DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 27.07.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

27 Temmuz 2020 Pazartesi

DSÖ'nün COVID-19'u Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etmesinden bu yana altı ay geçmiş olacaktır. DSÖ Genel Müdürü Dr. Tedros, hastalığın bulaşmasının durdurulması ve hayat kurtarılması için gereken temel önlemleri -vakaları bulmak, izole etmek, test etmek ve bakımını yapmak ve kişilerin izini sürüp karantinaya almak- yinelemiştir. Bu önlemlerin alındığı yerlerde vakalar azalmakta; alınmadığı yerlerde artmaktadır.

27 Temmuz 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • Bu Perşembe, DSÖ'nün COVID-19'u Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etmesinden bu yana altı ay geçmiş olacak. Bugünkü basın toplantısında DSÖ Genel Müdürü Dr. Tedros, hastalığın bulaşmasının durdurulması ve hayat kurtarılması için gereken temel önlemleri -vakaları bulmak, izole etmek, test etmek ve bakımını yapmak ve kişilerin izini sürüp karantinaya almak- yinelemiştir. “Bu önlemlerin alındığı yerde vakalar azalmakta; alınmadığı yerlerde vakalar artmaktadır” (https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---27-july-2020).
 • Bugünkü "Odak Noktadaki Konu" bölümünde, DSÖ'nün 1 ve 2 Temmuz 2020'de ev sahipliği yaptığı, sanal olarak düzenlenen İkinci Küresel Araştırma ve Yenilik Forumu vurgulanmaktadır. Bu forum, Şubat 2020'de yapılan ilk forumun devamı olarak yapılmıştır. Hemen hemen 100 ülkeden, yaklaşık 1200 katılımcı, bilimi gözden geçirmek, pandeminin başlangıcında bilgimiz olmazken şu an bildiklerimizi tespit etmek ve COVID-19 araştırma gündemi için öncelikler belirlemek için toplanmıştır.

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

16.114.449 doğrulanmış (254.274)

646.641 ölüm (5490)

Afrika

712.920 doğrulanmış (16.713)

11.900 ölüm (192)

Amerika

8.610.134 doğrulanmış (150.089)

337.439 ölüm (3715)

Doğu Akdeniz

1.482.315 doğrulanmış (12.336)

37.932 ölüm (450)

Avrupa

3.234.043 doğrulanmış (17.409)

210.518 ölüm (257)

Güney-Doğu Asya

1.786.145 doğrulanmış (53.897)

40.615 ölüm (829)

Batı Pasifik     

288.151 doğrulanmış (3830)

8224 ölüm (47)

 

ODAK NOKTADAKİ KONU: İkinci Küresel Araştırma Forumu, 1-2 Temmuz 2020

11-12 Şubat tarihlerinde DSÖ tarafından düzenlenen ilk Küresel Araştırma ve Yenilik Forumu'ndan sonra, 1-2 Temmuz'da sanal olarak ikinci bir takip forumu toplanmıştır.

Şubat ayındaki ilk forum, COVID-19'un araştırma önceliklerini tanımlamak için dünyanın dört bir yanından 350'den fazla bilim insanını ve halk sağlığı uzmanını bir araya getirmiştir. DSÖ Ar-Ge Planı (https://www.who.int/teams/blueprint/about) çerçevesi kullanılarak ve Forumdaki müzakerelere dayanarak koordineli bir Küresel Araştırma Yol Haritası geliştirilmiştir. Araştırma yol haritası, COVID-19 ile ilgili olarak kabul edilen araştırma sorularına ve kritik bilim boşluklarına dayanan dokuz tematik araştırma alanına öncelik vermiştir. Bu forum tematik çalışma gruplarının, çalışmalarını ileriye taşımak için kurulmalarını sağlamıştır - her biri dış bir başkan tarafından yönetilen uzmanlardan oluşmaktadır ve DSÖ her biri için Sekreterlik görevi yapmaktadır.

Şubat ayından bu yana, bu küresel işbirliği ve koordinasyon, küresel topluma sonuçların ve araştırma bulgularının derhal sunulmasında çok önemli olmuştur. Onsuz, virüs ve hastalık ile ilgili bilginin birleştirilmesi, verimli, etkili ve hızlı bir şekilde gerçekleşemezdi.

1-2 Temmuz 2020'de, ikinci Dünya Araştırma ve Yenilik Forumu, 6 Dünya Sağlık Örgütü bölgesini temsil eden yaklaşık 100 ülkeden 1.200 katılımcıya izin vererek sanal olarak düzenlendi. Bu ikinci Forumun önemli bir unsuru, Şubat toplantısında üretilen ivmeyi küresel bilim camiasında sürdürmek ve bölge ve ülke ofisi meslektaşlarının COVID-19 için araştırma ilerleme sürecine katılmalarını ve güncel bilgileri edinmelerini sağlamaktı.

Bunun arkasından gelen forum, kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmiş, dokuz tematik araştırma alanına karşı kritik araştırma bulgularını gözden geçirmiş, ortaya çıkan yeni araştırma soruları ve bilim boşluklarını tartışmış ve yılın geri kalanı için araştırma önceliklerini tanımlamıştır.

Forum özellikle aşağıdaki alanlarda toplanmış bilimsel bilgileri gözden geçirmiştir:

 • Klinik tanımlama ve hayatta kalmada destek tedavilerinin etkisi
 • Bulaşma, şiddet, duyarlılık, kontrol ve etki azaltma önlemleri
 • Zoonotik kaynaklar ve insanlara bulaşabilen yeni hayvan rezervuarı
 • Viral dökülme ve bulaşma dinamikleri
 • Pandemi sırasında sağlık çalışanlarının ve halkın virüsten korunması
 • Hastaneye yatırılmış ciddi COVID-19 vakalarını tedavi etmek için mevcut ilaçların tekrar kullanılması
 • Ruh sağlığı üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere COVID-19 bağlamında sosyal bilimler

Ayrıca forumda aşağıdaki öncelikli araştırma soruları ele alınmıştır:

 • Bakım standardı konusunda bilgilendirmek için sağlam kanıtlar geliştirilmeye nasıl devam edilir?
 • Epidemiyolojik çalışmalar virüsün kontrolüne nasıl katkıda bulunabilir?
 • Terapötiklerin seçilmesi ve değerlendirilmesi hastalığın daha iyi anlaşılmasına nasıl uyarlanır?
 • Çoğu aday aşının başarısız olana kadar yeterince değerlendirilmesi nasıl sağlanır?
 • Aşılar için yapılan klinik araştırmalar için hangi çalışma tasarımlarının dikkate alınması gerekir?
 • Bir aşının geliştirilmesinde hız ve kesinlik elde etmek için anahtar metodolojik hususlar nelerdir?

Bu Forum, araştırmanın, COVID-19 salgını müdahaleleri konusunda bilgi vermek için kritik bir araç olmaya devam ettiğini vurgulamaya yardımcı olmuştur. Bu araştırma şimdi hayat kurtarmaya yardımcı olmakta ve gelecekte de bunu yapmaya devam edecektir. Küresel bir kriz döneminde, mevcut salgının kontrolüne yardımcı olmak ve bir başka salgının önlenmesine yardımcı olabilecek önlemlerle geleceğimizi daha iyi korumak için, dünyadaki tüm gözler bilimin üzerindedir.

Forumun sonuçlarıyla ilgili basın toplantısına https://www.youtube.com/watch?v=yjdiGRRAxjg adresinden ulaşabilirsiniz.

Forum sunumlarına önümüzdeki iki hafta boyunca https://www.dropbox.com/sh/wllc2fv9sxx11mr/AABs8t137XCnZ_i2Z7BA3FE-a?dl=0 adresinden ulaşabilirsiniz.

SÜRVEYANS

Şekil 1. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 21 – 27 Temmuz **

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 2. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 – 27 Temmuz 2020**

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Tablo 1. DSÖ bölgesine göre, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri bildirilen ülkeler veya bölgeler. Orta Avrupa Zaman Dilimine göre sabah 10.00 itibarıyla bildirilen veriler, 27 Temmuz 2020**

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ ve https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1 adreslerinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

*Az sayıda ülke/bölge/alan kombine şüpheli ve laboratuvar tarafından doğrulanmış vakaları birlikte rapor etmektedir; bunları veri tablosunda göstermek için tanımlama çabaları devam etmektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

(1) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

 • Güncelleme, 27 Temmuz 2020, Karadağ: Sayımlar, ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: vaka ve ölüm sayıları 19 Mart-1 Nisan, 9 Mayıs ve 14 Haziran-26 Temmuz tarihleri arasında ayarlanmıştır.
 • Güncelleme, 27 Temmuz 2020, Belçika: Sayımlar, ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: vaka ve ölüm sayıları 9 Mayıs-25 Temmuz arasında düzeltilmiştir.
 • Güncelleme, 27 Temmuz 2020, ABD: Sayımlar, ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: 26 Temmuz'da vaka sayısı düzeltilmiştir (0 yeni vaka ve 0 yeni ölüm yerine 74.235 vaka ve 1.135 ölüm eklenmiştir).
Etiketler: