FİLİPİNLER’DE POLİO (ÇOCUK FELCİ)

24 Eylül 2019 Salı

19 Eylül 2019'da Filipinler, ülkede bir çocuk felci salgını görüldüğünü ilan etmiştir. İki vaka bildirilmiş olup her ikisi de aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (VDPV2) vakasıdır. 13 Ağustos'ta Manila'daki kanalizasyondan ve 22 Ağustos'ta Davao'daki bir su yolundan alınan çevresel örnekler de VDPV2 için yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmıştır.

 

Hastalık Salgını Haberi

24 Eylül 2019  

19 Eylül 2019'da Filipinler, ülkede bir çocuk felci salgını görüldüğünü ilan etmiştir. İki vaka bildirilmiş olup her ikisi de aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (VDPV2) vakasıdır. 13 Ağustos'ta Manila'daki kanalizasyondan ve 22 Ağustos'ta Davao'daki bir su yolundan alınan çevresel örnekler de VDPV2 için yapılan testlerin sonucu pozitif çıkmıştır.

İlk vaka, 14 Eylül'de Tropikal Tıp Araştırma Enstitüsü Ulusal Polio Laboratuvarı, Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü (NIID) ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından testler gerçekleştirildikten sonra doğrulanmıştır. Vaka-hasta Güney Filipinler'de Lanao del Sur'da yaşayan 3 yaşında bir kız çocuğudur. İzole edilen virüs, daha önce Manila ve Davao'daki çevresel örneklerden izole edilen VDPV2'yle genetik olarak bağlantılıdır. Bu da virüsün dolaşımda olduğunu göstermektedir.

İkinci vaka 19 Eylül'de doğrulanmış ve Laguna eyaletinde yer alan Metro Manila'nın yaklaşık 100 km güneydoğusunda yaşayan 5 yaşında bir erkek çocuktur. Virüsün araştırılması ve ayrıntılı karakterizasyonu devam etmektedir.

Ek olarak, VDPV1 ayrıca 1 Temmuz, 22 Temmuz, 13 Ağustos ve 27 Ağustos'ta Manila'dan toplanan çevresel örneklerden de izole edilmiştir.

Aşı kaynaklı poliovirüsler, oral çocuk felci aşısında bulunan atenüe (zayıflatılmış) virüsten genetik olarak değişime uğramış poliovirüsün nadir görülen formlarıdır. Bunlar, yalnızca aşı virüsünün kişiden kişiye uzun süre geçmesine izin verildiğinde meydana gelir. Bu, yalnızca sınırlı immünizasyon kapsamı ve yetersiz temizlik ve hijyen koşullarının hakim olduğu yerlerde oluşabilir. Virüsün zamanla aşılanmamış insanlar arasında da geçişi mümkün olduğundan, hastalığa neden olma özelliğini yeniden kazanabilir. Nüfusun tamamının, hem oral çocuk felci aşısı hem de inaktive çocuk felci aşısı ile  bağışıklandığı durumlarda, bu tür bir geçiş gerçekleşemez. Oral çocuk felci aşısı ile aşılanmış insanlarda bağırsak bağışıklığı virüsün geçmesini engeller. Tam immünizasyon, bu nedenle hem aşı kaynaklı hem de vahşi çocuk felci virüslerine karşı koruma sağlamaktadır.

Halk sağlığı yanıtı

  1. Poliovirüsün saptanması için akut flask paralizi (AFP) ve çevresel sürveyans geliştirilmektedir.
  2. Virüs dolaşımının coğrafi kapsamını tanımlamak ve kitlesel bağışıklama kampanyaları da dahil olmak üzere salgın yanıtı için planlama yapmak üzere Lanao del Sur'da saha araştırması yapılmaktadır.
  3. Sağlık Bakanlığı (DOH), tüm çocukların rutin aşılama programına göre aşılanması önerisini tekrarlamıştır.
  4. DSÖ ve Küresel Polio Eradikasyon inisyatifi-GPEI'nin diğer ortakları, Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık otoritelerini ayrıntılı araştırmalarında, sürveyansı artırmada, rutin aşılamayı güçlendirmede, risk iletişimi ve salgın yanıt uygulama çabalarında uluslararası kabul görmüş çocuk felci salgını yanıtı kılavuzu uyarınca desteklemektedir.

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ şu anda Filipinler kaynaklı uluslararası yayılma riskini düşük olarak değerlendirmektedir. Ancak, sınırlı popülasyon bağışıklığı (bivalan oral polio aşısı (OPV) ve inaktive edilmiş polio aşısı (IPV) 2018'de % 66 ve% 41) ve yetersiz AFP gözetimi nedeniyle Filipinler'de hastalığın daha fazla yayılma riski yüksektir.

DSÖ tavsiyesi

Özellikle Polio'dan etkilenen ülkeler ve bölgelere sık seyahat eden ve teması olan tüm ülkelerin, herhangi bir çocuk felci vakasını hızla tespit etmek, önleme tedbirlerini uygulamak ve gerekirse yanıtı hızlandırmak için akut flask paralizi (AFP) için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir. Ülkeler, bölgeler ve alanlar ayrıca olası çocuk felci virüsü hastalığı görülmesinin veya bulaşmasının sonuçlarını en aza indirgemek için eşit derecede yüksek rutin immünizasyon kapsamı sağlamalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felcinden etkilenen bölgelerdeki tüm gezginlerin ve sakinlerin çocuk felcine karşı tamamen aşılanmış olmalarını tavsiye etmektedir.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi tavsiyesine göre, poliovirüsün uluslararası yayılımını sınırlandırma çabaları Uluslararası Önemi Haiz bir Halk Sağlığı Olayı (PHEIC) olarak tanımlanmaktadır. Çocuk felci bulaşmasından etkilenen ülkeler ‘Geçici Tavsiyelere’ tabidir. PHEIC kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, poliovirüs bulaşmış herhangi bir ülke salgını bir ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmelidir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

 

Etiketler: