaka ile temas halinde olanlardı. 

Salgın, Toamasina, Mahajanga, Antsirabe, Toliara ve başkent Antananarivo gibi yoğun nüfuslu şehirlere yayıldı. Vakaların çoğu Analamanga (% 61) ve Boeny (% 20) bölgelerinden bildirilmiştir. En yüksek atak oranları sırasıyla Analamanga ve Mahajanga bölgelerinde bulunan Antananarivo-Renivohitra  ilçelerinde (100.000 kişi başına 714) ve Ambato-Boina ilçelerinde (100.000 kişi başına 668) gözlendi. Bu oranlar, 100.000 kişi başına 108 ulusal atak oranı ile karşılaştırıldığında oldukça yüksektir. 

Mevcut salgında, 1 ila 14 yaş arası çocuklar toplam vaka sayısının % 64'ünü oluşturmaktadır. Bu gruptaki yaş dağılımı şöyledir: 5 yaşın altında % 35, 5-9 yaş % 22 ve 10-14 yaş % 19. Her iki cinsiyet de 1.04 erkek/ kadın oranıyla eşit etkilenmiştir. 

Ulusal aşı programı, 9 aylık çocuklar için rutin kızamık aşılarını önermektedir. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Acil Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Madagaskar'da  2017’de kızamık aşılama kapsamının  % 58 olduğu tahmin ediliyor. Mevcut salgın sırasında bildirilen vakaların yarısından fazlası (% 51) aşılanmamıştı  veya bağışıklama durumu bilinmemekteydi. Madagaskar, Afrika bölgesinde 5 yaşın altındaki çocuklarda en fazla yetersiz beslenme oranına (%47) sahip ülkedir, bu da çocuklarda kızamık enfeksiyonuna bağlı ciddi komplikasyonları ve ölüm riskini arttırabilir.

Madagaskar'daki mevcut kızamık salgını için dolaşımdaki  genotip, genellikle Afrika ve Avrupa'da bulunan B3'tür. Bununla birlikte, komşu ülkelerde Madagaskar'a seyahat geçmişi olan hiçbir kızamık vakası bildirilmemiştir ve Madagaskar'daki ilk araştırmalara göre Afrika bölgesinde ya da Avrupada kızamık salgını olan ülkelerdeki vakalarla herhangi bir bağlantı gösterilememiştir. Kızamık salgını, ülkede mevsimsel olarak tekrar eden  vebanın  yeniden canlanması ile aynı anda meydana geldiğinden  halk sağlığı yanıtını  zorlamaktadır.

 

Halk sağlığı yanıtı

Madagaskar Halk Sağlığı Bakanlığı, DSÖ ve diğer ortakların desteğiyle müdahale faaliyetlerini koordine etmektedir. Halk Sağlığı müdahale önlemleri şunları içermektedir:

 • Etkilenen tüm ilçelerde aktif sürveyansın geliştirilmesi (aktif vaka bulma, toplum temelli sürveyans, örnek toplama kitlerinin dağıtımı).
 • Aşılamada öncelikli bölgeleri hedef almak için Global Kızamık Programlı Risk Değerlendirme Aracının kullanılması.
 • Hedeflenmiş aşılama kampanyalarının tamamlanması:
  • 1. Kampanya, 22 Ekim - 9 Kasım 2018 tarihleri ​​arasında Antanavarivo şehrinin 4 ilçesinde gerçekleştirildi. Kampanya, 9 ila 59 ay arasındaki çocukların en az % 95'ini hedef aldı. Ön sonuçlar, hedeflenen nüfusun% 84'ünü kapsamaktadır.
  • 2. Kampanya, 14 - 18 Ocak tarihleri ​​arasında, 13 bölgedeki 25 ilçede 9 ay ve 9 yaş arasındaki 2.083.734 çocuğa yönelik planlandı. Kampanya, Madagaskar Hükümeti, Kızamık Kızamıkçık Girişimi (MRI), DSÖ, UNICEF, Katolik Yardım Hizmetleri (CRS), Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Commission de l'Océan Indien (COI), Madagaskar Fransa Büyükelçiliği ve Dünya Bankası  tarafından finanse edilmektedir  ve toplam maliyeti 2.355.989 ABD Dolarıdır.
 • 9  ila 11 ay arasındaki çocuklar için rutin immünizasyonun güçlendirilmesi (ulusal immünizasyon programına göre bir doz kızamık içeren aşı (MCV)).
 • Referans hastanelerde ciddi kızamık vakalarının ücretsiz bakım uygulaması devam etmektedir. A vitamini tüm sevk ve bölge sağlık merkezlerinde bakılmakta olan hastalara uygulanmaktadır.
 • Rutin ve kampanya aşılarının alınmasının yanı sıra hastalığın anlaşılmasını arttırmayı hedefleyen UNICEF ve USAID'in desteğiyle toplum seferberliği devam etmektedir.
 • Daha önce 2017 veba salgını sırasında kullanılan 910 yardım hattı, USAID tarafından kızamıkla ilgili bilgi paylaşımı için yeniden aktive edildi.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Kızamık, majör salgınlara yol açma potansiyeli olan akut, yüksek derecede bulaşıcı bir viral hastalıktır. Madagaskar'da son yıllarda kızamık görülme sıklığında azalma  ile birlikte kızamık aşısı kapsamının düşük olması, kızamığa duyarlı nüfusun önemli bir kısmının etkilenmesine katkıda bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF'in tahminlerine göre, Madagaskar'daki kızamık aşılama kapsamı 2017'de % 58'di. Kötü beslenme, çocuklarda ciddi komplikasyonların gelişmesinde  ve kızamık enfeksiyonundan ölümlerin artmasında pay sahibidir.

Dünya Sağlık Örgütü, Madagaskar için bu kızamık salgınının toplam riskinin çok yüksek olduğunu tahmin etmektedir. Şu an için birkaç eşzamanlı faktörün halk sağlığı müdahalesini engellemesi veya geciktirmesi muhtemeldir ve bütün bunlar yanıtı tehlikeye atabilir: Seçim sonrası çatışmalar, coğrafi izolasyon ve vakaların uzaklığı, güvensizlik, kasırga mevsimi ve çoklu salgınlar. 

Hedefli bağışıklama kampanyaları ve rutin bağışıklama faaliyetlerinin güçlendirilmesi salgının etkin kontrolünde çok önemlidir. A vitamininin, özellikle yetersiz beslenenlere yüksek oranda verilmesi, kızamık enfeksiyonundan kaynaklanan hastalıkları ve ölümleri azaltabilir.

Kızamığın komşu Hint Okyanusu adalarına, diğer Afrika ülkelerine ve Avrupa'ya yayılma ihtimali dışlanamamakla birlikte bölgesel düzeydeki risk düşüktür. Komşu ülkelerde sürveyansın güçlendirilmesi önerilir. Genel küresel riskin düşük olduğu kabul edilmektedir.

 

DSÖ tavsiyesi

DSÖ’nün tüm üye ülkelere çağrısı şunlardır: 

 • % 95 koruma sağlamak için MCV ile 2 doz aşılayın.
 • Sağlık çalışanları, turizm ve taşımacılıkta çalışanlar (otel, yemek servisi, hava limanları çalışanları, taksi şoförleri vb.) ve uluslararası gezginler gibi risk altındaki popülasyonları (kızamık ve kızamıkçık aşısına karşı aşı veya bağışıklık kanıtına bakılmaksızın) aşılayın.
 • Bölgedeki her ülkede ithal vakaların kontrolü için MCV ve şırınga rezervi bulundurun.
 • Kamu ve özel sağlık tesislerinde şüpheli tüm kızamık vakalarının zamanında tespiti için ateşli veya döküntülü hastaların epidemiyolojik sürveyansını güçlendirin ve numunelerin alındıktan sonraki 5 gün içinde laboratuvarlar tarafından kabul edilmesini sağlayın.
 • Endemik bulaşmanın oluşmasını veya yeniden meydana gelmesini önlemek amacıyla hızlı yanıt ekiplerini aktive ederek importe kızamık vakalarına hızlı müdahale için hazırlıklı olun.  
 • Komplikasyonları ve mortaliteyi azaltmak için kızamık tanısı alan tüm çocuklara teşhis konur konmaz 2 doz ve devamında belirtilen dozlarda  A vitamini takviyesi verin ( 6 aylıktan küçük çocuklar için 50.000 IU, 6-12 aylık çocuklar için  100.000  IU, 12-59 aylık çocuklar için  200.000 IU).

DSÖ, şu an devam etmekte olan  salgın hakkında mevcut  bilgilere dayanarak Madagaskar’a seyahat ve / veya ticaretle ilgili herhangi bir kısıtlama önermemektedir.

Kızamık hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız:

Etiketler: