DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

30 Mayıs 2019 Perşembe

Onaylanmış Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısında bu hafta (22-28 Mayıs) bir azalma olduğu bildirildi. Son 7 gün içinde, daha önce bildirilen 127 yeni teyitli vakayla kıyaslandığında toplam 73 yeni teyit edilmiş vaka rapor edildi. Salgının merkez üslerinden biri olan Katwa’dan  bu hafta daha az vaka bildirildi ve Mabalako, Kalunguta ve Mandima gibi diğer sağlık bölgelerinde  de vaka bildirimlerinde bir düşüş görüldü.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme 
30 Mayıs 2019

Onaylanmış Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısında bu hafta (22-28 Mayıs) bir azalma olduğu bildirildi. Son 7 gün içinde, daha önce bildirilen 127 yeni teyitli vakayla kıyaslandığında toplam 73 yeni teyit edilmiş vaka rapor edildi. Bu durum, karmaşık çalışma ortamı ve güvenlik durumunun kırılganlığı göz önüne alındığında dikkatli yorumlanmalıdır. Salgının merkez üslerinden biri olan Katwa’dan  bu hafta daha az vaka bildirildi ve Mabalako, Kalunguta ve Mandima gibi diğer sağlık bölgelerinde  de vaka bildirimlerinde bir düşüş görüldü.

Bugüne kadar etkilenen 22 sağlık bölgesinin 14'ünde aktif bulaş bildirilmiştir. Bildirilen hastane enfeksiyonlarının daha düşük oranda olması, toplumsal ölümlerin daha düşük oranı ve vaka tespitinde kayıtlı temaslıların yüksek oranı  gibi  ilk cesaret verici bulgular da rapor edilmiştir.

Geçmişte bu göstergelerde haftalık dalgalanmalar bildirilmiştir ve devam eden güvensizlikle karşılaşılan alanlarda tüm yeni vakaları belirlemek konusunda  sürveyans sisteminin yeterliliği ile ilgili şüphe devam etmektedir. Operasyonlar güvenlik sorunları nedeniyle hala devamlı olarak aksamakta ve ulusal ve bölgesel yayılma riski çok yüksek kalmaktadır.

Son 21 gün içinde onaylanan yeni vakaların % 24'ü (73/309) Mabalako’da bildirdi. Bu süre boyunca 12 Mabalako sağlık alanından dokuzundan teyit edilmiş yeni vakalar bildirilmiştir. 8 - 28 Mayıs 2019 tarihleri ​​arasındaki 21 günde, bugüne kadar etkilenen 180 sağlık alanının % 46'sını temsil eden, 14 sağlık bölgesindeki 83 sağlık alanından yeni vakalar bildirilmiştir (Tablo 1 ve Şekil 2). 

Bu dönemde, çoğunluğu Mabalako (% 24, n = 73), Butembo (% 21, n = 64), Katwa (% 14, n = 42), Beni (% 11, n = 34), Kalunguta (% 10, n = 31), Musienene (% 7, n = 23) ve Mandima (% 6, n = 20) sağlık bölgelerinden olmak üzere toplam 309 onaylanmış vaka bildirilmiştir.

28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle, 1851 teyit edilmiş ve 94 olası  olmak üzere toplam 1.945 EVH vakası rapor edilmiştir.  1.208’i doğrulanmış vakalar arasında olmak üzere toplam 1.302 ölüm (genel vaka ölüm oranı % 67) bildirilmiştir. Yaşları ve cinsiyetleri bilinen 1.945 teyit edilmiş ve olası vakanın % 58'i (1122) kadın, % 29'u (572) 18 yaşından küçük çocuklardı. Etkilenen sağlık çalışanlarının sayısı 108'e yükseldi (toplam vakaların% 6'sı).

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki diğer illerde ve komşu ülkelerde etkilenen bölgelerdeki tüm uyarılar  izlenmeye ve araştırılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar, salgından etkilenen bölgeler dışındaki tüm uyarılarda EVH ekarte edildi. 3 Haziran'da, Katolik ve Anglikan şehitlerini anmak için Uganda Namugongo'ya bir ziyaret  planlanıyor. Ziyareti çevreleyen hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Beş Yaş Altı Çocuklarda EVH Vakaları

DSÖ periyodik olarak derinlemesine epidemiyolojik incelemelere rehberlik yapmakta, böylece veri boşluklarını ortaya çıkarmakta ve kanıta dayalı yanıtın  iyileştirilmesini sürdürmektedir. 5 yaş altındaki çocuklarda EVH vakalarının derinlemesine analizi bazı önemli eğilimler göstermiştir. 28 Mayıs itibariyle, % 6'sı (118/1949) 1 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere,  EVH vakalarının % 15'ini (300/1949) 5 yaşın altındaki çocuklar oluşturmaktadır. 5 yaş altı çocuklarda 300 vakadan 19'u olası vakalardı (19/94, olası vakaların% 20'si).

Veriler, 5 yaş altındaki çocukların, 5 yaşından büyük vakalara göre daha kısa sürede sağlık kuruluşlarına getirildiğini göstermektedir (sırasıyla 2,4 gün - 3,2 gün),

ancak bu vakaların çoğu ETM'lere yönlendirilmemektedir ve bunun yerine çok sayıda yerel sağlık tesisinde bakılmaktadırlar. Bu vakalar, 5 yaşından büyük vakalar için olan 1.2 sağlık tesisi ile karşılaştırıldığında ortalama 1.5 sağlık tesisini ziyaret etmiş olmaktadırlar. Bu gözlemler, genel olarak ebeveynlerin çocuklarına sağlık kurumlarında tıbbi yardım aramaya istekli olduklarını, ancak çocuklarını, belki de evden uzak ve aile üyelerinin desteği olmamasından korktukları için ETM'lere getirmek konusunda isteksiz olduklarını göstermektedir. ETM'lerin korkusunu ve yanlış anlaşılmalarını ortadan kaldırmak ve bu yaş grubuna özel olarak odaklanarak erişimdeki diğer engelleri azaltmak için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Beş yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere yeterince izole edilemeyen tüm vakalar, sağlık çalışanları, hastalar ve toplum üyeleri için önemli bir bulaş  riski oluşturabilir.

Temaslı takibi ile ilgili olarak, 5 yaşın üzerindeki vakaların % 41'ine kıyasla  5 yaşın altındaki EVH vakalarının % 28'i temaslı olarak kaydedilmiştir. 5 yaşın altındaki EVH vakaları daha az temaslı olmasına rağmen, hem 5 yaş altı hem de 5 yaş üstü vakaların sürveyansı benzer kalmaktadır (sırasıyla % 18 ve % 20). Bu düşük rakamların altında yatan nedenler şu anda belirsizdir ve daha ileri araştırmalar devam etmektedir.

28 Mayıs itibariyle, Ebola virüsüyle enfekte 5 yaşın altındaki çocuklarda  toplam vaka ölüm oranı (CFR)% 77'dir. Bu oran, 5 yaşın üzerindeki EVH vakalarında % 57 olup, 5 yaş altı çocuklarda belirgin şekilde daha yüksekti. Rakamlar, 2014 yılında ki Batı Afrika EVH salgını1  ile parelellik  göstermektedir. Bu hassas popülasyonda daha yüksek CFR için olası birçok açıklama vardır: ETM'lere başvuran vakaların düşük oranı, genel olarak bu popülasyondaki yüksek bazal ölümler ve temaslı olarak listelenmeyen vakaları aşılama yetersizliği. 

Toplum ölümleri (yani Ebola tedavi merkezleri / Transit merkezleri (ETM'ler / TM'ler) dışında meydana gelen EVH ile ilişkili herhangi bir ölüm), 5 yaşın altındaki çocuklarda EVH nedeniyle ölümlerin% 76'sını  ve 5 yaşın üzerindeki çocukların % 65'ini oluşturmaktadır. 5 yaş altı toplum ölümlerinin % 54'ü bir sağlık tesisinde meydana geldi.

Beklenildiği gibi, ETM'lerde tedavi gören 5 yaşından daha küçük ve daha büyük EVH vakalarının  CFR'leri(sırasıyla% 50 ve% 39), görmeyenlerden belirgin şekilde daha düşüktür (sırasıyla % 86 ve % 68). İki grup arasındaki vaka ölüm oranlarının nispi farkı, bir ETM'ye kabul edildiğinde azalmaktadır. Bu durum, etkilenen tüm popülasyonların, özellikle de küçük çocukların  ETM'lerde mümkün olan ve en erken şekilde tedavi edilebilmeleri ve  hayatta kalma şanslarını artırmak için ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri konusunda toplum faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.    

Genel olarak, gözlemlenen eğilimler, ETM'lerde tedavi edilen küçük çocuklarda daha düşük vaka ölüm oranı görülmesi ebeveynlerin sağlık tesislerinde çocukları için tıbbi yardım aramaya istekli olmaları yönündedir. 5 yaş altındaki çocukların temaslı listelerinin geliştirilmesi ve ETM’lerde çocukların tedavi ettirilmesi konusunda ebeveynlerin teşvikine çok önem verilmelidir. Yukarıda tarif edilen oranların ve sonuçta ortaya çıkan ilişkilerin, mevcut sınırlı kısıtlı demografik bilgiler göz önüne alındığında dikkatle yorumlanması gerektiği ve devam etmekte olan EVH salgınının akışkan doğası nedeniyle değişebileceği vurgulanmalıdır.

Şüpheli vakaları ETM / TM'lere havale etmek için toplum temelli tesisleri teşvik etme çabaları devam etmektedir, ancak bu faaliyetler daha da güçlendirilebilir. EVH'den şüphelenilmiş veya onaylanmış bebekler de dahil olmak üzere her yaştan çocuklar, özel optimize edilmiş, destekleyici bakım protokolleri ile Ebola Tedavi Ünitelerinde bakılmaktadır. Bu yaş grubuna yönelik  ETM'lerde klinik destek sağlamak için çocuklara özel ekipman, ilaçlar ve eğitimli uzmanlar bulunmaktadır. Teyitli tüm çocuklar, bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra araştırma terapötik protokollerine hızla kaydedilir.

Çocuklar, ETM'de psikologlardan beslenme bakımı ve psikososyal destek alırlar ve hayatta kalanlar hastabakıcılar  tarafından 7 gün 24 saat bakıldıklarından yalnız kalmazlar. Tüm yaş gruplarında olduğu gibi bebekler ve küçük çocuklar, Ebola mağdurları için özel bir bakım programı aracılığıyla desteklenirler. İlave olarak, EVH'den kurtulan hamile kadınlar, sağ kalanlar programında yakından takip edilir ve obstetrik ve pediatrik uzmanlığa sahip çok disiplinli bir ekip tarafından doğum için ETM'lere geri dönerler.

Bu bulgular ışığında, UNICEF ve DSÖ, özellikle ebeveynler ve çocuklar için EVH hastalarının beslenme bakımı ve psikososyal destekleriyle ilgili faaliyetlere rehberlik konusunda ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Bunlar, ebeveynlerinden ayrılmış veya yetim kalan çocukları desteklemeyi ve bebek beslenmesi ile ilgili bilgileri sağlamayı içerir. UNICEF, EVH mağdurlarıyla birlikte çalışmakta ve bebek ve küçük çocuk beslenmesi danışmanlık destek grupları oluşturmakta, 2 yaş altındaki yetersiz beslenmiş çocukların taranmasını ve yardım için Beslenme Birimlerine yönlendirilmelerini de sağlamaktadır.

Annelerinden ayrılmış  çocuklar için salgın bölgelerinde kurulan kreşlerde psikososyal destek ve maddi yardımlar sağlanmakta ve EVH'dan etkilenenlere ve onların temaslılarına eşlik eden aile üyelerine psikososyal destek verilmektedir.

Şekil 1: 28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler*

 

https://www.who.int/csr/don/figure1_20190530.PNG

* Son haftalardaki veriler, onaylama ve raporlama durumunda ve devam eden veri temizliğinde gecikmelere tabidir. Diğer sağlık alanları şunlardır: Alimbongo, Biena, Bunia, Kalunguta, Kayna, Komanda, Kyondo, Lubero, Mangurujipa, Masereka, Mutwanga, Nyankunde, Oicha, Rwampara ve Tchomia.

Şekil 2: 28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki North Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

https://www.who.int/csr/don/figure2_20190530.png

 

Tablo 1: 28 Mayıs 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları**

https://www.who.int/csr/don/table1__20190530.png

** Son 21 gün boyunca etkilenen toplam vakalar ve alanlar, vaka uyarısının başlangıç ​​tarihine dayanmaktadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanma ve günlük raporlama tarihinden farklı olabilir.

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

 

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Şubat 2019'un sonlarından bu yana yeni vaka sayısılarındaki haftalık artışlar sürmektedir. Siyasi gerilimler ve güvensizlikle daha da şiddetlenen toplumsal direnç ve güvenlik açıklarının devam etmesi, etkilenen alanlarda vaka incelemeleri ve yanıt faaliyetlerinin tekrar askıya alınması ve gecikmesiyle sonuçlanmış olup müdahalelerin genel etkinliğini azaltmaktadır. Bununla birlikte, mevcut topluluk diyalok faaliyetleri, sosyal yardım girişimleri ve belirli sorunlu bölgelerde erişimin yeniden sağlanması, toplumun yanıt faaliyetlerinin kabul edilmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, sürveyansa tabi temaslılar olarak bilinen yeni vakaların nispeten düşük oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM'lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve olası vakalarla ilgili olarak zamanında raporlama ve yanıta ilişkin zorluklar gibi tüm faktörler etkilenen topluluklarda hastalık iletim zincirlerinin olasılığını daha da fazla artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden diğer bölgelerine yüksek nüfus hareket oranları ve komşu ülkelere olan geçiş kontrolünün sağlanamadığı sınırlar boyunca artan güvensizlik dönemlerinde, bu riskleri daha da artırmaktadır. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale personeli arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskler ortaya çıkmaktadır. Bunun tersine, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel teyakkuz ve hazırlık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı azaltma kapasitesini artırmıştır. Bu çabaların şu anda arttırılmaya devam etmesi gerekmektedir.

 

DSÖ tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

Etiketler: