MOZAMBİK’TE DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİO

25 Ocak 2019 Cuma

17 Ocak 2019'da, Mozambik, Zambezia ili Molumbo ilçesinden genetik olarak bağlantılı ve dolaşımda olan iki aşı kaynaklı tip 2 poliovirüs (cVDPV2) izole edildiği bildirilmiştir.

Hastalık Salgını Haberi

25 Ocak 2019  

17 Ocak 2019'da, Mozambik, Zambezia ili Molumbo ilçesinden genetik olarak bağlantılı ve dolaşımda olan iki, aşı kaynaklı tip 2 poliovirüs (cVDPV2) izole edildiği bildirilmiştir. Birincisi, 21 Ekim 2018'de felç başlangıcı görülen bir akut flask paralizi (AFP) vakası olup aşılanma öyküsü olmayan 6 yaşında bir kız çocuğudur ve ikincisi, ilk vakanın temaslısı olan 1 yaşında bir çocuktur.

Halk sağlığı yanıtı

DSÖ, bölgesel ve ülke düzeyindeki ortaklar, bu virüsün dolaşımının kapsamını ve orijinal kaynağını daha net bir şekilde değerlendirmek için Sağlık Bakanlığı'na ve yerel halk sağlığı otoritelerine kapsamlı bir saha araştırması (klinik, epidemiyolojik ve immünolojik) yapmaları ve uluslararası kabul edilmiş yanıt müdahale protokollerine uygun  bir yanıt müdahale uygulamasını  planlamak ve desteklemek konusunda yardım etmektedir.

2017 yılında ulusal rutin oral çocuk felci aşısı tip 3 (OPV3) bağışıklama kapsamı% 80 olarak tahmin edilirken, nüfusun bağışıklamadaki eksiklikleri bölgesel seviyede kalmaktadır, özellikle de Zambézia eyaletinde (OPV3 kapsama  oranı: % 60).

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Dünya Sağlık Örgütü tip 2 poliovirüsünün popülasyon bağışıklığındaki düşüş nedeniyle ulusal düzeyde halk sağlığı riskinin yüksek  ve devam eden nüfus hareketlerinden dolayı uluslararası yayılma riskinin orta seviyede olduğunu değerlendirmiştir.

 

CVDPV2'nin tespiti, herhangi bir poliovirüs dolaşımının riskini ve sonuçlarını en aza indirmek için her yerde yüksek rutin aşılama kapsamının korunmasının önemini vurgulamakta ve virüsün orta ila düşük seviye iletiminin neden olduğu riski vurgulamaktadır. Gelecekte benzer salgınları önlemek için dolaşımı hızla durdurmak ve etkilenen bölgelerde yeterli aşı kapsamı sağlamak için sağlam bir salgın yanıtı gereklidir. DSÖ, epidemiyolojik durumu ve salgın yanıt önlemlerini değerlendirmeye devam edecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Özellikle polio’dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önlem tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler ayrıca rutin aşılama sayesinde herhangi yeni virüs girişi veya başlamasının sonuçlarını minimize etmek için tüm bölgelerini eşit şekilde kapsayan yüksek polio aşılamasını sağlamalıdır.

 

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Tavsiyelerine göre, aktif poliovirüs geçişi olan bölgelere seyahat etmeden önce, çocuk felci olmayan ülkelerden gelen yolcuların, kendi ulusal aşılama programlarına göre yaşlarına uygun çocuk felci aşılama serisini tamamladıklarından emin olmaları önerilir. OPV veya IPV aşı serilerini 12 aydan daha uzun bir süre önce tamamlayan çocuk felci ile enfekte olan bölgelere seyahat edenlere bir kez daha çocuk felci aşısı dozu verilmelidir. Yurtdışına seyahat etmeden önce, çocuk felci ile enfekte olmuş ülkelerde yaşayan her yaştan insan (yani yabani veya aşı kaynaklı bir poliovirüsün aktif iletimi olanlar) ve bu ülkelere giden uzun süreli ziyaretçilerin (yani ülkede dört haftadan daha fazla zaman geçiren kişilerin) Ulusal programa uygun olarak çocuk felcine karşı aşılarını tamamlamaları önerilir. Enfekte bölgelerden gelen başka yerlere seyahat edecekler, intestinal mukozal bağışıklığı arttırmak ve poliovirüsün çocuk felci olmayan bir alana tekrar girmesine yol açabilecek poliovirüs yayma riskini azaltmak için, 4 hafta ila 12 ay içerisinde ilave bir OPV veya IPV dozu almalıdır. Daha önce sadece IPV alan kişiler için OPV, varsa ve uygulanabilirse, destek doz seçimi olmalıdır. Kaçınılmaz bir son dakika yolculuğu durumunda, önceki 12 ay içinde belgelenmiş bir çocuk felci dozu almayan yolcular, ayrılmadan önce bir doz OPV veya IPV almalıdır. Küresel Polio Eradikasyonu Girişimi'nin web sitesinde, şu anda veya yakın zamanda virüs bulaşmış ülkelerin güncel listelerini bulabilirsiniz.

 

Komite ayrıca, cVDPV2 ile enfekte olmuş devletlerin, bölge sakinlerini ve uzun süreli ziyaretçileri uluslararası seyahatten 4 hafta ila 12 ay önce (eğer ülkede mevcut ise) bir doz IPV olmaları konusunda teşvik etmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Devletler, bu tür bir aşı alan yolcuların çocuk felci aşılama durumlarının kaydedilmesi için uygun bir belge almalarını sağlamalıdır. Komite, tip 2 poliovirüs enfeksiyonlarına yanıt vermek için ayrı bir mekanizmanın varlığına dikkat çekti ve Devletlerin, mOPV2'deki Danışma Grubunun tavsiyelerine dayanarak, küresel monovalent oral çocuk felci aşısı tip 2 (mOPV2) stoğundan aşı talep etmeleri gerektiği önerisinde bulundu. Polio Acil Durum Komitesi'nin tam açıklamasına DSÖ web sitesinden ulaşılabilirsiniz.

 

 

Etiketler: