DSÖ'NÜN YENİ BİR KORONAVİRÜSÜN ÇİN'DE NEDEN OLDUĞU PNÖMONİ SALGINI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI SEYAHAT VE TİCARETE YÖNELİK TAVSİYELERİ

10 Ocak 2020 Cuma

31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde etiyolojisi bilinmeyen bir grup pnömoni hastası bildirilmiştir. Çinli yetkililer 9 Ocak'ta medyada söz konusu viral pnömoninin nedeninin şu ana kadar keşfedilen diğer insan koronavirüslerinden farklı olan yeni bir tür koronavirüs olarak tanımlandığını rapor etmiştir.

 

31 Aralık 2019'da Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan Şehrinde etiyolojisi bilinmeyen bir grup pnömoni hastası bildirilmiştir. Çinli yetkililer 9 Ocak'ta medyada söz konusu viral pnömoninin nedeninin şu ana kadar keşfedilen diğer insan koronavirüslerinden farklı olan yeni bir tür koronavirüs olarak tanımlandığını rapor etmiştir. Koronavirüsler, soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromuna ve Şiddetli Akut Solunum Sendromuna (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilen geniş bir solunum virüsü ailesidir.

Bu grupta bildirilen hastaların klinik belirti ve bulguları temel olarak ateş olup, birkaç hastada nefes almakta güçlük ve göğüs röntgenlerinde bilateral akciğer infiltratları şeklinde görülmektedir. Bazı vakalar Huanan Deniz Ürünleri Pazarında bayilik yapan veya satıcı olarak çalışan kişilerden oluşmaktadır. Mevcut bilgiler, yapılan ön araştırmalar insandan insana belirgin bir bulaşmanın olmadığını ve sağlık çalışanları arasında enfeksiyon meydana gelmediğini göstermektedir. Söz konusu yeni virüsün bulaşma şeklini ve klinik tezahürünü daha iyi anlamak için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulmakta olup yeni virüsün kaynağı henüz bilinmemektedir.

 

Uluslararası yolcular: Her zamanki önlemleri uygulayın.

Pnömoninin nedeni yeni bir koronavirüs gibi görünse de, bulaşma potansiyeli ve bulaşma yolları belirsizliğini korumaktadır. Bu nedenle, Wuhan Şehri'nde etkilenen bölgelerde (şu an Wuhan Şehri) veya bu bölgelerden başka yerlere seyahat ederken genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmak akıllıca olacaktır:

  • Akut solunum yolu enfeksiyonları olan kişilerle yakın temastan kaçınmak,
  • Özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temastan sonra sık sık el yıkamak,
  • Canlı veya ölü çiftlik veya vahşi hayvanlarla yakın temastan kaçınmak,
  • Akut solunum yolu enfeksiyonu semptomları olan yolcular öksürürken görgü kurallarına uymalıdır (başkalarıyla arasındaki mesafeyi korumalı, öksürürken ve hapşırırken tek kullanımlık mendil veya kıyafetleriyle ağzını ve burnunu kapatmalı ve ellerini yıkamalıdır).

Sağlıkçılar ve halk sağlığı yetkilileri, seyahat sağlığı klinikleri, seyahat acenteleri, taşımacılık şirketleri tarafından ve giriş noktalarında genel akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azaltmak için seyahat edenler bilgilendirilmelidir.

Bir uçak / gemideki yolcuların akut solunum yolu enfeksiyonlarını gösteren belirti ve semptomları varsa, Deniz sağlık bildirimi modeli (UST Ek 8) veya Genel uçak beyanının sağlık kısmı (UST Ek 9) bir taraf devletin istediği durumlarda sağlık bilgilerini ilgili taşıtta kaydetmek ve Giriş Noktalarındaki sağlık yetkililerine sunmak için kullanılır.

Bir uçakta hasta bir yolcunun tespit edilmesi durumunda, yolcu yer belirleme formu kullanılabilir. Bu form, yolcular için iletim(temaslı) bilgileri toplamak için kullanışlıdır ve gerekirse takip için de kullanılabilir. Yolcular ayrıca hasta hissediyorlarsa hastalıklarını yetkililere bildirmeleri konusunda teşvik edilmelidir. Kabin ekibi, uçakta şüpheli bulaşıcı hastalıkların yönetimi ile ilgili olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından önerilen operasyonel prosedürleri izlemelidir.

 

Uluslararası trafik: Herhangi bir kısıtlama önerilmemektedir.

Wuhan şehri büyük bir yurtiçi ve uluslararası ulaşım merkezidir. Şu anda, Wuhan Şehri dışında herhangi bir vaka raporu bulunmamaktadır. Çin yeni yılı sırasında, Ocak ayının son haftasında önemli ölçüde artması beklenen ağır nüfus hareketleri göz önüne alındığında, vakaların başka yerlerde bildirilme riski artmaktadır.

DSÖ, gezginler için belirli bir sağlık tedbiri önermemektedir. Genel olarak, girişlerde yapılan taramanın önemli miktarda kaynak gerektirdiği ancak çok az fayda sağladığı düşünülmektedir. Seyahat öncesinde, sırasında veya sonrasında solunum yolu rahatsızlığını düşündüren semptomlar olması durumunda, gezginlerin tıbbi yardım almaları ve seyahat geçmişini sağlık uzmanlarıyla paylaşmaları tavsiye edilir. DSÖ, şu anda bu durumla ilgili mevcut bilgilere dayanarak Çin’e yönelik herhangi bir  seyahat veya ticaret kısıtlaması getirilmesini önermemektedir.

Ülkeler, Uluslararası Sağlık Tüzüğü(UST 2005) tarafından öngörülen aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

  • Seyahatten önce tespit edilen hasta yolcuları taşıtlarda (uçaklar ve gemiler gibi) ve giriş noktalarına ulaştıklarında tespit etmek ve yönetmek için rutin önlemler, eğitimli personel, giriş noktalarında uygun alan ve uygun ekipman stokları,
  • Nakil ve giriş noktaları ile giriş noktaları ve ulusal sağlık otoriteleri arasında hasta yolcular hakkında bilgi iletmek için prosedürler ve araçlar,
  • Semptomatik yolcuların hastanelere veya klinik değerlendirme ve tedavi için belirlenmiş tesislere güvenli taşınmasının organizasyonu,
  • Halk sağlığı olaylarına yanıt vermek için giriş noktalarında işlevsel bir halk sağlığı acil durum planı.
Etiketler: