DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 23.08.2020 TARİHLİ YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HAFTALIK DURUM RAPORU

23 Ağustos 2020 Pazar

23 Ağustos'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya (10-16 Ağustos) göre vaka sayısında %4 azalma ve ölüm sayısında %5 artış ile, 1,7 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası ve 39.000 yeni ölüm bildirilmiştir.

23 Ağustos 2020 Orta Avrupa Zaman Dilimine göre saat 10.00’da bildirilen veriler

COVID-19 ile ilgili en son veriler ve bilgiler için lütfen aşağıdaki adresleri ziyaret ediniz:

KÜRESEL EPİDEMİYOLOJİK DURUM

23 Ağustos'ta sona eren haftada, bir önceki haftaya (10-16 Ağustos) göre vaka sayısında %4 azalma ve ölüm sayısında %5 artış ile, 1,7 milyondan fazla yeni COVID-19 vakası ve 39.000 yeni ölüm bildirilmiştir (Şekil 1). Şimdiye kadar toplamda 23 milyondan fazla vaka ve 800.000 ölüm rapor edilmiştir.

Şekil 1: DSÖ bölgeleri tarafından haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının sayısı, 30 Aralık – 23 Ağustos 2020**

**Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güney-Doğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgeleri haricinde, son yedi günde DSÖ bölgelerinde haftalık vaka oranında bir düşüş görülmüştür (Tablo 1, Şekil 2). DSÖ Amerika Bölgesi, yeni rapor edilen vakaların %50'sini ve ölümlerin %62'sini oluşturarak en çok etkilenen bölge olmaya devam etse de, önceki haftaya göre en büyük düşüşü yine bu bölge yaşamıştır. En aktif ikinci bölge olan Güney-Doğu Asya Bölgesi, yeni bildirilen vakaların ve ölümlerin sırasıyla %28 ve %15'ini oluşturan bir artış bildirmeye devam etmektedir. Avrupa Bölgesinde, bildirilen vaka sayısı son üç hafta içinde sürekli olarak artmıştır, ancak son hafta içinde yalnızca hafif bir düşüş (%1) bildirilmiş ve bölge genelinde ölüm sayısı azalmaya devam etmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesinde, bildirilen vaka sayısı bir önceki haftaya göre %4 artmıştır, ancak rapor edilen ölümlerin sayısı son altı hafta içinde sürekli olarak azalmıştır. Aynı şekilde, Afrika ve Batı Pasifik bölgeleri de geçen hafta vaka faaliyetlerinde genel düşüşler bildirmiştir.

Tablo 1. DSÖ Bölgelerine göre, son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

DSÖ Bölgesi

Son yedi gündeki yeni vakalar (%)

Son 7 gündeki yeni vakalarda yüzde değişim*

Toplam vakalar (%)

1 milyon nüfus başına toplam vaka

Son yedi gündeki yeni ölümler (%)

Son 7 gündeki yeni ölümlerde yüzde değişim*

Toplam ölümler (%)

1 milyon nüfus başına toplam ölüm

Amerika

863.093 (%50)

-%11

12.283.953 (%53)

1.823

24.250 (&62)

-%17

438.576 (%55)

65

Güney-Doğu Asya

493.639 (%28)

%4

3.533.807 (%15)

613

7.580 (%19)

%4

67.455 (%8)

12

Avrupa

195.999 (%11)

-%1

3.970.890 (%17)

581

2.499 (%6)

-%12

216.478 (%27)

32

Doğu Akdeniz

92.534 (%5)

%4

1.816.207 (%8)

258

2.489 (%6)

-%5

48.193 (%6)

7

Afrika

55.165 (%3)

-%8

1.000.379 (%4)

151

1.845 (%5)

-%11

20.321 (%3)

3

Batı Pasifik

41.722 (%2)

-%5

451.311 (%2)

78

577 (%1)

<%1

9.870 (%1)

2

Diğer*

0

0

741

-

-

-

13

-

Küresel

1.742.152 (%100)

-%5

23.057.288 (%100)

2.971

39.240 (%100)

%-12

800.906 (%100)

103

* Yedi gün öncesine kıyasla, son yedi gün içinde yeni doğrulanan vaka/ölüm sayısındaki yüzde değişim. Tüm yüzdeler en yakın tam sayıya yuvarlanır.

** Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız

Şekil 2. Ülkelere ve bölgelere göre, son yedi günde 1 milyon nüfus başına bildirilen COVID-19 vakası, 17 Ağustos - 23 Ağustos 2020 **

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

DSÖ BÖLGESİNE GÖRE DURUM

Afrika Bölgesi

Afrika Bölgesinde bildirilen vaka ve ölüm sayıları, son yedi günde sırasıyla %8 ve %11 azalmıştır; bunun başlıca sebebi Cezayir, Kenya, Gana, Senegal ve Güney Afrika'da bildirilen vakalardaki düşüşlerdir (Şekil 3, Tablo 2).

Bölgedeki vaka sayısındaki genel düşüşe rağmen, Uganda %300'ün üzerinde bir artış bildirmiştir. Ülkede, başkent Kampala'da, özellikle Makindye, Nakawa ve Kawempe bölümleri yoğun bir genel bulaşma olduğu bildirilmiştir.

Etiyopya, vaka ve ölümlerde artış bildirmeye devam etmiştir; benzer şekilde Namibya ve Nijerya da vaka sayısında sırasıyla %55 ve %19 artış bildirmiştir. Mauritius, 22 gün hiçbir vaka olmadığı halde, komşu bir ülkeden ülkelerine geri gönderilenler arasında iki yeni vaka bildirmiştir.

Şekil 3: Afrika Bölgesi'nde haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

 

 

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 2. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, Afrika Bölgesi, 23 Ağustos 2020 verileri **

 

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Amerika Bölgesi

Vaka ve ölüm sayısı, bir önceki haftaya göre sırasıyla %11 ve %17 azalmıştır; bunun başlıca nedeni Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti ve Panama'dan bildirilen azalmış bulaşma oranlarıdır (Şekil 4, Tablo 3).

Bununla birlikte, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Guadeloupe, Jamaika ve Guyana da dahil olmak üzere Karayip adalarındaki birçok ülke ve bölge, son yedi gün içinde vaka ve ölümlerde büyük bir artış bildirmiştir. Karayip adalarında gözlemlenen vakalardaki artış, kısmen turizmdeki artıştan kaynaklanıyor olabilir.

Peru'da bildirilen ölüm sayısı bir önceki haftaya göre %73 azalmıştır, ancak son yedi gündeki ölüm oranı (1 milyon kişi başına 42 ölüm) ve ülkedeki toplam ölüm oranı (1 milyon kişi başına 826 ölüm) bölgedeki en yüksek oran olmaya devam etmektedir.

Şekil 4: Amerika Bölgesi'nde haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 3. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, Amerika Bölgesi, 23 Ağustos 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Doğu Akdeniz Bölgesi

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde bildirilen vaka sayısı son yedi günde %2 artmıştır, ancak ölüm sayısı %5 azalmıştır ve son altı haftadır sürekli olarak azalmaya devam etmektedir (Şekil 5). Lübnan, Tunus ve Ürdün bir önceki haftaya göre vakalarda en yüksek artışı bildiren ülkelerdir (Tablo 4).

Lübnan'ın Beyrut kentinde 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından bölgedeki sağlık hizmetleri kapasitesi azalırken, COVID-19 vakaları artmaya devam etmektedir. Vakaların artması sonucunda Halk Sağlığı Bakanlığı, patlamadan en çok etkilenen bölgelerdeki sakinler ve gönüllüler için test alanları kurmuştur. Ayrıca çeşitli sağlık tesisleri restore edilmekte ve kişisel koruyucu donanım dahil sağlık malzemeleri temin edilmektedir.

Şekil 5: Doğu Akdeniz Bölgesi'nde haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Tablo 4. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, Doğu Akdeniz Bölgesi, 23 Ağustos 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Avrupa Bölgesi

Avrupa Bölgesi'nde son haftalarda bildirilen vaka sayısındaki istikrarlı artışın ardından, vaka sayısı son yedi gün içinde %1 oranında hafif bir düşüş göstermiştir. Son yedi günde bildirilen ölüm sayısı, düşüş eğilimini sürdürerek %12 azalmıştır (Şekil 6). Tüm ülkeler düşüş bildirmemektedir: İspanya geçen hafta ölüm sayısında, bir önceki haftaya göre %200 artış bildirmiştir.

Bölgedeki ülkeler vakalarda yeniden artış bildirmeye devam ederken, Hırvatistan, Polonya, Ukrayna, Çekya ve Moldova dahil olmak üzere bazı ülkeler son yedi günde rekor düzeyde yüksek rakamlar bildirmiştir (Tablo 5).

Bölgedeki vakalardaki artışa müdahale etmek için, birçok ülke yakın zamanda seyahat kısıtlamaları dahil olmak üzere, halk sağlığı ve sosyal önlemleri yeniden uygulamaya koymuştur.

Şekil 6: Avrupa Bölgesi'nde haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

Tablo 5. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, Avrupa Bölgesi, 23 Ağustos 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Güney-Doğu Asya Bölgesi

Güney-Doğu Asya, en çok etkilenen ikinci bölgedir ve şu anda küresel olarak son yedi gün içinde yeni bildirilen vakaların ve ölümlerin sırasıyla %28 ve %15'ini oluşturmaktadır. Bölgede, son yedi günde %4'lük bir artışla bildirilen vakalar ve ölümler istikrarlı bir artış göstermiştir (Şekil 7). Vakaların çoğunu hala Hindistan rapor etmektedir ve üç milyonun üzerinde toplam vaka bildirmiştir, bu da tüm bölgesel doğrulanmış vakaların %86'sını oluşturmaktadır (Tablo 6).

Nepal'deki vaka ve ölüm sayıları, son yedi günde bir önceki haftalara göre sırasıyla %49 ve %52 artışla hızla artmıştır. Ek olarak, Nepal'deki test kapasitesi önemli ölçüde artmıştır ve test oranında %38'lik bir artış sağlanmıştır.

Şekil 7: Güney-Doğu Asya Bölgesi'nde haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 6. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, Güney-Doğu Asya Bölgesi, 23 Ağustos 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Batı Pasifik Bölgesi

Batı Pasifik Bölgesi'nde bildirilen vaka sayısı, Japonya, Avustralya, Singapur, Çin ve Vietnam tarafından bildirilen yeni vaka sayısındaki düşüşün ardından %5 azalmıştır (Şekil 8, Tablo 7). Güney Kore, esas olarak dini toplantılarla ilgili vakalardaki artış nedeniyle vakalarda %180'lik bir artış bildirmiştir.

Bölgede bildirilen vakalardaki artış nedeniyle, bazı Pasifik Adası ülkeleri sınır önlemlerini sıkılaştırmaktadır. Ayrıca, bölgedeki kümelerin tespitini ve kontrolünü kolaylaştıran aktif test ve vaka bulma sistemlerinde bir artış vardır.

Şekil 8: Batı Pasifik Bölgesi'nde haftalık olarak bildirilen COVID-19 vakalarının ve ölümlerin sayısı, 23 Ağustos 2020 verileri**

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

Tablo 7. Ülkelere ve bölgelere göre son yedi günde bildirilen doğrulanmış COVID-19 vakalarının ve COVID-19 kaynaklı ölümlerin sayısı, Batı Pasifik Bölgesi, 23 Ağustos 2020 verileri **

(*) Pending: Beklemede

Community transmission: Genel bulaşma

Clusters of cases: Vaka kümeleri

Sporadic cases: Sporadik vakalar

No cases: Vaka yok

Not applicable: Uygulanamaz

(**) Veri, tablo ve şekil notlarına bakınız.

 

HAFTALIK ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

TEKNİK REHBER VE DİĞER KAYNAKLAR

HALK İÇİN ÖNERİLER VE TAVSİYELER

VERİ, TABLO VE ŞEKİL NOTLARI

Sunulan veriler, ülkelerden/bölgelerden DSÖ'ye bildirilen, büyük ölçüde DSÖ vaka tanımlarına (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.1) ve sürveyans rehberliğine (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-surveillanceguidance-2020.7) dayanan resmi laboratuvar onaylı COVID-19 vaka ve ölümlerine dayanmaktadır. Doğruluk ve güvenilirliği sağlamak için adımlar atılırken, tüm veriler sürekli doğrulama ve değişikliğe tabidir; ve bu verileri yorumlarken, gerçek vaka ve ölüm oranının değişken olarak az tahmin edilmesi ve bu verileri küresel düzeyde yansıtmada değişken gecikmeler gibi, sunulan sayıları etkileyen birkaç faktör nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Vaka tespiti, dahil etme kriteri, test stratejileri, raporlama uygulaması ve veri kesme ve gecikme süreleri ülkeler/bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Az sayıda ülke/bölge, şüpheli ve laboratuvar onaylı vakaları birlikte rapor etmektedir; veri tablosunda gösterilmek üzere bunları tanımlama çabaları devam etmektedir. DSÖ, ulusal halk sağlığı yetkilileri ve diğer kaynaklar tarafından yayınlanan bilgi ürünleri arasında farklılıklar olması beklenmektedir.

Kullanılan isimler ve bu yayındaki materyalin sunumu, DSÖ tarafından herhangi bir ülkenin, bölgenin, şehrin veya otoritenin yasal statüsü, yetkileri veya hudutlarının sınırlandırılması ile ilgili herhangi bir fikrin ifade edildiği anlamına gelmemektedir. Haritalardaki noktalı ve kesik çizgiler, henüz tam olarak anlaşmaya varılamayan yaklaşık sınır çizgilerini temsil etmektedir. Ülkeler ve bölgeler, DSÖ yönetim bölgesi altında düzenlenmiştir.

Belirli şirketlerin veya üreticilerin ürünlerinden bahsedilmesi, DSÖ tarafından onaylandığını veya söz konusu benzer nitelikteki diğer ürünlerin yerine önerildiğini ima etmemektedir. Hatalar ve eksiklikler hariç olmak üzere, tescilli ürünlerin isimleri, baş harfleri büyük olacak şekilde ayırt edilmektedir.

(1) Kosova'ya yapılan tüm atıflar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1244 (1999) sayılı kararı bağlamında anlaşılmalıdır. Haritada Sırbistan ve Kosova vakalarının sayısı (UNSCR 1244, 1999) görselleştirme amacıyla hazırlanmıştır.

(*) Bulaşma sınıflandırması, ülkelerin/bölgelerin kendilerini raporlama sürecine dayanmaktadır. Sınıflandırmalar, haftalık olarak gözden geçirilmekte ve yeni bilgiler elde edildikçe düzeltilmektedir ve bildirilen en yüksek kategoriye dayanmaktadır. Ülkeler/Bölgeler arasında farklı bulaşma dereceleri olabilir. Kategoriler:

  • Vaka yok: Doğrulanmış vakası olmayan ülkeler/bölgeler
  • Sporadik vakalar: İmporte veya yerel olarak tespit edilen bir veya daha fazla vakanın bulunduğu ülkeler/bölgeler
  • Vaka kümeleri: Zaman, coğrafi konum ve/veya ortak maruziyetlerle kümelenmiş vakalar yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Genel bulaşma:  Bulaşma zincirlerine bağlanamayan çok sayıda vaka,  gözlemci laboratuvar sürveyansından çok sayıda vaka ve ülkenin/bölgenin çeşitli yerlerinde, birden fazla ilişkisiz vaka kümesi durumlarının dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmayarak faktörlerin değerlendirilmesi yoluyla tanımlanan, daha büyük yerel bulaşma salgınları yaşayan ülkeler/bölgeler
  • Beklemede: DSÖ’ye bulaşma sınıflandırmasını henüz rapor etmeyen ülkeler/bölgeler

 

(**) "Bölgeler", bölgeleri, alanları, denizaşırı bağımlılıkları ve benzer statüye sahip diğer yetki alanlarını içermektedir.

Diğer*: Uluslararası taşıt kapsamında bildirilen vakaları içermektedir.

ÜLKEYE VEYA BÖLGEYE ÖZGÜ NOTLAR, GÜNCELLEMELER VE YAZIM HATALARI

Kamu sağlığı yetkililerinin çok sayıda vakayı veya ölümü toplam sayımlarından çıkaran veri uyuşturma çalışmaları yürütmesi nedeniyle, yeni vakalar/ölümler sütunlarında uygun şekilde negatif sayılar gösterilebilir. Çıkarmaların önceki günlere uygun şekilde paylaştırılmasına olanak tanıyan ek ayrıntılar ortaya çıktığında, grafikler buna göre güncellenecektir. Ayrıntılar için önemli değişiklikler günlüğüne (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) ve hata verilerine (https://www.who.int/publications/m/item/log-of-major-changes-and-errata-in-who-daily-aggregate-case-and-death-count-data) bakınız. Önceki durum raporları düzenlenmeyecektir; en güncel veriler için https://covid19.who.int/ adresine bakınız.

 

Etiketler: