PAKİSTAN’DA HİV VAKALARI

03 Temmuz 2019 Çarşamba

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yer alan Larkana ilçesindeki Ratodero Taluka'daki çocuklar arasında 25 Nisan - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 30.192 kişi HİV ile ilgili olarak taranmış olup bunların 876'sının HİV pozitif olduğu tespit edilmiştir. HİV pozitif olduğu tespit edilenlerin % 82'si (719/876) 15 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır.

Hastalık Salgını Haberi

3 Temmuz 2019  

25 Nisan 2019'da, Pakistan'ın Sindh eyaletinde yer alan Larkana ilçesindeki Ratodero Taluka'daki çocuklar arasında insan immün yetmezlik virüsü (HIV) vakalarında bir artışın olduğu konusunda, Larkana bölgesindeki yerel yönetim medya raporları ile uyarılmıştır.

Taluka’nın merkez hastanesinde bir tarama kampı kurulmuştur. Daha sonra tarama, seçilen Taşra Sağlık Merkezleri (TSM'ler) ve Temel Sağlık Birimleri (TSB'ler) dahil olmak üzere diğer sağlık tesislerine genişletilmiştir. Başlangıçta kullanılan hızlı HIV test kitleri, ön yeterliliğe sahip  DSÖ test kitleriyle değiştirilmiştir.

25 Nisan - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında toplam 30.192 kişi HİV ile ilgili olarak taranmış olup bunların 876'sının HİV pozitif olduğu tespit edilmiştir. HİV pozitif olduğu tespit edilenlerin % 82'si (719/876) 15 yaş altı çocuklardan oluşmaktadır. Tarama sırasında, aşağıdakiler dahil çeşitli risk faktörleri belirlenmiştir:

Tıbbi prosedürler sırasında güvenli olmayan intravenöz enjeksiyonlar; güvenli olmayan çocuk doğurma uygulamaları; kan bankalarında güvenli olmayan uygulamalar; kötü uygulanmış enfeksiyon kontrol programları; hastane atıklarının yanlış toplanması, depolanması, ayrılması ve bertarafı.

Bu, 2003'ten beri Larkana ilçesinde bildirilen dördüncü HIV salgınıdır. 2003 yılında ilk salgın, uyuşturucu enjekte eden kişiler arasında (PWID), ikincisi 2016 yılında bir pediatri hastanesinde 12 pediatrik hasta arasında, üçüncüsü de 2016 yılında diyaliz ünitesinde 206 hasta arasında görülmüştür.

Bu olaydan önce, Larkana bölgesinde yalnızca yetişkinler için ve yalnızca bir antiretroviral ((ART) virüslere karşı uzun etkili olan) tedavi kliniği vardı (Mayıs 2019'da 2.568 kayıtlı vaka).

Halk Sağlığı Yanıtı

Söz konusu duruma verilen yanıt Eyalet Sağlık Bakanlığı (DOH) ve Sindh AIDS Kontrol Programı (SACP) tarafından yönetilmiştir. Yanıt BM ortakları, Pakistan Saha Epidemiyolojisi ve Laboratuar Eğitim Programı (FELTP), Aga Khan Üniversitesi ve diğer ortaklar tarafından desteklenmiştir.

Shaikh Zaid Çocuk Hastanesi'nde çocuklar için yeni bir HIV / AIDS ART Tedavi Merkezi kurulmuştur. Yetkisiz laboratuvarlar, kan bankaları ve klinikler kapatılmıştır.

Federal Sağlık Bakanlığı (FSB) ve DSÖ tarafından, diğer BM ortakları ve akademi tarafından desteklenen bir misyon Haziran ayının ilk yarısında gerçekleştirilmiştir. Misyonun hedefleri HIV bulaşının kaynaklarını ve zincirlerini tanımlamak, yüksek riskli bölgeleri haritalamak ve HIV tanı, bakım ve tedavi konusundaki boşlukları tespit etmek olmuştur.

DSÖ Risk Değerlendirmesi

 

Pakistan,DSÖ’nün Doğu Akdeniz Bölgesi’nde 1987’den bu yana yeni HIV enfeksiyonlarının endişe verici düzeyde arttığı ülkelerden biridir.

Pakistan'daki mevcut HIV salgını, konsantre bir salgın olarak tanımlanmaktadır.

Genel popülasyonda erişkinler arasında prevelans hala % 1'den az olmakla birlikte, HIV ile yaşayan insanların (PLHIV)  en son sayısı (2017) 150.000'dir. 2018'de 21.000 yeni PLHIV vakası kaydedilmiştir.

Bu olayla ilgili olarak, Larkana ilçesinde genel hastalık yayılma riski aşağıdakilerden dolayı yüksektir:

  • Durumun kapsamını ve büyüklüğünü belirlemek için yeterli bilginin bulunmaması,
  • Çocuklarda vaka sayısı (çoğunlukla 5 yaş altı),
  • HIV'in vakalara maruz kalma tarihi / dönemi bilinmiyor,
  • Tüm olası maruz kalma kaynakları ile ilgili bilgi eksikliği,
  • Uygun Anti-Retroviral (ARV) ilaçlarının bulunmamasına bağlı olarak yetersiz tedavi seçenekleri,
  • Aynı coğrafi bölgede tekrarlanan HIV salgınları öyküsü.

Daha ileri epidemiyolojik araştırmalar, olayın büyüklüğünü ve bu olayın doğada akut ve izole olup olmadığı veya daha büyük bir salgını yani  buzdağının su üstünde kalan kısmını temsil eden bu vakalarla (tesadüfen teşhis edilmiş) ilgili olarak uzun süreli bir durumun olup olmadığını belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Bölgesel ve küresel düzeylerdeki risk çok düşük olarak kabul edilir, çünkü HIV bulaş şekli çok özeldir ve anneden çocuğa bulaşımı, kontamine olmuş şırıngalarla / diğer cerrahi aletlerle temas, kan transfüzyonu veya PLHIV ile cinsel temas ile sınırlıdır. Durum yakından izlenmekte olup ön inceleme sonuçlarına göre risk yeniden değerlendirilecektir.

DSÖ tavsiyesi

Bu olay, güvenlik açığını azaltmak ve özellikle sağlık hizmeti ortamlarında bulaşmayı önlemek için yüksek etkili müdahalelerin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, yüksek riskli gruplarda cinsel geçişin önlenmesi, enjekte ilaç kullanımı yoluyla ve anneden çocuğa hastalığın geçişi göz önünde bulundurulur.

DSÖ, 18 aylıktan sonra, HIV enfeksiyonu tanısını koymak için üç farklı testin gerekli olabileceğini önermektedir. Bununla birlikte, HIV ile enfekte olmuş bir anneden doğan 18 aylıktan küçük bebeklere nükleik asit testi (NAT) ile tanı konmalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, HIV enfeksiyonu tanısı konan hastalara derhal antiretroviral tedavi (ART) önermenin önemini vurgulamakla birlikte tanıdaki hataları ekarte etmek için testin tekrarlanması (ikinci testin negatif olması durumunda) ve  sonrasında derhal ART'ye başlanması  gerektiğinin altını çizmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

 

Etiketler:
HIV