DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDE EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞI

24 Ekim 2019 Perşembe

Teyit edilmiş Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısı, bu hafta nispeten düşük kalmaya devam etmekte olup, 14 - 20 Ekim tarihleri arasındaki epidemiyolojik hafta boyunca Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinden 21 yeni onaylanmış vaka bildirilmiştir.

 

Hastalık salgını haberi: Güncelleme 
24 Ekim 2019

Teyit edilmiş Ebola virüsü hastalığı (EVH) vakalarının sayısı, bu hafta nispeten düşük kalmaya devam etmekte olup, 14 - 20 Ekim tarihleri arasındaki epidemiyolojik hafta boyunca Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinden 21 yeni onaylanmış vaka bildirilmiştir. Daha önceki haftalarda müdahale ekiplerinin karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında vaka insidansında dalgalanma beklenebilir (Şekil 1).

Mandima Sağlık Bölgesi'ndeki Biakato Sağlık Alanı, geçtiğimiz hafta onaylanan yeni vaka sayısının neredeyse yarısını (% 52, n = 11) bildirmiş ve vakaların çoğunluğu ile (% 76, n = 16) bağlantı kurulmuştur. Biakato Maden Sağlığı Alanında maruz kalan ancak alanın dışında tespit edilen 5 vakanın hareketi, sahadaki ekipler için operasyonel zorlukları ortaya koymaktadır. Semptomatik vakaların hareketi yalnızca EVH'nın etkilenmemiş ve önceden temizlenmiş coğrafi alanlara yayılma riskini arttırmakla kalmaz, ayrıca zamanında vaka incelemelerini, temaslı takibini ve bulaş riskini sınırlamak için uygulanan yanıt önlemlerini de engeller.

Biakato Maden Sağlığı Alanına ek destek verilmesi, geçtiğimiz hafta yanıt faaliyetlerinde iyileşmelere yol açtı. Temaslı olarak listelenen onaylanmış vakaların oranı % 13'ten % 57'ye yükselmiştir. Benzer şekilde, geçen hafta, bir vakayla epidemiyolojik bağlantısı bilinen teyit edilmiş vakalarda % 47'den % 90'a bir artış olmuştur. Yinede, her iki gösterge bu aşamada olmayı hedeflediğimiz seviyenin altındadır. Vaka insidansı azaldıkça, topluma dayalı sürveyansın güçlendirilmesine devam edilmesi ve sağlık kuruluşlarının alevlenmeleri hızlı bir şekilde tespit etmek için alarma geçirilmesi tüm alanlar için yüksek bir önceliktir.

Son 21 gün boyunca (2 - 22 Ekim tarihleri ​​arasında), Kuzey Kivu ve Ituri eyaletlerinde 8 aktif sağlık bölgesinden (Şekil 2, Tablo 1) ve çoğunluğu üç sağlık alanından olmak üzere: Mandima (% 52, n = 26), Mambasa (% 12, n = 6) ve Mabalako (% 10, n= 5), teyit edilmiş 50 vaka bildirilmiştir. Bugüne kadar yaklaşık 1000 vaka bildirilen Katwa ve Butembo sağlık alanlarını kapsayan Butembo şehrinin ana metropol bölgesi, yakın zamanda yeni  vakalar tesbit edilmeksizin  21 günü temiz geçirdi.

Bu dönüm noktası yanıtta kaydedilen ilerlemeleri vurgularken, vakaların daha önce temizlenmiş sağlık bölgelerine hareketi çabucak alevlenmeye neden olabilir. Buna bir örnek, 33 gün boyunca onaylanmış bir vaka bildirmemesine rağmen, hepsi Biakato Madenleriyle bağlantısı olan Mabalako'daki vakaların tespitidir. İleriye doğru bulaş riskini azaltmak için, topluluğa erişimin, temizlenmiş sağlık bölgelerinde ve risk altındaki stratejik topluluklarda operasyonel hazırlılık durumunun sağlanması çok önemlidir.

22 Ekim tarihi itibariyle, 2.174 ölüm dahil, 3.133 onaylanmış ve 117 muhtemel vaka olmak üzere toplam 3.250 EVH vakası bildirilmiştir (toplam vaka ölüm oranı % 67). Onaylanmış ve muhtemel vakaların % 56'sı ( n = 1827) kadın, % 28'i ( n = 921) 18 yaşından küçük çocuklar ve % 5'i ( n = 163) sağlık çalışanıydı.

18 Ekim'de, Genel Müdür, Uluslararası Sağlık Tüzüğü uyarınca Acil Durum Komitesi'ni topladı. Komite, 17 Temmuz 2019 tarihinde Genel Müdür tarafından yayınlanan Geçici Tavsiyelerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmiştir.

Salgınla ilgili güncellemeler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcileri ile BM Ebola Acil Müdahale Koordinatörü ve DSÖ Sekretaryası tarafından, komşu ülkelerde hazırlıklı olma konusunda yapılan güncellemeler ise Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti ve DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından sağlandı.

Komite, bu olayın hala UST kapsamında uluslararası kaygı uyandıran bir halk sağlığı acil durumu (PHEIC) oluşturduğu görüşündedir ve bu tavsiyeyi UST kapsamında revize edilmiş Geçici Önerilerde yayınlamak üzere Genel Müdürü bilgilendirmiştir.

 

Şekil 1: 24 Ekim 2019 tarihi itibariyle hastalık başlangıcı haftası ve sağlık bölgesine göre doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakalarıyla ilgili veriler*

https://www.who.int/csr/don/figure1_20191024.PNG

 

* Başlangıç ​​tarihleri ​​bildirilmeyen n = 184 vaka hariçtir . 

 

Şekil 2: 24 Ekim 2019 tarihi itibariyle sağlık bölgelerine göre bildirilen doğrulanmış ve olası Ebola Virüsü Hastalığı vakaları

https://www.who.int/csr/don/figure2_20191024.PNG

 

Tablo 1: 24 Ekim 2019 tarihinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kuzey Kivu ve Ituri illerinde sağlık bölgelerine göre hastalıktan etkilenen sağlık alanları ve doğrulanmış ve olası Ebola virüsü hastalığı vakaları sayıları**

https://www.who.int/csr/don/Table1_20191024.PNG

** Son 21 gün boyunca etkilenen toplam vakalar ve alanlar, vaka uyarısının başlangıç ​​tarihine dayanmaktadır ve onay tarihinden ve Sağlık Bakanlığı tarafından günlük raporlanmasından farklı olabilir.

 

Halk sağlığı yanıtı

Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve ortaklarının halk sağlığı yanıtı eylemleri hakkında ayrıntılı bilgi için, DSÖ Afrika Bölge Ofisi tarafından yayınlanan son durum raporlarına bakınız:

 

DSÖ risk değerlendirmesi

DSÖ, yanıta verilen desteğin gelişen koşullara adapte olmasını sağlamak için epidemiyolojik durumdaki ve salgın bağlamındaki değişiklikleri sürekli izlemektedir. Yapılan 8 Ekim 2019 tarihli son değerlendirmeye göre Ulusal ve bölgesel risk seviyeleri çok yüksek olsa da, küresel risk seviyeleri düşüktür. Gözlemlenen göreceli olarak düşük vaka insidansı cesaret verici olsa da, durum etkilenen topluluklardaki erişim ve güvenlik düzeyine büyük ölçüde bağlı kaldığından, dikkatle yorumlanmalıdır. 

Vaka oranındaki düşüşle eş zamanlı olarak, sıcak noktalarda, kentsel çevrelerden  daha yoğun coğrafik alanlardaki ulaşılması zor toplulukların bulunduğu kırsal bölgelere doğru daha fazla yer değiştirme oldu.  Bu alanlar, aşağıdakiler dahil olmak üzere yanıta ilave zorluklar getirmektedir:

  • Son derece değişken güvenlik durumu; 
  • Bazı uzak bölgelere girme zorluğu; 
  • Güvensizlik ve yanlış anlamalar nedeniyle toplum katılımının gecikmesi; 
  • Potansiyel eksik raporlama. 

Bu tür ortamlarda, sağlık hizmeti aramak için ya da başka nedenlerle, sıcak noktalar dışına seyahat eden vakalarla salgının yeniden dağılma ve yeniden alevlenme riski çok yüksektir. Bu riskler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve komşu ülkelerdeki uluslararası ortaklardan oluşan bir konsorsiyumun desteğiyle sağlanan önemli yanıt ve hazırlık çalışmaları ile azaltılmaya devam edilmektedir.

 

DSÖ tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda mevcut bilgilere dayanarak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seyahat ve ticaretle ilgili olarak herhangi bir kısıtlama getirilmesini tavsiye etmemektedir. Şu anda insanları Ebola virüsünden korumak için tescil edilmiş bir aşı bulunmamaktadır. Bu nedenle, Ebola aşısı sertifikalarıyla ilgili herhangi bir gereklilik, sınır ötesine geçişleri sınırlamak veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden ayrılan yolculara vize vermekle ilgili makul bir temel değildir. DSÖ, bu durumla ilgili olarak seyahat ve ticaret önlemlerini izlemeyi ve gerekirse doğrulamayı sürdürmektedir. Şu anda hiçbir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne yönelik her hangi bir seyahat kısıtlaması uygulamamıştır. Yolcular seyahat etmeden önce tıbbi tavsiyeler almalı ve iyi hijyen kurallarına uymalıdır. Konu hakkında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola Virüsü Hastalığı salgınına ilişkin DSÖ'nün uluslararası trafikle ilgili önerilerinde daha fazla bilgiye ulaşılabilir:

Daha fazla bilgi için lütfen bakınız:

 

Etiketler: