GANA CUMHURİYETİ’NDE DOLAŞIMDAKİ AŞI KAYNAKLI POLİOVİRÜS TİP 2

06 Eylül 2019 Cuma

Nijerya ve Batı Afrika'da, Nijerya’nın Jigawa eyaletinden kaynaklanan bir cVDPV2 salgını yayılmaya devam ediyor. Gana'da cVDPV2, Togo sınırındaki Kuzey Bölgesinde yer alan Chereponi ilçesindeki Ando-Nyamanu'da akut bir flask paralizi (AFP) vakasından izole edildi.

 

Hastalık salgını haberi
6 Eylül 2019

Nijerya ve Batı Afrika'da, Nijerya’nın Jigawa eyaletinden kaynaklanan bir cVDPV2 salgını yayılmaya devam ediyor. Gana'da cVDPV2, Togo sınırındaki Kuzey Bölgesinde yer alan Chereponi ilçesindeki Ando-Nyamanu'da akut bir flask paralizi (AFP) vakasından izole edildi. Vaka, 27 Temmuz 2019'da felç başlangıcı görülen 2 yaşında bir kız çocuğuydu. Dışkı örnekleri 27 ve 28 Temmuz 2019 tarihlerinde alındı ve daha ileri laboratuvar incelemeleri için Noguchi Memorial Tıbbi Araştırma Enstitüsü'ndeki Ulusal Polio Laboratuvarı'na gönderildi.

Numune, 17 Ağustos 2019'da cVDPV2 için pozitif olarak test edildi. AFP vakasından alınan numunenin yapılan sekanslaması, 2018’de Nijerya'da Jigsaw eyaletinde görülen bir AFP vakasına yapılan en yakın sekansla karşılaştırıldığında, referans Sabin 2 ve 6 nükleotitlerine kıyasla 25 nükleotit farklılığı olduğunu ortaya çıkardı.

Daha önce, ilgili bir cVDPV2 suşu, 11 Haziran 2019'da Gana'daki Kuzey Bölgesi'nden toplanan çevresel bir numuneden izole edilmişti. İzole edilmiş olan her iki virüs 2018'de Nijerya, Jigawa'da meydana gelen bir salgınla bağlantılıydı. Geçmişte, bu aynı tür, Nijerya sınırları içinde ve uluslararası olarak  Nijer Cumhuriyeti, Benin ve Kamerun'a yayılmıştı.

Son yerli vahşi poliovirüs 2000 yılında rapor edilmiştir. Bu, daha önce ülkede hiç rapor edilmemiş ilk bildirilen cVDPV2 salgınıdır.

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, bu virüsü, poliovirüsün uluslararası yayılmasına ilişkin Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Komitesi tarafından yayınlanan geçici tavsiyeler kapsamında, ulusal halk sağlığı acil durumu olarak açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ve Ortakları acilen salgını durdurmak ve daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmaktadır. Yanıt faaliyetlerini görüşmek üzere 19 Ağustos 2019’da, Küresel Polio Eradikasyon Girişimi, ana ortakları ve paydaşları ile acil bir toplantı yapıldı. Yanıt olarak, Sağlık Bakanlığı / Gana Sağlık Servisi şu acil önlemleri aldı:

  1. Gana Sağlık Servisi'nden ve DSÖ’nden oluşan bir ulusal ekip, ayrıntılı araştırmalar ve müdahale önlemlerini almakla görevli bölgesel ekipleri desteklemek için görevlendirildi.
  2. Halen epidemiyolojik ve saha araştırması devam etmekte olup, aktif sürveyans çalışmaları güçlendirilmekte, ulus altı popülasyonun bağışıklık seviyeleri analiz edilmekte ve kapsamlı bir salgın yanıtı planlanmaktadır.
  3. Risk altındaki bölgeler haritalandırılmış ve Polio Danışma Grubu'ndan Monovalan Oral Polio Aşısı Tip 2 (mOPV2) için onay alındıktan sonra, etkilenmiş ve yakınındaki yüksek riskli bölgelerde reaktif bir aşı kampanyası planlanmıştır.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Nijerya ve Batı Afrika'daki sınır ötesi nüfus hareketlerinin yanı sıra, ulus altı popülasyonda bağışıklık ve sürveyans boşlukları, cVDPV2'nin bölge genelinde izole edilmesi, Batı Afrika’nın daha fazla bulaş ve uluslararası yayılım  için yüksek risk altında olduğunu düşündürmektedir.

 

DSÖ tavsiyesi

Özellikle Polio’dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önlem tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Tüm ülkeler, yeni virüs girişinin etkisini en aza indirgemek için ilçe düzeyinde yüksek rutin bir aşılama kapsamı sağlamalıdır.

 

DSÖ Uluslararası Seyahat ve Sağlık Tavsiyelerine göre çocuk felcinden etkilenen bölgelere gidenlerin çocuk felcine karşı tamamen aşılanması önerilmektedir. Enfekte bölgelerden gelen sakinler (ve 4 haftadan daha uzun süreli ziyaretçiler) 4 ila 12 ay boyunca ilave bir doz  OPV veya IPV ile aşılanmalıdır.

 

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi tavsiyesine göre, poliovirüsün uluslararası yayılımını sınırlandırma çabaları Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Olayı (PHEİC) olarak tanımlanmaktadır. Çocuk felci bulaşmasından etkilenen ülkeler Geçici Tavsiyelere tabidir.

PHEIC kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, poliovirüs bulaşmış herhangi bir ülke, salgını bir ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmeli ve tüm uluslararası seyahat edenlerin aşılarını değerlendirmelidir.

 

Etiketler: