DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 25.06.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

25 Haziran 2020 Perşembe

Pandemi geliştikçe, her ülkenin farklı bulaş senaryolarıyla karşı karşıya kaldıklarında eylemler de değişmektedir.24 Haziran'da DSÖ, COVID-19 için kritik hazırlık, hazır olma ve yanıt eylemleri hakkındaki geçici kılavuzu güncellemiştir.

 

25 Haziran 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • 24 Haziran COVID-19 konulu medya brifinginde konuşan DSÖ Genel Müdürü, DSÖ ve BM ortaklarının hastaları tedavi etmek için küresel oksijen tedarikini sağlamak üzere yaptığı çalışmalara dikkat çekmiş olup tüm ülkelerin çok sayıda insanın yer aldığı toplantılarda yapılması gereken zor seçimleri ele almıştır.
 • Kongo Demokratik Cumhuriyeti hükümeti bugün ülkenin 10. Ebola virüsü hastalığı salgınının sona erdiğini açıklamıştır. Ebola'yı durdurmada başarılı olan halk sağlığı önlemlerinin çoğu COVID-19'u durdurmak için zorunludur. Ebola yanıtının bir parçası olarak klinik yönetim ve enfeksiyon önleme ve kontrolü konusunda eğitim almış sağlık çalışanları COVID-19 ile savaşmak için yeniden konuşlandırılmaktadır.
 • Kuzey ve Güney Amerika'daki COVID-19 vakaları yüksek olduğu için, DSÖ'nün Kuzey ve Güney Amerika Bölge Direktörü Dr. Carissa F. Etienne şu açıklamaları yapmıştır:  “Gelecek hakkında gerçekçi olmalıyız: hepimiz yeni bir yaşam tarzına uyum sağlamalı ve normal algımızı yeniden tanımlamalıyız .”  “Biz bir ülkede COVID-19 salgın eğrisini başarıyla düzleştirdiğinde sevinmemize rağmen, eğriyi bölgesel ve küresel olarak düzleştirmediğimiz sürece yeniden ortaya çıkma riski her zaman devam edecektir.”
 • Bugünün 'Odak Noktasındaki Konu', COVID-19 için Kritik hazırlık, hazır olma ve yanıt eylemlerine yönelik geçici rehber hakkındaki bir güncellemeyi ele almaktadırlar.

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

   9 296 202 vaka (167 056)

  479 133 ölü (5 336)

Afrika

      248 558 vaka (9 010)

     5 441 ölü (151)

Amerika

    4 604 134 vaka (97 128)

  230 165 ölü (3 661)

Doğu Akdeniz

      969 656 vaka (18 926)

    22 003 ölü (564)

Avrupa

   2 600 590 vaka (18 988)

  194 972 ölü (442)

Güney-Doğu Asya

      663 308 vaka (22 160)

    19 156 ölü (493)

Batı Pasifik  

     209 215 vaka (844)

      7 383 ölü (25)

 

ODAK NOKTADAKİ KONU: COVID-19 için Kritik Hazırlık, Hazırlık ve Yanıt Eylemlerine Yönelik Geçici Kılavuzla İlgili Güncelleme

Pandemi geliştikçe, her ülkenin farklı bulaş senaryolarıyla karşı karşıya kaldıklarında eylemler de değişmektedir.24 Haziran'da DSÖ, COVID-19 için kritik hazırlık, hazır olma ve yanıt eylemleri hakkındaki geçici kılavuzu güncellemiştir. Güncellenen rehber, 22 Mart'ta yayınlanan önceki sürümün yerini almıştır.

DSÖ, COVID 19 için 4 bulaş senaryosu tanımlamıştır:

1. Vaka yok: Vaka olmayan ülkeler / bölgeler / alanlar,

2. Sporadik vakalar: Bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler / bölgeler / bölgeler, ithal veya yerel olarak tespit edilmiştir,

3. Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve / veya ortak maruziyete göre kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler / bölgeler / alanlar,

4. Toplulukta bulaş: Aşağıdakileri içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaş salgınları yaşayan ülkeler / bölgeler / bölgeler:

 • Bulaş  zincirleriyle bağantısı olmayan çok sayıda vaka.
 • İlgili laboratuvar sürveyansı veya ilgili numuneler yoluyla pozitif testlerin artmasıyla ilgili çok sayıda vakanın görülmesi (yerleşik laboratuvarlardan solunum örneklerinin rutin olarak sistematik testlerinin yapılması).
 • Ülkenin / bölgenin / bölgenin çeşitli bölgelerinde birden fazla bir biriyle bağlantısı olmayan vaka kümeleri.

Birçok ülke COVID-19'un bir kişiden diğerine bulaşmasının kontrol edilebildiğini göstermiştir. “Vaka yok” iletim senaryosu artık hem daha önce hiç COVID-19 vakası olmayan ülkeleri hem de daha önce COVID 19 vakası olan ancak şu anda aktif vakası olmayan ülkeleri kapsamaktadır.

Güncellenmiş rehber doküman, her bir bulaş senaryosuna göre DSÖ geçici rehber dokümanlarına ilişkin temel eylemlere ve bağlantılara genel bir bakış sunmaktadır. Söz konusu rehber doküman, acil müdahale mekanizmaları, risk iletişimi ve toplum katılımı, epidemiyolojik sürveyans, temaslı takibi, halk sağlığı önlemleri, enfeksiyon önleme ve kontrolü, laboratuvar testleri, vaka yönetimi stratejileri, temel sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi ve toplumsal yanıtları kapsamaktadır.

SÜRVEYANS

Şekil 1. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 13 Haziran – 25 Haziran **

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 2. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 – 25 Haziran 2020**

 (**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Tablo 1. DSÖ bölgesine göre, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri bildirilen ülkeler veya bölgeler. Orta Avrupa Zaman Dilimine göre sabah 10.00 itibarıyla bildirilen veriler, 25 Haziran 2020**

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ adresinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Sayımlar, aksi belirtilmedikçe DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ) dayanarak laboratuvar tarafından onaylanan vakaları ve ölümleri yansıtmakta (bkz. Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları) ve hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

 1. Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:
 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

 • İsviçre ile ilgili 25 Haziran 2020 tarihli düzeltme: Toplam sayıya dahil edilmeyen vaka ve ölümlerin yayınlandıkları ilk raporlama tarihine kadar sayılar geriye dönük olarak düzenlenmiştir.
 • İtalya ile ilgili 25 Haziran 2020 tarihli güncelleme: Sayılar geriye dönük olarak ulusal makamlarca düzeltilmiştir. 31 ölüm toplam sayıdan düşülmüştür.
 •  Fransa ile ilgili 25 Haziran 2020 tarihli güncelleme: Sayılar geriye dönük olarak ulusal makamlarca düzeltilmiştir. 169 vaka toplam sayıdan düşülmüştür.
Etiketler: