DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 26.06.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

26 Haziran 2020 Cuma

DSÖ, COVID-19'a karşı çalışan ulusal Hızlı Müdahale Ekiplerinin (RRT) kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemektedir ve ulusal RRT'lerin bireysel üyelerine yönelik bir çevrimiçi öğrenme paketi hazırlamıştır

 

26 Haziran 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 

 

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

9.473.214 doğrulanmış (177.012)

484.249 ölüm (5116)

Afrika

258.752 doğrulanmış (10.194)

5564 ölüm (123)

Amerika

4.709.927 doğrulanmış (105.793)

233.628 ölüm (3463)

Doğu Akdeniz

987.534 doğrulanmış (17.878)

22.464 ölüm (461)

Avrupa

2.619.753 doğrulanmış (19.163)

195.535 ölüm (563)

Güney-Doğu Asya

686.192 doğrulanmış (22.884)

19.651 ölüm (495)

Batı Pasifik    

210.315 doğrulanmış (1100)

7394 ölüm (11)

 

ODAK NOKTADAKİ KONU: Etkileşimli çevrimiçi kurslar aracılığıyla Ulusal Hızlı Müdahale Ekiplerine destek

DSÖ, COVID-19'a karşı çalışan ulusal Hızlı Müdahale Ekiplerinin (RRT) kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemektedir ve ulusal RRT'lerin bireysel üyelerine yönelik bir çevrimiçi öğrenme paketi hazırlamıştır.

COVID-19 Ulusal Hızlı Müdahale Ekipleri Çevrimiçi Öğrenme Paketi

Bu paketin amacı, Ulusal Hızlı Müdahale Ekibi (RRT) üyelerinin COVID-19 salgınını hızlı bir şekilde tespit etmelerini ve salgına etkili bir şekilde müdahale etmelerini sağlamaktır. Paket, öğrencilerin kısa sınavları cevaplamasını ve farklı senaryoları yanıtlamasını sağlayarak, aktif hatırlama yoluyla öğrenmeyi güçlendiren bir dizi etkileşimli modülden oluşmaktadır. COVID-19 hakkındaki en son araçlara ve bilgilere bir giriş sağlamaktadır ve aşağıda listelenen modülleri içermektedir:

 1. COVID-19 bağlamında nasıl RRT oluşturulacağı
 2. COVID-19 bağlamında enfeksiyon önleme ve kontrol (IPC) önlemlerinin nasıl uygulanacağı
 3. COVID-19 bağlamında aktif vaka bulma ve temaslı takibinin nasıl yapılacağı
 4. COVID-19 bağlamında verilerin nasıl yönetileceği
 5. COVID-19 bağlamında laboratuvar örneklerinin nasıl yönetileceği
 6. COVID-19 bağlamında İş Sağlığı ve Güvenliğinin nasıl sağlanacağı
 7. COVID-19 bağlamında risk iletişiminin nasıl yürütüleceği
 8. COVID-19 bağlamında toplulukların nasıl dahil edileceği

Çevrimiçi COVID-19 öğrenme paketi Fransızca ve İspanyolca (Temmuz ayında) ile Arapça ve Rusça (tahmini Ağustos ayında) erişilebilir olacaktır. Pakete, herhangi bir bilgisayardan DSÖ Sağlık Güvenliğini Öğrenme Platformu'na girilerek (HSLP) erişilebilir (https://extranet.who.int/hslp/training/enrol/index.php?id=327).

Veya telefondan QR kodunu taratarak erişilebilir:

                      

SÜRVEYANS

Şekil 1. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 20 Haziran – 26 Haziran **

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 2. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 – 20 Haziran 2020**

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Tablo 1. DSÖ bölgesine göre, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri bildirilen ülkeler veya bölgeler. Orta Avrupa Zaman Dilimine göre sabah 10.00 itibarıyla bildirilen veriler, 26 Haziran 2020**

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ adresinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

Sayımlar, aksi belirtilmedikçe DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov) ) dayanarak laboratuvar tarafından onaylanan vakaları ve ölümleri yansıtmakta (bkz. Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları) ve hem ülke içindeki, hem de ülkesine geri gönderilen vakaları içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

(1) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

Yok

Etiketler: