DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 28.07.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

28 Temmuz 2020 Salı

DSÖ, COVID-19 salgını bağlamında ihmal edilen tropikal hastalıklar için toplum tedavisi, aktif vaka bulma ve nüfus temelli anketlerin uygulanmasına ilişkin hususlar hakkında geçici bir rehber yayınlamıştır.

28 Temmuz 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

 • DSÖ, COVID-19 salgını bağlamında ihmal edilen tropikal hastalıklar için toplum tedavisi, aktif vaka bulma ve nüfus temelli anketlerin uygulanmasına ilişkin hususlar hakkında geçici bir rehber yayınlamıştır (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-neglected-tropical-diseases-2020-1). Belge iki aşamalı bir yaklaşım önermektedir: planlanmış ihmal edilen tropikal hastalıklar uygulamasının devam edip etmeyeceğine karar vermek için bir risk-yarar değerlendirmesi ve planlanan uygulamanın nasıl uygulanması gerektiğine karar vermek için ihtiyati tedbirlerin bir listesinin gözden geçirilmesi.
 • Etiyopya, COVID-19 zorluklarına rağmen yaklaşık 15 milyon çocuğa kızamık aşısı yapmaktadır (https://www.afro.who.int/news/ethiopia-vaccinates-nearly-15-million-children-against-measles-despite-covid-19-challenges). Kampanyanın hedefi 15 milyon çocuktu ve bu sayının %96'sına (14,4 milyon) ulaşılmıştır, bu da devam eden COVID-19 salgını ile bile ülkelerin hayat kurtaran toplu aşılar yapmaya devam edebileceğini göstermektedir.
 • DSÖ Amerika ve Karayipler Kalkınma Bankası Bölge Ofisi (CDB), stres ve kriz dönemlerinde toplumlara zihinsel refah ve olumlu başa çıkma stratejilerini geliştirmede yardımcı olmak için “Birlikte Daha Güçlü” kampanyasını başlatmıştır (https://www.paho.org/en/news/27-7-2020-stronger-together-campaign-highlight-importance-psychosocial-support-during-times). Farkındalık kampanyası Kasım 2020'ye kadar devam edecek ve bir dizi tanıtım malzemesi ve medyayı kapsayacaktır.
 • Bugünkü "Odak Noktadaki Konu", infodemi yönetimi hakkında bir güncelleme sunmaktadır.

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

16.341.920 doğrulanmış (226.783)

650.805 ölüm (4153)

Afrika

726.105 doğrulanmış (13.185)

12.257 ölüm (357)

Amerika

8.728.962 doğrulanmış (118.828)

339.651 ölüm (2212)

Doğu Akdeniz

1.494.697 doğrulanmış (12.382)

38.371 ölüm (439)

Avrupa

3.261.042 doğrulanmış (26.311)

210.897 ölüm (368)

Güney-Doğu Asya

1.838.380 doğrulanmış (52.235)

41.366 ölüm (751)

Batı Pasifik    

291.993 doğrulanmış (3842)

8250 ölüm (26)

ODAK NOKTADAKİ KONU: İnfodemi Yönetimi - Risk İletişimi ve Toplum Katılımı (RCCE) ile Bölgelere yardımcı olan 'FoRCCE' Bölgeleri

DSÖ'nün bölge ofislerindeki güçlü bir Risk İletişimi ve Toplum Katılımı (RCCE) ağı, yüksek miktarda tutarlı ancak uyarlanabilir mesajlar, materyaller ve stratejiler geliştirmiştir. Ağ, gayri resmi olarak RCCE'nin Zorlu Görevlileri (FoRCCE) olarak adlandırılmıştır ve 2019'dan beri Pandemi Grip Hazırlığı (PIP) çerçevesi altında ülke hazırlığını desteklemektedir.

Ocak 2020'de FoRCCE, COVID-19 ile ilgili olarak diğer bölgelerde kullanılmak üzere uyarlanabilecek materyalleri, mesajları ve stratejileri paylaşmak için DSÖ merkeziyle bir araya gelmiştir. Bölge ofislerinin her biriyle koordinasyon, ülkeler COVID-19'a farklı zamanlarda müdahale ettiği için ağın, sorunları ufukta öngörebileceği anlamına geliyordu. Ayrıca, dünyadaki ülkelerde meydana gelen boşlukları, efsaneleri ve yanlış bilgileri belirlerken, işin tekrarlanmasından ve mesajlaşmadaki olası karışıklıklardan da kaçınabilmektedirler.

Bir bölgede geliştirilen malzemeler başkaları tarafından kendilerine göre uyarlanmakta ve kullanılmaktadır. Aşağıda, bir bölgede oluşturulan ve dünya çapında güçlendirilmiş malzeme örnekleri verilmiştir:

 

Bazı bölge müdürlükleri ülke ihtiyaçlarına göre internet seminerleri düzenlemektedir. Konular arasında güven, koordinasyon, medya ile ortaklık, toplum katılımı ,söylenti yönetimi, sosyal medya, yardım hatları, savunmasız gruplara uzaktan ulaşmak, davranış değişikliği, büyük ölçekli genel bulaşma riskinin bildirilmesi, risk değerlendirmesi ve risk iletişimini entegre etmek, damgalanma ve ayrımcılık, belirsizlikleri bildirmek, "etki sağlamak: risk iletişiminin izlenmesi ve değerlendirilmesi" ve davranışsal sürveyansın rolü bulunmaktadır. Bu internet seminerlerinden bazılarını yakında epi-win.who.int adresinden izleyebilirsiniz.

SÜRVEYANS

Şekil 2. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 22 – 28 Temmuz **

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 3. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 – 28 Temmuz 2020**

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Tablo 1. DSÖ bölgesine göre, laboratuvarda doğrulanmış COVID-19 vakaları ve ölümleri bildirilen ülkeler veya bölgeler. Orta Avrupa Zaman Dilimine göre sabah 10.00 itibarıyla bildirilen veriler, 28 Temmuz 2020**

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ ve https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1 adreslerinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

*Az sayıda ülke/bölge/alan kombine şüpheli ve laboratuvar tarafından doğrulanmış vakaları birlikte rapor etmektedir; bunları veri tablosunda göstermek için tanımlama çabaları devam etmektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

(1) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

 • Güncelleme, 28 Temmuz 2020, Belarus: Sayımlar, ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: 26-27 Temmuz arasındaki vaka ve ölüm sayıları düzeltilmiştir.
 • Güncelleme, 28 Temmuz 2020, Belçika: Sayımlar, ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzeltilmiştir: 14-27 Temmuz arasındaki vaka ve ölüm sayıları düzeltilmiştir.
Etiketler: