MYANMAR’DA DOLAŞIMDAKİ AŞI KAYNAKLI POLİOVİRÜS TİP 1

22 Ağustos 2019 Perşembe

23 Haziran 2019'da, Myanmar Kayin eyaletinde, felç başlangıcı 22 Mayıs olan akut flask paralizili (AFP) 2 yaşındaki bir çocuktan aşıya bağlı poliovirüs tip 1 (VDPV1) izole edildi. Daha sonra, 11 Temmuz 2019'da, felç başlangıcı 14 Haziran olan 5 yaş 6 aylık bir çocuktan genetik bağlantılı VDPV1 saptandı ve 12 Temmuz’da dolaşımdaki VDPV1(cVDPV1) olarak sınıflandırıldı. 25 Temmuz 2019’da aynı eyalette, felç başlangıcı 23 Mayıs olan 3. bir AFP vakasından da cVDPV1 izole edildi.

Hastalık salgını haberi 
22 Ağustos 2019

23 Haziran 2019'da, Myanmar’ın Kayin eyaletinde, felç başlangıcı 22 Mayıs 2019 olan akut flask paralizili (AFP) iki yaşındaki bir çocuktan aşıya bağlı poliovirüs tip 1 (VDPV1)  izole edildi. Daha sonra, 11 Temmuz 2019'da, paralizi başlangıcı 14 Haziran olan 5 yaş 6 aylık olan bir çocuktan genetik olarak bağlantılı VDPV1 izole edildi ve 12 Temmuz 2019’da dolaşımdaki VDPV1(cVDPV1) olarak sınıflandırıldı. 25 Temmuz 2019’da, aynı eyalette, felç başlangıcı 23 Mayıs 2019 olan üçüncü bir AFP vakasından da cVDPV1 izole edilmiştir.

Daha sonra, 19 Ağustos 2019’da, felç başlangıcı 23 Temmuz 2019 olan 6 yaşındaki bir çocuk dördüncü VDPV1 vakası olarak teyit edildi.  Çocuğun OPV ile aşılanma öyküsü yoktu. İlave olarak, sağlıklı 7 toplum temaslısından da virüs  izole edilmiştir. Bu bağlantılı virüsler, Sabin 1'den 25 ila 31 nükleotit değişimine sahiptir. Tüm vakalar ve temaslılar, Myanmar Kayin eyaletinin Hpapun ilçesindendir.

2018’de Myanmar’ın rutin immünizasyon kapsamının, üç doz iki değerli oral çocuk felci aşısı (bOPV) için % 91 olduğu tahmin edilmektedir. Tayland ve Güney Doğu Asya'daki diğer ülkeler de dahil olmak üzere komşu ülkeler, teyit edilen cVDPV1 hakkında bilgilendirilmiş ve bölge genelinde sürveyans güçlendirilmiştir.

2018 yılında, Myanmar ve Kayin eyaleti, 3.45 non-polio AFP oranı ile AFP sürveyansı için sertifikasyon standartlarını karşılıyordu ve Kayin eyaletinde dışkı yeterlilik oranı % 100’dü.

Myanmar'da, son cVDPV1 salgını 2007 yılında 4 vaka ile rapor edildi. Ayrıca, 2015 yılında Rakhine eyaletinde cVDPV2 salgını 2 doğrulanmış vaka ile bildirilmiştir.

 

Halk Sağlığı Yanıtı

 • Sağlık Bakanlığı (SB) ve yerel sağlık otoriteleri, cVDPV1'in iletimini durdurmak için güçlü önlemler almakta ve Global Polio Eradication Initiative (GPEI) ortakları gerektiği gibi destek sağlamaktadır;
 • Kapsamlı bir risk değerlendirmesi de dahil olmak üzere tam bir epidemiyolojik ve virolojik saha araştırması yapılmıştır;
 • Aktif sürveyans güçlendirilmiştir ve alt popülasyon bağışıklık seviyeleri analiz edilmiştir;
 • 5 yaşın altındaki yaklaşık 300.000 çocuğa yönelik 12 ilçede, bOPV ile üç aşılama kampanyası düzenlenmiştir;
 • Ülke genelinde 5 yaş altı 1,2 milyon çocuğu hedef alan, 98 yüksek riskli ilçeyi kapsayan, Ağustos ve Ekim 2019 için iki büyük ölçekli bOPV aşılama kampanyası planlanmaktadır;
 • Diğer bölgeler / eyaletler bağışıklama ve AFP sürveyansını iyileştirmek için uyarılmıştır.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

cVDPV'lerin tespiti, herhangi bir poliovirüs dolaşımının riskini ve sonuçlarını en aza indirmek için her yerde yüksek rutin aşılama kapsamının korunmasının ve herhangi bir poliovirüsün erken tespiti için kalite sürveyansının sağlanmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu olaylar ayrıca virüsün herhangi bir düşük seviyeli iletiminin yol açtığı riski vurgulamaktadır. Gelecekte benzer salgınları önlemek için virüs dolaşımını hızla durdurmak ve etkilenen bölgelerde yeterli aşı kapsamı sağlamak için güçlü bir salgın tepkisi gereklidir.

Bu olay için, ulusal düzeyde genel halk sağlığı riskinin aşağıdakiler nedeniyle yüksek olduğu düşünülmektedir:

 • Kayin eyaletinin bazı bölgelerinde düşük sosyoekonomik koşullar ve sınırlı halk sağlığı altyapısı,
 • Kayin eyaleti nüfusu arasında düşük bağışıklığa bağlı olarak biriken hassas nüfus, eyalet içinde ve genelinde sürekli bir geçiş riski taşımaktadır.
 • Güvenlik kaygıları ve aşı ve müdahale eylemlerinin uygulanmasını engelleyen coğrafi konum nedeniyle ulaşılması zor alanlar.
 • Etkilenen bölgelerdeki rutin immünizasyon kapsamının düşük olması, ülkedeki farklı alanlarda olası bir çocuk felci virüsü salgınının yayılması için elverişli koşullar sağlamaktadır.
 • cVDPV1'in yüksek sayıda nükleotit değişimi, yeni vakaların keşfedilmesi ve sağlıklı temaslıların enfekte olduğuna dair kanıtlar virüsün uzun süre dolaşımda olduğunu ve böylece yayılma riskini arttırdığını gösterir.
 • Her ne kadar Kayin eyaletinde AFP sürveyans belgelendirme standardı (2017-2018) bulunsa da, zamanında tespit edilmemiş devam eden iletim cepleri olabilir.
 • Kayin eyaletindeki bazı bölgelerde sağlık hizmeti sağlayıcıları için sınırlı erişilebilirlik, etkilenen Hpapun ilçesi de dahil olmak üzere, müdahale önlemlerinin uygulanmasını engellemektedir.

BMMYK'ya göre, 2019 Haziran ayından itibaren Myanmar'dan gelen, çoğu Kayin eyaletinden etnik azınlıklara mensup olan 95.681 mülteci Tayland'daki dokuz mülteci kampında yaşamaktadır. Tayland'ın çocuk felci aşılama kapsamı yüksektir ve Myanmar'da cVDPV'nin bildirilmesinin ardından DSÖ Ülke Ofisi ve MOH-Tayland tarafından yapılan ortak saha ziyareti, bu kamplarda OPV'nin 2018'de % 93,3 oranında olduğunu doğrulamaktadır.

DSÖ, epidemiyolojik durumu ve salgın müdahale önlemlerini değerlendirmeye devam edecektir.

 

DSÖ tavsiyesi

Özellikle polio’dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önleme tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Tüm ülkeler, yeni virüs girişinin etkisini en aza indirgemek için ilçe düzeyinde yüksek rutin bir aşılama kapsamı sağlamalıdır.

 DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Tavsiyelerine göre çocuk felcinden etkilenen bölgelere gidenlerin çocuk felcine karşı tam olarak aşılanması önerilmektedir. Enfekte bölgelerden gelen sakinler (ve 4 haftadan daha uzun süreli ziyaretçiler) 4 ila 12 ay boyunca ilave bir doz  OPV veya IPV ile aşılanmalıdır.

 Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi tavsiyesine göre, poliovirüsün uluslararası yayılımını sınırlandırma çabaları Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Olayı (PHEİC) olarak tanımlanmaktadır. Çocuk felci bulaşmasından etkilenen ülkeler Geçici Tavsiyelere tabidir. PHEIC kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, poliovirüs bulaşmış herhangi bir ülke salgını bir ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmeli ve tüm uluslararası seyahat edenlerin aşılanmış olmalarına dikkat etmelidir.

 

Daha fazla bilgi için bakınız:

 

Etiketler: