ZİKA VİRÜSÜ İLETİMİ GÖRÜLEN ÜLKELERİ ZİYARET EDENLER İÇİN BİLGİLER

04 Temmuz 2019 Perşembe

Dünyanın bazı bölgelerinde Zika virüsü salgınları veya iletimi hala görülmektedir.Seyahat eden herkes gündüz ve akşam erken saatlerde sivrisinek ısırıklarına maruz kalma olasılığını azaltmak ve Zika virüsünün cinsel yolla bulaşma riskini önlemek için uygun önlemleri almalıdır.

Temmuz 2019’da güncellenmiştir

 

Zika virüsü öncelikli olarak, gün boyunca ve akşamları erken saatlerde ısıran, enfekte Aedes sivrisinekleri yoluyla insanlara bulaşır. Zika virüsü ayrıca cinsel ilişkiyle ve hamilelik sırasında anneden fetüse geçebilir. Aedes sivrisinekleri ayrıca dang, chikungunya, sarı humma ve diğer virüsleri de iletir. Bu sivrisineklerle bulaşan virüsler genellikle aynı coğrafi bölgelerde dolaşımdadır.

Mevcut kanıtlara dayanarak, DSÖ, Zika virüsü iletiminin olduğu ülkeler, bölgeler ve alanlarla ilgili olarak herhangi bir seyahat veya ticaret kısıtlanması getirilmesini tavsiye etmemektedir. Bununla birlikte, DSÖ, hamile kadınların, Zika virüsü ile enfekte olmuş kadınların doğurduğu bebeklerde mikrosefali ve diğer ciddi konjenital malformasyon riskindeki artış nedeniyle, özellikle salgınlar sırasında Zika virüsü iletimi olan bölgelere seyahat etmekten kaçınmalarını önermektedir.

İhtiyati tedbir olarak, bazı hükümetler mevcut kanıtlar ve yerel risk faktörleri değerlendirmelerine dayanarak, halk sağlığı ve seyahat önerilerini kendi topluluklarına önerebilir.

 

Potansiyel Zika virüs iletiminin olduğu bölgelere gitmeden önce;

 

Dünyanın bazı bölgelerinde Zika virüsü salgınları veya iletimi hala görülmektedir. Diğer alanlarda önceden görülen Zika virüsü iletimi kanıtları mevcut olmakla birlikte  güncel iletime dair kanıtlar yoktur ve sporadik olarak vakaların ya da düşük seviyelerde iletimin bildirildiği bazı bölgeler bulunmaktadır. Enfeksiyon riski bir ülke içindeki farklı alanlarda, mevsimsel olarak ve zaman içinde büyük olasılıkla değişebilir.  Çoğu Zika virüsü enfeksiyonunun herhangi bir semptomu yoktur veya tespiti veya raporlamayı engelleyebilecek hafif, spesifik olmayan semptomları vardır. Bu nedenle büyük salgınların görülmediği zamanlarda Zika virüsünün bulaşma riski konusunda doğru ve güncel bilgiler birçok ülkede ve bölgede sınırlıdır. Bu nedenle, Zika virüs bulaşının tespit edilmemesi veya bildirilmemesi, bulaşmanın gerçekleşmediğinin kanıtı olamaz.

 

DSÖ, Zika virüs enfeksiyonunun ve onun komplikasyonlarının küresel yayılımının ortaya çıkması ve yeniden görülmesi ve dünyaya yayılmaması için halk sağlığı sistemlerini güçlendirmeye devam etmektedir. DSÖ, ülkelere, sağlık hizmet sağlayıcılarına ve yolculara bilgi sağlamak için Zika virüs iletimi ve salgınları hakkındaki periyodik epidemiyolojik güncellemeleri sürdürecektir.

 

        Temmuz 2019

 

DSÖ, hamile kadınların, seyahatin iki ayı içerisinde gebe kalabilecek kadınların ve eşi seyahatin üç ayı içerisinde hamile kalabilecek erkek gezginlerin, Zika virüs bulaşının olabileceği yerlere seyahat etmeden önce sağlık hizmetleri sağlayıcılarıyla Zika enfeksiyonunun risklerini ve olası sonuçlarını dikkatlice değerlendirmelerini tavsiye etmektedir.

 

 

Aedes sivrisineği ve diğer gündüz ısıran sivrisineklerden bulaşan Zika virüsünün ve diğer hastalıkların bulaşma potansiyelinin olduğu  bölgelerde;

 

Seyahat eden herkes gündüz ve akşam erken saatlerde sivrisinek ısırıklarına maruz kalma olasılığını azaltmak ve Zika virüsünün cinsel yolla bulaşma riskini önlemek için uygun önlemleri almalıdır.

 

Gündüzleri ve akşam saatlerinde beslenen sivrisineklerden kaynaklanan ısırıkları önlemek için, seyahat edenlere şu önerilerde bulunulur:

 

  • Vücudun mümkün olduğu kadarını kapatan kıyafetler - tercihen açık renkli - giyinin;
  • DEET (dietiltoluamid), IR 3535 ((3- [N-butil-N-asetil], aminopropionik asit etil-ester) veya KBR3023 (ayrıca Icaridin veya Picaridin olarak da bilinir) içeren böcek kovucular kullanın. Kovucular maruz kalan cilde veya giysilere uygulanabilir ve kullanma talimatlarına tam olarak uygun şekilde kullanılmalıdır. Kovucular ve güneş koruyucu birlikte kullanılıyorsa, önce güneş koruyucu ve ardından kovucu uygulanmalıdır;
  • Kapı ve pencerelerde normal veya örgü perdeleri ya da böcek ilacı ile işlenmiş sineklik malzemelerini kullanın ve kapıları ve pencereleri kapalı tutun,
  • Aedes sivrisineklerinin en aktif olduğu gün boyunca uyurken cibinlik kullanın.

 

Zika virüs enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşma riskinden kaçınmak için, erkekler ve kadınlar, prezervatiflerin uygun kullanımı  dahil, güvenli seks uygulamalarını tercih etmeli ya da cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

 

Eve döndükten sonra;

 

Zika virüsünün yayılma riskini önlemek için, Zika ve diğer sivrisinek kaynaklı virüslerin potansiyel iletim riski bulunan alanlardan hastalığı yayan sivrisinek vektörlerinin bulunduğu bölgelere geri dönen yolcular, ısırılmamak ve sivrisinek ısırıkları aracılığıyla diğer insanlara enfeksiyonun yayılmasını önlemek için en az 3 hafta boyunca böcek kovucu kullanmaya devam etmelidir.

 

Zika virüsü enfeksiyonu nedeniyle hamileliğin kötü ve fetal sonuçlarını önlemek için, potansiyel Zika virüsü iletimi olan bölgelerden dönenlerin hepsi, kondomların doğru ve uygun kullanımı da dahil olmak üzere güvenli seks uygulamalarını tercih etmeli veya seyahat eden erkeklerde hastalığa son maruz kalınmasından en az 3 ay veya seyahat eden kadınlarda en az 2 ay cinsel ilişkiye girmekten kaçınılmalıdır. Gebe kadınların cinsel partnerleri güvenli bir şekilde cinsel ilişkide bulunmalı ya da en azından hamilelik süresince cinsel ilişkiden kaçınmalıdır.

 

Seyahatlerinden dönen ve olası Zika virüsü enfeksiyonu belirtileri (örneğin döküntü, ateş, ağrılı eklemler, kırmızı gözler) ortaya çıkan yolcular sağlık hizmeti sağlayıcılarına başvurmalı ve seyahat öykülerini bildirmeli ve gereken laboratuvar testlerini yaptırmalı ve sağlık bakım hizmeti almalıdır.

 

Seyahatlerinden dönen hamile yolcular, sağlık hizmeti sağlayıcılarına, seyahat geçmişlerini bildirmelidir. Semptomları  ve anormal ultrason bulguları olmayan hamilelere Zika virüsü enfeksiyonuyla ilgili olarak rutin testler şu anda önerilmemektedir.

 

Etiketler: