DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 24.06.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

24 Haziran 2020 Çarşamba

DSÖ, COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya bu hastalığa yakalandığı doğrulanan annelerin emzirmeye başlaması veya emzirmeye devam etmesini tavsiye etmektedir.

 

24 Haziran 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • Mr Bean, COVID-19'a karşı savaşa katılmıştır! DSÖ tarafından Project Everyone ve Tiger Aspect Productions ile ortaklaşa,  COVID-19 enfeksiyonunu ve yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini halka hatırlatmak için bir çizgi film geliştirilmiştir.
 • 23 Haziran'da Olimpik Gün kutlanmıştır. Bu yıl, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve DSÖ, Birleşmiş Milletler ile birlikte, dünya genelindeki bireyleri ve toplulukları #birlikteSAĞLIKLI (#HEALTHYTogether) olmaya teşvik etmek için bir ortaklık başlatmıştır.
 • DSÖ, Emzirme ve COVID-19 hakkında, enfekte olmuş bir anneden bebeğe emzirme yoluyla COVID 19'un bulaşma risklerinin ve emzirilmeyen çocuklar için sağlık riskleri kanıtlarını inceleyen bilimsel bir belge yayınlamıştır. DSÖ, COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya bu hastalığa yakalandığı doğrulanan annelerin emzirmeye başlaması veya emzirmeye devam etmesini tavsiye etmektedir.
 • Bugünün "Odak Noktasındaki Konu" içeriğinde, DSÖ'nün kişisel koruyucu ekipman, tanılama kitleri ve biyomedikal ekipman da dahil olmak üzere COVID-19 malzemelerinin güvenliğini sağlama ve nakliyesine ilişkin çalışmaları hakkında bir güncelleme sunulmaktadır.

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

9 129 146 vaka (135 212)

473 797 ölü (4 187)

Afrika

    239 548 vaka (7 333)

    5 290 ölü (173)

Amerika

4 507 006 vaka (68 785)

226 504 ölü (2 274)

Doğu Akdeniz

   950 730 vaka (17 678)

  21 439 ölü (442)

Avrupa

2 581 602 vaka (18 960)

194 530 ölü (736)

Güney-Doğu Asya

   641 148 vaka (21 033)

  18 663 ölü (544)

Batı Pasifik  

   208 371 vaka (1 423)

    7 358 ölü (18)

 

ODAK NOKTADAKİ KONU: COVID-19 Tedarik Zinciri Sistemi – Süreçle İlgili Güncelleme

Kişisel Koruyucu Donanım - KKD

KKD satınalma konsorsiyumu aracılığıyla, DSÖ önümüzdeki haftalarda 135 ülkeye sevk edilecek çok sayıda ekipman temin etmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedarik edilen 141 milyon KKD ve Jack Ma Vakfı tarafından 100 milyon tıbbi maske ve 1 milyon N95 solunum maskesi bağışından oluşan toplam 239 milyondan fazla ürün tüm DSÖ bölgelerine tahsis edilmiş olup önümüzdeki haftalarda gönderilecektir.

54 özel sektör kuruluşu ile yapılan son tartışmalarda, üreticiler, alıcılar ve hükümetler için büyük endişe kaynağı olmaya devam eden KKD'nin kalite güvencesi ile ilgili konuları ele alınmıştır. Sahte ve düşük kaliteli ürünlerin pazarda satılmasını engellemek için DSÖ'yü konuyla ilgili olarak en üst düzeyde destek vermeye çağırmaktadır. DSÖ ve satın alma konsorsiyum ortakları, DSÖ ve konsorsiyum ortakları tarafından temin edilen tüm malların kalite güvence standartlarını karşılamasını sağlamak için tedarikçilerle etkileşime devam etmektedir. DSÖ ve satın alma konsorsiyum ortakları, DSÖ ve konsorsiyum ortakları tarafından temin edilen tüm malların kalite güvence standartlarını karşılamasını sağlamak için tedarikçilerle yakın ilişki içerisindedir.

Tanı

DSÖ, tanı araçları satın alma konsorsiyumu aracılığıyla 4,5 milyon polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi temin etmiştir. Testler, önümüzdeki haftalarda sevkiyat için tedarikçiler tarafından üretilmekte ve paketlenmektedir.

15 Haziran itibarıyla 10 ülkeye 585.830 test gönderilmiştir. DSÖ ayrıca 4,8 milyon örnek toplama kitini tedarik etmiş olup 1,04 milyon kit gönderilmeye hazırdır. 15 Haziran itibarıyla 29 ülkeye 114.000 örnek kit gönderilmiştir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 123.000'i 18 ülkeye sevk edilen 298.000 test temin etmiştir.

Biyomedikal Cihazlar

4.000 oksijen konsantratörünün ilk tedarikini takiben, DSÖ 120'den fazla ülkeye dağıtılacak olan ilave 10.000 oksijen konsantratörü, 9.800 nabız oksimetresi ve sarf malzemesi (tahmini toplam değer: 10 milyon ABD Doları) satın almıştır. Şimdiye kadar 2.000 oksijen konsantratörü sevk edilmiş olup 2.000'i nakledilmektedir.

COVID-19 Tedarik Portalı

Şimdiye kadar 48 ülke, Mayıs ayında kurulan ve  COVID-19 yanıtına ihtiyaç duyan ülkelerin istekte bulunabileceği çevrimiçi bir platform olan COVID-19 Tedarik Portalı üzerinden 92 milyon ABD dolarından daha fazla değere sahip malzemeler için talepte bulunmuştur.

SÜRVEYANS

Şekil 1. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 13 Haziran – 24 Haziran **

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 2. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 – 24 Haziran 2020**

 (**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Tablo 1. DSÖ bölgesine göre, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri bildirilen ülkeler veya bölgeler. Orta Avrupa Zaman Dilimine göre sabah 10.00 itibarıyla bildirilen veriler, 24 Haziran 2020**

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

 

 

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ adresinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Sayımlar, aksi belirtilmedikçe DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ) dayanarak laboratuvar tarafından onaylanan vakaları ve ölümleri yansıtmakta (bkz. Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları) ve hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

 1. Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:
 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

 • Ekvador ile ilgili 24 Haziran 2020 tarihli yazım hatası: 23 Haziran Durum Raporu'nun orijinalinde 275 yeni vaka ve 23 ölüm hesaba katılmamıştır. Sayılar düzeltilmiştir.
 • İsviçre ile ilgili 24 Haziran 2020 tarihli güncelleme: Ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiş sayılar: 1 vaka toplam vaka sayısından çıkartılmıştır.
Etiketler: