DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

17 Ekim 2019 Perşembe

7 Ekim - 13 Ekim tarihleri arasındaki epidemiyoloji haftasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde rapor edilen 15 yeni vaka (Şekil 1) olmakla birlikte, teyit edilmiş Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısı son haftalarda nispeten düşüktü.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme
17 Ekim 2019

7 Ekim - 13 Ekim tarihleri arasındaki epidemiyoloji haftasında Kuzey Kivu ve Ituri illerinde rapor edilen 15 yeni vaka (Şekil 1) olmakla birlikte, teyit edilmiş Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısı son haftalarda nispeten düşüktü.

Bu cesaret verici işaretlere karşılık, Mandima Sağlık Bölgesi, Biakato Maden Sağlığı Alanı’nda vaka insidansında belirgin bir artış söz konusudur. 

Son 21 gün boyunca (25 Eylül - 15 Ekim arasında), 10 sağlık bölgesinden teyit edilmiş toplam 50  vaka rapor edildi (Tablo 1, Şekil 2), bunların üçte ikisi (% 62, n = 31) Biakato Maden Sağlığı Alanı’ndan bildirilmişti veya bu alanla bulaş bağlantısı vardı.  

Erişim ve güvenlikle ilgili konular, vaka bulma ve incelemelerini, temaslı takibini, güvenli ve temkinli defin işlemlerini, etkilenen meskenlerin arındırılmasını ve Mandima Sağlık Bölgesi’nde bazı semtlerde aşılama halkalarını etkilemektedir. 

Bu,  temaslı olarak kaydedilmiş vakaların oranındaki azalmayı  (% 57'den  % 13'e) ve  geçtiğimiz hafta, Ebola Tedavi Merkezleri veya Bulaş Merkezleri dışında kalan vaka ölüm oranındaki artışı (% 14’ten  % 27’ye) yansıtmaktadır.

Bu, iki bölgede rapor edilen ve son 42 gün boyunca bildirilen nispeten düşük sayıdaki uyarıların, beklenen sayıdan % 32 daha az olduğunu açıkça göstermektedir.

Bu sağlık bölgelerinde yapılan son bir kalitatif araştırma, aşılama ve hastalık kaynağını kuşatan güvensiz ortamla birleştirilen, hastalığın semptomları ve bulaşma mekanizması hakkında yerel sağlık çalışanları ve toplum arasında zayıf bir anlayış bulunduğunu göstermiştir. 

Bu durum, vakaların raporlanmasını ve müdahale faaliyetlerine katılımı etkileyebilir. Ankete katılanların yarısından azı, topluluklarının bir üyesinin Ebola olduğundan şüphelenildiği zaman bir yardım hattını arayacaklarını ve neredeyse yarısı, bir aile üyesi Ebola şüphelisi olduğu takdirde bir Tedavi / Bulaş Merkezine gitmeye teşvik edeceklerini bildirmiştir. 

Ayrıca, görüşülen kişilerin yarısından azı salgına yanıtta farklı müdahalelerin işlevini anlamış ve % 5'ten azı da yanıtta yer almıştır. Bu araştırma, önümüzdeki haftalarda toplumun müdahale faaliyetlerine katılmasının önemini vurgulamaktadır.

15 Ekim tarihi itibariyle, 3.113 teyitli, 114 muhtemel olmak üzere toplam 3.227 EVH vakası bildirilmiştir. Vakaların 2.154’ü ölmüştür (toplam vaka ölüm oranı % 67). Onaylanmış ve muhtemel vakaların % 56'sı ( n = 1.811) kadın, % 28'i ( n = 918) 18 yaşından küçük çocuklar ve % 5'i ( n = 162) sağlık çalışanı) idi.

Genel Müdür, Uluslararası Sağlık Yönetmeliği (UST) uyarınca Acil Durum Komitesi'ni, 17 Temmuz'da halk sağlığıyla ilgili uluslararası acil durum (PHEIC) ilanından bu yana üç ay geçtiği için tekrar toplayacaktır. Komite, 17 Temmuz'da Genel Müdür tarafından yayınlanan Geçici Tavsiyelerin uygulanmasındaki ilerlemeyi gözden geçirecek, olayın hala bir PHEIC teşkil edip etmediğini tartışacak ve sonuç evet ise, UST uyarınca yeni veya güncellenmiş Geçici Tavsiyeler için öneride bulunacaktır.

Şekil 1: 15 Ekim 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler*

https://www.who.int/csr/don/figure1_20191017.PNG

 

Şekil 2: 17 Ekim 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları*

https://www.who.int/csr/don/figure2_20191017.PNG

 

Tablo 1: 15 Ekim 2019 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları**

https://www.who.int/csr/don/table1_20191017.PNG

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

 

 

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 8 Ekim 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Her ne kadar insidansın azalması cesaret verici olsa da, durum etkilenen topluluklardaki erişim ve güvenlik düzeyine büyük ölçüde bağlı kaldığından, dikkatle yorumlanmalıdır. 

Vaka insidansındaki düşüşle eş zamanlı olarak, sıcak noktalarda, kentsel alanlardan daha kırsal, ulaşılması zor topluluklara, daha yoğun bir coğrafi alana doğru kayma olmuştur. Bu alanlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, yanıta ilave zorluklar getirmektedir:

  • Son derece değişken bir güvenlik durumu; 
  • Bazı uzak bölgelere girme zorluğu; 
  • Nispeten daha zayıf Ebola farkındalığı, güvensizlik ve yanlış anlamalara yol açan, toplumla iletişim kurmakta gecikmeler ve; 
  • Vakaların daha düşük raporlanma olasılığı. 

Bu tür ortamlarda, sağlık hizmeti aramak için veya başka nedenlerden dolayı sıcak noktaların dışına çıkan vakalar vasıtasıyla salgının yeniden canlanma riski çok yüksek kalmaktadır. Bu riskler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki uluslararası ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun desteğiyle sağlanan önemli yanıt ve hazırlık çalışmaları sayesinde azaltılmaya devam edilmektedir.

 

DSÖ tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü, mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri kısıtlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo  Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili  önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir:

 

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantılara bakınız:

Etiketler: