BATI PASİFİK BÖLGESİ’NDE KIZAMIK

07 Mayıs 2019 Salı

Küresel olarak, 2016 – 2017 yılları arasında bildirilen kızamık vakalarının sayısı % 31 oranında artarken, aynı dönemde DSÖ Batı Pasifik Bölgesi'nde (BPB) rapor edilen toplam vaka sayısı % 82 oranında azalmıştır. Bununla birlikte, BPB'nde bildirilen vakalarda, 2017'de 11.118'den 2018'de 26.163'e artış olmuştur.

 

Hastalık salgını haberi - Güncelleme 
7 Mayıs 2019

Küresel olarak, 2016 – 2017 yılları arasında bildirilen kızamık vakalarının sayısı % 31 oranında artarken, aynı dönemde DSÖ Batı Pasifik Bölgesi'nde (BPB) rapor edilen toplam vaka sayısı % 82 oranında azalmıştır. Bununla birlikte, BPB'nde bildirilen vakalarda, 2017'de 11.118'den 2018'de 26.163'e artış olmuştur. Bütün DSÖ Bölgelerinde kızamık vakalarının yeniden canlandığı görülmektedir.  2019 yılında, BPB ülkeleri ve bölgelerinden olağandışı  yüksek sayıda vaka bildirilmiştir:

1) Salgınlarla ilişkili  importasyon vakalarının elimine edildiği birkaç ülke / alan, 

2) Kızamık salgınının devam  ettiği  Filipinler gibi endemik ülkeler. 

BPB'nde şu anda 9 ülke ve bölgede (Avustralya, Brunei Sultanlığı, Kamboçya, Hong Kong SAR (Çin), Japonya, Makao SAR (Çin), Yeni Zelanda, Kore Cumhuriyeti ve Singapur) 36 aydan daha uzun zamandır endemik kızamık virüsü bulaşının görülmediği, Kızamık Eliminasyonunu Doğrulama Komisyonu tarafından teyit edilmiştir.

Bugüne kadar Pasifik Ada Ülkeleri ve bölgelerinden kızamık vakası bildirilmemiştir. BPB’deki ülkelerin ve alanların çoğu, ulusal düzeyde daha yüksek aşılama kapsamına ulaşmak ve aşılamayı iyileştirmek için olumlu adımlar attılar. Ancak, küresel olarak kızamığın yeniden canlanması ve nüfus hareketi, kızamık içeren aşıların düşük kapsamına bağlı olarak, Batı Pasifik Bölgesi’nde ki bazı ülkelerin ve alanların, ulusal düzeyde ve hassas popülasyonlar arasında, kızamık salgınlarına karşı savunmasız kalmasına neden olabilir.

Aşağıdakiler, kamuya açık ya da Üye Devletler tarafından BPB ile paylaşılan bilgilerden kaynaklanan Batı Pasifik Bölgesi’nde ki kızamık durumuyla ilgili kısa bir güncellemedir:

Bölgesel güncelleme

Avustralya

1 Ocak - 12 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında ülke genelinde 97 kızamık vakası bildirilmiştir. Şimdiye kadar, bildirilen vaka sayısı, son 4 yıl içinde aynı zaman diliminde rapor edilen vaka sayısından daha yüksektir.  2019'daki vakaların çoğu, Endonezya, İsrail, Myanmar, Filipinler, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam gibi kızamık vakaları veya salgınları bildirilen ülkelerden ithal vakalardı. 

Çin

2018'de 3.940 ulusal kızamık vakası bildirildiği doğrulandı ve baskın genotip H1 idi. Her ne kadar Çin, 2018’de Filipinler’den sonra bölgede en yüksek ikinci vaka sayısını rapor etse de, nüfus büyüklüğüne göre, insidans oranı 1000 kişide 2.9 olarak düşük kaldı. 2019 Ocak, Şubat ve Mart aylarında ülke genelinde sırasıyla 178, 156 ve 267 kızamık vakası bildirilmiştir. 

Hong Kong Özel İdari Bölge (SAR), Çin

Hong Kong SAR, Çin  2016'da kızamığı ortadan kaldırdı ve rapor edilen yıllık kızamık vakalarının sayısı son birkaç yılda düşük seviyede kaldı. 11 Nisan 2019’dan bu yana, kümülatif ulusal kızamık vakası sayısı 66’dır. 4 Mart 2019 itibariyle Hong Kong Uluslararası Havaalanından(HKIA) 27 işçi ve yerel bir havayolunun 2 mürettebatının dahil olduğu  29 kızamık vakasından oluşan bir havaalanı kümelenmesi  ortaya çıkmıştır. 30 vakanın tanımlanmış belirgin bir epidemiyolojik bağlantısı yoktu ve çoğunun seyahat geçmişi vardı; Filipinler (8), Çin Halk Cumhuriyeti (9, altı tanesi Şenzen, Çin’den), Japonya (6), Tayvan, Çin (3), Avrupa (1), Kamboçya (1), Tayland (1) ve Vietnam (1). Yakın bir tarihten itibaren  (2020) şu anda ki politika kapsamında 6 yaşında uygulanan ikinci aşılama 18 aylık çocuklara yapılacak.

Makao SAR, Çin

8 Nisan itibariyle, Çin'deki Macao SAR'da 32 kızamık vakası rapor edilmiştir. Bunlardan 14 tanesi ithal vakalardır ve geri kalanı (18) yerel olarak edinilmiş vakalardır ancak epidemiyolojik olarak ithal edilen vakalarla bağlantıları söz konusudur. Bu 18 vaka, iki hastaneden 10 personeli içermektedir.

Japonya

Mart 2015’te, DSÖ Batı Bölge Ofisi, Japonya’nın kızamık eliminasyonunu sağladığını doğrulamıştır. Bununla birlikte, 1 Ocak - 3 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında Japonya'da 378 kızamık vakası bildirilmiştir, bu , on yılda ki aynı zaman periyodunda kaydedilen en yüksek kızamık vaka sayısıdır. 56 vaka (% 14,8); Filipinler'e (23), Vietnam’a (13), Myanmar’a (5), Hong Kong, Çin’e (3), Maldivler’e (2), Sri Lanka'ya (1), Yeni Zelanda’ya (1),  Malezya’ya (1), Kore Cumhuriyeti’ne (1), Ukrayna’ya (1), Kamboçya’ya (1), Tayland’a (1), hem Maldivler, hem de Sri Lanka'ya(2) , Tayland ve Lao PDR'ye(1) olmak üzere seyahat öyküsü bildiren kişiler arasındaydı.  Buna karşılık, 2018'de ulusal olarak toplam 282 kızamık vakası bildirilmiştir. 2019'da, vakaların % 65'i 15 - 39 yaş arası ve 256 vaka (% 68)aşı öyküsü bilinmeyen veya olmayan kişilerdi. 

Malezya

Sağlık Bakanlığı, Malezya’da kızamık vaka sayısının, 2013’teki 195 vakadan 2018’de 1.934’e vakaya yükseldiğini, hiçbiri aşılanmamış kızamığa bağlı 6 ölümle birlikte, bu 5 yıllık periyot boyunca yaklaşık % 900'lük bir oranla katlanarak arttığını bildirdi. Bağışıklığı olmayan kişiler arasında kızamık vaka sayısı 2013 yılında 125 vakadan(%69), 2018 yılında 1.467 vakaya(%76) yükselmiştir. 2016'dan 2018'e kadar, DSÖ verileri Malezya'daki teyit edilmiş kızamık vakaları için insidans oranının her 1000.000 popülasyonda 50 ila 60 arasında olduğunu  göstermektedir.

Yeni Zelanda

1 Ocak - 10 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında üç kümelenme ile  72 kızamık vakası olmuştur. Canterbury bölgesi  39 vakayla  en çok sayıya sahipti, bunu sırasıyla 16 vaka ile Auckland, 12 vaka ile Waikato, 3 vaka ile  Plenty Körfezi  ve 2 vaka ile Southland takip ediyordu.  Canterbury'deki vakalardan izole edilen virüs, Filipinler'de izole edilen  yeni bir türle benzeşen  B3 genotipiydi. Waikato’da tesbit edilen bir küme, seyahat etmiş bir vaka ile ilişkilendirilen, 2018 Kasım ayında  bildirilen vakalarla bağlantılıydı. Plenty Körfezi'ndeki  2 vaka Filipinler'den dönen yolcularla ilişkiliydi ve bir başka vaka Japonya ve Singapur'da çok kez kalmış bir kişiydi. Vakaların çoğu, ergenler ve 10 - 29 yaş arası genç erişkinlerdi. 2018'de ulusal olarak toplam 30 vaka bildirilmiştir. Yeni Zelanda 2016 yılında, birinci ve ikinci kızamık içeren aşı dozu ile,  sırasıyla % 92 ve % 89'luk  bağışıklama kapsamına ulaşan ulusal bir kampanya  yaparak  2017'de kızamık eliminasyonunu gerçekleştirdi.

Filipinler

Filipinler kızamık vakalarında 2017 yılının sonlarından itibaren bir artış yaşadı.  Şubat 2019'da Sağlık Bakanlığı resmi olarak 5 bölgede kızamık salgınını ilan etti: Ulusal Başkent Bölgesi (Metro Manila), IVA Bölgesi, III. Bölge, VI. Bölge ve VII. Bölge.

5 bölgede salgın olduğu ilan edilirken, tüm bölgelerden kızamık vakaları bildirildi. Ulusal olarak, 1 Ocak - 30 Mart 2019 tarihleri ​​arasında, 2018 yılında ki  aynı dönemle karşılaştırıldığında % 378 oranında bir artışla, bildirilen 381 ölüm dahil (vaka ölüm oranı (CFR) =% 1,5), 25. 956 kızamık vakası olmuştur. 30 Mart 2019’a kadar, 104 ölüm (CFR =% 2) dahil  5.586 kızamık vakasıyla en çok sayı Ulusal Başkent Bölgesinde  ve ardından 104 ölüm (CFR =% 2) dahil  5.281 vakayla  IVA Bölgesinde kaydedilmiştir. Kızamık vakalarının çoğu, aşılanmamış (% 59) ve 5 yaş altındaki (% 53) kişiler arasındaydı. Filipinler, 2008’de % 80’in üzerinde  iken, 2017’de % 70’in altına inen, son birkaç yıldır  sürekli düşük bağışıklama kapsamına sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü tahminlerine göre, % 80'i 17 bölgenin  7'sinden gelen  5 yaşın altındaki 2,6 milyon Filipinli çocuk kızamıktan korunmuyor.  Rutin bağışıklama kapsamındaki  kronik düşüklük ve aşı tereddütü bu salgının temel nedeni olarak geniş ölçüde kabul  görmektedir. 

Kore Cumhuriyeti

17 Aralık 2018 - 22 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında, ithal vakalarla ilişkili 8 kümelenmeyi içeren  150 kızamık vakası bildirilmiştir. Teyit edilmiş vakalar son yurtdışı seyahatlerinde şu ülkeleri ziyaret etmişlerdir:  Vietnam (16), Filipinler (10), Tayland (2), Ukrayna (2), Avrupa (1), Tayvan, Çin (1), Madagaskar (1), Kamboçya (1), Özbekistan (1) ve Kırgızistan (1). 

 

Halk sağlığı yanıtı

DSÖ, Üye Devletler ve ortaklarıyla birlikte şunları yapmak için çalışmaktadır:

 • Kızamık vakalarını erken tesbit etmek ve vaka yönetimi ile önlenebilir ölümlerin önüne geçmek.
 • Devam eden kızamık salgınları için inceleme yapmak, yanıt rehberi ve fon oluşturmak.
 • Risk iletişim planları geliştirmek ve toplumu harekete geçirmek.
 • Salgın hazırlığını  güçlendirmek.
 • Genel aşılama sistemlerini güçlendirmek ve rutin aşılama kapsamını iyileştirmek.
 • Nüfus bağışıklığını artırmak için koruyucu tamamlayıcı aşı kampanyaları planlamak ve uygulamak.
 • Laboratuvar destekli kızamık sürveyansını güçlendirmek.
 • Kızamığın eliminasyonu için ulusal eylem planları geliştirmek.
 • Kızamık ve Kızamıkçık eliminasyonuna ilişkin Bölgesel Doğrulama Komisyonu aracılığıyla Kızamık eliminasyonundaki ilerlemeyi izlemek ve başarıyı doğrulamak.
 • Kızamık ve kızamıkçık salgınlarına hazırlıklı olmak ve müdahale konusunda bölgesel rehberlik sağlamak.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Kızamık çok bulaşıcı bir viral hastalıktır ve güvenli ve etkili bir aşısının bulunmasına rağmen, küresel çapta hala küçük çocuklar arasında morbidite ve mortalite nedenidir. Küresel olarak, daha önce eliminasyonu başarmış olan ülkelerde ki salgınlarla birlikte, tüm bölgelerde bildirilen kızamık vakalarında artış eğilimi görülmektedir. Ayrıca, endemik kızamığın yeniden canlanması, bazı ülkelerde yüksek ulusal aşı kapsamına rağmen gerçekleşmiştir. Bu, ilçe ve yerel düzeylerde immünizasyon kapsamında değişkenlik olduğunda veya alt popülasyonlar arasında popülasyonun immünitesindeki boşluklar olduğunda kızamık virüsünün yayılma riskini yansıtmaktadır. Aşılama için çok küçük bebekler  yüksek kızamık riski altındadır; ancak, bebekler ve kızamık aşısına karşı tıbbi kontrendikasyonları olanlar, aşılama kapsamı oranları yüksek olduğunda  (>% 95), kitle (popülasyon) bağışıklığı yoluyla korunabilirler. Bebekler, sağlık hizmetlerine erişimi yetersiz olan popülasyonlar ve A vitamini eksikliği de dahil olmak üzere yetersiz beslenme gibi ilave bozuklukları olanlar enfeksiyona karşı savunmasızdırlar  ve enfeksiyon sonrası ciddi hastalık riski bunlarda daha yüksektir.

Değişken bağışıklama kapsamı ve tespit ve cevap verme kapasitesi göz önüne alındığında, sürekli bulaşma riski söz konusudur ve uluslararası alanda daha fazla yayılma olasılığı devam etmektedir. Turistlerin veya denizaşırı işçilerin düzenli olarak gittiği ülkeler, özellikle bu kişiler, kızamıktan etkilenen ülkelerden  geliyorsa  veya kızamıktan etkilenen ülkelere seyahat etmişlerse, kızamık taşınma riski altındadırlar. Bağışıklama kapsamı  düşük(<% 95)  olan ülkeler, bölge veya yerel  düzeyde salgınlara karşı savunmasızdır.

Son salgınların tetiklenmesine şunlar neden olmuştur:

 1) Rutin immünizasyon programlarındaki boşluklar nedeniyle düşük bağışıklama  kapsamı, 

2) Alt popülasyonlar arasındaki düşük bağışıklama kapsamı, 

3) Yurt içinde ve yurt dışına nüfus hareketi, 

4) Aşı tereddütü.

 

DSÖ tavsiyesi

Kızamıkta ilk semptomlar maruziyetten yaklaşık 10-12 gün gibi uzun bir inkübasyon döneminden sonra görülür ve döküntüler  maruziyetten  ortalama 14 gün ( 7-21 gün arası)sonra ortaya çıkar. Bu demektir ki enfekte yolcu semptomatik hale gelmeden önce seyahat tamamlanabilir.  Hastalar, genellikle döküntünün başlamasından 3 gün önce ve ortaya çıkmasından 4 gün sonraya kadar bulaştırıcıdır. Kızamık salgınının devam ettiği bütün bölgelerle birlikte, DSÖ Batı Pasifik Bölge Ofisi, Üye Devletlere, akut kızarıklık ve ateş görülen vakalarda etkili sürveyans ve importe kızamık vakalarının hızlı tespitini ve tutulmasını sağlayan araştırmalar için ayrıntılı prosedürler de dahil olmak üzere, kızamık salgınlarına hazırlıklı olma ve müdahalenin güçlendirilmesi için spesifik öneriler sunan, aşağıdaki DSÖ kılavuzuna başvurma ve uygulama çağrısında bulunmaktadır:

Batı Pasifik Bölge Ofisi, Kızamık Eliminasyon Saha Rehberi (2013) 1 [s. 25-33, 38-52]; ve Batı Pasifik'te Kızamık ve Kızamıkçık Eliminasyonu için Bölgesel Strateji ve Eylem Planı (2018) 2 [s. 72-76]. 

Özellikle, Batı Pasifik Bölgesi’ndeki  tüm ülkeler,  ülke durumuna  veya endemik kızamık bulaşını elimine edip etmediklerine veya devam eden bir salgın yaşıyor olup olmadıklarına bakılmaksızın acilen aşağıdaki önlemleri almalıdırlar:

         1.Kızamık vakalarının hızlı bir şekilde tespit edilmesini, onaylanmasını ve hızlı halk sağlığı eylemine dahil edilmesini  sağlamak için akut döküntü ve ateş için sürveyansı  yoğunlaştırın.

  • Şüpheli kliniği ne olursa olsun, 21 gün öncesinden uluslararası seyahat eden yolcularla teması veya uluslararası seyahat edip etmediği özellikle sorgulanarak, akut döküntülü  ve ateşli bütün vakaları, aşı ile önlenebilir hastalık sürveyans sistemine bildirmeleri için klinisyenlerle mesajlaşmayı yoğunlaştırın.
  • Teyitli vakaların paydaşlar arasında güncellenmesi, epidemiyolojik bağlantı ve genotiplendirme  amacıyla numune toplanarak hızlı laboratuvar testlerinin yapılması ve raporlama için prosedürleri ve protokolleri oluşturun.  
  • Sürveyans verilerini  analiz edin ve sağlık kurumlarına ve ulusal halk sağlığı yetkililerine düzenli olarak ve zamanında geri bildirim sağlayın (örneğin, şüpheli vaka  güncellemeleri  ulusal düzeyde sayılır).
 1. İnsan gücü, mevcut aşı stoğu ve operasyonel  fonlar için acil durum kaynaklarının envanterinin yapılmasını  ve kızamık vakaları tespit edildiğinde hızlı salgın araştırmasını ve bağışıklama yanıtını desteklemek için erişilebilir olmasını sağlayın.
 2. Yerel, alt popülasyon ve ulusal seviyeler arasındaki iletişim bağlantılarını belirleyin ve hızlı yanıt ekibini harekete geçirmek için mekanizmaları, koordinasyon ve liderlik yapılarını tanımlayın.
 3. Klinisyenleri, vaka yönetim protokolleri, nozokomiyal  kızamık bulaşını engellemek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri ve kızamıktan etkilenmiş ülkelere yolculuk edenleri  bağışıklamak için rehberler  ve aşılama programları( eğer uygunsa 6 aydan büyük bebeklere “sıfır doz” uygulama kriteri içeren) hakkında  bilgilendirin.
 4. Halkı kızamık riski ve hastalığın nasıl önlenebileceği konusunda bilgilendirin ve güncelleyin.  DSÖ'nün “Aşılama Programlarını Uyarlama Kılavuzu” 3, yerel şartlara ve değişen duruma göre yeniden düzenlenmektedir  ve  eğer düzenlenmişse  çocukluk çağı aşılarının kavranmasını artırmak için bazı yararlı stratejiler sunmaktadır.

DSÖ,  kızamık için, zorunlu aşılama, seyahat kısıtlaması veya sınırda taramaya  yönelik  bir öneride bulunmamıştır. Bireyleri ve toplulukları hastalıktan korumak için nüfusunun aşılanmasının en iyi nasıl sağlanacağı kararı ülkelere aittir. Kızamıktan şüphelenildiğinde  sağlık hizmetine nasıl ulaşılacağı hakkında bilgileri içeren kızamıkla ilgili tabelaların hava ve deniz limanlarında yer alması, toplumda kızamık farkındalığının arttırılmasında yararlı bir uygulamadır. Uluslararası seyahat etmeyi planlayan kişiler, diğer yolculardan ve dünyada kızamığın yayıldığı birçok ülkede  virüse maruz kalma riski yüksek olduğu için kızamığa karşı aşılanmayı düşünmelidirler.

Kızamığın şu an küresel düzeyde yeniden canlanması, sürekli endemik kızamık bulaşını önlemek, salgın risklerini azaltmak ve  yeterli toplum bağışıklığını sağlamak için “Kızamık Eliminasyonu Saha Rehberi” 1 ve “Bölgesel Strateji ve Eylem Planı” 2  ile detaylı bir şekilde açıklanmış stratejileri, faaliyetleri ve prosedürleri uygulamaya odaklanmaları yönünde ülkelere yönelik acil bir uyarıdır. 

 


1Measles Elimination Field Guide (WPR, 2013)

2Regional Strategy and Plan of Action for Measles and Rubella Elimination in the Western Pacific (WPR, 2018)

3The Guide to Tailoring Immunization Programmes (EURO, 2013)

Etiketler: