NİJERYA’DA LASSA ATEŞİ

14 Şubat 2019 Perşembe

1 Ocak ile 10 Şubat 2019 tarihleri arasında, 20 eyalette ve Federal Başkent Bölgesi'nde 72 ölüm vakası dahil 327 Lassa ateşi vakası , bildirilmiş olup vakaları çoğu  Edo (108) ve Ondo (103) eyaletlerinden bildirilmiştir. 7 eyaletteki sağlık çalışanları arasında 12 vaka bildirilmiştir.

Hastalık Salgını Haberi

14 Şubat 2019

 

1 Ocak ile 10 Şubat 2019 tarihleri arasında, 20 eyalette ve Federal Başkent Bölgesi'nde 72 ölüm vakası (vaka ölüm oranı =% 22) dahil 327 Lassa ateşi vakası (324 onaylanmış vaka ve 3 olası vaka), bildirilmiş olup vakaları çoğu  Edo (108) ve Ondo (103) eyaletlerinden bildirilmiştir. 7 eyaletteki sağlık çalışanları arasında 12 vaka bildirilmiştir:  Edo (4), Ondo (3), Ebonyi (1), Enugu (1), Rivers (1), Bauchi (1) ve Enugu'da 1 ölüm dahil Benue (1).

 

Nijerya'da bildirilen onaylanmış vakaların sayısı hala yüksektir. 2019'un 6. haftasında (10 Şubat 2019'da sona eren hafta), Nijerya'daki 9 eyaletten 10 ölüm (vaka ölüm oranı =% 27) dahil 37 yeni vaka bildirilmiştir. Vakaların çoğu Ondo (12) ve Edo (10) eyaletlerinden bildirilmiştir. 2019'un 6. haftasında rapor edilen doğrulanmış vaka sayısı, 68 doğrulanmış vakanın bildirildiği 5. haftaya göre hafif bir düşüşü temsil etmektedir (Şekil 1).

 

Ocak 2019’dan bu yana tespit edilen 3.746 temaslıdan 2.658’ı hala takip aşamasında olup 1.045’i ise 21 günlük takibi süresini tamamlamıştır. Altmış temaslı semptomatik hale gelmiş  ve bunlardan 39'unun testleri pozitif sonuçlanmıştır.

 

91 vaka-hasta şu anda ülke genelinde tedavi merkezlerinde kabul edilmektedir. Vakalar-hastalar standart destekleyici bakım görmektedir.

 

Şekil 1: Nijerya'da 1 Ocak ile 10 Şubat 2019 arasında hastalık başlangıcı görülen doğrulanmış ve olası Lassa ateşi vakalarının sayısı

Kaynak: Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC)

 

Halk Sağlığı Yanıtı

  • 22 Ocak 2019'da Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) salgının bir acil durum olduğunu ilan etmiştir.
  • Çok sektörlü ‘One Health’ ulusal hızlı müdahale ekipleri, saha araştırma ve yanıt faaliyetlerini desteklemek için Ondo, Edo, Ebonyi, Plato ve Bauchi'ye dağıtılmıştır.
  • Uyarı iletişimi ve NCDC'den bir basın açıklaması sonrasında tüm eyaletlerde artırılmış sürveyans sürmektedir.
  • Lassa ateşi vakalarının tedavisi ülke genelinde tanımlanmış tedavi merkezlerinde de devam etmektedir.
  • Eyaletlerde risk iletişimi ve topluluk katılım faaliyetleri devam etmektedir. 16 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşen son dönemde yapılan uluslararası Lassa ateşi konferansı ile ulusal bilinç geliştirilmiştir.

 

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Lassa Ateşi, insanlara kemirgenlerin idrar veya dışkılarıyla kontamine olmuş gıda veya ev eşyaları ile temas yoluyla bulaşan bir viral hemorajik ateştir. İnsandan insana enfeksiyonlar ve laboratuvar yoluyla iletimi, kan veya vücut sıvılarıyla korunmasız temas olduğunda da meydana gelebilir. Lassa Ateşi olan tüm vakalarda genel vaka ölüm oranı% 1; ağır hastalığa yakalanan hastalarda mortalite % 15’dir. Şu anda onaylanmış bir aşısı bulunmamaktadır. Rehidrasyon ve semptomatik tedavi ile zamanında yapılan destekleyici bakım hayatta kalma oranını artırır.

Nijerya'da Lassa ateşinin endemik olduğu bilinmesine rağmen, Aralık-Haziran ayları arasındaki sezonda en yüksek vaka sayısına ulaşılması beklenmekte olup yeni doğrulanmış vaka ve ölümlerdeki mevcut artış yakından izlenmeli ve uygun şekilde ele alınmalıdır. Komşu ülkelerdeki Nijerya kökenli olup Benin ve Togo bölgelerinde görülen vakalar önceki yıllarda rapor edilmiştir ve bu nedenle komşu ülkeler buna göre izlenmelidir.

Sağlık çalışanları arasında bugüne kadar doğrulanmış 12 vakayla, bazı sağlık tesislerinde sağlanan yetersiz enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) ve sağlık çalışanlarının IPC önlemlerini sürdürme konusundaki lakayitlikleriyle ilgili raporlar arasında hastalığın nozokomiyal geçişine dair kanıtlar bulunmaktadır.

 

DSÖ Tavsiyesi

 Lassa ateşinin önlenmesi, toplumsal katılıma ve kemirgenlerin evlere girmesini engellemek için hijyen koşullarının teşvik edilmesine dayanır. Sağlık tesislerinde, personel, enfeksiyonların nozokomiyal yayılmasını önlemek için hastalarla ilgilenirken standart enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerini tutarlı bir şekilde uygulamalıdır.

DSÖ, vaka ölüm oranını azaltmak ve sınır ötesi işbirliğini güçlendirmek için vakaların erken tespitini ve tedavisini iyileştirme ihtiyacı konusunda Lassa ateşi kuşağı alanındaki tüm ülkelere tavsiyelerde bulunmaya devam etmektedir. DSÖ, mevcut olan bilgilere dayanarak Nijerya'ya yönelik herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlaması önermemektedir.

Lassa ateşi hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakınız:

 

 

Etiketler: