DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDEKİ EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI SALGININA İLİŞKİN DSÖ’NÜN ULUSLARARASI TRAFİKLE İLGİLİ ÖNERİLERİ

19 Temmuz 2019 Cuma

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki mevcut Ebola salgınının Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumu olduğunu 17 Temmuz'da ilan etmiştir. Busalgın nedeniyle DSÖ uluslararası trafikle ilgili aşağıdaki önerileri yayınlamaktadır.

 

19 Temmuz 2019  

 

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki mevcut Ebola salgınının Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) uyarınca Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumu olduğunu 17 Temmuz'da ilan etmiştir. Acil Durum Komitesi tarafından tavsiye edilen geçici öneriler dahil olmak üzere bildirimle ilgili daha fazla bilgi, DSÖ Genel Müdürü tarafından yapılan konuşmada ve haber bülteninin tam açıklamasında mevcuttur. Salgın durumuyla ilgili en son güncellemeler buradan edinilebilir.

 

Bu beyan ışığında, DSÖ uluslararası trafikle ilgili aşağıdaki önerileri yayınlamaktadır.

 

Genel Öneriler

 • DSÖ, Ebola'dan etkilenen ülkelerden (şu anda sadece Demokratik Kongo Cumhuriyeti) gelen yolcuların tamamının karantina altına alınması da dahil olmak üzere, sınırların kapatılması veya seyahat ve ticaretle ilgili kısıtlamaların getirilmesine şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu tür önlemler, insanların ve malların hareketini, takip edilmeyen gayrı resmi sınır geçişlerine iter, böylece hastalığın yayılma şansını arttırır. En önemlisi, bu tür önlemler güvenlik açısından ve lojistik açıdan yanıt operasyonlarını olumsuz ve önemli bir şekilde etkilediği için halk sağlığı çabalarını desteklememekte ve yerel ekonomileri tehlikeye atabilmektedir.

 

 • UST'nin (2005) 43. maddesi uyarınca, uluslararası trafiğe önemli ölçüde müdahale eden ek sağlık önlemleri uygulayan Taraf Devletler, bu önlemlerin uygulanmasından itibaren 48 saat içinde halk sağlığı gerekçelerini ve bilimsel kanıtlarını DSÖ’ye bildireceklerdir. DSÖ bu bilgiyi diğer Taraf Devletlerle paylaşacaktır. Uluslararası trafiğe önemli derecede müdahale edilmesi; uluslararası seyahat edenlerin, bagajların, yüklerin, konteynerlerin, taşıtların, malların ve benzerlerinin giriş veya çıkışlarına izin verilmemesi veya 24 saatten fazla gecikmelerin yaşanması olarak anlaşılmaktadır.

 

 • Ulusal makamlar, endüstriler arasında iletişimi ve işbirliğini teşvik etmek ve kabul edilmiş önlemlerin Salgınlar Esnasında Seyahat ve Ulaşım için DSÖ Kılavuzu'na uygun olmasını sağlamak için havayolları, havaalanları ve diğer ulaşım ve turizm endüstrileri ile birlikte çalışmalıdır (aşağıdaki bağlantılara bakınız).

 

 • Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için lisanslı bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, sınırlar arasındaki hareketi kısıtlamak veya etkilenen ülkeye seyahat edenlere vize verilmesi için Ebola aşılama sertifikası şartı getirilmesi makul bir neden değildir.

 

 • Ebola virüsü hastalığı tanısı konun hiç kimsenin 'uygun bir tıbbi tahliyenin parçası olmadığı sürece' seyahat etmesine izin verilmemelidir.

 

 • Ebola virüsü hastalığıyla ilişkili bir hastalığı olan veya salgından etkilenen bir alanda virüse maruz kalması muhtemel olan herkese (örneğin bir temaslı) 'uygun tıbbi bir tahliyenin bir parçası olmadıkça ve son olası maruziyet üzerinden 21 gün geçmedikçe seyahat etmeleri tavsiye edilmez.

Etkilenen ülkenin uluslararası havalimanlarında ülkeden çıkış taraması

 • Çıkış taraması etkilenen ülkelerdeki uluslararası havaalanlarında (şu anda yalnızca Demokratik Kongo Cumhuriyeti) önerilir. Buna, uygun niteliklere sahip ve eğitimli halk sağlığı otoriteleri tarafından yürütülen, seyahat edenlere yönelik invazif olmayan vücut ısısı taraması, sağlık kontrolleri ve gözlemler, risk iletişimi ve bilgi paylaşımı da dahildir. Bir gezgin yüksek ateş gibi belirtiler veya semptomlar ortaya çıkarsa, hastalığın Ebola virüsü hastalığının neden olabileceği riski konusunda ek bir değerlendirme yapılmalıdır. Şüpheli Ebola virüsü hastalığı * kriterlerine uyan vakalar, uygun enfeksiyon, önleme ve kontrol önlemlerinin olduğu ve Ebola virüsü hastalığının bulaşıp bulaşmadığını tespit etmek için laboratuvar testlerinin yapıldığı  bir sağlık tesisinde çalışan uzman bir doktora yönlendirilmelidir.

 

 • Bir yolcunun veya mürettebat üyesinin EVH ile ilgili işaretler veya semptomlar göstermesi veya bir EVH vakasının yüksek riskli temaslısı olduğu düşünülürse (çıkış taraması yapan halk sağlığı yetkilileri tarafından belirlendiği şekilde) ulaşım firmasının taşıtta yolcu almadan önce halk sağlığı otoritelerinden tıbbi yeterlilik anlamda bir yardım alması önerilir.

 

 • Ebola virüsüne maruz kalmış bir kişinin kendisinde ticari bir uçuşta veya başka bir ulaşım aracındayken hastalıkla ilgili işaretler / semptomlar görülürse, bu tür hastalar varışta derhal tıbbi yardım almalı ve daha fazla bulaşmayı önlemek için izole edilmelidir. Böyle bir durumda aynı taşıtta bulunan diğer yolcular için  çok düşük olsa da, bu gibi durumlarda temaslı takibi önerilir. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği tarafından yayınlanan ve gemide bulaşıcı hastalık vakası olan bir vakayı yönetme esasları, kabin ekibi tarafından uygulanmalıdır.

 

Ülke girişinde tarama / sınır ötesi tarama

 

 • Temaslı takibini ve vaka tespitini güçlendirmek için etkilenen ülkenin ana yollarında ve sınır geçişlerinde tarama yapılmalıdır; bilgi sürekli olarak ürveyans ekipleriyle paylaşılmalıdır. Semptomlar görüldüğünde kendiliğinden bildirimi teşvik etmek için iç kontrol noktalarında ve uluslararası giriş noktalarında risk iletişimi ve topluluğun katılımı hayata geçirilmelidir.

 

 • Uluslararası havaalanlarında veya komşu ülkeler dışındaki diğer giriş limanlarında giriş taraması yapılması etkili olmadığından ve çok miktarda kaynağın seferber edilmesi gerektiğinden  önerilmemektedir.

 

 • Acil durumlara yönelik prosedürler uygulanacak ve ulaştırma şirketlerine bildirilecektir.

DSÖ, bu olayla ilgili seyahat ve ticaret önlemlerini yakından izlemeye ve gerekirse doğrulamaya devam etmektedir. Şu anda hiçbir ülke, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne gidiş ve gelişlerle ilgili olarak uluslararası trafiği önemli ölçüde müdahale eden seyahat tedbirleri uygulamamıştır.

 

* Resmi vaka tanımları,  Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Sağlık Bakanlığından (Ministère de la Santé'den) veya diğer ülkelerdeki ilgili ulusal halk sağlığı otoritelerinden alınabilir. Ayrıca bakınız DSÖ, Ebola veya Marburg virüsü hastalıkları için önerilen vaka tanımları.

 

 

 

Etiketler: