DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

02 Mayıs 2019 Perşembe

Güvensizlik, etkilenen topluluklardaki salgına zamanında müdahale edilmesinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Butembo ve Katwa'daki Ebola virüsü hastalığına (EVH) yanıt çalışmaları sınırlı kalmakla birlikte, kapsamlı güvenlik önlemleri ve topluluk katılımı çabalarının güçlendirilmesinin ardından yavaş yavaş sürdürülmektedir. Önümüzdeki haftalarda yeni EVH vakalarının  artmaya devam etmesi beklenmektedir.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme 
2 Mayıs 2019

Çalışma ortamı giderek daha güvensiz ve sosyo-politik açıdan karmaşık hale gelmektedir. Güvensizlik, etkilenen topluluklardaki salgına zamanında müdahale edilmesinin önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Butembo ve Katwa'daki Ebola virüsü hastalığına (EVH) yanıt çalışmaları sınırlı kalmakla birlikte, kapsamlı güvenlik önlemleri ve topluluk katılımı çabalarının güçlendirilmesinin ardından yavaş yavaş sürdürülmektedir. Genel güvenlik durumu, yine de değişkendir. Bu hafta önemli bir yaralanma veya hasar bildirilmedi ancak, Mandima, Masereka, Kalunguta ve Vuhovi bölgelerinde silahlı grupların ve diğer güvenlik endişelerinin varlığı nedeniyle ulaşım ve faaliyetlerde düzensizlik devam etti.Yanıt ekiplerinin ve çalışmaların güvenliğini sağlayan mevcut güvenlik kaynaklarına önemli bir baskı oluşturan  bu sıcak alanlardaki güvensizlik olaylarıyla parelel olarak, önümüzdeki haftalarda yeni EVH vakalarının  artmaya devam etmesi beklenmektedir.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde EVH vakalarının görülme sıklığı, bu hafta beklenmedik olmamakla birlikte, bir önceki haftaya göre önemli bir artış kaydetti. Bu gözlem, yanıt faaliyetlerinde bir kesintiyi, yeni vaka sayısındaki bir artışın takip ettiği önceki durumlarla uyumludur.

En yoğun bulaş, Katwa, Butembo ve Mandima sıcak nokta alanlarındaydı (Şekil 1 ve Tablo 1). İlave olarak, Mabalako ve Musienene gibi daha önce etkilenmiş sağlık bölgelerinde tekrarlanan yeniden giriş olayları, ardından yeni sağlık alanlarını etkilemek için lokal büyütme ve genişletme çalışmaları belgelenmiştir. 10 - 30 Nisan 2019 tarihleri ​​arasındaki 21 günde, 15 sağlık bölgesindeki 70 sağlık alanında yeni vakalar bildirilmiş; 157 sağlık alanının % 45'i bugüne kadar etkilenmiştir (Tablo 1 ve Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu, Katwa (% 47, n = 137), Butembo (% 13, n = 38), Mandima (% 11, n = 32), Mabalako (% 7, n = 20), ve Musienen (% 6, n = 17) sağlık bölgelerinden, toplam 292 teyitli vaka bildirilmiştir.

30 Nisan itibariyle, toplam 1.495 onaylanmış ve muhtemel EVH vakası bildirilmiştir, bunlardan 984'ü ölmüştür (vaka ölüm oranı% 66). Cinsiyeti ve yaşı kaydedilen toplam vakaların % 56'sı (830) kadın, % 28'i (422) 18 yaşından küçük çocuklardı. Etkilenen sağlık çalışanlarının sayısı 92'ye yükseldi (toplam vakaların% 6'sı). Bugüne kadar Ebola Tedavi Merkezlerinde (ETM) bakım alan toplam 415 EVH hastası taburcu edildi.

Risk İletişimi ve Topluluk Katılımı (RCCE) ve Enfeksiyon Önleme ve Kontrol (IPC) ekipleri, 5 Mayıs 2019, DSÖ Dünya El Hijyeni Günü nedeniyle bir IPC kampanyasının başlatılması için işbirliği yapıyorlar. Bu kampanyanın ilk odak noktası Enjeksiyon Güvenliği’dir  ve EVH bulaş risklerini azaltmanın bir yolu olarak  sağlık tesislerinde iğnelerin güvenli uygulanması ve kullanımını ve enjekte edilebilir ilaçlara kıyasla daha fazla oral kullanımı teşvik etmeyi amaçlayan bir girişimdir.

RCCE ekipleri, önümüzdeki haftalarda tüm salgın yanıt sütunlarında, etkilenen topluluklara anahtar mesajların verilmesi için yeni bir kitle iletişim kampanyası oluşturmak üzere diğer DSÖ ortaklarıyla da yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Toplumu EVH yanıt faaliyetlerine daha aktif olarak dahil etme çabalarının bir parçası olarak, yerel halkla olan sayısız görüşmeden gelen talepler, topluma geri dönüş için yardım sahiplerine aktarılmak üzere gözden geçirilmektedir. Son zamanlardaki görüşmeler, toplumla ilgili isteksizlik veya güvensizlik olaylarını ele almaya odaklanmıştır. Bu çaba neticesinde, daha önce direnç gösteren bazı temaslılardan ileriye dönük yanıt faaliyetlerine tekrar katılmalarını ve EVH müdahale ekipleriyle daha fazla işbirliğini teşvik etmek için toplumdaki etkin kişilerden yardım  sözü alınmasını  içeren  bazı önemli başarılar elde edilmiştir.

Şekil 1: 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili doğrulanmış ve olası veriler *

 

https://www.who.int/csr/don/figure_1_20190502.png

 

Son haftalardaki veriler, onaylama ve raporlama durumunda ve devam eden veri temizliğinde ki gecikmelere tabidir. Diğer sağlık bölgeleri şunlardır: Biena, Bunia, Kalunguta, Kayna, Komanda, Kyondo, Lubero, Mangurujipa, Masereka, Musienene, Mutwanga, Nyankunde, Oicha, Rwampara ve Tchomia. 1 

Şekil 2: 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

https://www.who.int/csr/don/figure_2_20190502.png

 

Tablo 1:  30 Nisan 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vaka sayıları **

 

https://www.who.int/csr/don/table_1_20190502.PNG

 

** Son 21 gün boyunca etkilenen toplam vakalar ve alanlar, vaka uyarısının başlangıç ​​tarihine dayanmaktadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanma ve günlük raporlama tarihinden farklı olabilir.

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:          

 

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Son değerlendirme, ulusal ve bölgesel risk seviyelerinin çok yüksek kalırken, küresel risk seviyelerinin düşük kaldığı şeklindedir.

Şubat 2019'un sonlarından bu yana yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar devam etmektedir. Güvenlik durumunun genel olarak kötüleşmesi ve toplumun isteksizliği ve siyasi gerilimler, güvensizliğin neden olduğu toplum direnişinin sürmesi, müdahalelerin genel etkinliğini azaltarak, tekrarlayan geçici askıya alma ve etkilenen bölgelerde vaka incelemesi ve yanıt faaliyetlerinin gecikmesiyle sonuçlanmıştır.

Ancak, son toplum görüşmeleri, sosyal yardım girişimleri, ve belirli sıcak nokta alanlarına erişimin iyileştirilmesi, toplumun yanıt faaliyetlerini kabul etmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, gözlem altında ki bilinen temaslılarda nispeten düşük  yeni vaka oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM’lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve zamanında raporlama ve müdahaleye ilişkin zorluklar, etkilenen topluluklarda daha fazla bulaşma zincirleri olasılığını artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Güvensizliği daha çok arttıran bu risklerin yoğunlaştığı dönemlerde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden ve diğer bölgelerden, komşu ülkelerle olan geçirgen sınırlar boyunca salgından kaynaklanan yüksek nüfus hareket oranları görülmektedir. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale ekibi arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskleri ortaya çıkarmaktadır. 

Buna karşılık, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel hazırlık ve hazırlıklılık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı hafifletme kapasitesini etkilemiş olabilir. Ancak, bu çabalar şu anda arttırılmaya devam edilmelidir.

 

DSÖ tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

Etiketler: