KAMERUN’DA AŞI KAYNAKLI TİP 2 POLİO

06 Haziran 2019 Perşembe

23 Mayıs 2019'da DSÖ, Nijerya ve Çad’da Borno eyaletini sınırlayan Kuzey Kamerun'da bir hastanede 20 Nisan 2019'da toplanan çevresel bir numuneden dolaşımdaki aşı kaynaklı poliovirüs tip 2'nin (cVDPV2) tespiti konusunda Küresel Polio Laboratuvar Ağı (GPLN) aracılığıyla bir bildirim almıştır. Bu bölgede, inaktive edilmiş poliovirüs aşısı (IPV1) ve oral poliovirüs aşısı (OPV3) için 2018'deki aşı kapsamı, sırasıyla % 73 ve% 72'dir.

Hastalık Salgını Haberi

6 Haziran 2019  

23 Mayıs 2019'da DSÖ, Nijerya ve Çad’da Borno eyaletini sınırlayan Kuzey Kamerun'da bir hastanede 20 Nisan 2019'da toplanan çevresel bir numuneden dolaşımdaki aşı kaynaklı poliovirüs tip 2'nin (cVDPV2) tespiti konusunda Küresel Polio Laboratuvar Ağı (GPLN) aracılığıyla bir bildirim almıştır. Bu bölgede, inaktive edilmiş poliovirüs aşısı (IPV1) ve oral poliovirüs aşısı (OPV3) için 2018'deki aşı kapsamı, sırasıyla % 73 ve % 72'dir. Virüs yalnızca çevresel bir numunede tespit edilmiş olup şu ana kadar ilişkili hiçbir felç vakası tespit edilmemiştir.

Genetik dizilim, izolatın komşu Nijerya'da Jigawa eyaletinde ortaya çıkan ve Nijerya'nın diğer bölgelerine yayılan ve 2018'de uluslararası olarak Nijer Cumhuriyeti'ne sıçrayan cVDPV2 salgını ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır.

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık otoriteleri, mono valan tip 2 oral çocuk felci aşısı (mOPV2) sağlayarak, Nijerya'daki ve Çad Gölü alt bölgesindeki (Çad, Kamerun, Nijer ve Nijerya) cVDPV2 salgınına verilen yanıtta yer almıştır. Küresel Polio Eradication Initiative (GPEI) 'daki ortakların desteğiyle olay hakkında kapsamlı bir araştırma devam etmekte ve bu suşun dolaşımının büyüklüğünün ölçülmesini, ülke içi bağışıklık boşluklarının tespit edilmesini ve ülke içi sürveyans duyarlılığının güçlendirilmesine yönelik çabaların desteklenmesini içermektedir.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Bu durum, geniş çaplı nüfus hareketi, Çad Gölü bölgesi genelinde uluslararası bağışıklık ve sürveyans açıkları göz önüne alındığında, cVDPV2'nin Nijerya ve Çad Gölü bölgesinin geri kalanında uluslararası yayılma riskini vurgulamaktadır. Bu CVDPV2 suşunun tespiti, herhangi bir poliovirüs dolaşımının riskini ve sonuçlarını en aza indirmek için her yerde yüksek rutin aşılama kapsamının korunmasının önemini vurgulamaktadır.

 

DSÖ, ulusal yetkililer tarafından devam eden soruşturma ve risk değerlendirmesini desteklemeyi sürdürecektir.

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Özellikle polio’dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önleme tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Tüm ülkeler, yeni virüs girişinin etkisini en aza indirgemek için ilçe düzeyinde yüksek rutin bir aşılama kapsamı sağlamalıdır.

 

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Tavsiyelerine göre çocuk felcinden etkilenen bölgelere gidenlerin çocuk felcine karşı tamamen aşılanması önerilmektedir. Enfekte bölgelerden gelen sakinler (ve 4 haftadan daha uzun süreli ziyaretçiler) 4 ila 12 ay boyunca ilave bir doz  OPV veya IPV ile aşılanmalıdır.

 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi tavsiyesine göre, poliovirüsün uluslararası yayılımını sınırlandırma çabaları Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Olayı (PHEİC) olarak tanımlanmaktadır. Çocuk felci hastalığının bulaşmasından etkilenen ülkeler, ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilecek ve tüm uluslararası yolcuların aşılanmasının gerektiği  bir çocuk felci salgını gerektiren Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Olayı - PHEIC kapsamında yayınlanan Geçici Önerilere tabidir. Aynı şekilde, çocuk felcini başka ülkelere yayma riski taşıyan ülkeler, ayrılmadan önce uluslararası seyahat eden tüm yolcuların ülkeden ayrılmadan önce aşılanmasını sağlamalıdır.

Etiketler: