DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

20 Haziran 2019 Perşembe

Bu hafta, Katwa ve Butembo'nun sıcak noktalarındaki yeni Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısında önceki haftalara göre kademeli bir azalmanın devam ettiği görüldü. Ancak, bu cesaret verici işaretlere rağmen, Mabalako Sağlık Bölgesinde ve özellikle Aloya Sağlık Bölgesinde görülme sıklığında belirgin bir artış söz konusudur.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme 
20 Haziran 2019

Bu hafta, Katwa ve Butembo'nun sıcak noktalarındaki yeni Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısında önceki haftalara göre kademeli bir azalmanın devam ettiği görüldü. Ancak, bu cesaret verici işaretlere rağmen, Mabalako Sağlık Bölgesinde ve özellikle Aloya Sağlık Bölgesinde görülme sıklığında belirgin bir artış söz konusudur (Şekil 1). EVH'nın yeni coğrafik alanlara yayılması düşük kalırken, Bunia, Lubero, Komanda ve Rwampara sağlık bölgelerinde son yeniden giriş olayları daha önce etkilenen alanlarda ki yüksek riskleri göstermektedir. Mabalako'daki vakaların artmasıyla birlikte, sağlık çalışanı ve hastane enfeksiyonlarında da  bir artış oldu. Bu bulgular, bu alanlarda faaliyet gösteren çeşitli sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin kapsamlı bir şekilde güçlendirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. EVH enfeksiyonlarının bu sağlık alanlarında ortaya çıkması, etkili müdahale faaliyetlerine devam etmek üzere erişimi kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulan sınırlı güvenlik kaynaklarına da baskı yapmaktadır.

Son 10 ay boyunca sağlık çalışanlarının sahada karşılaştığı operasyonel zorluklara ilave olarak, EVH salgınıyla ilgili bütün müdahale çalışmaları, 54 milyon ABD doları tutarındaki fon açığı nedeniyle ölçeğin korunmasında ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu boşluğu doldurmak için yeterli fon olmadan, müdahale faaliyetleri tehlikeye girecek, cevabın tamamını olumsuz yönde etkileyecek ve mevcut hayati öneme sahip sağlık hizmetlerinde ciddi bir azalma ve salgının kritik bir döneminde operasyonların durmasıyla sonuçlanacaktır. Üye Devletler ve diğer bağışçılar, bu EVH salgında elde edilen yoğun kazanımların finansal kısıtlamalar nedeniyle potansiyel olarak yıkıcı bir aksamaya yol açmayacağından emin olmak için bu finansman açığının karşılanmasına yardımcı olmaları konusunda şiddetle teşvik edilmektedir.

29 Mayıs - 18 Haziran 2019 tarihleri ​​arasındaki 21 günde, Kuzey Kivu ve Ituri illerindeki 664 sağlık alanının % 9'unu temsil eden 15 sağlık bölgesindeki 62 sağlık alanında yeni vakalar bildirilmiştir (Şekil 2). Bu dönemde, çoğunluğu Mabalako (% 37, n = 91), Mandima (% 12, n = 30), Katwa (% 11, n= 28), Beni (% 11, n = 27), Butembo (% 9, n = 23), Kalunguta (% 5, n = 13) ve Musienen (% 5, n = 12) sağlık bölgelerinden gelen toplam 245 onaylanmış vaka bildirilmiştir.

18 Haziran 2019 itibariyle, 2096 onaylı, 94 olası toplam 2.190 EVH vakası ve 1376’sı doğrulanmış vakalar arasından olmak üzere 1470 ölüm rapor edilmiştir (genel vaka ölüm oranı% 67). Yaşları ve cinsiyetleri bilinen ve doğrulanmış 2190 vakanın % 57'si (1242) kadın, % 29'u (639) 18 yaşından küçük çocuklardı. Sağlık çalışanları arasında vakalar artmaya devam ederken, enfekte kümülatif sayı 122'ye (toplam vakaların% 6'sı) yükselmiştir.

Uganda Cumhuriyeti’nde 13 Haziran 2019’da yapılan önceki EVH Hastalık Salgını Haberinin yayımlanmasından bu yana hiçbir yeni EVH vakası veya ölümü bildirilmemiştir. Bununla birlikte, aktif vaka sürveyansı ve ağırlıklı olarak Kasese bölgesi’ndeki Kisinga ve Bwera alt yönetimlerinde 100'den fazla potansiyel maruz kalmış temaslının tesbiti ile ilgili yanıt faaliyetleri devam etmektedir. Temaslılar, 2 Temmuz'da son temaslının takibi tamamlanana kadar, 21 gün boyunca günlük olarak ziyaret edilecektir. Tüm temaslılar bugüne kadar asemptomatiktir. 19 Haziran itibariyle, Uganda'da temaslıları ve temaslıların temaslılarını kapsayan toplam 456 kişiye aşı yapıldı.

Uganda'da EVH vakalarının tespit edilmesinin ardından, 14 Haziran 2019'da, DSÖ Genel Müdürü başkanlığında Acil Durum Komitesi, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) kapsamında toplandı. 

Komite, devam eden salgınla ilgili, özellikle Butembo ve Katwa merkezlerinde bazı olumlu epidemiyolojik gidişata rağmen, Mabalako gibi diğer bölgelerdeki hastalığın yayılmasının ve / veya yenilenmesinin görülmesi konusunda derin endişelerini dile getirdi. 

Bu, bir kez daha, toplumun kabulü ve güvenliği ile ilgili zorlukları ortaya koymaktadır. İlave olarak, yanıt, finansman yetersizliği ve insan kaynaklarındaki zorluk tarafından engellenmeye devam etmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki; Uganda'daki vaka kümelenmesi beklenmedik bir olay değildi, hızlı yanıt ve ilk tedbirler, komşu ülkelerdeki hazırlıklı olmanın öneminin bir kanıtıdır. Komite, salgının, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ve bölgede acil sağlık durumu olduğu, ancak Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumuna (PHEIC) yönelik tüm kriterleri yerine getirmediği görüşündeydi. Komite, ülkelere ve ortaklarına, dikkate almalarını ısrarla tavsiye ettiği halk sağlığı önerilerinde bulundu. 

 

Şekil 1: 18 Haziran 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili doğrulanmış ve olası veriler*

https://www.who.int/csr/don/figure1_20190620.png

* Son haftalardaki veriler, onaylama ve raporlama durumunda ve devam eden veri temizliğinde gecikmelere tabidir. Diğer sağlık alanları şunlardır: Alimbongo, Biena, Bunia, Kalunguta, Kayna, Komanda, Kyondo, Lubero, Mangurujipa, Masereka, Mutwanga, Nyankunde, Oicha, Rwampara ve Tchomia.

 

Şekil 2: 18 Haziran 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftasına göre onaylanmış ve muhtemel Ebola Virüsü Hastalığı vakalarının dağılımı

https://www.who.int/csr/don/figure2_20190620.png

 

Tablo 1: 18 Haziran 2019'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde sağlık bölgelerine göre etkilenen sağlık alanlarının ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vaka sayıları **

https://www.who.int/csr/don/table1_20190620.png

** Son 21 gün boyunca etkilenen toplam vakalar ve alanlar vaka uyarısının başlangıç ​​tarihine dayanmaktadır ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanma ve günlük raporlama tarihinden farklı olabilir.

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:          

 

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Son değerlendirme, ulusal ve bölgesel risk seviyelerinin çok yüksek kalırken, küresel risk seviyelerinin düşük kaldığı şeklindedir. Yeni vaka sayısındaki haftalık artışlar Şubat ayından Mayıs 2019 ortasına kadar gözlendi, ancak o zamandan bu yana hala önemli oranlar mevcuttur. 

Güvenlik durumunun genel olarak kötüleşmesi ve toplumun isteksizliği ve siyasi gerilimler, güvensizliğin neden olduğu toplum direnişinin sürmesi, müdahalelerin genel etkinliğini azaltarak, tekrarlayan geçici askıya alma ve etkilenen bölgelerde vaka incelemesi ve yanıt faaliyetlerinin gecikmesiyle sonuçlanmıştır.

Ancak, son toplum görüşmeleri, sosyal yardım girişimleri, ve belirli sıcak nokta alanlarına erişimin iyileştirilmesi, toplumun yanıt faaliyetlerini kabul etmesinde ve vaka incelemesi çabalarında bazı gelişmelere neden olmuştur. Doğrulanmış vakalar arasında toplum ölümlerinin yüksek oranı, gözlem altında ki bilinen temaslılarda nispeten düşük  yeni vaka oranı, hastane enfeksiyonuna bağlı iletim zincirlerinin varlığı, ETM’lerde tespit ve izolasyonda kalıcı gecikmeler ve zamanında raporlama ve müdahaleye ilişkin zorluklar, etkilenen topluluklarda daha fazla bulaşma zincirleri olasılığını artıran ve hem Demokratik Kongo Cumhuriyeti hem de komşu ülkelere coğrafi yayılma riskini artıran faktörlerdir. Güvensizliği daha çok arttıran bu risklerin yoğunlaştığı dönemlerde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin salgından etkilenen bölgelerinden ve diğer bölgelerden, komşu ülkelerle olan geçirgen sınırlar boyunca salgından kaynaklanan yüksek nüfus hareket oranları görülmektedir. Mevcut salgının uzun sürmesi, müdahale ekibi arasında yorgunluk ve sınırlı kaynakların devam etmesi nedeniyle ilave riskleri ortaya çıkarmaktadır.

Buna karşılık, bazı komşu ülkelerdeki temel operasyonel hazırlık ve hazırlıklılık çalışmaları, vakaları hızlı bir şekilde tespit etme ve yerel yayılmayı hafifletme kapasitesini arttırmıştır.

 

DSÖ tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınırların ötesine geçen hareketi sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolcular için vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

Etiketler: