FİLİPİNLER’DE DOLAŞIMDA OLAN AŞI KAYNAKLI TİP 1 POLİO (ÇOCUK FELCİ)

24 Ekim 2019 Perşembe

Filipinler'deki çevresel numunelerde 27 Eylül 2019'da dolaşımdaki aşı kaynaklı bir poliovirüs tip 1 (cVDPV1) doğrulanmıştır. Söz konusu virüs, hepsi genetik olarak ilişkili olan ve 1 Temmuz - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında Manila'daki bir kanalizasyon toplama sahasından ve akarsu pompa istasyonlarından toplanan 10 çevresel örnekten izole edilmiştir

Hastalık Salgını Haberi

24 Ekim 2019

Filipinler'deki çevresel numunelerde 27 Eylül 2019'da dolaşımdaki aşı kaynaklı bir poliovirüs tip 1 (cVDPV1) doğrulanmıştır. Söz konusu virüs, hepsi genetik olarak ilişkili olan ve 1 Temmuz - 23 Eylül 2019 tarihleri arasında Manila'daki bir kanalizasyon toplama sahasından ve akarsu pompa istasyonlarından alınan 10 çevresel örnekten izole edilmiştir. Manila kentindeki bu atıksu toplama tesisi 600.000'den fazla kişiden oluşan bir birikme havzasına sahiptir.

Aşı kaynaklı poliovirüsler, oral çocuk felci aşısında bulunan atenüe (zayıflatılmış) virüsten genetik olarak değişime uğramış poliovirüsün nadir görülen formlarıdır. Bunlar yalnızca aşı virüsünün, uzun bir süre boyunca, kişiden kişiye  bulaşma imkanı bulduğunda meydana gelmekte olup bu da yalnızca sınırlı bağışıklama kapsamının ve yetersiz temizlik ve hijyen koşullarının mevcut olduğu yerlerde meydana gelebilmektedir. Zamanla virüsün, aşılanmamış insanlar arasında da geçişi söz konusu olduğunda, hastalığa neden olma özelliğini yeniden kazanabilmektedir. Nüfus, hem oral çocuk felci aşısı hem de inaktive edilmiş çocuk felci aşısı ile tam olarak bağışıklandığı zaman, bu tür bir geçiş gerçekleşemez.

Filipinler, son yerli vahşi poliovirüsü 1993’te rapor etmiş olup ülke şu anda Eylül 2019’dan bu yana devam eden dolaşımdaki bir aşı kaynaklı poliovirüs tip 2 (cVDPV2) salgınına sahip olduğunu bildirmiştir. Ülkede oral çocuk felci aşısı (OPV) ve inaktive edilmiş çocuk felci aşısı (IPV) için süregelen yetersiz bağışıklama kapsamı bulunmaktadır: 2018'de sırasıyla% 66 ve% 41.

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, Küresel Polio Eradikasyon Girişimi (GPEI) ve DSÖ dahil ortakların desteğiyle yanıt faaliyetlerini koordine etmektedir. Halk sağlığı müdahale önlemleri şunları içermektedir:

 

  • Ulusal Başkent Bölgesi'ndeki iki değerli OPV ile salgın yanıtı,  inaktif çocuk felci aşısı (IPV) ve akut flask paralizisi (AFP) ve çevresel sürveyansın güçlendirilmesi dahil olmak üzere güçlendirilmiş  rutin immünizasyon aktiviteleri.
  • Coğrafi kapsamı belirleme ve daha fazla yayılım riskini değerlendirme ile birlikte vakaların sayısını ve özelliklerini ve çevresel izolatlar bağlamını belirlemek için çocuk felci salgınını inceleme.
  • İnceleme için AFP vakalarını tanımlamak üzere sağlık tesislerinde devam eden geriye dönük teftiş.

 

DSÖ risk değerlendirmesi

Ülke içi sürveyans ve bağışıklamadaki boşluklar ve ülkedeki yüksek nüfus hareketleri göz önüne alındığında, bu doğrulanmış cVDPV1 ile ilişkili ulusal yayılma riskinin yüksek olduğu düşünülmektedir.

Ülke halen devam etmekte olan bir cVDPV2 salgınından etkilenmektedir (Lütfen 24 Eylül 2019'da yayınlanan Hastalık salgını haberlerine bakınız).

 

DSÖ Tavsiyesi

 

Ülkeler, özel yönetim bölgeleri ve bölgeler ayrıca herhangi bir yeni virüsün görülmesinin sonuçlarını en aza indirgemek için ilçe düzeyinde düzenli olarak yüksek rutin aşılama kapsamı sağlamalıdır. Tüm ülkelerin, özellikle sık seyahat edilen ve çocuk felcinden (poliodan) etkilenen ülkelerle teması bulunan ülkelerin ve bölgelerin importe yeni virüsleri hızlı bir şekilde tespit etmek ve hızlı bir yanıtı kolaylaştırmak amacıyla AFP vakaları için sürveyansı güçlendirmeleri önemlidir.

DSÖ'nün Uluslararası Seyahat ve Sağlıkla ilgili web sayfası (http://www.who.int/ith/en/) çocuk felcinden etkilenen bölgelere giden tüm yolcuların çocuk felcine karşı tamamen aşılanmasını tavsiye etmektedir. Enfekte bölgelerden gelen sakinlere (ve dört haftadan uzun süre kalacak ziyaretçiler), uluslararası seyahatten 4 hafta ile 12 ay öncesinde ek bir doz bivalan oral poliovirüs aşısı (bOPV) veya inaktive çocuk felci aşısı (IPV) yapılmalıdır.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca toplanan Acil Durum Komitesi'nin tavsiyesine göre, poliovirüsün uluslararası yayılımının sınırlandırılması çabaları halen  Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumu olarak görülmektedir. Çocuk felci bulaşmasından etkilenen ülkeler Geçici Tavsiyelere tabidir. Uluslararası Önemi Haiz Bir Halk Sağlığı Acil Durumu kapsamında yayınlanan Geçici Tavsiyelere uymak için, poliovirüs bulaşmış herhangi bir ülke salgını bir ulusal halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmeli ve tüm uluslararası seyahat edenlerin aşılanmasına dikkat etmelidir.

 

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara bakınız:

Etiketler: