SUUDİ ARABİSTAN’DA ORTA DOĞU SOLUNUM SENDROMU KORONAVİRÜSÜ (MERS-COV)

17 Mayıs 2019 Cuma

9 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında, Suudi Arabistan Ulusal Odak Noktası (UST), 3 ölüm dahil, 9 yeni Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV) enfeksiyonu vakasını bildirdi. 9 vakadan 5'i, 3 ilde devam eden kümelenmelerle ilişkilendirilmiştir.

 

Hastalık Salgını Haberi: Güncelleme 
17 Mayıs 2019

9 - 30 Nisan 2019 tarihleri ​​arasında, Suudi Arabistan Ulusal Odak Noktası (UST), 3 ölüm  dahil, 9 yeni Orta Doğu solunum sendromu koronavirüs (MERS-CoV) enfeksiyonu vakasını bildirdi. 9 vakadan 5'i, 3 ilde devam eden kümelenmelerle ilişkilendirilmiştir. Suudi Arabistan'ın Doğu bölgesindeki Alkhafji şehrinden, Jazan bölgesindeki Alderb şehrinden ve  Riyad bölgesindeki Alkharji şehrinden olmak üzere 3 vaka (1 ölüm dahil) bildirildi.

Devam eden kümelenmelerin detayları 9 Mayıs 2019'da yayınlanan Hastalık Salgını Haberlerinde yer almaktadır .

Vakalara ilişkin detaylar aşağıdadır:

 

2012'den 30 Nisan 2019'a kadar, UST kapsamında küresel olarak toplam 2.428 laboratuvar onaylı MERS-CoV enfeksiyonu vakası ve 839 ilişkili ölüm rapor edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen ilgili ölümler, etkilenen üye devletlerin takibi ile tespit edilmiştir.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

MERS-CoV ile enfekte olmak insanlarda yüksek ölüm oranları ile sonuçlanan ciddi hastalıklara sebep olabilir. İnsanlar, tek hörgüçlü develerle doğrudan veya dolaylı temasla MERS-CoV ile enfekte olurlar. MERS-CoV’un insandan insana bulaşabildiği görülmüştür. Şimdiye kadar, gözlemlenmiş süreklilik arz etmeyen insandan insana bulaşmalar çoğunlukla sağlık tesislerinde meydana gelmiştir.

Yeni vakaların bildirilmesi genel risk değerlendirmesini değiştirmez. DSÖ, Ortadoğu'dan yeni MERS-CoV enfeksiyon vakalarının bildirilmesini ve hayvanlara veya hayvansal ürünlere (örneğin; tek hörgüçlü develerle teması takiben) veya insan kaynağına (örneğin bir sağlık tesisinde) maruz kaldıktan sonra enfeksiyon bulaşabilecek kişiler tarafından diğer ülkelere de vaka yayılımının sürmesini beklemektedir.  DSÖ epidemiyolojik durumu izlemeye devam etmekte olup güncel bilgilere dayanarak risk değerlendirmesi yapmaktadır.

 

DSÖ tavsiyesi

DSÖ, mevcut durum ve eldeki bilgilere dayanarak  tüm Üye Ülkeleri akut respiratuar enfeksiyonlara yönelik sürveyanslarını sürdürmeleri ve sıra dışı paternleri dikkatlice incelemeleri konusunda teşvik etmektedir.

Enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) tedbirleri, sağlık tesislerinde MERS-CoV'un olası yayılmasını önlemek için kritik öneme sahiptir. MERS-CoV enfeksiyonu olan hastaları erken teşhis etmek, MERS'in erken belirtilerinin diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi spesifik olmaması nedeniyle, her zaman mümkün değildir. Bu nedenle sağlık çalışanları, tanılarına bakılmaksızın tüm hastalar için tutarlı olarak standart önlemleri uygulamalıdır. Akut solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan hastaların tedavisi yapılırken standart önlemlere ek olarak damlacık önlemleri alınmalı; olası ya da doğrulanmış MERS-CoV enfeksiyonu vakaları tedavi edilirken ilave olarak temas önlemleri ve göz koruyucu önlemler alınmalı; aeresol üreten işlemler uygulanırken hava kaynaklı mikroplara karşı önlemler uygulanmalıdır.

Erken teşhis, vaka yönetimi ve izolasyon, uygun enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirleriyle birlikte, insandan insana MERS-CoV iletimini önleyebilir.

DSÖ, bildirilen tüm MERS vakalarının yaklaşık % 20'sinin hafif veya asemptomatik olarak rapor edildiğinden, mümkün olduğunca, semptomların gelişmesinden bağımsız olarak, MERS hastalarının tüm temaslılarının kapsamlı bir şekilde tanımlanmasını, izlenmesini ve test edilmesini önermektedir. 

Asemptomatik MERS-CoV enfeksiyonunun transmisyondaki rolü iyi anlaşılmamıştır. Bununla birlikte, asemptomatik bir MERS hastasından başka bir kişiye bulaşma rapor edilmiştir.

MERS-CoV hakkında daha fazla bilgi sahibi olunana kadar, diyabet, böbrek yetmezliği, kronik akciğer hastalığı olan ve bağışıklığı baskı altında olan kişiler MERS-CoV enfeksiyonu kaynaklı ciddi hastalık riskinin yüksek olduğu kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, şüpheli ve teyit edilmiş vakalarla temastan kaçınılmasının yanı sıra bu kişiler virüsün dolaşımı potansiyelinin olduğu bilinen çiftlikleri, pazarları veya hayvan barınaklarının bulunduğu bölgeleri ziyaret ederken hayvanlarla, özellikle de develerle yakın temastan kaçınmalıdır. Hayvanlara dokunmadan önce ve sonra düzenli el yıkama, hasta hayvanlarla temastan kaçınma gibi genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Gıda hijyen uygulamalarına dikkat edilmelidir. İnsanlar çiğ deve sütü ya da deve idrarı içmekten veya uygun şekilde pişirilmemiş etleri yemekten kaçınmalıdır.

DSÖ, bu duruma bağlı olarak giriş noktalarında özel tarama yapılmasını tavsiye etmediği gibi, şuan için herhangi bir seyahat ya da ticaret kısıtlaması uygulanmasını da önermemektedir.

Etiketler: