DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 20.05.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU - 121

20 Mayıs 2020 Çarşamba

DSÖ, klinik sunumlar, şiddet ve sonuçlar hakkında standartlaştırılmış veri toplamak amacıyla, halk sağlığı uzmanları tarafından kullanılmak üzere “COVID-19 ile geçici ilişkisi olan çocuklarda ve ergenlerde şüpheli multisistem inflamatuar sendrom (MIS) vakaları” için yeni bir Vaka Raporu Formu yayınlamıştır.

20 Mayıs 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

4.789.205 doğrulanmış (57.804)

318.789 ölüm (2621)

Afrika

65.956 doğrulanmış (2435)

1846 ölüm (50)

Amerika

2.105.670 doğrulanmış (22.782)

125.843 ölüm (1176)

Doğu Akdeniz

361.902 doğrulanmış (5153)

10.303 ölüm (154)

Avrupa

1.928.799 doğrulanmış (19.207)

169.033 ölüm (1035)

Güney-Doğu Asya

156.211 doğrulanmış (7450)

4971 ölüm (191)

Batı Pasifik     

169.955 doğrulanmış (777)

6780 ölüm (15)

ODAK NOKTADAKİ KONU: İnfodemi Yönetimi - Salgın müdahalesinde sosyal bilim kanıtı

COVID-19'un sağlık, sosyal ve ekonomik zorluklarıyla başa çıkmak için karar vericilerin birçok farklı disiplinden veri ve araştırmaya ihtiyaçları vardır. 11-12 Şubat 2020'de Cenevre'de düzenlenen Küresel Araştırma ve Yenilik toplantısında, 400'den fazla bilim adamı, Üye Devlet temsilcileri, halk sağlığı uzmanları, bağışçılar ve özel sektör temsilcileri, COVID-19 müdahalesi için araştırmayı hızlandırma öncelikleri üzerinde anlaşmaya varmıştır. Sosyal bilim, toplantının gündeminde yer alan dokuz araştırma alanından biri olmuştur.

Sosyal bilim, antropoloji, psikoloji, davranış bilimi, siyaset bilimi ve sosyal epidemiyolojiyi içeren geniş bir disiplin alanıdır. Sosyal bilimlerden elde edilen kanıtlar, yerel ihtiyaçlara ve bireyler ve grup olarak insanların nerede ve nasıl yaşadıkları, düşündükleri, hareket ettikleri gerçeğine göre ayarlandıkları için, yetkililerin çalışma olasılıkları daha yüksek olan politikalar geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olabilir.

COVID-19 Araştırma Yol Haritası gündeminin daha da geliştirilmesine rehberlik etmek ve desteklemek için, dünyanın tüm bölgelerindeki sosyal bilim insanlarından oluşan teknik bir çalışma grubu toplanmıştır.1 Bu grubun amacı, sosyal bilimlerden elde edilen kanıtları, yüz maskelerinin, bağışıklık pasaportlarının, evde bakım, rutin aşı programlarının ve aşı uygulamasının toplumsal kullanımı hakkındaki temel hususlar gibi protokolleri, araçları ve teknik uzmanlığı geliştirerek ve paylaşarak, müdahale stratejilerini bilgilendirebilen eyleme dönüştürmektir. Grup, Küresel Salgın Uyarısı ve Müdahale Ağı'nın (GOARN) araştırma kolu dahil olmak üzere diğer girişimlerle işbirliği yaparak ve eylemleri koordine ederek hedeflerine ulaşmaktadır.

COVID-19 Araştırma Yol Haritası, öncelikli üç alanda sosyal bilim araştırmalarına duyulan ihtiyacı vurgulamıştır:

İlk olarak, COVID-19'un etkileri ve ikincil etkiler de dahil olmak üzere halk sağlığı müdahalesi hakkında yapılan araştırmalar, müdahalenin farklı aşamalarındaki ülkelere, diğerlerinden öğrenmeleri için yardımcı olacaktır. Bu, yerel ve ulusal müdahaleleri bildirmek ve uyarlamak için anahtardır. Örneğin, halk sağlığı için sokağa çıkma kısıtlaması önlemlerinin zihinsel sağlığı ve hane halkı gelirlerini nasıl etkilediğine dair araştırmalar, bu önlemler kaldırıldıktan sonra yetkililerin vatandaşlarını en iyi nasıl destekleyecekleri konusunda plan yapmalarına yardımcı olabilir. COVID-19 Araştırma Yol Haritası kapsamında, Çin'de bir araştırma grubu, o ülkede alınan halk sağlığı önlemleri sonrasında alınan dersleri incelemektedir.

İkinci olarak, farklı bölgelerdeki sağlık sistemleri ve bakım modelleri üzerine yapılan araştırmalar, COVID-19 sağlık hizmeti müdahalesine özgü adaptasyon ve verimliliği sağlayacaktır. Bu alandaki araştırmalar, yetkililerin hasta akışını yönetmek için en iyi yaklaşımları planlamalarına yardımcı olabilir ve ayrıca halka açık resmi ve gayri resmi yerlerde bakım sağlayanlara doğru desteği sağlayabilir. Düşük kaynaklı tesisler için en iyi yöntemleri belirlemek ve paylaşmak üzere, farklı evde bakım modellerinin bir incelemesi şu anda devam etmektedir. Enfeksiyon önleme ve kontrol uzmanlarıyla birlikte çalışarak, sağlık çalışanlarının enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri ve refahları hakkındaki görüşlerini incelemek için bir araştırma protokolü rehberi ve veri toplama araçları da geliştirilmiştir (https://www.who.int/who-documents-detail/perceptions-of-healthcare-workers-regarding-local-infection-prevention-and-control-procedures-for-covid-19-research-protocol ). Farklı bölgelerdeki araştırma grupları bu çalışmayı uygulamakta ve deneyimleri, sonuçları ve öğrendiklerini paylaşmak için düzenli olarak toplanmaktadır.

Üçüncü olarak ise, bilgi akışları, yanlış ve eksik bilgilendirme ve damgalanmaya yönelik etkili yaklaşımlar ile ilgili araştırmalar, bilim temelli bilgi ve önerilerin, hedeflenen kitlelere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Veriye dayalı içgörü, yetkililerin infodemiyle mücadele etmelerine ve güven oluşturmak için stratejiler uygulamalarına yardımcı olabilir. Tüm bu alanlarda, savunmasız toplumların tanımlanması ve önceliklendirilmesi için temel bir ihtiyaç vardır, böylece kanıtlar, bu toplumların ihtiyaçlarını karşılayan ve gideren politika gelişimini bildirebilir.

Çalışma grubu, aşı, etik, cinsiyet, anne ve çocuk sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi, farklı teknik alanlarda ve gruplarda çalışan meslektaşları ve DSÖ'nün çalışmasında sosyal bilim kanıtlarını bilgilendiren gruplar ile işbirliği yapmaya devam etmektedir.

COVID-19 klinik araştırmaları için yararlı katılımcı uygulaması (https://www.who.int/who-documents-detail/r-d-good-participatory-practice-for-covid-19-clinical-trials-a-toolbox ) ve COVID-19 ile ilgili klinik çalışmalar için Topluluk Danışma Kurulları ile çalışma (https://www.who.int/who-documents-detail/working-with-community-advisory-boards-for-covid-19-related-clinical-studies ) konusunda bir araç kutusu da mevcuttur.

(1) Lütfen https://www.who.int/who-documents-detail/covid-19-social-science-working-group adresinden Sosyal Bilimler Çalışma grubu Görev Tanımı'na bakınız.

SÜRVEYANS

Şekil 1. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 14 - 20 Mayıs**

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 2. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 - 20 Mayıs 2020**

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Tablo 1. DSÖ bölgesine göre, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri bildirilen ülkeler veya bölgeler. Orta Avrupa Zaman Dilimine göre sabah 10.00 itibarıyla bildirilen veriler, 20 Mayıs 2020**


Raporlayan Ülkeler/Bölgeler

Toplam Doğrulanmış

(yeni) Vakalar


Toplam Ölüm (yeni)


Bulaşma Sınıfı1

Bildirilen son vakadan bu yana geçen gün sayısı

Afrika Bölgesi

Güney Afrika

17.200 (767)

312 (26)

Genel bulaşma

0

Cezayir

7377 (176)

561 (6)

Genel bulaşma

0

Nijerya

6401 (226)

192 (1)

Genel bulaşma

0

Gana

6096 (361)

31 (2)

Genel bulaşma

0

Kamerun

3529 (0)

140 (0)

Genel bulaşma

1

Gine

2863 (67)

18 (2)

Genel bulaşma

0

Senegal

2617 (73)

30 (4)

Genel bulaşma

0

Fildişi Sahili

2153 (34)

28 (0)

Genel bulaşma

0

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

1730 (193)

60 (0)

Genel bulaşma

0

Gabon

1502 (70)

12 (1)

Genel bulaşma

0

Gine-Bissau

1038 (0)

6 (0)

Genel bulaşma

1

Kenya

963 (51)

50 (0)

Genel bulaşma

0

Nijer

914 (5)

55 (0)

Genel bulaşma

0

Mali

901 (27)

53 (1)

Genel bulaşma

0

Ekvator Ginesi

890 (65)

7 (0)

Genel bulaşma

0

Burkina Faso

806 (10)

52 (1)

Genel bulaşma

0

Zambiya

772 (11)

7 (0)

Genel bulaşma

0

Çad

545 (26)

56 (2)

Genel bulaşma

0

Sierra Leone

534 (15)

33 (0)

Vaka kümeleri

0

Tanzanya

509 (0)

21 (0)

Genel bulaşma

12

Kongo

420 (6)

15 (0)

Genel bulaşma

0

Orta Afrika Cumhuriyeti

411 (75)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Etiyopya

365 (13)

5 (0)

Vaka kümeleri

0

Togo

338 (8)

12 (0)

Genel bulaşma

0

Cape Verde

335 (7)

3 (0)

Vaka kümeleri

0

Mauritius

332 (0)

10 (0)

Vaka kümeleri

23

Madagaskar

326 (4)

2 (1)

Vaka kümeleri

0

Ruanda

308 (11)

0 (0)

Sporadik vakalar

0

Güney Sudan

282 (0)

4 (0)

Vaka kümeleri

2

Uganda

260 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

1

Liberya

233 (4)

23 (1)

Genel bulaşma

0

Esvatini

208 (3)

2 (0)

Vaka kümeleri

0

São Tomé ve Príncipe

165 (0)

7 (0)

Vaka kümeleri

1

Mozambik

146 (1)

0 (0)

Vaka kümeleri

0

Moritanya

131 (50)

4 (0)

Sporadik vakalar

0

Benin

130 (1)

2 (0)

Genel bulaşma

0

Malavi

71 (1)

3 (0)

Vaka kümeleri

0

Angola

52 (2)

3 (1)

Vaka kümeleri

0

Zimbabve

46 (0)

4 (0)

Sporadik vakalar

1

Burundi

42 (0)

1 (0)

Vaka kümeleri

2

Eritre

39 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

31

Komorlar

34 (23)

1 (0)

Genel bulaşma

0

Botsvana

25 (0)

1 (0)

Vaka kümeleri

3

Gambiya

24 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

2

Namibya

16 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

44

Seyşeller

11 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

43

Lesotho

1 (0)

0 (0)

Beklemede

6

Bölgeler**

Mayotte Adası

1419 (49)

19 (1)

Vaka kümeleri

0

Reunion Adası

446 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

1

Amerika Bölgesi

Amerika Birleşik Devletleri

1.477.459 (0)

89.271 (0)

Genel bulaşma

1

Brezilya

254.220 (13.140)

16.792 (674)

Genel bulaşma

0

Peru

94.933 (2660)

2789 (141)

Genel bulaşma

0

Kanada

78.499 (1193)

5857 (52)

Genel bulaşma

0

Meksika

51.633 (2414)

5332 (155)

Genel bulaşma

0

Şili

46.059 (0)

478 (0)

Genel bulaşma

1

Ekvador

34.151 (969)

2839 (103)

Genel bulaşma

0

Kolombiya

16.295 (721)

592 (18)

Genel bulaşma

0

Dominik Cumhuriyeti

13.223 (498)

441 (7)

Genel bulaşma

0

Panama

9726 (120)

279 (4)

Genel bulaşma

0

Arjantin

8371 (303)

382 (9)

Genel bulaşma

0

Bolivya

4263 (175)

174 (5)

Vaka kümeleri

0

Honduras

2798 (152)

146 (4)

Genel bulaşma

0

Guatemala

2001 (89)

38 (3)

Vaka kümeleri

0

Küba

1887 (6)

79 (0)

Vaka kümeleri

0

El Salvador

1498 (85)

30 (0)

Vaka kümeleri

0

Kosta Rika

882 (19)

10 (0)

Vaka kümeleri

0

Paraguay

829 (41)

11 (0)

Genel bulaşma

0

Uruguay

737 (3)

20 (0)

Vaka kümeleri

0

Venezuela

618 (0)

10 (0)

Vaka kümeleri

1

Haiti

533 (77)

21 (1)

Vaka kümeleri

0

Jamaika

520 (0)

9 (0)

Vaka kümeleri

1

Guyana

124 (7)

10 (0)

Vaka kümeleri

0

Trinidad ve Tobago

116 (0)

8 (0)

Sporadik vakalar

22

Bahamalar

96 (0)

11 (0)

Vaka kümeleri

4

Barbados

88 (0)

7 (0)

Vaka kümeleri

1

Antigua ve Barbuda

25 (0)

3 (0)

Vaka kümeleri

16

Nikaragua

25 (0)

8 (0)

Vaka kümeleri

6

Grenada

22 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

4

Belize

18 (0)

2 (0)

Sporadik vakalar

35

Saint Lucia

18 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

15

Saint Vincent ve Grenadinler

17 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

15

Dominika

16 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

39

Saint Kitts ve Nevis

15 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

29

Surinam

11 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

1

Bölgeler**

Porto Riko

2805 (95)

124 (0)

Vaka kümeleri

0

Fransız Ginesi

210 (13)

1 (0)

Vaka kümeleri

0

Martinik

192 (0)

14 (0)

Vaka kümeleri

3

Guadeloupe

155 (0)

13 (0)

Vaka kümeleri

7

Bermuda

125 (2)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Aruba

101 (0)

3 (0)

Sporadik vakalar

14

Cayman Adaları

94 (0)

1 (0)

Vaka kümeleri

3

Sint Maarten

78 (0)

15 (0)

Sporadik vakalar

6

ABD Virjin Adaları

69 (0)

6 (0)

Vaka kümeleri

9

Saint Martin

39 (0)

3 (0)

Sporadik vakalar

9

Curaçao

16 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

22

Falkland Adaları (Malvinas)

13 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

24

Turks ve Caicos Adaları

12 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

22

Montserrat

11 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

36

Britanya Virjin Adaları

8 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

4

Karayip Hollandası

6 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

22

Saint Barthelemy

6 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

50

Anguilla

3 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

46

Saint Pierre ve Miquelon

1 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

42

Doğu Akdeniz Bölgesi

İran

124.603 (2111)

7119 (62)

Genel bulaşma

0

Suudi Arabistan

59.854 (0)

329 (0)

Vaka kümeleri

1

Pakistan

45.184 (1218)

985 (46)

Vaka kümeleri

0

Katar

35.606 (0)

15 (0)

Genel bulaşma

1

Birleşik Arap Emirlikleri

25.063 (0)

227 (0)

Beklemede

1

Kuveyt

16.764 (0)

121 (0)

Vaka kümeleri

1

Mısır

13.484 (720)

659 (14)

Vaka kümeleri

0

Afganistan

8145 (490)

187 (10)

Vaka kümeleri

0

Bahreyn

7532 (158)

12 (0)

Vaka kümeleri

0

Fas

7023 (51)

193 (0)

Vaka kümeleri

0

Umman

5671 (0)

27 (1)

Vaka kümeleri

1

Irak

3611 (57)

131 (4)

Vaka kümeleri

0

Sudan

2728 (137)

111 (6)

Genel bulaşma

0

Cibuti

1618 (100)

7 (0)

Vaka kümeleri

0

Somali

1502 (47)

59 (2)

Sporadik vakalar

0

Tunus

1044 (1)

47 (1)

Genel bulaşma

0

Lübnan

954 (0)

26 (0)

Vaka kümeleri

1

Ürdün

649 (20)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Yemen

171 (37)

29 (8)

Beklemede

0

Libya

68 (3)

3 (0)

Vaka kümeleri

0

Suriye

58 (0)

3 (0)

Genel bulaşma

2

Bölgeler**

İşgal altındaki Filistin bölgesi

570 (3)

4 (0)

Vaka kümeleri

0

Avrupa Bölgesi

Rusya

308.705 (8764)

2972 (135)

Vaka kümeleri

0

Birleşik Krallık

248.822 (2412)

35.341 (545)

Genel bulaşma

0

İspanya

232.037 (431)

27.778 (69)

Genel bulaşma

0

İtalya

226.699 (813)

32.169 (162)

Genel bulaşma

0

Almanya

176.007 (797)

8090 (83)

Genel bulaşma

0

Türkiye

151.615 (1022)

4799 (28)

Genel bulaşma

0

Fransa

140.959 (462)

27.972 (-218)

Genel bulaşma

0

Belçika

55.791 (232)

9108 (28)

Genel bulaşma

0

Hollanda

44.249 (108)

5715 (21)

Genel bulaşma

0

Belarus

31.508 (936)

175  (4)

Genel bulaşma

0

İsveç

30.799 (422)

3743 (45)

Genel bulaşma

0

İsviçre

30.535 (21)

1613 (11)

Genel bulaşma

0

Portekiz

29.432 (223)

1247 (16)

Genel bulaşma

0

İrlanda

24.251 (51)

1561 (14)

Genel bulaşma

0

Polonya

19.268 (383)

948 (12)

Genel bulaşma

0

Ukrayna

19.230 (354)

564 (16)

Genel bulaşma

0

Romanya

17.191 (155)

1126 (19)

Genel bulaşma

0

İsrail

16.650 (29)

277 (5)

Beklemede

0

Avusturya

16.257 (78)

632 (3)

Genel bulaşma

0

Danimarka

11.044 (76)

551 (3)

Genel bulaşma

0

Sırbistan

10.733 (34)

234 (3)

Beklemede

0

Çekya

8647 (61)

302 (5)

Genel bulaşma

0

Norveç

8257 (8)

233 (0)

Vaka kümeleri

0

Kazakistan

6969 (218)

35 (0)

Beklemede

0

Finlandiya

6399 (19)

301 (1)

Beklemede

0

Moldova

6340 (202)

224 (5)

Beklemede

0

Ermenistan

5271 (230)

67 (3)

Vaka kümeleri

0

Lüksemburg

3958 (11)

109 (2)

Beklemede

0

Macaristan

3598 (42)

470 (3)

Genel bulaşma

0

Azerbaycan

3518 (131)

41 (1)

Vaka kümeleri

0

Özbekistan

2880 (78)

13 (0)

Vaka kümeleri

0

Yunanistan

2840 (4)

165 (0)

Vaka kümeleri

0

Bosna Hersek

2319 (16)

133 (1)

Genel bulaşma

0

Bulgaristan

2292 (33)

116 (4)

Vaka kümeleri

0

Hırvatistan

2232 (4)

96 (1)

Genel bulaşma

0

Tacikistan

1936 (207)

44 (0)

Beklemede

0

Kuzey Makedonya

1839 (22)

106 (2)

Vaka kümeleri

0

İzlanda

1802 (0)

10 (0)

Genel bulaşma

6

Estonya

1791 (7)

64 (0)

Beklemede

0

Litvanya

1562 (15)

60 (1)

Genel bulaşma

0

Slovakya

1495 (0)

28 (0)

Vaka kümeleri

1

Slovenya

1467 (1)

104 (0)

Vaka kümeleri

0

Kırgızistan

1270 (27)

14 (0)

Vaka kümeleri

0

Letonya

1012 (3)

21 (2)

Vaka kümeleri

0

Arnavutluk

964 (16)

31 (0)

Vaka kümeleri

0

Kıbrıs

918 (1)

17 (0)

Vaka kümeleri

0

Andora

761 (0)

51 (0)

Genel bulaşma

6

Gürcistan

713 (11)

12 (0)

Genel bulaşma

0

San Marino

668 (0)

41 (0)

Genel bulaşma

2

Malta

560 (2)

6 (0)

Sporadik vakalar

0

Karadağ

324 (0)

9 (0)

Vaka kümeleri

14

Monako

96 (0)

1 (0)

Sporadik vakalar

9

Lihtenştayn

83 (0)

1 (0)

Beklemede

24

Vatikan

12 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

13

Bölgeler**

Kosova2

989 (34)

29 (0)

Genel bulaşma

0

Man Adası

335 (0)

24 (0)

Beklemede

2

Jersey Adası

303 (1)

27 (0)

Genel bulaşma

0

Guernsey Adası

252 (0)

13 (0)

Genel bulaşma

17

Faroe Adaları

187 (0)

0 (0)

Beklemede

26

Cebelitarık

147 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

7

Grönland

11 (0)

0 (0)

Beklemede

44

Güney-Doğu Asya Bölgesi

Hindistan

106.750 (5611)

3303 (140)

Vaka kümeleri

0

Bangladeş

25.121 (1251)

370 (21)

Vaka kümeleri

0

Endonezya

18.496 (486)

1221 (30)

Genel bulaşma

0

Tayland

3034 (1)

56 (0)

Vaka kümeleri

0

Maldivler

1143 (37)

4 (0)

Vaka kümeleri

0

Sri Lanka

1027 (35)

9 (0)

Vaka kümeleri

0

Nepal

402 (27)

2 (0)

Sporadik vakalar

0

Myanmar

193 (2)

6 (0)

Vaka kümeleri

0

Doğu Timor

24 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

26

Butan

21 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

4

Batı Pasifik Bölgesi

Çin

84.505 (5)

4645 (0)

Vaka kümeleri

0

Singapur

28.794 (451)

22 (0)

Vaka kümeleri

0

Japonya

16.385 (20)

771 (8)

Vaka kümeleri

0

Filipinler

12.942 (224)

837 (6)

Genel bulaşma

0

Güney Kore

11.110 (32)

263 (0)

Vaka kümeleri

0

Avustralya

7068 (8)

99 (0)

Vaka kümeleri

0

Malezya

6978 (37)

114 (1)

Vaka kümeleri

0

Yeni Zelanda

1153 (0)

21 (0)

Vaka kümeleri

1

Vietnam

324 (0)

0 (0)

Vaka kümeleri

1

Brunei

141 (0)

1 (0)

Vaka kümeleri

12

Moğolistan

140 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

1

Kamboçya

122 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

38

Laos

19 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

37

Fiji

18 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

29

Papua Yeni Gine

8 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

27

Bölgeler**

Guam

149 (0)

5 (0)

Vaka kümeleri

5

Fransız Polinezyası

60 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

14

Kuzey Marina Adaları

21 (0)

2 (0)

Beklemede

3

Yeni Kaledonya

18 (0)

0 (0)

Sporadik vakalar

47

Tüm bölgeler için ara toplam

4.788.493 (57.804)

318.776 (2621)

 

 

Diğer*

712 (0)

13 (0)

-

65

Genel toplam

4.789.205 (57.804)

318.789 (2621)

 

 

           

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ adresinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır.

Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Sayımlar, aksi belirtilmedikçe DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ) dayanarak laboratuvar tarafından onaylanan vakaları ve ölümleri yansıtmakta (bkz. Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları) ve hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

(1) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

  • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler (tabloda gösterilmemiştir)
  • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
  • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

  • Güncelleme, 20 Mayıs 2020, Amerika Birleşik Devletleri: Sayılar, verilerin yeniden sınıflandırması nedeniyle ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: 57 vaka ve bir ölüm hariç tutulmuştur.
  • Güncelleme, 20 Mayıs 2020, Fransa: Sayılar, verilerin yeniden sınıflandırılması nedeniyle ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: 218 ölüm hariç tutulmuştur.
Etiketler: