DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 15.08.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) DURUM RAPORU

15 Ağustos 2020 Cumartesi

Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, hükümetleri, ülkelerde kontrollü ilaçların tedariki ve temini, hem COVID-19'u olan hem de diğer tıbbi durumlar için uluslararası kontrollü ilaçlara ihtiyaç duyan hastaların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamaya çağıran bir bildiri yayınlamıştır

 

15 Ağustos 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sayılarla Durum (DSÖ Bölgelerine Göre)

Toplam (son 24 saatteki yeni vaka sayıları)

Küresel

21.026.758 doğrulanmış (294.237)

755.786 ölüm (9985)

Afrika

936.062 doğrulanmış (10.765)

18.286 ölüm (382)

Amerika

11.271.215 doğrulanmış (161.772)

410.483 ölüm (7749)

Doğu Akdeniz

1.710.272 doğrulanmış (13.382)

45.361 ölüm (357)

Avrupa

3.733.965 doğrulanmış (29.260)

213.674 ölüm (365)

Güney-Doğu Asya

2.971.104 doğrulanmış (70.757)

58.844 ölüm (1088)

Batı Pasifik    

403.399 doğrulanmış (8301)

9125 ölüm (44)

 

SÜRVEYANS

Şekil 1. Son yedi gün içinde, ülke veya bölgeye göre bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakası sayısı, 9 – 15 Ağustos**

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

Şekil 2. Rapor tarihi ve DSÖ bölgesine göre doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık 2019 – 15 Ağustos 2020**

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

(**) Veri, tablo ve şekil notları için Ek 1'e bakınız.

 

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

 

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VAKA TANIMLARI

DSÖ, sürveyans tanımlarını içeren "koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan insan enfeksiyonu Global Sürveyans" belgesini periyodik olarak güncellemektedir: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov)

COVID-19 kaynaklı ölümün tanımı

COVID-19 kaynaklı ölüm, gözetim amacıyla, COVID hastalığı ile ilişkili olmayan (örn. Travma) açık bir alternatif ölüm nedeni olmadığı sürece, şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakasına klinik olarak uyumlu bir hastalıktan kaynaklanan ölüm olarak tanımlanmaktadır. Hastalık ve ölüm arasında tam bir iyileşme dönemi olmamalıdır.

Ölüm nedeni olarak COVID-19'un sertifikalandırılması ve sınıflandırılması (kodlanması) için daha fazla rehberliği https://www.who.int/classifications/icd/covid19/en/ ve https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-mortality-reporting-2020-1 adreslerinde bulabilirsiniz.

EK 1

Sunulan tüm veriler yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. DSÖ tarafından yayınlanan bilgi dokümanları, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve birbirinden farklı dahil etme kriterleri ve veri kesme süreleri kullanan diğer kaynaklar arasında farklılıklar olması beklenmektedir. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir. Vaka tespiti, tanımlar, test stratejileri, raporlama uygulamaları ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Diğerlerinin yanı sıra bu faktörler, gerçek vaka ve ölüm sayılarının değişken eksik tahmini ile sunulan sayımları ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmaya yönelik değişken gecikmeleri etkilemektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(2) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

*Az sayıda ülke/bölge/alan kombine şüpheli ve laboratuvar tarafından doğrulanmış vakaları birlikte rapor etmektedir; bunları veri tablosunda göstermek için tanımlama çabaları devam etmektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt (Diamond Princess) kapsamında bildirilen vakaları ve ölümleri içermektedir.

Ülkelerin, toplam sayılarından, çok sayıda vaka veya ölümleri ortadan kaldıran veri uzlaştırma uygulamaları yapma eğilimi nedeniyle, DSÖ artık bu verileri uygun şekilde "yeni vakalar"/"yeni ölümler" sütunlarında negatif sayılar olarak gösterecektir. Bu, okuyucuların bu tür uzlaştırma uygulamalarının ne zaman gerçekleştiğini belirlemelerine yardımcı olacaktır. İleride çıkarmaların önceki günlere dağıtılmasına izin veren ek ayrıntılar kullanıma sunuldukça, sayılar buna göre güncellenecektir. Önceki durum raporları geriye dönük olarak güncellenmeyecektir; en güncel veriler her zaman covid19.who.int adresinde bulunabilir.

Ek tablo notları

(1) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

 • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
 • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
 • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
 • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

 

Ülkeye veya bölgeye özgü güncellemeler ve yazım hataları

 • Güncelleme, 15 Ağustos 2020, Birleşik Krallık: Sayılar, ulusal yetkililer tarafından geriye dönük olarak düzenlenmiştir: 14 Ağustos için vaka ve ölüm sayıları düzenlenmiştir (1129 vaka eklenmiş ve 5359 ölüm düşülmüştür).
 • Güncelleme, 15 Ağustos 2020, Belçika: Sayımlar, ulusal yetkililer tarafından geriye dönük olarak düzenlenmiştir: 10 Nisan'-14 Ağustos arasındaki vaka ve ölüm sayıları düzenlenmiştir.
 • Güncelleme, 15 Ağustos 2020, Çekya: Sayılar, ulusal yetkililer tarafından geriye dönük olarak düzenlenmiştir: 1 Mart-14 Ağustos arasındaki vaka ve ölüm sayıları düzenlenmiştir.
 • Güncelleme, 15 Ağustos 2020, Kıbrıs: Sayımlar, ulusal makamlar tarafından geriye dönük olarak düzenlenmiştir: 9 Mart-14 Ağustos arasındaki vaka ve ölüm sayıları düzenlenmiştir.
 • Güncelleme, 15 Ağustos 2020, Peru: Sayımlar, ulusal yetkililer tarafından geriye dönük olarak düzenlenmiştir (3935 ölüm dahil edilmiştir).
 • Güncelleme, 15 Ağustos 2020, Küba: Sayılar, ulusal yetkililer tarafından geriye dönük olarak düzenlenmiştir: 14 Ağustos için ölüm sayıları düzenlenmiştir.

Kaynak:

Etiketler: